web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
ملی شدن دارایی ها در ایران، ریشه ها و میوه ها

ملی شدن دارایی ها در ایران، ریشه ها و میوه ها

از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی ای را نمی توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن و اکنون پس از تجربه حداقل سه موج ملی کردن بنگاه ها در ایران معاصر، کمتر کسی را می توان یافت که از آنچه در این راه بر سر اقتصاد ایران آمده، دفاع کند.

  • بین الملل
  • اقتصادی
چه عواملی اجازه نمی دهند فضای کسب وکار بهبود یابد؟

چه عواملی اجازه نمی دهند فضای کسب وکار بهبود یابد؟

به طور معمول، بنگاه ها و سرمایه گذاران، به ویژه در سرمایه گذاری های کلان، زمانی که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد.

  • اجتماعی
مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

شهرنشینی دیگر آش دهن سوزی نیست. این را کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند به خوبی می دانند. فراتر از بحران ریزگردها و آلودگی هوا که تدبیر آن گویا از دست مسوولان خارج شده، پدیده های دیگری گریبان شهرها را گرفته و بیش از پیش می فشارد. افزایش جمعیت، افت کیفیت خدمات شهری، ترافیک و آلودگی صوتی، توسعه نامتوازن، رشد حاشیه نشینی و بدتر از همه بحران ایمنی و امنیت تنها گوشه ای از معضلات زندگی شهری است.

  • فرهنگی
مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند.یافته ها نشان می دهد که سبک زندگی به معنی الگوی کنش های روزمرۀ مطعوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و مادی با مفاهیمی نظیر فرهنگ، خرده فرهنگ و مصرف همبسته است و با آنها همپوشانی جزئی و یا کلی دارد.

  • علم و فناوری
رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

هدف از این پژوهش با عنوان «رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار با چابکی سازمانی در شرکت های نرم افزاری» بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم‏افزاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم‏افزاری شهر تبریز تشکیل دادند.

  • علوم ارتباطات
 تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

یافته های کیفی پژوهش نشان داد که مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی از 4 مضمون فراگیر مدیریتی، محتوایی، الکترونیکی و سرمایه اجتماعی به اشباع نظری رسیده است و آنگاه نگاره شبکه مضامین ترسیم شد.یافته های پژوهش کمی در بخش تحلیل توصیفی نشان داد که میزان شاخص کل روابط عمومی مطلوب ایرانی اسلامی در میان چهار نهاد انقلابی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

  • سلامت
خوراکی های مفید در عید نوروز

خوراکی های مفید در عید نوروز

برای اینکه چربی و قند خون را بتوان تا حد امکان در ایام نوروز کنترل کرد باید از خوراکی های کاهنده چربی و قند خون کمک گرفت و تا جای ممکن از انها استفاده کرد.

دستاوردها و ناکامی های نظام بین المللی حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می کند:

دستاوردها و ناکامی های نظام بین المللی حقوق بشر

2 از 4

همایش اصلاحات چالش ها، راهکارها، چشم انداز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می کند:

همایش اصلاحات چالش ها، راهکارها، چشم انداز

3 از 4

نشست علمی «اهمیت ورزش زنان»

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

نشست علمی «اهمیت ورزش زنان»

4 از 4

تازه ترين مطالب