web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
چرا قانونگذاری در ایران متمایل به پوپولیسم است؟

چرا قانونگذاری در ایران متمایل به پوپولیسم است؟

سیاستگذاری اقتصادی در ایران سال هاست با پدیده پوپولیسم دست وپنجه نرم می کند. دوره های سیاستگذاری پوپولیستی متعددی در ایران قابل شناسایی است و شاید بتوان گفت تقریباً تنها زمانی که با بحران مواجه شده ایم روح سیاستگذاری از پوپولیستی بودن عبور کرده است.

  • بین الملل
ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

روابط ایران و روسیه در روزهای اخیر موضوع بسیاری خبرها و تحلیل ها بوده است. نگارنده در این متن کوشیده است تا با مروری بر روابط دو کشور ده پنج سال اخیر به ماهیت و نتایج این روابط پرداخته و تحلیل خود از وضعیت پیش آمده در پرتو خروج امریکا از برجام و موضوع نیروهای ایران در سوریه را ارائه نماید.

  • اقتصادی
سیاست کنترل ارز چیست؟

سیاست کنترل ارز چیست؟

پیمان سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. از این رو ابتدا سیاست کنترل ارز را تشریح کرده و سپس سعی خواهیم کرد به سوالات فوق پاسخ دهیم.

  • اجتماعی
تحلیلی درباره سیاستگذاری های حوزه رفاه و تامین اجتماعی

تحلیلی درباره سیاستگذاری های حوزه رفاه و تامین اجتماعی

مهم ترین اصلاح در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور ابتدا اجرای قوانین مصوب یعنی «حاکمیت قانون» و سپس اصلاح و تکمیل قوانین این حوزه است. پس از آن، می توان برنامه های خاص فقرزدایی، گسترش چتر تامین اجتماعی چندلایه، رفع حاشیه نشینی، تهیه بانک اطلاعاتی بیمه شدگان و مشمولان طرح های حمایتی در این حوزه را پیاده کرد.

  • فرهنگی
چگونه می توان کارآفرینان را به آینده امیدوار کرد؟

چگونه می توان کارآفرینان را به آینده امیدوار کرد؟

در این مقاله، چالش های کسب وکار در ایران و ریشه های نارضایتی کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفته است و با نگاهی به تجربه چندین دهه سیاستگذاری اقتصادی، تلاش شده است بین سیاست های موثر بر توسعه کارآفرینی و سیاست های مخرب و زمینه ساز رانت جویی، تمایزی برقرار شود.

  • علم و فناوری
مسیرنگاری تاریخ علم در ایران

مسیرنگاری تاریخ علم در ایران

برخی از پژوهشگران معتقدند علت اصلی ایجاد دوران طلایی علم در ایران در قرن های چهارم و پنجم هجری قمری، حکومت شیعه و علم پرور آل بویه (322-448ق) بود.تردیدی نیست که از قرن ششم، کم کم چراغ علم در ایران کم فروغ شد. هرچند درباره میزان آن، اغراق هم می شود به نحوی که بعضی از نویسندگان، قرون بعد از عصر طلایی را بی ارزش و مشحون از خرافه و جهل ترسیم می کنند. اما منحصر دانستن افول علمی به سیاست های سلجوقیان، نیازمند رجوع گسترده تر به منابع و جمع آوری مدارک بیشتری است.

  • علوم ارتباطات
 تحلیل پدیدارشناختی کاربران اینستاگرام در ایران

تحلیل پدیدارشناختی کاربران اینستاگرام در ایران

هدف این مقاله با عنوان «تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران» مطالعه تجربه زیسته کاربران ایرانی اینستاگرام است. ویژگی های خاص این شبکه اجتماعی سبب شده است تا نوع خاصی از تعاملات به واسطه آن شکل بگیرد. این ویژگی ها تجربیات نوینی را در روال های هر روزه کاربرانِ فعال جایگیر کرده است.

  • سلامت
اهمیت سواد تغذیه ای در دستیابی به امنیت غذایی پایدار

اهمیت سواد تغذیه ای در دستیابی به امنیت غذایی پایدار

سواد تغذیه ای نقطه تلاقی بین دو حوزه امنیت غذایی اجتماعی و مهارت های غذایی است و در هر حوزه با روش های پیچیده ارتباط برقرار می شود. این حوزه ها در تعامل با یکدیگر بر افزایش سلامتی و رفاه عمومی افراد تأثیر می گذارند.