web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
 جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

بر اساس برخی از تعاریف حکمرانی خوب؛ نظریه حکمرانی خوب یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیم گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم که به عنوان بنیان توسعه مطرح شده است.

  • بین الملل
اولویت های مردم عراق در انتخابات پارلمانی چیست؟

اولویت های مردم عراق در انتخابات پارلمانی چیست؟

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی عراق، لزوم یک برآورد کلی از وضعیت جامعه ی عراق در خصوص انتخابات احساس می شود. گزارش پیش رو ما را در این موضوع یاری می کند.

  • اقتصادی
برونگرایی برای اقتصاد ایران چه فوایدی دارد؟

برونگرایی برای اقتصاد ایران چه فوایدی دارد؟

اقتصاد مکتب مدرن حاکمیت در دنیای امروزی است. صلح و جنگ در دیپلماسی بین الملل، جای خود را به ادغامات اقتصادی و تحریم ها داده است. سازمان های بین المللی-اقتصادی ایجاد شده بعد از جنگ جهانی دوم، که با وجود دعاوی دو جناح جنگ سرد شکل می گرفتند، حاکی از توافقی بر سر ممانعت از جنگ های بزرگ بعدی از طریق ادغامات اقتصادی اند. کشورهای توسعه یافته، از این اقدامات و ادغام در اقتصاد بین الملل منافع بی شماری کسب کرده اند.

  • اجتماعی
واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

سیاست های اشتغال در برخورد با مسئله فقر و بیکاری در ایران می بایست مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه شده، تغییر مسیر دهد.

  • فرهنگی
  • علم و فناوری
کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم با افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزی و همچنین افزایش قابلیت انعطاف پذیری و بهره وری منابع در سیستم های تولید کشاورزی، می تواند تهدیدها را کاهش دهد.

  • علوم ارتباطات
سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران

سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران

پژوهش حاضر با عنوان «شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران» هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است.

  • سلامت
بیماری آنفولانزای مرغی: علائم، تشخیص و درمان

بیماری آنفولانزای مرغی: علائم، تشخیص و درمان

از زمان ظهور بیماری آنفولانزای مرغی در سال 1997 میلادی در هنگ کنگ تا سال 2006، حدود دویست میلیون پرنده و چند صد نفر انسان، جان خود را از دست دادند.این بیماری از طریق تماس با مدفوع، خون، ترشحات تازه ی مجاری تنفسی پرندگان بیمار و محیط زیست آلوده منتقل می شود.

غرب از نگاه روسیه: بررسی تاریخی و نظری

دانشگاه تهران برگزار می کند:

غرب از نگاه روسیه: بررسی تاریخی و نظری

1 از 4

نشست «آناتومی علوم سیاسی در ایران»

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میکند:

نشست «آناتومی علوم سیاسی در ایران»

2 از 4

سیاست خارجی ترامپ، عملکرد و چشم اندازها

دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

سیاست خارجی ترامپ، عملکرد و چشم اندازها

3 از 4

نشست «انتخابات آتی عراق؛ ائتلاف ها و آرایش سیاسی»

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نشست «انتخابات آتی عراق؛ ائتلاف ها و آرایش سیاسی»

4 از 4

تازه ترين مطالب