web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
آشنایی با اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی

آشنایی با اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی

در این گزارش بناست نگاه اجمالی به اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی متکلم، فیلسوف، اندیشمند سیاسی و منجم پرآوازه شیعی در قرن هفتم هجری که تأثیر بسیار قاطع بر حیاتِ فکری تشیع در زمانه خودش و پس از آن گذاشته داشته باشیم.

  • بین الملل
ایران و چارچوب جدید همکاری هسته ای بین المللی

ایران و چارچوب جدید همکاری هسته ای بین المللی

برجام از خطر وقوع بی درنگ بحران کاسته و یک فضای تنفسی حیاتی ایجاد کرده است. قطعا برای تمام طرفین ضروری است که از این فرصت به شکل سودمندانه و در راستای یافتن راه حل نهایی بهره بگیرند.

  • اقتصادی
نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی

نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی

هدف این مقاله، این است که ضمن توضیح مختصر مبانی نظری بحث و تبیین ابعاد مختلف موانع در کشور، بر اهمیت و ضرورت اتخاذ رویکرد جامع در سیاستگذاری تاکید و توجه سیاستگذاران به این مطلب جلب شود که تنها با اتخاذ سیاست های مبتنی بر تجارب موفق جهانی، رعایت سازگاری میان سیاست هایی که در هر یک از حوزه های فوق اتخاذ می شود و ایجاد ظرفیت های لازم در دولت برای تضمین اجرای سیاست هاست که می توان موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر را تضمین کرد.

  • اجتماعی
الزامات کار پیمانکاری موقت

الزامات کار پیمانکاری موقت

رویکرد سازمان بین المللی کار که در ابتدا در مواجهه با خطر کالایی شدن نیروی کار و گسترش اشتغال کامل بود به سمت به رسمیت شناختن اشتغال غیراستاندارد و تأمین امنیت نیروها تغییر یافته و استراتژی های اتحادیه اروپا در جهت موازنه میان انعطاف پذیری بازار کار و امنیت نیروی کار تنظیم شده است.

  • فرهنگی
واژه های مصوب فرهنگستان را رواج دهیم

واژه های مصوب فرهنگستان را رواج دهیم

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از زمان تشکیل خود در سال 1314 ده ها هزار واژه را به جای واژه های بیگانه پیشنهاد کرده که بسیاری از آنها امروز رواج تام دارند و بخشی دیگر نیز به همت نویسندگان و رسانه ها شایسته توجه و رواج است.

  • علم و فناوری
اباذری، مکتب نیاوران و مهندسی سیستم ها

اباذری، مکتب نیاوران و مهندسی سیستم ها

اگر استادان، دانشجویان و علاقه مندان مبانی مفهومی و اجتماعی علم را غیر از سربازان بازار آزاد، کوشندگانی در نظر بگیریم که در عین آگاهی از ریاضیات و فیزیک مدرن و درک مهندسی، به مسائل مبنایی و جنبه های اجتماعی علم و فناوری می اندیشند نیز هیچ تناقضی پدید نخواهد آمد؛ اما اگر مهندسی نخوانده های نکوهش کننده ریاضیات مدرن برچسب هایشان روی دستشان مانده باید چاره دیگری برای آن بیندیشند.

  • علوم ارتباطات
استفاده از رسانه های جمعی و هم گرایی اقوام در ایران

استفاده از رسانه های جمعی و هم گرایی اقوام در ایران

وسایل ارتباط جمعی با پوشش وسیع مخاطبان در جوامع انسانی، ببش از هر وسیله دیگری می توانند افکار عمومی را با نوآوری های جدید و مفاهیم لازمه توسعه آشنا سازند.در این نوشتار با عنوان «تأثیر استفاده از رسانه های جمعی و اجتماعی بر هم گرایی بین قومی در ایران» تلاش شده تا نقش رسانه های جمعی- اجتماعی و تأثیر آن در هم گرایی یا واگرایی اقوام ایرانی بررسی شود.

  • سلامت
توصیه هایی برای تقویت مغز

توصیه هایی برای تقویت مغز

این امکان وجود دارد که هر فردی در هرلحظه از زندگی خود دچار نقصان حافظه شود. ممکن است که به هنگام نیاز به کلید ماشین خود آن را پیدا نکنید.

نشست تخصصی "آثار انتخابات آمریکا بر غرب آسیا"

شورای راهبردی روابط خارجی برگزار می کند:

نشست تخصصی "آثار انتخابات آمریکا بر غرب آسیا"

1 از 4

تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می کند:

تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ

2 از 4

نشست تخصصی "روابط بین الملل و افراطی گری"

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی برگزار می کند:

نشست تخصصی "روابط بین الملل و افراطی گری"

3 از 4

میزان تمایل به مذهب در آمریکا

موسسه پژوهشی «پیو» بررسی کرد:

میزان تمایل به مذهب در آمریکا

1 از 4

تاسف روس ها از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

مرکز تحلیلی و نظر سنجی «لودا»:

تاسف روس ها از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

2 از 4

ترامپ؛ پیروزِ نامحبوب

براساس نظرسنجی موسسه آمریکایی «پیو»؛

ترامپ؛ پیروزِ نامحبوب

3 از 4

71 درصد مردم روسیه از افزایش مناسبات با غرب حمایت می کنند

بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه روسی"لوادا سنتر":

71 درصد مردم روسیه از افزایش مناسبات با غرب حمایت می کنند

4 از 4

توانمندی ها و چالش های استان قزوین

(به مناسبت سفر معاون اول رئیس جمهوری به این استان)

توانمندی ها و چالش های استان قزوین

1 از 4

راه های استان کهگیلویه و بویر احمد را دریابید

(به مناسبت سفر معاون اول رییس جمهوری)

راه های استان کهگیلویه و بویر احمد را دریابید

2 از 4

تازه ترين مطالب