web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
نقدی روش شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نقدی روش شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند.برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است.

  • بین الملل
روابط آمریکا-ایران در دوران ترامپ چه تغییری یافته است؟

روابط آمریکا-ایران در دوران ترامپ چه تغییری یافته است؟

ابراهیم متقی استاد دانشگاه می نویسد: واقعیت های رفتاری آمریکا در پاییز و زمستان 1396 بیانگر روابطی سرد و محدودیت های پایان ناپذیر ایالات متحده در برخورد با ایران بوده است. اگر الگوی رفتاری و ادبیات سیاسی آمریکا در دوران باراک اوباما نشانه هایی از«صلح سرد» را منعکس می کرد، در دوران دونالد ترامپ واقعیت های نهفته در قالب «جنگ سرد» خود را بازنمایی کرده است.

  • اقتصادی
شکست خصوصی سازی در ایران ناشی از چه بوده است؟

شکست خصوصی سازی در ایران ناشی از چه بوده است؟

اگر خصوصی سازی را مجموعه ای از اقدامات که در قالب خارج شدن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی و سپردن آن به دست بخش خصوصی تعریف کنیم، آنچه در ایران اتفاق افتاده در تضاد آشکار با اصالت وجودی آن است و عملاً فضا را برای ایجاد رانت های اطلاعاتی که از مصادیق شکست بازار است، فراهم آورده است.

  • اجتماعی
نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

نگاهی به نظام مدیریت آب ایران

اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم گری با بهره گیری از توان نهادهای تنظیم گر است. برای دست یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.

  • فرهنگی
مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

در پژوهش حاضر با عنوان «هرزه نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری» با اذعان به هرزه نگاری به عنوان نوعی فراواقعیت در حوزه جنسی و با استفاده از مفاهیم خاص بودریار در این خصوص، تجارب مصرف کنندگان این محصولات، با استفاده از روش تئوری زمینه ای پیگیری می شود.

  • علم و فناوری
نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

در این پژوهش، چالش های پروژه های پژوهشی و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت های فاوا برای حل برخی از چالش های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه ای در رفع چالش های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت های فاوا برای فعالیت های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است.

  • علوم ارتباطات
طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی

طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی

هدف اصلی این پژوهش با عنوان «طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی» ارائه مدلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی است. از آنجایی که در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی بصورت کلی و با رویکرد فرهنگی بصورت خاص مدلی وجود ندارد لذا در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده گردید.

  • سلامت
آشنایی با حمله یا سکته قلبی

آشنایی با حمله یا سکته قلبی

حمله قلبی (Hearth Attack) زمانی رخ می دهد که یک لخته خونی جریان خون عروق کرونر (رگهایی که ماهیچه های قلب را تغذیه می دهند) را قطع می کند. جریان خون قطع شده که حین حمله قلبی رخ می دهد، قادر به آسیب رساندن و یا نابود کردن بخشی از قلب می باشد.

همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ برگزار می کند:

همایش ملی زن در پهنه فرهنگ و تمدن غرب ایران

1 از 4

نشست «بررسی روابط ترکیه و کشورهای عربی»

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نشست «بررسی روابط ترکیه و کشورهای عربی»

2 از 4

نشست "تحلیل روانشناختی دانش در جهان سیاست"

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نشست "تحلیل روانشناختی دانش در جهان سیاست"

3 از 4

همایش «مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی»

سازمان بهزیستی کشور برگزار می کند:

همایش «مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی»

4 از 4

تازه ترين مطالب