web
stats
خانه

مقالات

  • سیاسی
 خزر؛ دریای صلح و دوستی

خزر؛ دریای صلح و دوستی

با عنایت به مسیر طولانی و دشوار پیموده شده تا امضای این سندِ زیربنایی و مفاد اساسی این کنوانسیون که بر زمینه های همکاری و همگرایی تاکید دارد و به خصوص با توجه به تثبیت موقعیت انحصاری این دریاچه برای پنج کشور ساحلی و توافق اصولی این کشورها مبنی بر عدم حضور و عدم مداخله نیروهای فرامنطقه ای در این حوزه آبی راهبردی؛ اغراق نیست که زین پس دریاچه خزر را دریاچه صلح و دوستی بنامیم

  • بین الملل
سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

ایـن مقالـه در صـدد اسـت بـا روشـی توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه های سیاسـت خـارجی ترکیـه در قفقـاز و تقابـل منـافع آن بـا دو کشـور قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیای سیاسی بپردازد.

  • اقتصادی
ضرورت پوست اندازی در بودجه نویسی

ضرورت پوست اندازی در بودجه نویسی

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره شرایط سخت حاکم بر بودجه 98 با توجه به اعمال تحریم ها و دیگر شرایط اقتصادی مثل التهابات ارزی، نحوه تهیه این بودجه را در هاله ای از ابهام فرو برد.

  • اجتماعی
فلسفه حقوق شهروندی؛ عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی

فلسفه حقوق شهروندی؛ عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی

اغلب ما می اندیشیم که دارای حقوق وسیعی هستیم. اما چه چیزی حقوق ما را محدود می سازد و چه چیزی باعث می شود تا بتوانیم به حداکثر حقوق ممکن با ضمانت های اجرایی لازم دست پیدا کنیم؟ حقوق ما از چه نشات می گیرد؟ تا چه اندازه این حقوق ناشی از ذات انسانی ما و تا چه اندازه ناشی از زیست اجتماعی ما است؟

  • علم و فناوری
بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصاد

بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصاد

این پژوهش جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران را در مقایسه با کشورهای مدنظر سند چشمانداز طی دوره دهساله تا بررسی و تلاش کرده به این سال پاسخ دهد که کشور از لحاظ رقابت پذیری محصولات فناورانه در مقایسه با کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار دارد.

  • علوم ارتباطات
استقلال روزنامه نگاری

استقلال روزنامه نگاری

مطبوعات واقعا مستقل، وابستگی به قدرت و نفوذ اقتدار را رد می کنند و سنت حاکم را که به سانسور نهان می پرداخت محکوم می کنند، این مساله را که «مردم روشنفکر بدون تردید می پذیرند» را زیر سوال می برند، حجاب سانسور را پاره می کنند، اطلاعات و محدوده ای از ایده ها و عقاید را که پیش نیاز مشارکت مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی است، در اختیار آنان قرار می دهند و فراتر از آن، بستری برای مردم فراهم می کنند تا در مورد موضوعاتی که برای شان اهمیت دارد به بحث و گفت وگو بپردازند. به این روش، بنیانی برای جامعه ای حقیقتا آزاد و دموکراتیک بنا می شود.

  • سلامت
سکته گرمایی چیست؟

سکته گرمایی چیست؟

یک متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به گرمای هوا و شیوع گرمازدگی توصیه هایی را عنوان کرد.

تازه ترين مطالب