ارزیابی استراتژی های برجام با استفاده از تئوری بازی ها

عبارت برد- برد بارها در خصوص نتیجه برجام بکار رفت. این عبارت که انتظار می رود حاصل یکی از پیچیده ترین مذاکرات تاریخ باشد در تئوری بازی ها که در واقع مطالعه عکس العمل تصمیم گیرندگان است مطرح است.تئوری بازی ها مثالهای متنوعی از انواع بازی ها را بیان می کند که نتیجه آن می تواند برد-برد، برد-باخت یا حتی باخت-باخت باشد.

کد خبر: 53460 | تاریخ خبر: 19/04/1397

عبارت برد- برد بارها در خصوص نتیجه برجام بکار رفته است. این عبارت که انتظار می رفت حاصل و نتیجه یکی از پیچیده ترین مذاکرات تاریخ باشد در تئوری بازی ها که در واقع مطالعه عکس العمل تصمیم گیرندگان است مطرح می شود.

برای درک بهتر تئوری بازی ها مثال های متنوعی از انواع بازی ها  بیان می شود که این مثال ها نشان می دهند که نتیجه عکس العمل تصمیم گیرندگان، می تواند برد-برد، برد –باخت یا حتی باخت –باخت باشد. تئوری بازی ها که شاخه ای از ریاضیات کاربردی است، در علوم مختلف به خصوص اقتصاد کاربرد های فراوانی داشته و در روابط بین الملل و انتخاب گزینه صلح و دوری از جنگ و خون ریزی نیز نتایج مناسبی به همراه داشته است. بسیاری بر این عقیده هستند که مدل سازی که در مورد استراتژی های مربوط به کوبا و آمریکا از طریق این نظریه صورت گرفته است، در جلوگیری از جنگ آمریکا و کوبا موثر بوده و همچنین در جایی دیگر مانع از جنگ سرد بین غرب و شرق به جنگ نظامی شده است. تئوری بازی ها بسته به نوع بازی، بازیگران و نتایج حاصل از تصمیم گیری ها نتایج متفاوتی به دنبال دارد.

نتیجه حاصل از بازی ها همیشه برد- برد نیست. برای مشخص شدن موضوع، نمونه ای از یک بازی در تئوری بازی ها را بیان می کنیم که نتیجه آن قطعا برد- برد نیست. بازی جوجه ها یا ترسوها مثالی است که در آن دو نوجوان در اتومبیل‌هایشان با سرعت به طرف یکدیگر می‌رانند، بازنده کسی است که اوّل فرمان اتومبیلش را بچرخاند و از جاده منحرف شود.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

**گروه ایرنا مقاله

از: امین عربی مشاور استانداری فارس

پژوهش**1885**

انتهای پیام /*