web
stats
تحلیل پدیدارشناختی کاربران اینستاگرام در ایران
en کد مطلب: 53075 | تاریخ مطلب: 1397/03/19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تحلیل پدیدارشناختی کاربران اینستاگرام در ایران

هدف این مقاله با عنوان «تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران» مطالعه تجربه زیسته کاربران ایرانی اینستاگرام است. ویژگی های خاص این شبکه اجتماعی سبب شده است تا نوع خاصی از تعاملات به واسطه آن شکل بگیرد. این ویژگی ها تجربیات نوینی را در روال های هر روزه کاربرانِ فعال جایگیر کرده است.

 تحلیل پدیدارشناختی کاربران اینستاگرام در ایران


هدف این مقاله، مطالعه تجربه زیسته کاربران ایرانی اینستاگرام است. ویژگی‌های خاص این شبکه اجتماعی سبب شده است تا نوع خاصی از تعاملات به‌ واسطه آن شکل بگیرد. این ویژگی‌ها تجربیات نوینی را در روال‌های هر روزه کاربرانِ فعال جایگیر کرده است.


بنابراین، محققان بر کاربرانی متمرکز شدند که تجربه حضور کافی در اینستاگرام را داشتند. در این مقاله، برای فهم معنای عمیق این تجربیات از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و روش مصاحبه نیمه ساخت‌ یافته استفاده شده است. در مجموع با شانزده نفر مرد و زن مصاحبه شد که مدت میانگین عضویت آنها در اینستاگرام دو سال بوده است.


درنهایت، براساس تحلیل مصاحبه‌ها مضامین مختلفی در رابطه با نقش اینستاگرام در زندگی روزمره کاربران شناسایی شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: لایک به‌منزله تحسین و نیز ایجاد رابطه اجتماعی؛ کامنت به‌ منزله میدان گفت‌ وگو؛ ارزشمند بودن تعداد زیاد فالوئرها؛ و نیز عدم شکل‌ گیری دوستی واقعی در میان فالوئرها.


در کل، باید اشاره کرد که تجربیات زندگی در شبکه‌های اجتماعی همانند طرد و پذیرش اجتماعی با توجه به محو شدن فزاینده تمایز زندگی واقعی از زندگی مجازی، از نظر پیامدهایی که برای زندگی واقعی دارد نباید مورد غفلت قرار بگیرد. از سوی دیگر، هر نوع اختلال در کردارهای هر روزه کاربران اینستاگرام، می‌تواند به برخی پیامدهای منفی روان‌ شناختی و اجتماعی منجر شود.ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

 


از: حسین حسنی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) وعبدالحسین کلانتری دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تهران


منبع: فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 40، زمستان 1396


1885

. انتهای پیام /*
 

نخستین نشست وضعیت مقاله نویسی در ایران

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

نخستین نشست وضعیت مقاله نویسی در ایران

1 از 4

فلسفه سیاسی در عصر فترت

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

فلسفه سیاسی در عصر فترت

2 از 4

کارگاه آموزشی تخصصی سینما و دیپلماسی

دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی تخصصی سینما و دیپلماسی

4 از 4

تازه ترين مطالب