web
stats
اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت
en کد مطلب: 53738 | تاریخ مطلب: 1397/05/03
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

امروزه بحران های محیط زیستی واقعیت های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده اند.
رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران ها کفایت نمی کند و راه حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است.

 اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

امروزه بحران های محیط زیستی واقعیت های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده اند.


 رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران ها کفایت نمی کند و راه حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است.


در این مسیر، اخلاق به عنوان یکی از راه های ممکن در نظر گرفته می شود.


باور بر این است که با داشتن اخلاق مناسب می توان منابع طبیعی و محیط زیست را حفظ کرد. در این نوشتار، ضرورت توجه به اخلاق محیط زیست به منظور صیانت از زیست بوم های طبیعی توضیح داده شده است...


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


 


نویسنده: احمد عابدی سروستانی


منبع: نشریه طبیعت ایران، سال سوم، شماره 2، خرداد و تیر 1397


1497

. انتهای پیام /*
 

حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب عالی سیاسی و اداری

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

حقوق سیاسی زنان در دستیابی به مناصب عالی سیاسی و اداری

1 از 4

مجروح هفتاد ساله

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

مجروح هفتاد ساله

2 از 4

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم شعبه اصفهان برگزار می کند:

راه حل های تمدن مهدوی برای حل بحران های اقتصاد و معیشت مردم جهان

3 از 4

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می کند:

صدا و سیما در پرتو قانون اساسی: تحلیل اصل 175

4 از 4

تازه ترين مطالب