web
stats
اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت
en کد مطلب: 53738 | تاریخ مطلب: 1397/05/03
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

امروزه بحران های محیط زیستی واقعیت های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده اند.
رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران ها کفایت نمی کند و راه حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است.

 اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

امروزه بحران های محیط زیستی واقعیت های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده اند.


 رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران ها کفایت نمی کند و راه حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است.


در این مسیر، اخلاق به عنوان یکی از راه های ممکن در نظر گرفته می شود.


باور بر این است که با داشتن اخلاق مناسب می توان منابع طبیعی و محیط زیست را حفظ کرد. در این نوشتار، ضرورت توجه به اخلاق محیط زیست به منظور صیانت از زیست بوم های طبیعی توضیح داده شده است...


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


 


نویسنده: احمد عابدی سروستانی


منبع: نشریه طبیعت ایران، سال سوم، شماره 2، خرداد و تیر 1397


1497

. انتهای پیام /*
 

چالش های مطالعات و پژوهش های جنس و جنسیت در ایران

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

چالش های مطالعات و پژوهش های جنس و جنسیت در ایران

1 از 4

کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد»

دانشکده ی مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد»

2 از 4

سیاست، جامعه و زبان در تاریخ فلسفه سیاسی غرب

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

سیاست، جامعه و زبان در تاریخ فلسفه سیاسی غرب

3 از 4

کارگاه آموزشی تخصصی راهبردهای امنیت اروپا، بی طرفی و عدم اشاعه

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار میکند:

کارگاه آموزشی تخصصی راهبردهای امنیت اروپا، بی طرفی و عدم اشاعه

4 از 4

تازه ترين مطالب