web
stats
ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی
en کد مطلب: 54420 | تاریخ مطلب: 1397/06/13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

مقاله حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید.

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

مفهوم نهاد در ادبیات اقتصاد و نوآوری، از مفاهیمی است که علی رغم نبود تعریف واحد، در موارد بسیاری برای توضیح دلایل کارکرد مناسب یا نامناسب یک سیستم اقتصادی یا نظام نوآوری به کار رفته است.


مقاله حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید.


در این راستا، یک گونه شناسی سه بُعدی مبتنی بر شاخصه های نوین عملکرد، یعنی کارآیی، اثربخشی و تحول پذیری، ارائه شده و برای شناسایی نهادهای نظام ملی نوآوری ایران که در هر یک از این گونه ها قرار می گیرند، مطالعه ای 8 موردی صورت پذیرفته است.


نتایج نشان می دهد که هیچ یک از نهادهای بررسی شده به صورت همزمان از کارآیی و اثربخشی مناسب در ارتباط با دیگر نهادهای نظام نوآوری برخوردار نیستند.


در نهایت، برای بهبود وضعیت هر یک از گونه های نهادی، راهبردهای تحول زا پیشنهاد شده است.


ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.


 


از: سید سپهر قاضی نوری، مسعود افشاری مفرد، شعبان الهی و بهزاد سلطانی


منبع: فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست گذاری عمومی، شماره 1، بهار 1397


1885


 

. انتهای پیام /*
 

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب