web
stats
85 درصد مردم ایران حداقل یک شب در مراسم عزاداری دهه اول محرم شرکت کرده اند
en کد مطلب: 55668 | تاریخ مطلب: 1397/07/19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

براساس نظرسنجی تلفنی ایسپا:

85 درصد مردم ایران حداقل یک شب در مراسم عزاداری دهه اول محرم شرکت کرده اند

طرح نظرسنجی «بررسی مسائل روز کشور از منظر افکار عمومی مردم ایران» با پرسشگری از 1281 نفر از افراد بالای 18 سال به بالای کشور در روزهای 2 و 3 مهرماه 1397 به شیوه تلفنی توسط ایسپا باموضوع ابعا اجتماعی محرم وانعکاس محتوای آن در صدا وسیما انجام شد.

85 درصد مردم ایران حداقل یک شب در مراسم عزاداری دهه اول محرم شرکت کرده اند

در بخشی از طرح مذکور، از پاسخگویان پرسیده شده است: «آیا شما در مراسم عزاداری دهه اول محرم شرکت کردید؟» 85 درصد پاسخگویان حداقل یک شب در مراسم عزاداری دهه اول محرم شرکت کرده اند.


در این میان 15 درصد شرکت نکرده اند. با توجه به نتایج نظرسنجی ایسپا در سال 94 با اندازه نمونه 4390 نفر که به روش مصاحبه حضوری در سطح کشور اجرا شده بود نیز 85.3 درصد پاسخگویان اعلام کرده بودند در مراسم دهه اول محرم حضور داشته‌اند.


محور بعدی نظرسنجی در مورد دیدگاه مردم در خصوص محتوای مراسم عزاداری در کشور ما بود که با این سؤال مورد بررسی قرار گرفته بود: «به نظر شما آیا محتوای مراسم عزاداری در کشور ما توانسته است واقعیت عاشورا و پیام آن را منعکس نماید یا خیر؟»


50 درصد پاسخگویان معتقدند محتوای مراسم عزاداری توانسته واقعیت عاشورا و پیام آن را منعکس کند. 34 درصد گفته اندعزاداری­های کشور ما واقعیت عاشورا و پیام آن را منعکس نمی­ کند و 16 درصد نیز در این خصوص اظهار نظر نکرده ­اند.


در بین افرادی که در مراسم دهه اول محرم حضور داشته‌اند 54.6 درصد و در بین افرادی که در مراسم شرکت نکرده‌اند 24.6 درصد معتقدند عزاداری­ های کشور ما توانسته واقعیت عاشورا و پیام آن را منعکس کند.


شایان ذکر است طبق نتایج نظرسنجی سال 94 ایسپا، نزدیک به 45 درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند محتوای مراسم عزاداری در کشور ما توانسته است واقعیت عاشورا و پیام آن را منعکس نماید.


در مجموع می‌توان گفت در مقایسه با سال 94، باور به اینکه محتوای مراسم عزاداری در کشور ما توانسته است واقعیت عاشورا را منعکس کند 5 درصد افزایش داشته است.


در سوالی دیگر در خصوص عملکرد صداوسیما از پاسخگویان پرسیده شده است «محتوای سخنرانی­ های پخش شده در صدا و سیما در ماه محرم را چگونه ارزیابی می­ کنید؟». از بین افرادی که برنامه‌های صداوسیما را دیده‌اند 65.8 درصد معتقدند محتوای سخنرانی‌های پخش شده در صداوسیما در ماه محرم خوب بوده است و 20.4 درصد نیز ضعیف ارزیابی کرده‌اند و 13.7 درصد ارزیابی متوسط داشته‌اند.


لازم به ذکر است 36.5 درصد پاسخگویان نیز اعلام کرده‌اند برنامه‌های صداوسیما را ندیده‌اند که این میزان با توجه به نظرسنجی سال 94 ایسپا که 15.3 درصد بوده است بیش از دو برابر رشد داشته است.


همچنین از بین افرادی که در سال 94 برنامه‌های صداوسیما را تماشا کرده‌اند 65.3 درصد معتقد بوده‌اند محتوای سخنرانی‌های پخش شده در صداوسیما در ماه محرم خوب بوده است.


 


منبع : مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا)، 18 مهر 1397


1885

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب