web
stats
افزایش مدارای اجتماعی در گرو آموزش اجتماعی و فعالیت های جمعی
en کد مطلب: 57286 | تاریخ مطلب: 1397/09/15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

افزایش مدارای اجتماعی در گرو آموزش اجتماعی و فعالیت های جمعی

بردباری از طریق آموزش اجتماعی به ویژه در جمع هایی مانند سازمان های مردم نهاد شکل می گیرد و اگر به فعالیت های اجتماعی گروهی اهمیت داده شود، تحمل و مدارا در جامعه افزایش و خشونت و درگیری کاهش می یابد.

افزایش مدارای اجتماعی در گرو آموزش اجتماعی و فعالیت های جمعی

بردباری از طریق آموزش اجتماعی به ویژه در جمع هایی مانند سازمان های مردم نهاد شکل می گیرد و اگر به فعالیت های اجتماعی گروهی اهمیت داده شود، تحمل و مدارا در جامعه افزایش و خشونت و درگیری کاهش می یابد.


 طبق گفته کارشناسان به سختی بتوان در نقشه جهان روی کشوری دست گذاشت که عاری از تنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد. اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای قومیت های مختلف، مذاهب گوناگون و گروه های سیاسی متنوع هستند. در واقع حتی اگر هم کشوری مانند ژاپن پیدا شود که دارای کمترین میزان تنوع فرهنگی باشد بی شک از نظر سیاسی متنوع خواهد بود. بنابر این موضوع بردباری اجتماعی در اکثر جوامع کنونی دارای اهمیت است، چون جوامع از هر نظر یکدست نیستند و مدارا می تواند جلو تضادها و خشونت های قومی، مذهبی و ... را گیرد و یا دست کم آن را کاهش دهد.


 ** تعریف بردباری و لزوم توجه به آن؟


بردباری در لغت به معنای سهل گرفتن بر یکدیگر و به نرمی با یکدیگر رفتار کردن، رواداری و تحمل هرگونه عقیده و رفتار مخالف است. اما در اصطلاح اجتماعی به معنای مدارا کردن و خویشتنداری نسبت به عقاید و رفتاری است که ما با آن مخالفیم یا از آن تنفر داریم.


بردباری اجتماعی یعنی تحمل تفاوت ها. یعنی اینکه بتوانیم افرادی را که از نظر قومیت، مذهب، رنگ پوست، طبقه اجتماعی و گرایش سیاسی مثل ما نیستند را تحمل کنیم. هیچ گونه خشونتی علیه آنها اعمال نکنیم. برایشان حقوق انسانی قایل باشیم.


بر اساس دیدگاه کارشناسان موضوع مدارا و اهمیت آن امری جهانی است و خاص کشور ما نیست. برای مثال بررسی نهادهایی مانند یونسکو نشان می دهد که تنوع فرهنگی برای این نهاد به عنوان یکی از ارزش های جهانی قابل قبول است. آنچه که برای این نهادها مهم به نظر می رسد این است که جوامع بتوانند ضمن برخورداری از مزایای تنوع قومی و فرهنگی، مانع هرگونه تنش و تفرقه بشوند. تفرقه و تنش قومی و فرهنگی یعنی ایجاد یک تنش جهانی.


بر اساس برآورد محققان، جهان از نظر قومی بسیار متنوع است و مهمتر آنکه اکثر این قومیت ها مجبورند با قومیت های مختلف و در چارچوب یک کشور با یکدیگر زندگی کنند. آمار و ارقام موجود در باره جهان به خوبی گویای حقیقت تنوع و گستردگی آن است. بر اساس یکی از برآوردهای انجام شده از مجموع 132 کشور جهان تنها 12 کشور از نظر قومی همگن هستند. 25 کشور نیز وجود دارند که 90 درصد جمعیت آنها را یک قومیت شکل می دهد. همچنین در 25 کشور جهان نیز گروه قومی اصلی بین 75 تا 90 درصد جمعیتشان را شکل می دهند. در 31 کشور نیز بین 50 تا 75 درصد جمعیت متعلق به یک گروه قومی است. همچنین 39 کشور نیز وجود دارند که زیر 50 درصد از جمعیت آنها تنها متعلق به یک قومیت است.


با توجه به شواهد موجود اثبات تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی و... در ایران نیازمند ارائه آمار و ارقام نیست. ایران مجموعه ای است از فرهنگ های قومی و مذهبی و منطقه ای متفاوت. اکثر قریب به اتفاق استان های کشور از تنوع قومی، مذهبی و یا قومی-مذهبی برخوردار هستند. مهمتر اینکه برخی از شهرها مانند تهران، مشهد، اصفهان و... به دلیل موقعیت سیاسی و اقتصادی شان، و به خاطر حجم بالای مهاجرت به آینه ای تمام نما از این تنوع بدل شده اند. در چنین فضای سیاسی- اجتماعی و فرهنگی متنوعی ترویج و تقویت فرهنگ مدارا و بردباری بسیار ضروری می نماید. این امر مستلزم شناخت دقیق مساله بردباری و نابردباری در این جامعه است.


 ** نابردباری و اثرات مخرب آن


متخصصان بر این باور هستند که نابردباری می تواند منشأ بسیاری از خشونت های اجتماعی از جمله خشونت علیه اقلیت های قومی، مذهبی، سیاسی و ... در سطوح مختلف تعاملات روزمره، سازمان ها، نهادها و روابط بین منطقه ای و سطح ملی و بین المللی باشد. برآورد شده است که در جهان بین 3000 تا 7000 گروه قومی و ملی مختلف وجود دارد. اکثر این گروه ها برای برخی از انواع خودمختاری یا شناخت به عنوان یک کشور مستقل تلاش می کنند. این آرمان ها منجر به تشدید درگیری ها، مهاجرت و جنگ ها می شود. تنش میان افراد، جوامع و دولت ها عمدتا ناشی از تعصب و نابردباری است. بی تفاوتی تهدیدی برای ثبات و صلح است.


به اعتقاد کارشناسان در جامعه جدید و با گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین المللی، مردم در سراسر جهان امکان تعامل مداوم و گسترده با یکدیگر را پیدا کرده اند. در این تعاملات افراد با هویت های دینی، قومی، مذهبی و... مختلف در ارتباط نزدیک با هم قرار گرفته و با عرصه های نوین فرهنگی آشنا می شوند. چالش فراروی دولت ها و ملت ها یافتن شیوه های نوین کانالیزه کردن این گونه روابط به سمت تجربیات دموکراتیکی است که مفاهمه و گفت وگوی بین ملت ها و نیز مبانی حقوق بشر، برابری جنسیتی، نژادی، دینی، قومی و... را تقویت کند. یکی از این شیوه ها تقویت و ترویج رفتار توأم با مدارا و بردباری است.


متخصصان امر معتقدند که انسان باید از فرهنگ جنگ و خشونت دوری کند و به فرهنگ صلح و هماهنگی هدایت شود. فرهنگ صلح باید به عنوان نتیجه ی این انتقال به عنوان فرآیند غنی سازی معنوی هر فرد و کل جامعه توسعه یابد. تنها از طریق این فرهنگ می توان از تخریب تمدن، تاریکی و هرج و مرج جلوگیری کرد.


 ** آموزش همگانی راه تقویت تحمل و بردباری در جامعه


ترویج و توسعه بردباری نیازمند به کارگیری سازوکارهایی است که بدون آنها امری ناممکن و یا دست کم سخت و مشکل خواهد بود.


در این رابطه محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پژوهشگر ایرنا گفت: بردباری در حوزه های مختلفی مطرح است. از درون خانواده و تحمل و بردباری در برابر نزدیک ترین افراد تا بردباری در برابر همسایه ها و افرادی از سایر اقوام و مذاهب و ملت های مختلف و همچنین افراد متعلق به گروه های سیاسی متفاوت.


وی در ادامه عنوان کرد: همه بحث بردباری و تحمل و مدارا به آموزه های اجتماعی بر می گردد. بحث آموزش در همه موارد از اهمیت شایانی برخوردار است. اگر در جامعه فرهنگ خاصی قرار است ترویج داده شود و برای افراد درونی گردد و جزو زندگی و رفتار و کردار آنها قرار گیرد، باید به مسئله آموزش توجه کرد. منظور، آموزش فرزندان در خانواده در مدرسه و در جاهای دیگر است. ما باید آداب مذاکره، گفت وگو و فرهنگ همزیستی و تحمل همدیگر و همچنین توصیه به محبت و صمیمیت را در خانواده، مهد کودک ها، مدرسه ها، دانشگاه ها و سایر جاهایی که ماهیت آموزشی دارند آموزش دهیم. این آموزش نیازی نیست که حتما به صورت تئوری باشد. نگاه عملی در مراکز آموزشی باعث می شود که کودکان و نوجوانان به عنوان یک مهارت اجتماعی مدارا را یاد بگیرند.


 ** سمن ها نقطه پیوند فرد به جامعه هستند


نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در جامعه ای که به جمع ، یعنی به انجمن ها، سمن ها و... احترام بگذارند تحمل و بردباری نیز در این جامعه رشد می کند. بدون شک انجمن ها، سمن ها و سایر جمع هایی که به نوعی فرد را به جامعه، یعنی به کلیت جامعه پیوند می زنند نقش بسزایی در بالا بردن میزان تحمل و بردباری ایفا می کنند. در واقع بردباری در چنین جمع هایی شکل می گیرد و در کل جامعه گسترش می یابد. اگر به این موارد که از ویژگی های جامعه مدنی است اهمیت داده شود، بدون شک تحمل و مدارای اجتماعی نیز بیشتر و بیشتر می شود و در مقابل آن خشونت و درگیری در جامعه کاهش می یابد.


 ** لزوم توجه مجلس به بحث مدارای اجتماعی


وی در نهایت به لزوم توجه به این امر در سطح مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. البته خود کمیسیون که برنامه ارائه نمی دهد. کار کمیسیون بررسی طرح ها و لایحه های مجلس و دولت است. ما متأسفانه به دلیل مسائل و چالش های فراوان اجتماعی همچون مسائل کارگری و...و درگیری با این مشکلات پرداختن به موارد دیگری همچون مدارای اجتماعی خیلی کم صورت می گیرد.


این نماینده مجلس اضافه کرد: با این حال موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است ولی چون هنوز به عنوان یک مساله اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است در سطح نهادی مانند مجلس که وظیفه اش قانون گذاری است تاکنون مطرح نشده است. البته به نظرم جای طرح این موضوعات در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون آموزشی نیز وجود دارد. ولی من خبر ندارم که آیا طرح یا لایحه ای در این مورد وجود داشته باشد.


منبع: گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، 14 آذر 1397


1197

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب