web
stats
ایده پردازی و فرصت در کارآفرینی
en کد مطلب: 58439 | تاریخ مطلب: 1397/10/19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ایده پردازی و فرصت در کارآفرینی

کارآفرینی اغلب رابطه معناداری با فرصت دارد که بسیاری آن را نقطه عطف روند کارافرینی می دانند و به نظر می رسد که پیوند کارآفرین با استفاده از فرصت در حوزه های ابداع و ابتکار و تاثیرگذاری می تواند آینده یک کارآفرین را تعیین کند.

ایده پردازی و فرصت در کارآفرینی

اغلب به کسی که تجارت خود را آغاز کرده است، کارآفرین خطاب می‌شود. همچنین با شنیدن واژه کارآفرین، ما تمایل داریم آن را به فردی که سرمایه‌گذاری‌های خود را شروع کرده است، نسبت دهیم.


اما کارآفرینان چه کسانی هستند؟ نحوه عمکرد کارآفرینان چگونه است؟ و رابطه میان کارآفرینی و مفهوم فرصت چیست؟ اینها پرسش هایی است که به طور عمده در حوزه کارآفرینی مطرح می شود.


کارآفرینی فرآیند شناسایی یا خلق فرصت و بهره برداری از آن فرصت ها است. درواقع، فرصت، محور فعالیت های کارآفرینی،  و موضوع آن،  قلب تحلیل های کارآفرینی محسوب می شود. کارآفرینی فرآیند شناسایی نیاز بازار، خلق ایده، تشخیص فرصت ها و بهره برداری از آنها می باشد.


فرآیند کارآفرینی چه به ایجاد یک سازمان جدید منجر شود و چه بکارگیری مکانیزم های بازار را باعث شود، نیازمند شناسایی فرصت ها و خلق روش های جدید برای بهره برداری یا سازماندهی آنها می باشدو در این میان آن دسته از افرادی که به کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها می پردازند، کارآفرین نامیده می شوند.


کارآفرینان دارای ویژگی‌هایی مانند رهبری، خلاقیت و ریسک پذیری هستند که شاید در بسیاری از افراد عادی نیز چنین ویژگی هایی وجود داشته باشد.


تفاوت کارآفرینان با مدیران در این است که مدیران بیشتر به تهدیدات می اندیشند تا فرصت ها. مدیران در پی تغییرات تدریجی هستند. در حالی که کارآفرینان بیشتر به فرصت ها می اندیشند و در پی تغییرات و بهبود ساختارشکنانه هستند. مدیران اغلب طالب ثباتند در حالیکه کارآفرینان طالب تغییر هستند.


اما همان طور که در ابتدا اشاره کردیم ، مهمترین نکنه این است ،  کارآفرینی صرفا ایجاد یک  کار نیست؛ کارافرینی تشخیص فرصت و تبدیل ایده و فکر جدید به یک کسب و کار است و می تواند محصول و خدمات جدید به بازار ارائه کند. پس صرفا کشف یا خلق فرصت ما را کارآفرین نمی کند. کارآفرینی زمانی اتفاق می افتد که اقدام کارآفرینانه صورت بگیرد یعنی ازآن فرصت بهره برداری شود.


کارافرینان در این مرحله یعنی پس از کشف یا خلق فرصت به جهت بهره برداری از ان فرصت، به یکی از سه شیوه زیر اقدام می کنند:


1- بریکولاژ (Bricolage)


2- ایمپرووایزیشن (Improvisation)


3- افکچوییشن (Effectuation)


تفاوت این سه روش در نوع اقدام کارآفرینانه ، استفاده از منابع ، ریسک پذیری، هدف گذاری و تصمیم گیری است.


در بریکولاژ ، کارآفرین با منابع موجود و ارزان قیمت و حتی مجانی، محصول جدیدی را خلق می کند. هدفش از قبل مشخص است و می داند که چه خواهد ساخت. و از طرفی به علت استفاده از منابع ارزان قیمت، ریسک فعالیتش به ویژه در زمینه مالی پایین می آید.


در ایمپرووایزیشن، که در واقع اقدامی ابتکاری و ابداعی و بداهه است،‌ کارآفرین، با کشف یک فرصت، سریعا اقدام می کند و برای رسیدن به هدفش،  به دنبال منابع مورد نیاز است. و این منابع گاها ممکن است گران قیمت  نیز باشند. لذا ریسک این اقدام کارآفرینانه، بالاخص در زمینه مالی بالا خواهد بود.


در افکچوییشن، کارآفرین با کشف یک فرصت کارش را آغاز می کند اما هدفش  با توجه به شرایط و رصد محیط تغییر می کند و چه بسا زمانی که کارافرینی به بهره برداری برسد، محصول نهایی با آنچه در ابتدا در نظر داشته کاملا متفاوت باشد.


ریسک فعالیت در این مرحله پایین است زیرا کارآفرین در هر مرحله محیط را بررسی و با توجه به درخواست مشتری، شرایط را تغییر می دهد.


در فرجام می توان گفت که کارآفرینی به معنی فرصت یابی است؛ کارآفرین فرصتی  را کشف یا خلق می کند و آن را تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. آگاهی از محیط، بازار و نیازهای مشتری و نگرش کارآفرینی، او را در یافتن و یا  خلق  فرصت و پرداختن به آن یاری می دهد.


فرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت های کسب و کار دارد و می تواند منابع الزام را جمع آوری کرده و از آن ها بهره برداری نموده وعملیات مناسبی را برای رسیدن به هدفش پی ریزی کند.


**گروه ایرنا مقاله


از: نکیسا ولیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران


پژوهش**1885


 


 


 

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب