web
stats
بخش ششم یافته­ های طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران؛ اقتدارگرایی مردم ایران به کدام سمت و سوست؟
en کد مطلب: 59843 | تاریخ مطلب: 1397/12/06
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بخش ششم یافته­ های طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران؛ اقتدارگرایی مردم ایران به کدام سمت و سوست؟

به گزارش روابط عمومی ایسپا، بخش­ هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر گردید. نتایج این پیمایش ملی نشان می­ دهد اقتدارگرایی ایرانیان نسبتاً کم است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال کشور(شهری و روستایی) بوده اند و تعداد نمونه آماری برابر با 4890 نفر بوده است. در این طرح بیش از 20 شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفت.

بخش ششم یافته­ های طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران؛ اقتدارگرایی مردم ایران به کدام سمت و سوست؟

به گزارش روابط عمومی ایسپا، بخش­ هایی از نتایج طرح ملی سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران منتشر گردید. نتایج این پیمایش ملی نشان می­ دهد اقتدارگرایی ایرانیان نسبتاً کم است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 سال کشور(شهری و روستایی) بوده اند و تعداد نمونه آماری برابر با 4890 نفر بوده است.  در این طرح بیش از 20 شاخص فرهنگ سیاسی مردم ایران مورد سنجش قرار گرفت.


شاخص اقتدارگرایی در این پیمایش با 8 گویه زیر مورد سنجش قرار گرفته به گونه ای که در هر گویه پاسخگو می­بایست نظر خود را بر روی طیف 5 قسمتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، مردد، موافقم و کاملاً موافقم) اعلام می­ نمود:


1- بهتر است همیشه به حرف‌های مقامات سیاسی گوش کنیم نه حرف‌های کسانی که از مقامات سیاسی انتقاد می‌کنند.


2- باید به بچه‌ها یاد داد همیشه حرف بزرگ‌ترها را بدون چون و چرا گوش کنند.


3- باید به دولت اجازه داده شود تا کتاب‌ها، روزنامه‌ها و فیلم‌ها را به صلاحدید خودشان سانسور کنند.


4- فقط با زور می‌شود قانون را در این جامعه حاکم کرد.


5- برای درست شدن ایران، قانون لازم نیست بلکه مرد مقتدری لازم است که حرفش قانون باشد.


6- اکثریت مردم نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند، باید کسی باشد که به جای مردم تصمیم بگیرد و کشور را پیش ببرد.


7- هرکسی حق دارد دین، سبک زندگی و رفتارهایی داشته باشد که خودش دوست دارد، حتی اگر حکومت یا دیگران نپسندند.


8- فرد یا گروهی باید مردم را هدایت کند، مردم خودشان راه درست زندگی کردن را نمی‌دانند.


در هر کدام از گویه­ های فوق اگر کسی با گویه­ مورد نظرکاملاً مخالف باشد نمره 1 یعنی اقتدارگرایی خیلی کم  و اگر کسی با گویه مورد نظر کاملاً موافق باشد نمره 5 یعنی در گروه اقتدارگرایی خیلی زیاد دسته بندی ­شده است (این فرایند برای گویه 7 معکوس بوده است). در پایان از جمع 8 گویه مورد نظر شاخص اقتدارگرایی بر روی طیف 0 تا 100 محاسبه شده که هر چه نمره فرد به 0 نزدیک تر باشد نشان دهنده اقتدارگرایی کم و هر چه به 100 نزدیک تر باشد نشان دهنده اقتدارگرایی زیاد است.


نتایج مربوط به شاخص اقتدارگرایی نشان می ­دهد در مجموع میانگین میزان اقتدارگرایی بر روی طیف 0 تا 100 برابر با 38.8 بوده است که به طرز محسوسی از نقطه وسط طیف(عدد 50) پایین‌تر است. میانگین این شاخص در پیمایش سال 1384 ایسپا برابر با 42 از 100 بوده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که میزان اقتدارگرایی در بین زنان (40)  اندکی بیشتر از مردان(37) است و در بین گروه ­های سنی نیز با افزایش سن میزان اقتدارگرایی بیشتر می‌شود به طوری که میانگین اقتدارگرایی افراد 18 تا 29 سال برابر با 36 و میزان اقتدارگرایی افراد بالای 50 سال برابر با 44 بوده است.


در بین گروه ­های تحصیلی نیز با افزایش تحصیلات به طرز معناداری میزان اقتدارگرایی کمتر می شود به نحوی که افرادی که تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و دکتری) دارند میانگین اقتدارگرایی­ شان 29 و کسانی که بی­سواد هستند میانگین اقتدارگرایی ­شان 52 بوده است. 


در یکی از سوالات مربوط به این شاخص، جمله «فقط با زور می‌شود در این جامعه قانون را حاکم کرد» به پاسخگویان ارائه شد که در مجموع 70.2 درصد مخالف و فقط 12.8 درصد موافق این جمله بوده‌اند. مابقی نیز یا مردد بوده و یا اظهار نظر نکرده‌اند.


در یکی دیگر از سوال مربوط به شاخص اقتدارگرایی، میزان موافقت و مخالفت مردم پیرامون این جمله پرسیده شده است: «فرد یا گروهی باید مردم را هدایت کند، مردم خودشان راه درست زندگی کردن را نمی‌دانند» که در مجموع 51.7 درصد مخالف و 22.9 درصد موافق این جمله بوده‌اند. مابقی نیز یا مردد بوده و یا اظهار نظر نکرده‌اند.


شایان ذکر است موج دوم پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) و با مشارکت مرکز بررسی ­های استراتژیک ریاست جمهوری، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری انجام شد.


منبع: ایسپا، 30 بهمن 1397


1885


 

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب