web
stats
51 درصد افراد بالای 18 سال کشور در چند سال گذشته برنامه 90 را تماشا می کردند
en کد مطلب: 61993 | تاریخ مطلب: 1398/02/24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

51 درصد افراد بالای 18 سال کشور در چند سال گذشته برنامه 90 را تماشا می کردند

طبق آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای 19 و 20 فروردین 1398 انجام شد 19.5 درصد مردم اعلام کرده اند که به میزان زیاد در چند سال گذشته برنامه 90 را دنبال می کردند. 31.1 درصد نیز اعلام کرده ­اند تا حدودی این برنامه را دنبال می کردند.

51 درصد افراد بالای 18 سال کشور در چند سال گذشته برنامه 90 را تماشا می کردند

طبق آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای 19 و 20 فروردین 1398 انجام شد 19.5 درصد مردم اعلام کرده اند که به میزان زیاد در چند سال گذشته برنامه 90 را دنبال می کردند.


31.1 درصد نیز اعلام کرده ­اند تا حدودی این برنامه را دنبال می کردند.


در مجموع می توان گفت 50.6 درصد مردم ایران اعلام کرده ­اند که در چند سال گذشته برنامه 90 را دنبال می کردند.


بر اساس نتایج این نظرسنجی از بین مخاطبان برنامه 90 در چند سال گذشته 86.3 درصد با تغییر مجری برنامه نود و جایگزین کردن یک فرد دیگر به جای آقای فردوسی پور اظهار مخالفت کرده و تنها 6.3 درصد با این امر موافقند. 7.4 درصد نیز در این خصوص گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند.


منبع: ایسپا، 22 اردیبهشت 1398


1885

. انتهای پیام /*
 

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب