web
stats
لیست مطالب

جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران

جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران

غالباً در مطالعات روابط بین­الملل، امنیت کنش­گران به­خصوص در عرصه منطقه­ ای به­ عنوان یکی از اصول مسلم در سیاست­ خارجی کشورها انگاشته می­ شود؛ به ­ویژه آنکه مسائل سیاسی- امنیتی بعد از تحولات بیداری اسلامی در منطقه، نوعی بهم پیوستگی در میان بازیگران منطقه به­ وجود آورده است که این مسئله بر تشدید دغدغه­ های امنیتی در خاورمیانه افزود.

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است.

آرمان های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه ای ایران

آرمان های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه ای ایران

آرمان های راهبردی سیاست خارجی ایران ریشه در فرهنگ سیاسی و شکل بندی های محیط ژئوپلیتیکی دارد. آرمان گرایی بنیان های فرهنگی و هویتی سیاست خارجی ایران را شکل می دهد، در حالیکه مصالحه گرایی و عملگرایی را میتوان در زمره عوامل تأثیرگذار بر الگوهای کنش دیپلماتیک و راهبردی سیاست خارجی ایران دانست.

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

مهمترین نکات قابل ملاحظه در کنوانسیون جدید آن است که در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می کند.

ژئواکونومی دریای خزر و تاثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا

ژئواکونومی دریای خزر و تاثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا

با فروپاشی شوروی، جمهوری های جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژی های نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر می باشد.

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

ایـن مقالـه در صـدد اسـت بـا روشـی توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه های سیاسـت خـارجی ترکیـه در قفقـاز و تقابـل منـافع آن بـا دو کشـور قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیای سیاسی بپردازد.

تاثیر تحریم ها بر انرژی از منظر حقوق بین الملل

تاثیر تحریم ها بر انرژی از منظر حقوق بین الملل

از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرایی در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد می توان به تحریم های بین المللی اشاره نمود. اعمال تحریم های بین المللی نسبت به کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان و گستره تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته باشد.

روابط خارجی ایران و کره جنوبی

روابط خارجی ایران و کره جنوبی

ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تامین انرژی این کشور دارد.با وجود روابط تجاری نسبتا طولانی، هر دو کشور سیاست خارجی متقابل خود را براساس جدایی سیاست از اقتصاد اتخاذ کرده اند.

بررسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های جهان عرب

بررسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های جهان عرب

هدف مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، بررسی مواضع ایران در قبال مسائل جهان عرب است. با توجه به فقدان یکپارچگی جهان عرب، جمهوری اسلامی ایران دارای مواضع متفاوتی در برابر بحران های عربی بوده است.

آفریقا جولانگاه بعدی داعش

آفریقا جولانگاه بعدی داعش

داعش برای تجدید قوای خود به دنبال سرزمین هایی است که نیروهای داخلی و خارجی امکان چندانی برای کنترل آنها نداشته باشند. از این نظر، وضعیت آفریقا حتی نسبت به افغانستان هم برای داعش مناسب تر است.

ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

روابط ایران و روسیه در روزهای اخیر موضوع بسیاری خبرها و تحلیل ها بوده است. نگارنده در این متن کوشیده است تا با مروری بر روابط دو کشور ده پنج سال اخیر به ماهیت و نتایج این روابط پرداخته و تحلیل خود از وضعیت پیش آمده در پرتو خروج امریکا از برجام و موضوع نیروهای ایران در سوریه را ارائه نماید.

تحلیلی بر چالش های پیش روی عراق 2018

تحلیلی بر چالش های پیش روی عراق 2018

چالش های پیش رو عبارت اند از ویرانی پشت سرگذاشته شده در طول نبرد با داعش و بازسازی شهرهای آزادشده و تشویق اعتماد میان گروه های مختلف جامعه عراقی برای دولت و سایر گروه های سیاسی. حل مشکلات عراق نیازمند انرژی و پول و چشم انداز بلندمدت است.

ناکامی آمریکا و چرخه ناتمام خشونت در افغانستان

ناکامی آمریکا و چرخه ناتمام خشونت در افغانستان

افغانستان در میانه مسابقاتی مابین قدرت های بزرگ منطقه ای قرار دارد: پاکستان در برابر هند و رقابتِ عربستان سعودی علیه ایران. اخیراً صف بندی های مجدد برخی کشورهای منطقه، مخالفت با حضور نظامی ناتو و تغییر در توازن قدرت در منطقه، موقعیت ایالات متحده را هم به طور جدی تضعیف کرده است.

سیاست خارجی نوین عربستان سعودی

پیامدها برای قدرت منطقه ای ایران

سیاست خارجی نوین عربستان سعودی

در این پژوهش با عنوان «سیاست خارجی نوین عربستان سعودی؛ پیامدها برای قدرت منطقه ای ایران» ضمن بررسی اهداف و ابعاد سیاست خارجی عربستان در دوره جدید، پیامدهای آن برای ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سناریوهایی از تحولات آینده خاورمیانه

سناریوهایی از تحولات آینده خاورمیانه

خاورمیانه به شدت نیازمند ایده ها و راهبردهایی جدید برای پیشبرد امنیت منطقه ای است. در حالی که بحران و منازعه در این نقطه از جهان ترس را تشدید کرده، لیکن بحران ها فرصت هایی را برای نسخه ها و چارچوب های امنیتی جایگزین در این زمینه ایجاد کرده اند.

انتخابات پارلمانی عراق: اهمیت و ائتلاف‏ ها

انتخابات پارلمانی عراق: اهمیت و ائتلاف‏ ها

اهمیت انتخابات می 2018 در آن است که اولین انتخابات پارلمانی پس از پایان تهاجم داعش به عراق است. در این نوشتار علل اهمیت و آخرین وضعیت ائتلاف های انتخابات آینده عراق بررسی می شود.

جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای نظامی- امنیتی منطقه ای و بین المللی

جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای نظامی- امنیتی منطقه ای و بین المللی

مسأله اصلی نوشتار حاضر این است که در سال 1397 چه تهدیدهای نظامی و امنیتی در سطوح منطقه ای و بین المللی می تواند امنیت ملی ایران را در مخاطره قرار دهد؛ مسأله ای که مستلزم توجه به روندها و کنشگران اصلی متخاصم در سطوح منطقه ای و بین المللی است.

ائتلاف ها و همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

ائتلاف ها و همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

ج.ا.ایران با تأسیس و تداوم محور مقاومت در صدد اثرگذاری بر روند ائتلاف ها و موازنه منطقه ای بوده است. ضمن این که تلاش های مختلفی نیز برای موازنه سازی در برابر ایران و محور مقاومت در جریان است. اکنون، پاسخ به این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران با چه شرایط، فرصت ها و تهدیدهایی از منظر ائتلاف ها و همکاری های منطقه ای مواجه است؟»، محور اصلی نوشتار حاضر است.

تاریخ و نام خلیج فارس

تاریخ و نام خلیج فارس

این نوشتار از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به منظور تاکید بر اصالت نام تاریخی خلیج فارس و همچنین کاربرد آن در اسناد و معاهدات بین المللی و منطقه ای و مکاتبات شیوخ خلیج فارس با طرف های خارجی ابتدا به زبان عربی تنظیم گردید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ترجمه این نوشتار را به مناسبت روز ملی خلیج فارس به نام آوران و حافظان سربلندی نام ایران تقدیم می نماید.

چشم انداز برجام و تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

چشم انداز برجام و تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد کنونی وضعیت برجام و رویکردهای مختلف معطوف به آن در عرصه جهانی، تلاش خواهیم کرد تا وضعیت ها و دورنماهای احتمالی برجام در سال پیش رو را مورد بررسی قرار دهیم.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب