web
stats
لیست مطالب

سیاست تنش زدایی روحانی در قبال آمریکا؛ اهداف و موانع

سیاست تنش زدایی روحانی در قبال آمریکا؛ اهداف و موانع

از دیدگاه روحانی، با توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی برای حل مشکلات اقتصادی از یک طرف و تسلط ایالات متحدۀ آمریکا بر شرکت ها و نهادهای اقتصادی جهان از طرف دیگر ضرورت دارد که سیاست خارجی ایران به سمت تنش زدایی با آمریکا سوق داده شود. مرکز ثقل و کانون اصلی تنش زدایی با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحدۀ آمریکا، مهم ترین برنامۀ راهبردی روحانی تلقی شد.

جمهوری سوم

«اعتماد» پیشنهاد بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند؛

جمهوری سوم

یک میثاق ملی و دو چالش. یکصد و هفتاد و هفت اصل بر پایه جمهوریت و اسلامیت که برخی می گویند نیازمند اصلاح، بازنگری یا ترمیم است و بعضی اجرای بدون تنازل آن را طلب می کنند.

عربستان سعودی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران

عربستان سعودی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران

در طول ماه های گذشته، عربستان سعودی دستخوش برخی تحولات در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی شده است که از جمله می توان به گسترش روابط با ایالات متحدۀ آمریکا و خرید کلان تسلیحاتی از این کشور، تنش در روابط با قطر، انتصاب محمد بن سلمان به ولیعهدی و آشکار کردن روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ساخت سوسیالیسم از پایین: قدرت مردمی و دولت

ساخت سوسیالیسم از پایین: قدرت مردمی و دولت

نظام سرمایه داری علی رغم تمام تلاش هایش هنوز هم «سوسیالیست» بار می آورد. وقتی مردم تحت سلطه قرارمی گیرند اغلب مقاومت می کنند: شبکه هایی از کمک های متقابل می سازند و قدرت را در کنش های جمعی می یابند. آنها شروع به تصور دنیایی می کنند که در جهات مختلفی سازماندهی شده است، دنیایی که در آن ثروتی که مردم به صورت دسته جمعی به وجود می آورند در اختیار جمع است نه در چنگ عده ای معدود.

ایده ایران

ایده ایران

مگر می توان ایرانی بود و درباره ایده ایران حس و درک روشنی نداشت؟ ایده ای که موجب حفظ همبستگی ملی، تشکیل سرمایه، امید و استقرار نظم اجتماعی و تعلق مان به ایران با توجه به ساختار متنوع قومی مان شود. آنچه امنیت ایران را با توجه به نزاع های پیرامون مان تضمین می کند، داشتن ایده روشنی از ایران است که متضمن یک رؤیای ملی نیز باشد. ایده ملت- دولت و نظمِ برخاسته از آن، بازگو کننده قرارداد اجتماعی نو و پدیدار دولت مدرن است.

جدال هویتی گفتمان های توسعه در تاریخ معاصر ایران

جدال هویتی گفتمان های توسعه در تاریخ معاصر ایران

این مقاله با مفاهیمی چون توسعه، هویت و دولت ها در ایران و تضاد تاریخی در رویکردهای هویتی- دولت محور به توسعه و با استعانت و استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، درصدد بررسی و واکاوی دلایل ناموفق بودن رویکردهای توسعه در ایران با توجه به ویژگی های هویتی حاکمیت ها در سه دورۀ تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است.

سنت مردگان روی دوش زنده ها

ریشه های ظهور پوپولیسم ملی گرا

سنت مردگان روی دوش زنده ها

ما در عصر پوپولیسم ملی گرا زندگی می کنیم. این گزاره را شواهد و قرائن بسیاری تأیید می کنند. پوپولیسم ملی گرا، برعکس شمول پوپولیسم در چپ و راست، مشخصه احزاب و گروه های دست راستی است.

ایران چگونه می تواند جایگاه مطلوبی در آسیای مرکزی به دست بیاورد؟

ایران چگونه می تواند جایگاه مطلوبی در آسیای مرکزی به دست بیاورد؟

جمهوری اسلامی ایران از بدو استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی همواره تلاش کرده است که در رقابت با دیگر دولت های منطقه و فرامنطقه به جایگاهی مناسب در آسیای مرکزی دست پیدا کند. بااین حال، دست کم سه عامل برای حضور ضعیف و کنش فعال ناکافی ایران در آن منطقه می توان برشمرد که در این مسیر چالش های اصلی بر سر راه ایران هستند.

نگاهی به نهضت ملی شدن نفت و چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم

مک نیر گفت باید مجسمه اش را از طلا بسازند؛

نگاهی به نهضت ملی شدن نفت و چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم

از زمانی که معادن و ذخایر کشورما کشف شد، حاکمان وقت آنها را برای بیگانگان به حراج گذاشتند. ملت که صاحب واقعی منابع و معادن بودند، بهره ای نمی بردند و در سختی و فشار زندگی می کردند. منافع آن را بیگانگان می بردند.

عبرت های تاریخ نفت ایران

نگاهی به رفتار قدرت های بزرگ قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران

عبرت های تاریخ نفت ایران

پیدایش صنعت نفت در ایران مصادف با ظهور پدیده استعمار قدیم و جدید به معنی غارت و چپاول ثروت و منابع کشورها توسط صاحبان قدرت و فن بود. در سال 1380 اولین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یک نفر انگلیس بنام دارسی اعطا شد و در سال 1387 اولین چاه نفت ایران در عمق 360 متری به بهره برداری رسید.

شعله امید برای بهروزی همگان

تاملاتی درباره انقلاب در گفتارهایی از مراد فرهادپور، صالح نجفی و محمد مالجو؛

شعله امید برای بهروزی همگان

زیرا وقتی به انقلاب فکر می کنیم، فردا ندارد. انقلاب تکه ای کنده شده از زمان خطی است که تحقق جامعه مطلوب ما یا همه اهداف انقلابی را در خودش دارد و به همین علت فقط کسانی لذت زنده بودن را می چشند که حول و حوش انقلاب یعنی کمی قبل و کمی بعد از انقلاب زندگی می کنند و فکر کردن به انقلاب، فکر کردن به آن حول و حوش است.

پیشنهادی در باب فرامتن برجام

پیشنهادی در باب فرامتن برجام

چنانچه برآورد کلی نظام جمهوری اسلامی معطوف به حفظ این توافق و بهره برداری از دستاوردهای متنی و فرامتنی این توافق باشد، در این صورت یکی از دستاوردهای فرامتنی کاملاً مغفول و البته راهبردی برجام، پیوند این توافق با مبحث «دیپلماسی علم» است.

ترامپ و آرزوهای تز آرمانی هانتینگتون

بازبینی نظریه برخورد تمدن ها و رئوس سیاست های ترامپ؛

ترامپ و آرزوهای تز آرمانی هانتینگتون

حساسیت هانتینگتون به تمایز تمدن اسلامی در نگاه وی به این حوزه تمدنی است؛ چنانچه معتقد است، تمدن اسلامی پیچیده تر است زیرا وابستگی اولیه مردم در این حوزه های تمدنی به دین شان است نه به دولت- ملت شان. به نظر می رسد، ترامپ نیز با استفاده از ایده های علمی این نظریه از مفهوم اسلام بنیادگرا استفاده می کند و جمهوری اسلامی را اشاعه دهنده بنیادگرایی اسلامی و حامی گروه های معارض سیاست های امریکا معرفی می کند.

 داستان یک حزب انقلابی

آغاز تا فرجام حزب جمهوری اسلامی

داستان یک حزب انقلابی

یک هفته از پیروزی انقلاب در سال 57 می گذشت که روحانیون انقلابی بیانیه تأسیس حزبشان را به واسطه انتشار در روزنامه اطلاعات اعلام عمومی کردند. این روزنامه در گزارشی دراین باره چنین نوشت: «گروهی از روحانیون سر شناس تهران که هنگام تشکیل جامعه روحانیت مترقی تهران اساس و بنیاد این جامعه را پی ریزی کردند و در ایجاد کمیته استقبال از امام خمینی و ستاد موقت انقلاب نقش ویژه داشتند، دیروز تشکیل حزب جمهوری خواه اسلامی را اعلام کردند».

مفهوم «قدرت» در نگاه آقای فیلسوف

نگاهی به اندیشه های سیاسی برتراند راسل؛

مفهوم «قدرت» در نگاه آقای فیلسوف

راسل به زعم خود و آنچه در مهم ترین اثرش در باب قدرت عنوان می کند آن را عامل و علتی موجه در بروز پدیدارهایی مطلوب می داند. این پدیدارهای مطلوب که از ذات قدرت نشأت می گیرند هم به الزام باید منجر به نظم اجتماعی شوند و هم از سوی دیگر مراد خواسته سیاستمدار در تقابل و چالش با امر سیاسی را به تصویر بکشند.

نخبه‎کشی در دربار ایران و جهان

سوگ رنجِ محمدتقی خان فراهانی‎ ‎و قائم مقام فراهانی؛

نخبه‎کشی در دربار ایران و جهان

محمدتقی‎خان فراهانی را کشتند، نظام الملک را کشتند، لطفعلی خان زند را کشتند و حسنک وزیر را کشتند. کاش در تاریخ نیرویی بود که دست شاهان را به هنگام، از پشت می بست که شمشیر نکشند و نخبه نکشند یا دهان شان را می بست که دستور کشتن ندهند.

بررسی حقوقی تحریم ایران توسط اروپا

اتحادیه اروپا و حمایت از گروهک های منافقین و الاحوازیه

بررسی حقوقی تحریم ایران توسط اروپا

در مقاله حاضر، ضمن اثبات مصداقی تروریستی بودن گروهک های تروریستی منافقین و الاحوازیه، به تبیین مسئولیت حقوقی بین المللی اروپا در موضوع حمایت از این گروهک ها و نامشروع بودن تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران که در حمایت از این گروهک ها صورت گفته است، بپردازیم.

بازرگان و مساله آزادی

بازرگان و مساله آزادی

شخصیت مهندس بازرگان با مساله آزادی عجین شده است و معمولا او را لیبرال می خوانند. اما کمتر به این مساله می پردازند که چگونه شخصیت بازرگان با آزادی عجین شده است. در این مقال سعی دارم به این مساله بپردازم که ریشه این آزادی از کجا می آید و بازرگان در ادامه چگونه به آن می پردازد.

اصلاح انقلابی و ابداع خویشتن

نوشریعتی چیست؟

اصلاح انقلابی و ابداع خویشتن

پروژه شریعتی، ابداع خویشتن است. «خویشتن» آن باید باشدی است که نیست؛ موجودیتی که باید نوآفرینی شود و تقدیرش را به دست گیرد.

شکل گیری شورای انقلاب اسلامی

شکل گیری شورای انقلاب اسلامی

شورای انقلاب در 22 دی ماه 1357 به فرمان امام و برای تسریع انتقال دولت از حکومت پهلوی به دولت جدید شکل گرفت در جریانات انقلاب 57 بعد از خارج شدن شاه از ایران و اعطای نخست وزیری به شاپور بختیار, امام خمینی طی بیانه ای صریح اعلام می کند حکومتی با نخست وزیری بختیار دولتی غیر شرعی است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب