web
stats
لیست مطالب

جدال هویتی گفتمان های توسعه در تاریخ معاصر ایران

جدال هویتی گفتمان های توسعه در تاریخ معاصر ایران

این مقاله با مفاهیمی چون توسعه، هویت و دولت ها در ایران و تضاد تاریخی در رویکردهای هویتی- دولت محور به توسعه و با استعانت و استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، درصدد بررسی و واکاوی دلایل ناموفق بودن رویکردهای توسعه در ایران با توجه به ویژگی های هویتی حاکمیت ها در سه دورۀ تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی است.

سنت مردگان روی دوش زنده ها

ریشه های ظهور پوپولیسم ملی گرا

سنت مردگان روی دوش زنده ها

ما در عصر پوپولیسم ملی گرا زندگی می کنیم. این گزاره را شواهد و قرائن بسیاری تأیید می کنند. پوپولیسم ملی گرا، برعکس شمول پوپولیسم در چپ و راست، مشخصه احزاب و گروه های دست راستی است.

ایران چگونه می تواند جایگاه مطلوبی در آسیای مرکزی به دست بیاورد؟

ایران چگونه می تواند جایگاه مطلوبی در آسیای مرکزی به دست بیاورد؟

جمهوری اسلامی ایران از بدو استقلال پنج جمهوری آسیای مرکزی همواره تلاش کرده است که در رقابت با دیگر دولت های منطقه و فرامنطقه به جایگاهی مناسب در آسیای مرکزی دست پیدا کند. بااین حال، دست کم سه عامل برای حضور ضعیف و کنش فعال ناکافی ایران در آن منطقه می توان برشمرد که در این مسیر چالش های اصلی بر سر راه ایران هستند.

نگاهی به نهضت ملی شدن نفت و چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم

مک نیر گفت باید مجسمه اش را از طلا بسازند؛

نگاهی به نهضت ملی شدن نفت و چگونگی اداره کشور در شرایط تحریم

از زمانی که معادن و ذخایر کشورما کشف شد، حاکمان وقت آنها را برای بیگانگان به حراج گذاشتند. ملت که صاحب واقعی منابع و معادن بودند، بهره ای نمی بردند و در سختی و فشار زندگی می کردند. منافع آن را بیگانگان می بردند.

عبرت های تاریخ نفت ایران

نگاهی به رفتار قدرت های بزرگ قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران

عبرت های تاریخ نفت ایران

پیدایش صنعت نفت در ایران مصادف با ظهور پدیده استعمار قدیم و جدید به معنی غارت و چپاول ثروت و منابع کشورها توسط صاحبان قدرت و فن بود. در سال 1380 اولین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یک نفر انگلیس بنام دارسی اعطا شد و در سال 1387 اولین چاه نفت ایران در عمق 360 متری به بهره برداری رسید.

شعله امید برای بهروزی همگان

تاملاتی درباره انقلاب در گفتارهایی از مراد فرهادپور، صالح نجفی و محمد مالجو؛

شعله امید برای بهروزی همگان

زیرا وقتی به انقلاب فکر می کنیم، فردا ندارد. انقلاب تکه ای کنده شده از زمان خطی است که تحقق جامعه مطلوب ما یا همه اهداف انقلابی را در خودش دارد و به همین علت فقط کسانی لذت زنده بودن را می چشند که حول و حوش انقلاب یعنی کمی قبل و کمی بعد از انقلاب زندگی می کنند و فکر کردن به انقلاب، فکر کردن به آن حول و حوش است.

پیشنهادی در باب فرامتن برجام

پیشنهادی در باب فرامتن برجام

چنانچه برآورد کلی نظام جمهوری اسلامی معطوف به حفظ این توافق و بهره برداری از دستاوردهای متنی و فرامتنی این توافق باشد، در این صورت یکی از دستاوردهای فرامتنی کاملاً مغفول و البته راهبردی برجام، پیوند این توافق با مبحث «دیپلماسی علم» است.

ترامپ و آرزوهای تز آرمانی هانتینگتون

بازبینی نظریه برخورد تمدن ها و رئوس سیاست های ترامپ؛

ترامپ و آرزوهای تز آرمانی هانتینگتون

حساسیت هانتینگتون به تمایز تمدن اسلامی در نگاه وی به این حوزه تمدنی است؛ چنانچه معتقد است، تمدن اسلامی پیچیده تر است زیرا وابستگی اولیه مردم در این حوزه های تمدنی به دین شان است نه به دولت- ملت شان. به نظر می رسد، ترامپ نیز با استفاده از ایده های علمی این نظریه از مفهوم اسلام بنیادگرا استفاده می کند و جمهوری اسلامی را اشاعه دهنده بنیادگرایی اسلامی و حامی گروه های معارض سیاست های امریکا معرفی می کند.

 داستان یک حزب انقلابی

آغاز تا فرجام حزب جمهوری اسلامی

داستان یک حزب انقلابی

یک هفته از پیروزی انقلاب در سال 57 می گذشت که روحانیون انقلابی بیانیه تأسیس حزبشان را به واسطه انتشار در روزنامه اطلاعات اعلام عمومی کردند. این روزنامه در گزارشی دراین باره چنین نوشت: «گروهی از روحانیون سر شناس تهران که هنگام تشکیل جامعه روحانیت مترقی تهران اساس و بنیاد این جامعه را پی ریزی کردند و در ایجاد کمیته استقبال از امام خمینی و ستاد موقت انقلاب نقش ویژه داشتند، دیروز تشکیل حزب جمهوری خواه اسلامی را اعلام کردند».

مفهوم «قدرت» در نگاه آقای فیلسوف

نگاهی به اندیشه های سیاسی برتراند راسل؛

مفهوم «قدرت» در نگاه آقای فیلسوف

راسل به زعم خود و آنچه در مهم ترین اثرش در باب قدرت عنوان می کند آن را عامل و علتی موجه در بروز پدیدارهایی مطلوب می داند. این پدیدارهای مطلوب که از ذات قدرت نشأت می گیرند هم به الزام باید منجر به نظم اجتماعی شوند و هم از سوی دیگر مراد خواسته سیاستمدار در تقابل و چالش با امر سیاسی را به تصویر بکشند.

نخبه‎کشی در دربار ایران و جهان

سوگ رنجِ محمدتقی خان فراهانی‎ ‎و قائم مقام فراهانی؛

نخبه‎کشی در دربار ایران و جهان

محمدتقی‎خان فراهانی را کشتند، نظام الملک را کشتند، لطفعلی خان زند را کشتند و حسنک وزیر را کشتند. کاش در تاریخ نیرویی بود که دست شاهان را به هنگام، از پشت می بست که شمشیر نکشند و نخبه نکشند یا دهان شان را می بست که دستور کشتن ندهند.

بررسی حقوقی تحریم ایران توسط اروپا

اتحادیه اروپا و حمایت از گروهک های منافقین و الاحوازیه

بررسی حقوقی تحریم ایران توسط اروپا

در مقاله حاضر، ضمن اثبات مصداقی تروریستی بودن گروهک های تروریستی منافقین و الاحوازیه، به تبیین مسئولیت حقوقی بین المللی اروپا در موضوع حمایت از این گروهک ها و نامشروع بودن تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران که در حمایت از این گروهک ها صورت گفته است، بپردازیم.

بازرگان و مساله آزادی

بازرگان و مساله آزادی

شخصیت مهندس بازرگان با مساله آزادی عجین شده است و معمولا او را لیبرال می خوانند. اما کمتر به این مساله می پردازند که چگونه شخصیت بازرگان با آزادی عجین شده است. در این مقال سعی دارم به این مساله بپردازم که ریشه این آزادی از کجا می آید و بازرگان در ادامه چگونه به آن می پردازد.

اصلاح انقلابی و ابداع خویشتن

نوشریعتی چیست؟

اصلاح انقلابی و ابداع خویشتن

پروژه شریعتی، ابداع خویشتن است. «خویشتن» آن باید باشدی است که نیست؛ موجودیتی که باید نوآفرینی شود و تقدیرش را به دست گیرد.

شکل گیری شورای انقلاب اسلامی

شکل گیری شورای انقلاب اسلامی

شورای انقلاب در 22 دی ماه 1357 به فرمان امام و برای تسریع انتقال دولت از حکومت پهلوی به دولت جدید شکل گرفت در جریانات انقلاب 57 بعد از خارج شدن شاه از ایران و اعطای نخست وزیری به شاپور بختیار, امام خمینی طی بیانه ای صریح اعلام می کند حکومتی با نخست وزیری بختیار دولتی غیر شرعی است.

خودساخته صاحب مکتب

ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مقاله ای از مسیح مهاجری؛

خودساخته صاحب مکتب

صنف روحانیت هم برای اعضاء خود جاذبه هائی دارد و آنها را به موضع گیری های خاصی وادار می کند که اقتضای این صنف است. برخورد متعصبانه با مسائل مذهبی از جمله این اقتضائات است. به همین دلیل است که همواره میان گروهی از روحانیون با واقعیت های زندگی اجتماعی، سیاسی، علمی و هنری فاصله وجود دارد.

پوپولیسم در سیاست ریشه دارد، نه اقتصاد

پدیده ای در حال رشد در سراسر دنیا

پوپولیسم در سیاست ریشه دارد، نه اقتصاد

در حال حاضر حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی با حکومت ها و دولت های پوپولیستی ساکن هستند و اگر همچنان به پوپولیسم به چشم نتیجه ناکارآمدی های اقتصادی نگریسته شود و نه یک نقص سیاسی، این رقم بالا و بالاتر خواهد رفت.

صدای بی پژواک

چرا محمدرضا پهلوی هشدارهای منتقدان را درباره دیکتاتوری اش جدی نگرفت؟

صدای بی پژواک

در سال های میانی دهه 1350، دو وجه متعارض در جامعه ایران به چشم می خورد، چهره ظاهری، از جامعه ای در حال رشد و باثبات خبر می داد و کمتر کسی بود که تصوری از سرنگونی نظام سیاسی در سال 1357 داشته باشد. رشد جمعیت شهری، تغییر زندگی روستاییان، شکل گیری طبقه متوسط اقتصادی، رشد صنعتی همگی نشانه هایی از خوش بینی به تحولات اجتماعی را در خود داشت.

پنج رهبر سیاسی پیشگام در نوسازی آسیا چه کسانی بودند؟

پنجه آفتاب

پنج رهبر سیاسی پیشگام در نوسازی آسیا چه کسانی بودند؟

پس از جنگ جهانی دوم با تضعیف نظام های مستقر، کمونیسم کشورها را یکی پس از دیگری یا به کل می بلعید یا به نوعی درگیر خود می کرد؛ چه آنجا که دچار جنگ های چریکی می شد و چه آنجا که کمونیست ها با روش های دموکراتیک قدرت را نشانه گرفته بودند.

جنگ سرد چیست؟

جنگ سرد چیست؟

جنگ سرد چیست جنگ سرد را شاید بتوان نوعی مبارزه از طریق نفوذ روانی و تاثیرات تبلیغاتی برای مقابله دانست در این مقاله سعی شده است تا تاریخچه و جریان شکل گیری جنگ سرد بررسی شود.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

1 از 4

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

2 از 4

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

دانشگاه شیراز برگزار می کند:

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

3 از 4

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

4 از 4

یک نوروز کاملا تلویزیونی

نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا در مورد برنامه های نوروزی صداوسیما منتشر شد

یک نوروز کاملا تلویزیونی

2 از 4

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد مردم در حادثه سیل بیشترین اعتماد را به نهادهای رسمی، مساجد، حسینیه ها و رسانه ملی داشتند

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

3 از 4

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

4 از 4

تازه ترين مطالب