web
stats
لیست مطالب

ازدواج موقت، خانه ای روی آب

ازدواج موقت، خانه ای روی آب

بیش از نیمی از مردان به دلیل نیازهای جنسی و زنان به دلایل عاطفی و اقتصادی به سوی ازدواج موقت می روند. براساس یافته های پژوهش جدید «کامیل احمدی» در ارتباط با صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران که روی ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می دهد ٨٤,٣٦ درصد پاسخ گویان، زیر ۱۸ سال ازدواج موقت را تجربه کرده اند.

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بوده اند که هر یک از آن ها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در مقاله آمده است.

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

هدف تحقیق تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین و روش تحقیق ترکیبی از طرح های اکتشافی که در بخش کیفی از نوع روایتی و دربخش کمی از نوع نیمه تجربی بود.

فردگرایی و جمع ستیزی در بحران اقتصادی؛ دلیل کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

فردگرایی و جمع ستیزی در بحران اقتصادی؛ دلیل کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

مباحث تئوریک و جامعه شناختی کمتر در تصمیم گیری های کلان به ویژه در حوزه اقتصاد، لحاظ شده است. با این همه در زمانه بحران نیاز به تغییر دیدگاه در سیاستگذاری ها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در اوایل قرن بیستم، همزمان با جنگ جهانی اول، این بحث در غرب شکل گرفت که انسان به عنوان مهم ترین عامل توسعه جایگاهی بالاتر از انرژی، تجهیزات و دیگر منابع دارد.

اصالت فرهنگ و دموکراسی

انقلاب اکتبر؛ کودتای انقلابی و انقلاب اجتماعی

اصالت فرهنگ و دموکراسی

در این مقال می کوشم به دو پرسش مشخص پاسخ دهم: 1. چه موانعی بر سر راه تحقق انقلاب برقرار است که گرچه هدف انقلابیون در عالم نظر محقق سازی انقلاب اجتماعی است، اما در عالم عمل چه بسا به جای انقلاب اجتماعی، کودتای انقلابی اجرا می شود؟ 2. چگونه می توان بر احتمال فراتر رفتن از کودتای انقلابی از باب نمونه آن گونه که در تجربه اکتبر دیدیم و در عوض نیل به انقلاب اجتماعی آن گونه که هنوز به صورت تمام و کمال هیچ کجا و هیچ وقت به انجام نرسیده، افزود؟

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است.

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

یکی از جنبه های مکتوم زندگی سیدجمال الدین، مکتب تربیتی و اخلاقی اوست.وی در نجف اشرف، به مدت چهار سال در ضمن استفاده از درس فقه شیخ انصاری که گویا تکفل وی را پذیرفته بوده و وضعیت او را به پدرش نیز گزارش می کرده، به درس اخلاق و عرفان میرزاحسینقلی در جزینی همدانی حاضر می شده است. بسیاری از بزرگان صاحب نام معاصر در عرفان و اخلاق عملی، سلسله مشایخ خود را به این بزرگوار می رسانند.

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است.

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

اعتماد بزرگ ترین غایب مناسبات اجتماعی این روزهای ما است. این جان کلام سخنان مصطفی ملکیان در گفتار پیش روست.همه ما متاسفانه شاهدیم که چطور در کوچک ترین و بزرگ ترین روابط اعتماد از دست رفته است و افراد و نهادها با سوءظن به یکدیگر نظر و رفتار می کنند و به ندرت در بده‎بستان‎ها صداقت و روراستی دیده می‎شود.

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

سودبردن از فرایندهای تکاملی به دست انسان برای دستیابی به محصولات زیستی خاص ابداعی نو نیست؛ داروین منشأ گونه ها (۱۸۵۹) را با بررسی «انتخاب مصنوعی» می آغازد و تلاش می کند تا با توصیف شباهت های میان گزینش اقسام موردنظر توسط پرورش دهندگان کبوتر و اَلَک شدن تنوع های موجود در جمعیت های زیستی، چگونگی عملکرد انتخاب طبیعی را توضیح دهد.

قلمرو آزادی قانونی

«منطقه الفراغ» درنظام فکری شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر؛

قلمرو آزادی قانونی

شهیدصدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است.

مردم و مردم سوم

مردم و مردم سوم

سخن گفتن از مردم یعنی سخن گفتن از روابط قدرت، یعنی سخن گفتن از تاریخ روابط قدرت. از طریق این تاریخ است که مفهوم مردم خود را در مقیاس جهانی تحمیل می کند: تاریخ مدرنیته سرمایه دارانه و استعماری.

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین خویش و تلاش برای شکوفایی آنها ناظر به یکی از مهمترین وظایف هر انسانی نسبت به خودش می باشد. وظیفه ای بس حیاتی که سهم قابل توجهی در آنچه خوشبختی خوانده می شود خواهد داشت.

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

وجود کودکان کار و خیابان امروز چه در عرصه تولید مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک ایران غیرقابل انکار و به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین اساس کارشناسان بعنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند.

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

درد بی گفتمانی

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

«حکمرانی شهری» با وجود نقش کلیدی آن در تحولات ایران معاصر هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در گفتمان های دانشگاهی، روشنفکری و عمومی ایران پیدا کند و هر زمان که موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می شود فرصتی است تا رسانه ها در حوزه عمومی به موضوع «مدیریت شهری» توجه کنند.

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایران با وجود هشت دهه سابقه، هنوز نتوانسته است خود را تأسیس کند و پیش از آنکه این عدم توفیق را متوجه کسانی کنیم، یا به کاستی و کاهلی گروهی نسبت دهیم، باید به این امر مهم توجه کنیم که وضعیت جامعه شناسی ما نیز متأثر از وضعیت کلی اجتماعی ما است.

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

در رویکردهای ابتدایی به مسأله انزوای اجتماعی بیشتر تاکید برتغییر روابط اجتماعی ناشی از مدرنیته مطرح بوده است، که امکان انزوا را افزایش می دهد.

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

نخستین دلپذیری روستاها بوی خوش واش و علف، هوای پاک کوهستانی و نسیم خنک است که مانند روانگردان برای گردشگران روستا، سرخوشی‎آور است؛ ولی شهرها همچنان دست به گریبان آلودگی هوایند و کم‎مانده که دیگر هیچ آشنایی را در شهر نشناسیم زیرا همگی به زودی ماسک به دهان خواهند داشت‎.‎

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

نگاه رسانه های خارجی

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

مقبولیت اجتماعی را می توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است.

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

خطر مصرف پلاستیک چقدر برای ما جدی است؟

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

چندی پیش تصویر جنجالی از حمل یک گوش پاک کن به وسیله اسب دریایی، در شبکه ها و رسانه های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد. جاستین هافمن، عکاس این تصویر، امیدوار بود که با انتشار این عکس بتواند توجه مردم جهان را به آلوده شدن دریاها و اقیانوس ها با زباله های پلاستیکی جلب کند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی تهران برگزار می کند:

کارگاه آموزشی ابزارهای تحلیل در سیاست خارجی

1 از 4

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

ایده ایران ( چرا باید ایران را دوست داشته باشیم)

2 از 4

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

دانشگاه شیراز برگزار می کند:

سیاست جنایی فرانسه در قبال پولشویی

3 از 4

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

ایران و روسیه در آستانه دهه چهارم همکاری های پسا جنگ سرد

4 از 4

یک نوروز کاملا تلویزیونی

نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا در مورد برنامه های نوروزی صداوسیما منتشر شد

یک نوروز کاملا تلویزیونی

2 از 4

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد مردم در حادثه سیل بیشترین اعتماد را به نهادهای رسمی، مساجد، حسینیه ها و رسانه ملی داشتند

رأی اعتماد مردم به نهادهای امدادی

3 از 4

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

فیلترینگ چه اثری بر استفاده از تلگرام داشت؟

پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی

4 از 4

تازه ترين مطالب