web
stats
لیست مطالب

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

درد بی گفتمانی

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

«حکمرانی شهری» با وجود نقش کلیدی آن در تحولات ایران معاصر هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در گفتمان های دانشگاهی، روشنفکری و عمومی ایران پیدا کند و هر زمان که موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می شود فرصتی است تا رسانه ها در حوزه عمومی به موضوع «مدیریت شهری» توجه کنند.

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایران با وجود هشت دهه سابقه، هنوز نتوانسته است خود را تأسیس کند و پیش از آنکه این عدم توفیق را متوجه کسانی کنیم، یا به کاستی و کاهلی گروهی نسبت دهیم، باید به این امر مهم توجه کنیم که وضعیت جامعه شناسی ما نیز متأثر از وضعیت کلی اجتماعی ما است.

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

در رویکردهای ابتدایی به مسأله انزوای اجتماعی بیشتر تاکید برتغییر روابط اجتماعی ناشی از مدرنیته مطرح بوده است، که امکان انزوا را افزایش می دهد.

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

نخستین دلپذیری روستاها بوی خوش واش و علف، هوای پاک کوهستانی و نسیم خنک است که مانند روانگردان برای گردشگران روستا، سرخوشی‎آور است؛ ولی شهرها همچنان دست به گریبان آلودگی هوایند و کم‎مانده که دیگر هیچ آشنایی را در شهر نشناسیم زیرا همگی به زودی ماسک به دهان خواهند داشت‎.‎

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

نگاه رسانه های خارجی

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

مقبولیت اجتماعی را می توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است.

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

خطر مصرف پلاستیک چقدر برای ما جدی است؟

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

چندی پیش تصویر جنجالی از حمل یک گوش پاک کن به وسیله اسب دریایی، در شبکه ها و رسانه های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد. جاستین هافمن، عکاس این تصویر، امیدوار بود که با انتشار این عکس بتواند توجه مردم جهان را به آلوده شدن دریاها و اقیانوس ها با زباله های پلاستیکی جلب کند.

سیاست گذاری محیط زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

سیاست گذاری محیط زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

در این نوشتار قصد نگارنده ذکر اهمیت سیاست محیط زیستی به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش شکاف موجود در نابرابری سلامت و امید به زندگی است.

آسیب شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه های جمعی

آسیب شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه های جمعی

رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه ها، رسانه های خارجی و رسانه های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوار نوشته ها و...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد.

چرا میل به مهاجرت بالا گرفته است؟

جلای وطن

چرا میل به مهاجرت بالا گرفته است؟

داستان وطن به دوشی گرچه تازه نیست اما این روزها به سندرومی فراگیر تبدیل شده است. موج جدید مهاجرت حالا فراتر از مغزها و نخبگان و طبقه ثروتمند و متمول جامعه، قشر معمولی و طبقه متوسط جامعه را هم دارد با خود می برد.

پیوست اقتصادی سیاست های کنترل آلودگی هوا

پیوست اقتصادی سیاست های کنترل آلودگی هوا

آسیب هایی که آلودگی به سلامت انسان ها وارد می کند باعث افزایش هزینه های سلامتی و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، که این خود هزینه های اجتماعی و فشار اقتصادی را به دنبال دارد.

دو راهی تاریخی در سیاستگذاری اجتماعی ایران

قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» را به یاد بیاوریم!

دو راهی تاریخی در سیاستگذاری اجتماعی ایران

کمک معنادار به کاهش شکاف های اقتصادی و پشتیبانی واقعی از مردم در برابر تهدیداتی که متوجه درآمد، سلامت و امید آنان به آینده است، و در واقع برداشتن گام های معین و عملی به سوی عدالت اجتماعی، تکلیف ذاتی نظامات رفاه و تامین اجتماعی درتمام کشورهاست.

روستای اگرواکولوژیک: راهبردی برای توسعه جوامع روستایی و امنیت غذایی

روستای اگرواکولوژیک: راهبردی برای توسعه جوامع روستایی و امنیت غذایی

در اجرای مدل توسعه روستای اگرواکولوژیک به اهدافی مانند ایجاد ظرفیت در سازمان های دولتی و غیردولتی در سطح ملی و محلی، توسعه مشارکت محلی و منطقه ای در فرایند توسعه روستای اگرواکولوژیک و آموزش جامعه محلی از طرق مختلف توجه می شود.

تنصیف دیه زن حکم تأسیسی است نه امضائی

تنصیف دیه زن حکم تأسیسی است نه امضائی

برخی از پژوهشگران معتقدند که تنصیف دیه زن امضایی است، بنابراین قابل دگرگونی میباشد. این مقاله که به قلم یکی از مراجع تقلید معاصر است، به تحلیل این نظریه می پردازد. ‏

نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان­های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می­ باشند.

چگونگی برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه

چگونگی برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه

افزایش ارتباط نزدیک بین خانه و مدرسه فواید فراوانی دارد از جمله اینکه هم والدین و هم معلمان نشان داده اند که احساس احترام متقابل بین خانه و مدرسه، رضایت بیشتری را به وجود می آورد.

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد، بین سطح توسعه­ یافتگی مناطق و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد به طوری که هرچه منطقه کمتر توسعه یافته باشد ساکنین آن، انزوای اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند.

معضل کودکان کار، زخمی که عمیق تر می شود

آسیب شناسی وضعیت کودکان کار و ادعاهای اخیر مسوولان ذی ربط؛

معضل کودکان کار، زخمی که عمیق تر می شود

آیا شما هم در مقام یک شهروند، به وضعیت تقریبا برابر و مشابه موجود این روزها دقت کرده اید؟! اینکه این روزها به طور دایم در هر محفلی معضلی بزرگ شده مورد توجه است؟

ژن خوب و فرسایش اجتماعی

ژن خوب و فرسایش اجتماعی

فرسایش سرمایه اجتماعی ما، یک امر جامعوی و ساختاری است و اگر حل نشود، هیچ راهکاری نمی تواند اعتماد را افزایش دهد. سال هاست که فرسایش سرمایه اجتماعی ما در ردیف سه مساله اصلی کشور است.

فلسفه حقوق شهروندی؛ عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی

فلسفه حقوق شهروندی؛ عبور از وضع طبیعی به وضع مدنی

اغلب ما می اندیشیم که دارای حقوق وسیعی هستیم. اما چه چیزی حقوق ما را محدود می سازد و چه چیزی باعث می شود تا بتوانیم به حداکثر حقوق ممکن با ضمانت های اجرایی لازم دست پیدا کنیم؟ حقوق ما از چه نشات می گیرد؟ تا چه اندازه این حقوق ناشی از ذات انسانی ما و تا چه اندازه ناشی از زیست اجتماعی ما است؟

 اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

اخلاق محیط زیست و نقش آن در صیانت از طبیعت

امروزه بحران های محیط زیستی واقعیت های ملموسی هستند که نگرانی نسبت به آینده زمین را موجب شده اند. رویکردهای سخت (فنی-فیزیکی) برای حل این بحران ها کفایت نمی کند و راه حل اصلی در اصلاح تعامل انسان با طبیعت و استفاده از رویکردهای نرم (رفتاری) نهفته است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می کند،

بررسی چهار دهه تجربه رسانه ایی انقلاب اسلامی

1 از 4

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

بررسی انتقادی پرونده یرواند آبراهامیان

2 از 4

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می کند:

چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران

3 از 4

تازه ترين مطالب