web
stats
بین الملل

 احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره

احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره

براین اساس، هدف این مقاله نیل به تبیینی قابل قبول از احیای حوزه مطالعاتی سیاست خارجی در روابط بین الملل طی دو دهه اخیر است. درعین حال این مقاله معطوف به شناخت راههای قدیمی تر و جدیدتر تحلیل و توضیح سیاست خارجی نیز هست.

اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جاده ابریشم جدید چین

اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جاده ابریشم جدید چین

اندیشکده واشنگتن در تحلیلی به قلم کوین لیم، به اهمیت ژئواستراتژیکی ایران برای چین در حرکت خود به سوی غرب می پردازد و احتمال حصول توافق هسته ای را عامل مهمی برای افزایش روابط این دو کشور در حوزه های مختلف می داند که پیامدهای قابل توجهی نیز برای استراتژی های کلان آمریکا در خصوص آسیا و منطقه خاورمیانه به همراه خواهد داشت.

بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال – جنوب

بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال – جنوب

آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود توجه به این نکته می باشد که کنترل دانش و فناوری، توسعه کشورها را احاطه کرده است و در روابط اقتصادی سیاسی جهانی نقش مهمی برعهده گرفته است.

از استراتژی موازنه تا رهبری ائتلاف

تغییر جهت در سیاست خارجی عربستان سعودی:

از استراتژی موازنه تا رهبری ائتلاف

این مقاله درصدد به کارگیری نظریه موازنه تهدید استفان والت برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی پس از قیام های عربی (2011) با تأکید بر بحران یمن است هدف از پژوهش حاضر، اثبات تغییر رویکرد در سیاست خارجی عربستان از استراتژی موازنه سازی به استراتژی رهبری ائتلاف در قالب نظریه موازنه تهدید است لذا این پرسش مطرح می شود که محیط امنیتی خاورمیانه پس از قیام های عربی 2011 چه تأثیری بر سیاست خارجی عربستان داشته است؟

بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

هدف اصلی این مقاله، بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی است در واقع ، مکاتب جدید امنیتی همچون مکتب انگلیسی، کپنهاگ، ولز، پاریس و پسااستعماری، واجد این مداقه در مقوله امنیت هستند.

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

این مقاله به بررسی روشها و مسایل گوناگون مربوط به صادرات پرداخته و فرصتها وچالشهای پیش روی گاز ایران و از جمله: خط لوله صلح و گاز فشرده مایع ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و ملاحظات مربوط به امنیت انرژی را در این خصوص یادآور می شود.

رقابت ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به بازار گاز هندوستان

رقابت ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به بازار گاز هندوستان

در این مقاله، به بررسی تلاش ایران برای صادرات گاز به هند و رقابت با دو کشور روسیه و قطر می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله، از شرکت BP استخراج شده است. روش مورد استفاده در این مقاله، روش نظریه بازیها می باشد.

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبردی سایبری)

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبردی سایبری)

نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است. همچنین درصدد یافتن پاسخ به این سؤال است که کدام یک از قوانین یا معاهدات بین المللی حاکم بر این منازعه می باشد.

جدال فیل خشن و الاغ خپل

دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون آمریکا و جهان را به کجا می برند؟

جدال فیل خشن و الاغ خپل

آن گفته هیلاری کلینتون نشان می داد دونالد ترامپ را باید جدی گرفت؛ به ویژه حالا که به تنهایی می تازد و بی رقیبی در میدان دارد به خط آخر کنوانسیون حزبی نزدیک می شود و این یعنی یک گام مانده به قرار گرفتن در موقعیت نامزد نهایی و قطعی جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۱۶ حتی با وجودی که جمهوریخواهان قدیمی از خاندان بوش گرفته تا میت رامنی و… بگویند به او رای نخواهند داد.

ظرفیت  ها و  محدودیت های روابط ایران و هند

ظرفیت ها و محدودیت های روابط ایران و هند

تحولات روابط دو کشور هند و ایران به ویژه از ابتدای هزاره جدید، متأثر از عوامل مختلفی بوده است؛ عواملی که در حوزه هایی مناسبات دوجانبه را در پی دو اعلامیه مهم «تهران» و «دهلی نو» گسترش و تعمیق بخشیده است و در حوزه های دیگری آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته اند.

جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که؛ خلیج فارس در نوع روابط قدرتهای بزرگ در این منطقه مهم و استراتژیک از چه جایگاهی برخوردار است. بر همین اساس فرضیه ای که این پژوهش در صدد اثبات آن برآمده عبارت است از اینکه به نظر می رسد منطقه ژئواکونومی خلیج فارس نقش مهمی در روابط قدرتهای بزرگ داشته و زمینه ساز تعامل، رقابت، همکاری و بعضاً کشمکش بین آنان در منطقه است.

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

صلح و محیط زیست به ادامه حیات قدیمی ترین علقه انسان و گرایش به صلح از علقه های امروزی جامعه بشری است .ارتباط بین صلح و محیط زیست برآمده از عقلانیت جمعی و محصول روند توسعه ای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است.

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

سیاست خارجی با استفاده از مفاهیم و داده های «هیدروپلیتیک آب» و «حل و فصل مسالمت آمیز منازعات ناشی از آن»، «آب و محیط زیست»، «آب و امنیت» و در نهایت «آب، فرهنگ و جامعه» می تواند زمینه توسعه همکاری های دو و چندجانبه میان کشورها که در نهایت به توسعه پایدار منتهی گردد را فراهم نماید.

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

توسعه ناتو به خلیج فارس می تواند پیامدهای معناداری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. بر همین اساس، فهم منطق هم گرایی ناتو و شورای همکاری می تواند شناخت این پیامدها را ملموس تر سازد تا در نهایت، زمینه اتخاذ تصمیمات راهبردی برای مقابله با این طراحی غربی- عربی فراهم شود.

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

مطالعه تطبیقی؛

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

تحقیق حاضر سعی دارد نقش صنعت گاز را در تأمین امنیت ملی ایران در یک جهان در آستانه تغییر، تبیین کند و با مقایسۀ سیاست ها و برنامه های توسعه صنعت گاز در سه کشور دارای ذخایر عمده گاز در جهان، از چگونگی بهره گیری کشورهای روسیه و قطر از این صنعت در تأمین امنیت ملی و تثبیت جایگاه بین المللی الگوبرداری کند.

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

آمریکای لاتین از جمله مناطقی در دنیا است که از دیرباز، در قرون بیست و بیست و یکم، علی رغم فاصله جغرافیایی زیاد، همواره به دلایل مختلف در کانون توجه جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. آنچه پیوند کشورمان و آن منطقه را تاکنون ثابت نگه داشته است، وجود اشتراکات متعدد در بسیاری از زمینه های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی، مصادف با تحولات عظیم و مبارزات اجتماعی و نسبتاً همسو در آمریکای لاتین بود؛ رخدادهایی که بعداً خود دلیل گستردگی مناسبات ایران و آن منطقه شد.

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

گزارش حاضر معطوف به تبیین الزامات سیاست خارجی توسعه گرا برای کشوری با مختصات ایران است. نویسنده بر این گمان است که موقعیت قدرت ایران دچار نوعی عدم توازن است، بدان معنا که در حوزه های ژئوپلیتیک و قدرت نرم موقعیت کشور مطلوب است، اما در حوزه قدرت ژئواکونومیک دچار ضعف های جدی است.

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

راهبرد دفاع ملی؛

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

موضوع دفاع ملی همواره یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و یک مؤلفه حیاتی تداوم حیات سیاسی یک کشور و نظام سیاسی آن بوده است. براین اساس تدوین یک راهبرد دفاع ملی در چارچوب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به عنوان اصلی ترین چارچوب طراحی دفاعی یک کشور اهمیت دوچندان دارد.

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

هدف نوشتار حاضر، تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه از سال 2011 تا 2015 می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه رویکردی را در قبال بحران سوریه اتخاذ کرده اند؟

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصتها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست گذاران در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب