web
stats
بین الملل

جولان نابسامانی ها در متن حاشیه نشینان شهری

گزارش «ایران» از وضعیت آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه شهر

جولان نابسامانی ها در متن حاشیه نشینان شهری

آخرین آمار رسمی از وجود 20 میلیون حاشیه نشین در کشور حکایت دارد. افرادی که خیلی هایشان برای پیدا کردن کار و به خیال زندگی در شهر، روستاهای خود را ترک کرده اند اما قیمت بالای اجاره بهای مسکن آنها را خانه نشینِ حاشیه و بافت های فرسوده شهرها کرده است.

صلح غایت انگارانه؛ تطبیقی هستی و انسان شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب

صلح غایت انگارانه؛ تطبیقی هستی و انسان شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب

باتوجه به جایگاه صلح در زندگی بشری، مکاتب و نظریه­های مختلف کوشیده اند تا ضمن تفسیر و تبیین مفهوم صلح، ضرورت و کاربرد آن را در زندگی بشری با توجه به مبانی انسان­شناسی و هستی شناسی به تصویر بکشند. اسلام نیز به عنوان مکتب آسمانی و جهان­شمول نگرشی غایت انگارانه و اصالت مدار به صلح دارد و آن را مساله ای اصیل و ریشه دار با فهم خاص انسان و هستی شناسانه قلمداد می­ کند.

«دارالامان» فرهنگ ایرانی

نگاهی کوتاه به روابط تاریخی- فرهنگی ایران و هند

«دارالامان» فرهنگ ایرانی

اهمیت ارتباط ایرانیان با هند را می توان در واژه هند یا هندوستان دید که واژه ای است فارسی که ایرانیان بر این سرزمین نام نهاده اند. آنچه از لحاظ انسان شناسی فرهنگی می تواند در این فرآیند تاریخی تماس فرهنگی ایران و هند مهم باشد، پیامدهای فرهنگی آن است.

چهار راهبرد کشورها برای مواجهه با یک ابرقدرتِ غیرقابل پیش بینی

چهار راهبرد کشورها برای مواجهه با یک ابرقدرتِ غیرقابل پیش بینی

آگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکده ها و مؤسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورت های تفکر راهبردی در ایران است. تحلیل گران و استراتژیست های ایرانی برای ارائه تحلیل هایی که متضمن تأمین منافع ملی باشد به شناخت گزارش های اندیشکده های خارجی نیازمند هستند.

جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران

جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران

غالباً در مطالعات روابط بین­الملل، امنیت کنش­گران به­خصوص در عرصه منطقه­ ای به­ عنوان یکی از اصول مسلم در سیاست­ خارجی کشورها انگاشته می­ شود؛ به ­ویژه آنکه مسائل سیاسی- امنیتی بعد از تحولات بیداری اسلامی در منطقه، نوعی بهم پیوستگی در میان بازیگران منطقه به­ وجود آورده است که این مسئله بر تشدید دغدغه­ های امنیتی در خاورمیانه افزود.

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

قاعده سازی در دیوان بین المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است.

آرمان های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه ای ایران

آرمان های راهبردی و عمل گرایی تاکتیکی در سیاست خاورمیانه ای ایران

آرمان های راهبردی سیاست خارجی ایران ریشه در فرهنگ سیاسی و شکل بندی های محیط ژئوپلیتیکی دارد. آرمان گرایی بنیان های فرهنگی و هویتی سیاست خارجی ایران را شکل می دهد، در حالیکه مصالحه گرایی و عملگرایی را میتوان در زمره عوامل تأثیرگذار بر الگوهای کنش دیپلماتیک و راهبردی سیاست خارجی ایران دانست.

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

بایسته های رژیم حقوقی دریای خزر

مهمترین نکات قابل ملاحظه در کنوانسیون جدید آن است که در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می کند.

ژئواکونومی دریای خزر و تاثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا

ژئواکونومی دریای خزر و تاثیر آن بر تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا

با فروپاشی شوروی، جمهوری های جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژی های نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر می باشد.

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و منافع ایران و روسیه

ایـن مقالـه در صـدد اسـت بـا روشـی توصیفی و تحلیلی به بررسی جنبه های سیاسـت خـارجی ترکیـه در قفقـاز و تقابـل منـافع آن بـا دو کشـور قدرتمند ایران و روسیه در این منطقه از منظر جغرافیای سیاسی بپردازد.

تاثیر تحریم ها بر انرژی از منظر حقوق بین الملل

تاثیر تحریم ها بر انرژی از منظر حقوق بین الملل

از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرایی در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد می توان به تحریم های بین المللی اشاره نمود. اعمال تحریم های بین المللی نسبت به کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان و گستره تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته باشد.

روابط خارجی ایران و کره جنوبی

روابط خارجی ایران و کره جنوبی

ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تامین انرژی این کشور دارد.با وجود روابط تجاری نسبتا طولانی، هر دو کشور سیاست خارجی متقابل خود را براساس جدایی سیاست از اقتصاد اتخاذ کرده اند.

بررسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های جهان عرب

بررسی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های جهان عرب

هدف مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، بررسی مواضع ایران در قبال مسائل جهان عرب است. با توجه به فقدان یکپارچگی جهان عرب، جمهوری اسلامی ایران دارای مواضع متفاوتی در برابر بحران های عربی بوده است.

آفریقا جولانگاه بعدی داعش

آفریقا جولانگاه بعدی داعش

داعش برای تجدید قوای خود به دنبال سرزمین هایی است که نیروهای داخلی و خارجی امکان چندانی برای کنترل آنها نداشته باشند. از این نظر، وضعیت آفریقا حتی نسبت به افغانستان هم برای داعش مناسب تر است.

ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

ایران و روسیه در تقاطع برجام و سوریه

روابط ایران و روسیه در روزهای اخیر موضوع بسیاری خبرها و تحلیل ها بوده است. نگارنده در این متن کوشیده است تا با مروری بر روابط دو کشور ده پنج سال اخیر به ماهیت و نتایج این روابط پرداخته و تحلیل خود از وضعیت پیش آمده در پرتو خروج امریکا از برجام و موضوع نیروهای ایران در سوریه را ارائه نماید.

تحلیلی بر چالش های پیش روی عراق 2018

تحلیلی بر چالش های پیش روی عراق 2018

چالش های پیش رو عبارت اند از ویرانی پشت سرگذاشته شده در طول نبرد با داعش و بازسازی شهرهای آزادشده و تشویق اعتماد میان گروه های مختلف جامعه عراقی برای دولت و سایر گروه های سیاسی. حل مشکلات عراق نیازمند انرژی و پول و چشم انداز بلندمدت است.

ناکامی آمریکا و چرخه ناتمام خشونت در افغانستان

ناکامی آمریکا و چرخه ناتمام خشونت در افغانستان

افغانستان در میانه مسابقاتی مابین قدرت های بزرگ منطقه ای قرار دارد: پاکستان در برابر هند و رقابتِ عربستان سعودی علیه ایران. اخیراً صف بندی های مجدد برخی کشورهای منطقه، مخالفت با حضور نظامی ناتو و تغییر در توازن قدرت در منطقه، موقعیت ایالات متحده را هم به طور جدی تضعیف کرده است.

سیاست خارجی نوین عربستان سعودی

پیامدها برای قدرت منطقه ای ایران

سیاست خارجی نوین عربستان سعودی

در این پژوهش با عنوان «سیاست خارجی نوین عربستان سعودی؛ پیامدها برای قدرت منطقه ای ایران» ضمن بررسی اهداف و ابعاد سیاست خارجی عربستان در دوره جدید، پیامدهای آن برای ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

سناریوهایی از تحولات آینده خاورمیانه

سناریوهایی از تحولات آینده خاورمیانه

خاورمیانه به شدت نیازمند ایده ها و راهبردهایی جدید برای پیشبرد امنیت منطقه ای است. در حالی که بحران و منازعه در این نقطه از جهان ترس را تشدید کرده، لیکن بحران ها فرصت هایی را برای نسخه ها و چارچوب های امنیتی جایگزین در این زمینه ایجاد کرده اند.

انتخابات پارلمانی عراق: اهمیت و ائتلاف‏ ها

انتخابات پارلمانی عراق: اهمیت و ائتلاف‏ ها

اهمیت انتخابات می 2018 در آن است که اولین انتخابات پارلمانی پس از پایان تهاجم داعش به عراق است. در این نوشتار علل اهمیت و آخرین وضعیت ائتلاف های انتخابات آینده عراق بررسی می شود.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب