web
stats
بین الملل

ضرورت بازسازی قدرت نرم ایران در منطقه و فراسوی آن

ضرورت بازسازی قدرت نرم ایران در منطقه و فراسوی آن

روی گردانی از تاریخ و حوزه تمدنی ایران، سهم بسزایی در افول قدرت نرم ایران داشته است. چنگ اندازی به خزانه تمدن ایران، نقشه گنج قدرت نرمی را که در پهنه وسیعی از شبه قاره هند تا آسیای مرکزی وقفقاز نهفته است، برملا خواهد کرد. عناصری از فرهنگ، ادبیات و تاریخ مشترک حوزه تمدنی ما و کشورهای همسایه، ضمن تنوع بخشی به سیاست خارجی ایران، ما را از اتهام فرقه گرایی می رهاند.

منابع مالی داعش چگونه تامین می شوند؟

دخل وخرج آدم کشی

منابع مالی داعش چگونه تامین می شوند؟

در حال حاضر تلاش های نهادهای جهانی روی قطع منابع مالی و مقابله با فعالیت های مالی این گروه تروریستی متمرکز شده است. آژانس های دولتی آمریکا، نیروهای اقدام مشترک مالی چندجانبه و گروه مالی ضد داعش چندملیتی در میان چند سازمانی هستند که مسوولیت جلوگیری از فعالیت های مالی داعش را بر عهده دارند. به همین منظور درک راه های درآمدی این گروه تروریستی می تواند در جلوگیری از فعالیت های مالی آنها بسیار سودمند باشد.

دیپلماسی آب

برای حفظ حقوق آبی کشور چه می توانیم بکنیم؟

دیپلماسی آب

باید مدیریت منابع آبی و تعهد زیست محیطی مان را ارتقا دهیم تا از یک نمونه بارز بی مسوولیتی به یک بازیگر مشروع و محترم دنیای آب تبدیل شویم. در استیفای حقابه از افغانستان حق قانونی مان معلوم است ولی اجبار طرف به تمکین میسور نیست. مساله را باید در چارچوب یک طرح کلان توسعه مشترک حل کرد.

همه پرسی اقلیم کردستان و مخاطرات پیش رو

همه پرسی اقلیم کردستان و مخاطرات پیش رو

کردهای خاورمیانه هیچ گاه به اندازه امروز محل توجه نبوده اند حکمرانی بعثی ها درعراق از هم پاشیده و طبق قانون اساسی عراق پس از صدام،کردهای این کشور علاوه بر تصدی ریاست جمهوری، رییس ستاد ارتش ، فرماندهان لشکر، فرماندهی نیروی هوایی و چند وزیر و قائم مقام وزیر،١٧درصد بودجه کل عراق رابه خود اختصاص داده اند.

عبور از "خاورمیانه جدید"

عبور از "خاورمیانه جدید"

سعید اسدی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا می نویسد: دوران تجربه برون سپاری راه حل ها به بازیگرانی که خود طراحان اختلاف و تجزیه و بحران در منطقه ما هستند، سپری شده است. راه حل ها را باید در داخل منطقه و در اصلاح رفتارها و از مسیر دستیابی به تفاهم و همکاری جمعی جستجو کرد.

ترامپ و آینده روابط امریکا با عراق

ترامپ و آینده روابط امریکا با عراق

در نوشتار حاضر، ضمن مرور روند روابط امریکا و عراق در سال های پس از 2003 ، به تبیین رویکرد دولت ترامپ در قبال عراق پرداخته و در نهایت در خصوص آینده روابط امریکا و عراق گمانه هایی را مطرح خواهیم ساخت.

نشانه شناسی امنیت ملی ایران دو سال بعد از برجام

نشانه شناسی امنیت ملی ایران دو سال بعد از برجام

ابراهیم متقی استاددانشگاه تهران می نویسد: بسیاری از تعهدات مطرح شده در ارتباط با پایان یافتن تحریم های ایران هنوز به قوت خود باقی مانده است. واقعیت آن است که برجام بیشترین سود راهبردی برای اهداف امنیتی آمریکا و متحدین منطقه ای ایالات متحده را به وجود آورده است.

پیامدهای منطقه ای و بین المللی برجام

پیامدهای منطقه ای و بین المللی برجام

در این مقاله با عنوان «پیامدهای منطقه ای و بین المللی برجام؛ رویکردی استراتژیک» با محور قرار دادن رویکرد استراتژیک و بررسی وجوه تمایز آن با رویکردهای فنی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، تلاش بر پاسخ به این پرسش است که برجام چه پیامدهای منطقه ای و بین المللی برای ایران داشته است.

4 فرصت  ایران در بحران عربی

4 فرصت ایران در بحران عربی

تنش ها میان قطر و اعراب به رهبری عربستان به سرعت در حال افزایش است. در این میان ایران فرصتی استثنایی یافته تا بتواند از شکاف ایجادشده در جبهه عربی به نفع خود بهره برداری کند.

دورنمای روابط ایران و عربستان در دوران محمد سلمان

اختلافات قدیم در عصر جدید

دورنمای روابط ایران و عربستان در دوران محمد سلمان

انتشار سند توسعه 2030، نقشه ولیعهد جدید عربستان به عنوان یکی از کارگزاران توسعه گرا برای ایفای نقش راهبردی عربستان تلقی می شود مهم ترین دغدغه محمد بن سلمان بعد از ایفای نقش به عنوان مشاور پدر را می توان سازماندهی سند چشم انداز توسعه عربستان موسوم به «سند توسعه 2030» دانست.

ورود مسلمانان به آمریکا؛ بازخوانی یک دیدگاه

ورود مسلمانان به آمریکا؛ بازخوانی یک دیدگاه

تصور رایج این است که قاره آمریکا به دنبال سفر دریایی کریستف کلمب و با حمایت پادشاه اسپانیا در سال 2941 م. کشف شد ولی به تازگی مدارک، شواهد و مستنداتی درباره ارتباط سایر ملت ها با این قاره پیدا شده است که این تصور شایع را با تردیدهایی جدی مواجه می کند. پاسخ این پرسش که آیا ملل مسلمان موفق به برقراری چنین ارتباطی شدند یا نه؟ محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

با سیاست تهاجمی آمریکا چه باید کرد؟

مهار راهبرد ضد ایرانی ترامپ

با سیاست تهاجمی آمریکا چه باید کرد؟

سید احمد حسینی، کار شناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی می نویسد: واشنگتن مایل است ریشه های تنش و ناامنی در منطقه بصورت کنترل شده و در مسیر منافع ملی آن کشور باقی بماند و متحدین آمریکا چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ لجستیک و قدرت نظامی به آمریکا نیاز بیشتری پیدا کنند.

استقلال اقلیم کردستان عراق و پیامدهای منطقه ای آن

استقلال اقلیم کردستان عراق و پیامدهای منطقه ای آن

مسئله هویت و قومیت از عوامل بسیار مهم در بحران آفرینی در امنیت منطقه می باشد. تعاریف متعددی درباره هویت وجود دارد و اغلب این تعاریف با فهم خود در برابر دیگران شروع می شود.

فرآیند مهاجرت در آسیای مرکزی

مسیرهای اصلی و مباحث کلیدی نظام منطقه ای

فرآیند مهاجرت در آسیای مرکزی

مهاجرت یک پدیده مهم در قرن بیست و یکم است. گرایشهای مهاجرت جدید در زمینه جهانی شدن ظاهر شدند و آنها سبب نتایج مختلفی می شوند.این مقاله با عنوان «فرآیند مهاجرت در آسیای مرکزی: مسیرهای اصلی و مباحث کلیدی نظام منطقه ای» به روند شکل گیری و عمکلرد نظام مهاجرت منطقه ای از ارسال و دریافت مسائل کشورها در آسیای مرکزی پرداخته است.

یکجانبه گرایی کاخ سفید

رهبران اروپایی از تصمیم ترامپ برآشفتند

یکجانبه گرایی کاخ سفید

ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران معتقد است؛ ظهور ترامپ واقعیت اجتناب ناپذیر ساخت اجتماعی، سیاسی و راهبردی آمریکا محسوب می شود. نشانه هایی از چرخش قدرت و تناوب در الگوهای سیاسی کشورهای مختلف را می توان مشاهده کرد.

منطقه گرایی و منطقه ای شدن

منطقه گرایی و منطقه ای شدن

هدف این تحقیق بحث درباره وضعیت و نقش شورای همکاری خلیج فارس، ارزیابی وزن نسبی متغیرهای درون زا و برونزا در تعریف سیاست ها و ساختارهای نهادی شورا، ارزیابی منطق همکاری امنیتی و دفاعی در منطقه، و در نهایت، شرح دقیق معنای گزینه های جاری و آینده برای ثبات راهبردی منطقه است.

چیستی الگوی ایران برای تدوین راهبرد و دیپلماسی انرژی

افقی که باید شناخت

چیستی الگوی ایران برای تدوین راهبرد و دیپلماسی انرژی

در این مقاله تلاش شده است تا با در نظر گرفتن ابعاد حقوق بین المللی و روابط بین المللی این رویداد تاثیرگذار بر زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دولت- ملت های جهان، به بازگشایی الگویی برای تدوین استراتژی و دیپلماسی انرژی اشاره شود.

موازنه گرایی منطقه ای

موازنه گرایی منطقه ای

حضور دونالد ترامپ در عربستان و مشارکت ۱۷ رهبر محافظه کار کشورهای جهان عرب و جهان اسلام در کنفرانس ریاض را می توان نمادی از حضور پادشاهان، شاهزادگان و نمایندگان دولت های اروپایی در وین دانست.هدف اصلی رهبران محافظه کار جهان عرب، مقابله با نظم انقلابی در اروپا بوده است.«مترنیخ» صدراعظم اتریش نماد محافظه کاری اروپایی برای مقابله با نظم انقلابی محسوب می شد. مشابه چنین وضعیتی هم اکنون در عربستان شکل گرفته است.

رویکرد دونالد ترامپ به نظم بین المللی

رویکرد دونالد ترامپ به نظم بین المللی

این نوشتار با عنوان «رویکرد دونالد ترامپ به نظم بین المللی (عناصر و پیامدها)» ضمن اشاره به تحولات و وضعیت نظام بین الملل، سعی در تبیین دیدگاه ترامپ در خصوص نظام بین الملل و سپس درک پیامدهای احتمالی آن داریم.

صلح در روابط بین الملل از منظر ادیان ابراهیمی

آیا حلقه مفقوده صلح در روابط بین الملل نقش موثر ادیان است؟

صلح در روابط بین الملل از منظر ادیان ابراهیمی

دین اسلام نه تنها منشأ پیدایش تمدن اسلامی بود، بلکه درخت تمدن غرب را نیز آبیاری کرده‏ است به اعتراف دانشمندان مغرب زمین، جهان غرب تمدن خویش را مرهون تمدن مسلمین است. عنصری که ادیان ابراهیمی را به هم گره زده و باعث صلح بین ادیان؛ ملت ها؛ اقلیت ها و گروه های مذهبی شده، عنصر دین و یکتا پرستی است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب