web
stats
بین الملل

آزادسازی موصل؛ مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟

آزادسازی موصل؛ مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟

همان قدر که از آزادی موصل، رایحه خوش پیروزی نهایی بر داعش به مشام می رسد، بوی تجزیه و تفرقه نیز شدیدتر از هر زمان دیگری، در فضای سیاسی عراق استشمام می شود.این نوشتار با عنوان «آزادسازی موصل؛ گام نهایی در مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟» ضمن بازخوانی مختصر جایگاه موصل در عراق و هم چنین اشغال آن توسط داعش، نگاه بازیگران مختلف در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به این شهر را مورد بررسی قرار می دهد.

ایران و رئیس جمهور آیندۀ آمریکا

ایران و رئیس جمهور آیندۀ آمریکا

جمهوری اسلامی ایران یکی از سوژه های ویژه در مباحث مربوط به سیاست خارجی در مناظره های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا بوده است. توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» مهمترین موضوعی است که ایران را در این جایگاه قرار داده است.در این نوشتار تلاش بر آن است تا ضمن بررسی نگاه ها در مناظره های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، چشم اندازی در مورد نحوۀ برخورد با ایران در دوران ریاست جمهوری آیندۀ این کشور ارائه شود.

برجام؛ فرصت ها، موانع و الزامات

برجام؛ فرصت ها، موانع و الزامات

یکی از اهداف عمده اقتصاد سیاسی، حضور مؤثر در عرصه بین المللی بوده است. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: اول از جهت قدرت نمایی، تأثیرگذاری و نظارت و کنترل بر رفتار نظام های دیگر و دوم از جهت حفظ پویایی و تداوم بسترهای ایجادکننده قدرت ملی و تأمین نیازهای اقتصادی. بنابراین تعادل در میان دو نظام اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بین الملل یک اصل اساسی در فرایند تمدن سازی و افزایش قدرت ملی در طول تاریخ بوده است که پیش شرط اساسی آن بروز انسجام، توافق و اراده داخلی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

خزر و محیط زیست شکنندۀ آن

خزر و محیط زیست شکنندۀ آن

در این نوشتار نگاهی کوتاه به ویژگی های زیست محیطی خزر و مهم ترین عوامل تهدیدکنندۀ آن، چالشهای سیاسی و حقوقی پیش روی اجرای برنامه ها و توافقهای مربوط به حفاظت از محیط زیست و مهمترین توافقهای صورت گرفته میان کشورها می اندازیم.

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه

فرضیه ابن مقاله با عنوان «گذار از موازنه گرایی منطقه ای به تنش زدایی در سیاست خارجی ترکیه» بر این موضوع تأکید دارد که «بحران های منطقه ای و شکل گیری تضادهای امنیتی جدید در خاورمیانه زمینه حمایت از خلافت گرایی منطقه ای در سیاست خارجی ترکیه را اجتناب ناپذیر ساخته است؛ درحالیکه موازنه گرایی راهبردی ترکیه معطوف به گسترش الگوی تعامل همکاری ـ رقابت براساس ضرورتهای سیاست بین الملل و نیازهای راهبردی ترکیه در پیمان های منطقه ای و جهانی» است.

چارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

چارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

داعش به تدریج و متاثر از محرک های هویتی – تاریخی تکوین و استحکام یافته است؛ ادراک بیناذهنی اعضای داعش و تفسیر ایدئولوژیک آنها از مذهب و قومیت در جهت احیای مجد و عظمت جهان اسلام و عرب سبب شده است که سلفی های افراطی و بعثی های سکولار هویتی مشترک بیابند و برای شروعی مجدد از طریق بازگشت به گذشته، به هم بپیوندند.

آیا عصر کودتا در خاورمیانه پایان یافته است؟

شبح دهه 60 روی سر خاورمیانه

آیا عصر کودتا در خاورمیانه پایان یافته است؟

کودتای ترکیه همه را غافلگیر کرد.همه رسانه ها چند ساعت بر روی پوشش خبرهای غیر منتظره متمرکز شدند و چند ساعتی را درگیر این رخداد بودند.برخی از ساختگی بودن کودتا در ترکیه سخن گفتند و برخی دیگر این گونه تحلیل کردند که دوره نظامیان در ترکیه به پایان رسیده است.

بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قاره آفریقا

بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قاره آفریقا

یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت.با نگاهی به چند دوره که از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بررسی شد، می توان دریافت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی طی 28 سال، متاثر از رویکردهای داخلی و بین المللی دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است.

روسیه و جادۀ ابریشم جدید

روسیه و جادۀ ابریشم جدید

این مقاله با عنوان «منافع روسیه در سایه روشن کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم» به مسیر ابتکاری چین به نام «کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید» پرداخته است. اجرای این پروژه بر روابط چین و دیگر کشورها تأثیر می گذارد. در رابطه با روسیه نیز باید اذعان کرد که در زمینۀ اقتصادی مابین روسیه و چین در آسیای مرکزی رقابت وجود دارد و با اجرای این طرح رقابت مذکور تشدید خواهد شد.

بررسی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

بررسی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله با عنوان «بررسی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد» به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره مشخص دارای چه ویژگی هایی بوده است و آیا می توان سخن از دیپلماسی مشخص و مدون به میان آورد؟

ایران و  رژیم چندجانبه گرایی هسته ای

ایران و رژیم چندجانبه گرایی هسته ای

در پژوهش حاضر با عنوان «پیامدهای سیاسی ـ حقوقی رژیم چندجانبه گرایی هسته ای: موضع ایران» روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی رژیم چندجانبه گرایی هسته ای که به معنای عدم تکثیر و تبدیل مراکز فرآوری هسته ای در طول زنجیره تولید، اعم از استخراج اورانیوم تا غنی سازی و غیره با مدیریت بین المللی و کنسرسیوم با نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای در سطح جهان است، پرداخته می شود و موضع جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتهای غیرمتعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

 ایران در دوران پساتحریم

اقتصاد سیاسی بین المللی

ایران در دوران پساتحریم

این مقاله با عنوان «اقتصاد سیاسی بین المللی؛ ایران در دوران پساتحریم» توافق برجام را نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می داند که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت های اقتصادی و سیاسی قابل توجه، چالش هایی را نیز به همراه دارد و چنانچه پس از 10 سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.

چین و ظرفیت استراتژیک ایران

چین و ظرفیت استراتژیک ایران

این پژوهش با عنوان «ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح آمیز چین» با مفروض گرفتن این نکته که روابط اقتصادی ایران و چین بویژه در حوزه انرژی طی سالهای پس از جنگ سرد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، می کوشد تا امکانات و تهدیدات و فرصت های ناشی از این رویداد را با تمرکز بر مطالعه منابع و اسناد چینی مربوط به انتخاب های استراتژیک بین المللی چین در قرن 21 در دوره موسوم به خیزش صلح آمیز در سیاست خارجی چین مورد بررسی و سنجش قرار دهد.

ایران و لابی گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیتها و ساز و کارها

ایران و لابی گری در اتحادیه اروپایی: ظرفیتها و ساز و کارها

این مقاله درصدد تبیین اهمیت و جایگاه لابی گری در سطح اتحادیه اروپایی و برآورد ظرفیتها و سازوکارهای حضور ایران در این عرصه بوده و درحقیقت، به دنبال پاسخی برای این پرسش اصلی است که با وجود شکنندگی روابط، چگونه ایران و اتحادیه اروپایی می توانند به فهمی مشترک از موضوعات و چالشهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی دست یابند و روابط دوجانبه را در روندی روبه رشد شکل دهند.

درس هایی از فاجعه شیمیایی سردشت

درس هایی از فاجعه شیمیایی سردشت

با تجربه گرفتن از درس های فاجعه شیمیایی سردشت دیگر اجازه تکرار چنین فاجعه ای را نه برای سردشت و حلبچه بلکه هیچ جای دیگری در جهان ندهیم. در این راستا سردشت به عنوان نخستین شهر شیمیایی شده جهان و همچنین در راستای جبران ذره ای از جفایی که قدرت های بزرگ با سکوتشان در قبال آن انجام داده اند، این ظرفیت و استحقاق را دارد که به عنوان شهر صلح و دوستی در نهادهای بین المللی ثبت و معرفی شود.

ایران و سازمان همکاری شانگهای

چرا باید ایران عضو سازمان همکاری شانگهای شود؟

ایران و سازمان همکاری شانگهای

مساله مهم در این نوشته آن است که آیا این درخواست و پذیرش احتمالی برای ایران امری ضروری است و چرا اساسا ایران به چنین نهادی روی آورده است؟ برخی تحلیل گران در ایران معتقدند که عضویت ایران ضرورتی ندارد و اساسا با مبانی قانون اساسی ناسازگار است. اما ادعای نگارنده آن است که به دلایلی چون حضور همه کشورهای محیط ایران در اتحادیه های امنیتی و نهادهای همکاری و عدم حضور ایران در هیچ نهاد موثر منطقه ای، عضویت ایران در این سازمان یک ضرورت مهم راهبردی است. در متن پیش رو به این دلایل و استدلالات پرداخته خواهد شد.

 احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره

احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره

براین اساس، هدف این مقاله نیل به تبیینی قابل قبول از احیای حوزه مطالعاتی سیاست خارجی در روابط بین الملل طی دو دهه اخیر است. درعین حال این مقاله معطوف به شناخت راههای قدیمی تر و جدیدتر تحلیل و توضیح سیاست خارجی نیز هست.

اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جاده ابریشم جدید چین

اهمیت ژئواستراتژیک ایران در جاده ابریشم جدید چین

اندیشکده واشنگتن در تحلیلی به قلم کوین لیم، به اهمیت ژئواستراتژیکی ایران برای چین در حرکت خود به سوی غرب می پردازد و احتمال حصول توافق هسته ای را عامل مهمی برای افزایش روابط این دو کشور در حوزه های مختلف می داند که پیامدهای قابل توجهی نیز برای استراتژی های کلان آمریکا در خصوص آسیا و منطقه خاورمیانه به همراه خواهد داشت.

بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال – جنوب

بررسی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال – جنوب

آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود توجه به این نکته می باشد که کنترل دانش و فناوری، توسعه کشورها را احاطه کرده است و در روابط اقتصادی سیاسی جهانی نقش مهمی برعهده گرفته است.

از استراتژی موازنه تا رهبری ائتلاف

تغییر جهت در سیاست خارجی عربستان سعودی:

از استراتژی موازنه تا رهبری ائتلاف

این مقاله درصدد به کارگیری نظریه موازنه تهدید استفان والت برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی عربستان سعودی پس از قیام های عربی (2011) با تأکید بر بحران یمن است هدف از پژوهش حاضر، اثبات تغییر رویکرد در سیاست خارجی عربستان از استراتژی موازنه سازی به استراتژی رهبری ائتلاف در قالب نظریه موازنه تهدید است لذا این پرسش مطرح می شود که محیط امنیتی خاورمیانه پس از قیام های عربی 2011 چه تأثیری بر سیاست خارجی عربستان داشته است؟

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب