web
stats
بین الملل

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

صلح و محیط زیست به ادامه حیات قدیمی ترین علقه انسان و گرایش به صلح از علقه های امروزی جامعه بشری است .ارتباط بین صلح و محیط زیست برآمده از عقلانیت جمعی و محصول روند توسعه ای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است.

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

سیاست خارجی با استفاده از مفاهیم و داده های «هیدروپلیتیک آب» و «حل و فصل مسالمت آمیز منازعات ناشی از آن»، «آب و محیط زیست»، «آب و امنیت» و در نهایت «آب، فرهنگ و جامعه» می تواند زمینه توسعه همکاری های دو و چندجانبه میان کشورها که در نهایت به توسعه پایدار منتهی گردد را فراهم نماید.

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

توسعه ناتو به خلیج فارس می تواند پیامدهای معناداری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. بر همین اساس، فهم منطق هم گرایی ناتو و شورای همکاری می تواند شناخت این پیامدها را ملموس تر سازد تا در نهایت، زمینه اتخاذ تصمیمات راهبردی برای مقابله با این طراحی غربی- عربی فراهم شود.

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

مطالعه تطبیقی؛

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

تحقیق حاضر سعی دارد نقش صنعت گاز را در تأمین امنیت ملی ایران در یک جهان در آستانه تغییر، تبیین کند و با مقایسۀ سیاست ها و برنامه های توسعه صنعت گاز در سه کشور دارای ذخایر عمده گاز در جهان، از چگونگی بهره گیری کشورهای روسیه و قطر از این صنعت در تأمین امنیت ملی و تثبیت جایگاه بین المللی الگوبرداری کند.

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

آمریکای لاتین از جمله مناطقی در دنیا است که از دیرباز، در قرون بیست و بیست و یکم، علی رغم فاصله جغرافیایی زیاد، همواره به دلایل مختلف در کانون توجه جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. آنچه پیوند کشورمان و آن منطقه را تاکنون ثابت نگه داشته است، وجود اشتراکات متعدد در بسیاری از زمینه های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی، مصادف با تحولات عظیم و مبارزات اجتماعی و نسبتاً همسو در آمریکای لاتین بود؛ رخدادهایی که بعداً خود دلیل گستردگی مناسبات ایران و آن منطقه شد.

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

گزارش حاضر معطوف به تبیین الزامات سیاست خارجی توسعه گرا برای کشوری با مختصات ایران است. نویسنده بر این گمان است که موقعیت قدرت ایران دچار نوعی عدم توازن است، بدان معنا که در حوزه های ژئوپلیتیک و قدرت نرم موقعیت کشور مطلوب است، اما در حوزه قدرت ژئواکونومیک دچار ضعف های جدی است.

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

راهبرد دفاع ملی؛

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

موضوع دفاع ملی همواره یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و یک مؤلفه حیاتی تداوم حیات سیاسی یک کشور و نظام سیاسی آن بوده است. براین اساس تدوین یک راهبرد دفاع ملی در چارچوب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به عنوان اصلی ترین چارچوب طراحی دفاعی یک کشور اهمیت دوچندان دارد.

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

هدف نوشتار حاضر، تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه از سال 2011 تا 2015 می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه رویکردی را در قبال بحران سوریه اتخاذ کرده اند؟

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصتها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست گذاران در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت ها و چالش ها

جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت ها و چالش ها

به نظر می رسد، جهانی شدن اجتماعی، داده ای منطقی باشد که حقوق زنان را در جامعه با تغییر در آگاهی، روش و رفتار و طرز فکر بهبود بخشد. ارتباط از راه دورِ، سبب می شود تا فعالان حقوق زن تشریک مساعی کنند، انجمن های مدنی تشکیل دهند و برنامه های مشترک خویش را دنبال نمایند؛ همچنین با توسعه اینترنت و سایر فنآوری های مخابراتی، اخبار سوء استفاده و رفتار نابرابر با زنان می تواند به سرعت گسترش یافته و فشاری بین المللی بر کشورهایی که در آن جنس نابرابری بالا است، قرار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل،از قوانین تا عملکرد

نگاهی به نقش ساز و کار«بررسی ادوار جهانی» در ارتقای سطح حقوق بشر؛

شورای حقوق بشر سازمان ملل،از قوانین تا عملکرد

با تأسیس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد،ساز و کارهای نوینی به منظور افزایش احترام به حقوق بشرمورد توجه قرار گرفت.یکی از این ساز و کارها،« بررسی ادواری جهانی» موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر تمام کشورهای را در بازه های زمانی معین مورد پایش قرار می دهد.ساز و کار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل،گفت و گو و مشارکت کشورها بوده و هدف ازآن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز

ایران و روسیه:

هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر "رضا ملکی" رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایران و روسیه: هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز» در همایش گفتگوی فرهنگی میان ایران و روسیه پرداخت و ضرورت، ظرفیت ها، فرصت ها و استراتژی های لازم برای گفتگو و هم افزایی فرهنگی ایران و روسیه را تبیین کرد.

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دیپلماسی عمومی یکی ازابزارهای مهم اعمال سیاست خارجی است، هر چند که ابعاد آن هنوز کاملاً مشخص نشده و تعریف مشخصی از آن وجود ندارد، ولی با توجه به تغییر و تحولات در ماهیت و ساختار نظام و روابط بین الملل، می تواند اهمیت فزاینده ای در اعمال سیاست های دولت در قبال سایر بازیگران در روابط بین الملل داشته باشد.

تحلیل عوامل مؤثر بر پویش های ژئوپلتیک قطر و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

تحلیل عوامل مؤثر بر پویش های ژئوپلتیک قطر و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

این مقاله در پی فهم و تحلیل چرایی و چگونگی این کنش های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران است و در این راستا عوامل، راهبردها و اهداف این کشور را مورد واکاوی و بازنمایی قرار داده است.

تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏ باغ

تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏ باغ

هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل ابعاد و سطوح مداخله در بحران ناگورنو- قره ‏باغ بر طبق مفهوم «بحران ژئوپلیتیکی» و مبانی و عناصر موجود در آن است. بر این اساس، ابتدا مفهوم بحران ژئوپلیتیکی و عناصر موجود در آن تبیین شده؛ سپس به موضوع و عامل بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ و ابعاد آن اشاره خواهد شد و در نهایت، سطوح مداخله در این بحران از بعد محلی تا ابعاد جهانی و سازه‏ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ژئوپلیتیک هویت و سیاستگذاری امنیتی در موازنة منطقه ای خاورمیانه

ژئوپلیتیک هویت و سیاستگذاری امنیتی در موازنة منطقه ای خاورمیانه

در این مقاله تلاش می شود رابطة بین هویت با موازنة منطقه ای مورد ارزیابی قرار گیرد. تبیین این موضوع در شرایطی امکان پذیر است که بتوان نتیجة تضادهای هویتی را در بحران های منطقه ای مورد ملاحظه قرار داد. این مقاله با «روش تحلیل محتوا» و همچنین «روش تحلیل داده ها» و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله با عنوان موضوعات هویتی چه تأثیری در ماهیت رقابت های منطقه ای به جا می گذارد، می باشد.

آینده شناسی و برآورد محیط راهبردی

لازمه تصمیم گیری بهتر در امنیت ملی؛

آینده شناسی و برآورد محیط راهبردی

در این نوشتار به ضرورت آینده شناسی در مطالعات راهبردی، محیط بین المللی، روش ها و الزامات شناخت محیط راهبردی بین المللی و عوامل شکل دهنده به محیط راهبردی در آینده، پرداخته و تلاش می شود تصویری از محیط بین المللی آینده و نسبت آن با امنیت ملی ایران ارائه شود.

ایران یا عربستان؟

متحد راهبردی چین در غرب آسیا؛

ایران یا عربستان؟

مقاله فوق به روابط چین با ایران و عربستان از ذیدگاه راهبردی می نگرد. به نظر نویسنده ایران، در مقایسه با عربستان می تواند متحدی قابل اطمینان تری برای چین باشد.

سندروم ترامپ – برلوسکونی

رویای تاریک در انتظار آمریکا است؟

سندروم ترامپ – برلوسکونی

ترامپ و برلوسکونی هر دو خود را به عنوان اشخاصی ضد سیاستمداران موجود و به عنوان کارآفرینانی فوق العاده موفق به عرصه سیاست معرفی کرده اند.

بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن

بازیگران ملی و فراملی در روند جهانی شدن

ین مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بازیگران قبل و بعد از جهانی شدن، یکسان اند، یا تفاوت هایی در دو مرحله بروز کرده، و بازیگران جدیدی به وجود آمده اند. انگارة نویسنده این است که در روند جهانی شدن، بازیگران بین المللی جدیدی از هر دو طیف دولتی و غیر دولتی ظاهر شده اند که نقش بلامنازع دولت های قبل از جهانی شدن را تحت تاثیر قرار داده و در برخی زمینه ها به چالش جدی کشیده اند.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

تازه ترين مطالب