web
stats
بین الملل

بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

هدف اصلی این مقاله، بررسی مقایسه ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی است در واقع ، مکاتب جدید امنیتی همچون مکتب انگلیسی، کپنهاگ، ولز، پاریس و پسااستعماری، واجد این مداقه در مقوله امنیت هستند.

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

این مقاله به بررسی روشها و مسایل گوناگون مربوط به صادرات پرداخته و فرصتها وچالشهای پیش روی گاز ایران و از جمله: خط لوله صلح و گاز فشرده مایع ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و ملاحظات مربوط به امنیت انرژی را در این خصوص یادآور می شود.

رقابت ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به بازار گاز هندوستان

رقابت ایران، روسیه و قطر برای دستیابی به بازار گاز هندوستان

در این مقاله، به بررسی تلاش ایران برای صادرات گاز به هند و رقابت با دو کشور روسیه و قطر می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله، از شرکت BP استخراج شده است. روش مورد استفاده در این مقاله، روش نظریه بازیها می باشد.

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبردی سایبری)

حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبردی سایبری)

نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است. همچنین درصدد یافتن پاسخ به این سؤال است که کدام یک از قوانین یا معاهدات بین المللی حاکم بر این منازعه می باشد.

جدال فیل خشن و الاغ خپل

دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون آمریکا و جهان را به کجا می برند؟

جدال فیل خشن و الاغ خپل

آن گفته هیلاری کلینتون نشان می داد دونالد ترامپ را باید جدی گرفت؛ به ویژه حالا که به تنهایی می تازد و بی رقیبی در میدان دارد به خط آخر کنوانسیون حزبی نزدیک می شود و این یعنی یک گام مانده به قرار گرفتن در موقعیت نامزد نهایی و قطعی جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۱۶ حتی با وجودی که جمهوریخواهان قدیمی از خاندان بوش گرفته تا میت رامنی و… بگویند به او رای نخواهند داد.

ظرفیت  ها و  محدودیت های روابط ایران و هند

ظرفیت ها و محدودیت های روابط ایران و هند

تحولات روابط دو کشور هند و ایران به ویژه از ابتدای هزاره جدید، متأثر از عوامل مختلفی بوده است؛ عواملی که در حوزه هایی مناسبات دوجانبه را در پی دو اعلامیه مهم «تهران» و «دهلی نو» گسترش و تعمیق بخشیده است و در حوزه های دیگری آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته اند.

جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ

این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که؛ خلیج فارس در نوع روابط قدرتهای بزرگ در این منطقه مهم و استراتژیک از چه جایگاهی برخوردار است. بر همین اساس فرضیه ای که این پژوهش در صدد اثبات آن برآمده عبارت است از اینکه به نظر می رسد منطقه ژئواکونومی خلیج فارس نقش مهمی در روابط قدرتهای بزرگ داشته و زمینه ساز تعامل، رقابت، همکاری و بعضاً کشمکش بین آنان در منطقه است.

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

تاثیر صلح و توسعه پایدار بر محیط زیست

صلح و محیط زیست به ادامه حیات قدیمی ترین علقه انسان و گرایش به صلح از علقه های امروزی جامعه بشری است .ارتباط بین صلح و محیط زیست برآمده از عقلانیت جمعی و محصول روند توسعه ای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است.

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری

سیاست خارجی با استفاده از مفاهیم و داده های «هیدروپلیتیک آب» و «حل و فصل مسالمت آمیز منازعات ناشی از آن»، «آب و محیط زیست»، «آب و امنیت» و در نهایت «آب، فرهنگ و جامعه» می تواند زمینه توسعه همکاری های دو و چندجانبه میان کشورها که در نهایت به توسعه پایدار منتهی گردد را فراهم نماید.

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

پیامدهای همکاری شورای همکاری خلیج فارس و ناتو بر امنیت ملی ایران

توسعه ناتو به خلیج فارس می تواند پیامدهای معناداری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. بر همین اساس، فهم منطق هم گرایی ناتو و شورای همکاری می تواند شناخت این پیامدها را ملموس تر سازد تا در نهایت، زمینه اتخاذ تصمیمات راهبردی برای مقابله با این طراحی غربی- عربی فراهم شود.

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

مطالعه تطبیقی؛

نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر

تحقیق حاضر سعی دارد نقش صنعت گاز را در تأمین امنیت ملی ایران در یک جهان در آستانه تغییر، تبیین کند و با مقایسۀ سیاست ها و برنامه های توسعه صنعت گاز در سه کشور دارای ذخایر عمده گاز در جهان، از چگونگی بهره گیری کشورهای روسیه و قطر از این صنعت در تأمین امنیت ملی و تثبیت جایگاه بین المللی الگوبرداری کند.

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

جایگاه آمریکای لاتین در سیاست خارجی دولت یازدهم

آمریکای لاتین از جمله مناطقی در دنیا است که از دیرباز، در قرون بیست و بیست و یکم، علی رغم فاصله جغرافیایی زیاد، همواره به دلایل مختلف در کانون توجه جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. آنچه پیوند کشورمان و آن منطقه را تاکنون ثابت نگه داشته است، وجود اشتراکات متعدد در بسیاری از زمینه های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی، مصادف با تحولات عظیم و مبارزات اجتماعی و نسبتاً همسو در آمریکای لاتین بود؛ رخدادهایی که بعداً خود دلیل گستردگی مناسبات ایران و آن منطقه شد.

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

ایران و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا

گزارش حاضر معطوف به تبیین الزامات سیاست خارجی توسعه گرا برای کشوری با مختصات ایران است. نویسنده بر این گمان است که موقعیت قدرت ایران دچار نوعی عدم توازن است، بدان معنا که در حوزه های ژئوپلیتیک و قدرت نرم موقعیت کشور مطلوب است، اما در حوزه قدرت ژئواکونومیک دچار ضعف های جدی است.

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

راهبرد دفاع ملی؛

رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

موضوع دفاع ملی همواره یکی از ارکان اصلی امنیت ملی و یک مؤلفه حیاتی تداوم حیات سیاسی یک کشور و نظام سیاسی آن بوده است. براین اساس تدوین یک راهبرد دفاع ملی در چارچوب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت به عنوان اصلی ترین چارچوب طراحی دفاعی یک کشور اهمیت دوچندان دارد.

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

راهبرد های جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی درقبال بحران سوریه

هدف نوشتار حاضر، تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه از سال 2011 تا 2015 می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه رویکردی را در قبال بحران سوریه اتخاذ کرده اند؟

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده

روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است و در کنار آن از ماتریس سوات استفاده شده است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران به فرصتها و تهدیدهای رابطه با افریقای جنوبی پرداخته شود و از این طریق، راهکارهایی را به سیاست گذاران در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه دهد.

جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت ها و چالش ها

جهانی شدن و حقوق زنان؛ فرصت ها و چالش ها

به نظر می رسد، جهانی شدن اجتماعی، داده ای منطقی باشد که حقوق زنان را در جامعه با تغییر در آگاهی، روش و رفتار و طرز فکر بهبود بخشد. ارتباط از راه دورِ، سبب می شود تا فعالان حقوق زن تشریک مساعی کنند، انجمن های مدنی تشکیل دهند و برنامه های مشترک خویش را دنبال نمایند؛ همچنین با توسعه اینترنت و سایر فنآوری های مخابراتی، اخبار سوء استفاده و رفتار نابرابر با زنان می تواند به سرعت گسترش یافته و فشاری بین المللی بر کشورهایی که در آن جنس نابرابری بالا است، قرار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل،از قوانین تا عملکرد

نگاهی به نقش ساز و کار«بررسی ادوار جهانی» در ارتقای سطح حقوق بشر؛

شورای حقوق بشر سازمان ملل،از قوانین تا عملکرد

با تأسیس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد،ساز و کارهای نوینی به منظور افزایش احترام به حقوق بشرمورد توجه قرار گرفت.یکی از این ساز و کارها،« بررسی ادواری جهانی» موسوم به UPR است که وضعیت حقوق بشر تمام کشورهای را در بازه های زمانی معین مورد پایش قرار می دهد.ساز و کار مزبور یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل،گفت و گو و مشارکت کشورها بوده و هدف ازآن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.

هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز

ایران و روسیه:

هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز

دکتر "رضا ملکی" رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایران و روسیه: هم افزایی فرهنگی آسیای مرکزی و قفقاز» در همایش گفتگوی فرهنگی میان ایران و روسیه پرداخت و ضرورت، ظرفیت ها، فرصت ها و استراتژی های لازم برای گفتگو و هم افزایی فرهنگی ایران و روسیه را تبیین کرد.

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی

دیپلماسی عمومی یکی ازابزارهای مهم اعمال سیاست خارجی است، هر چند که ابعاد آن هنوز کاملاً مشخص نشده و تعریف مشخصی از آن وجود ندارد، ولی با توجه به تغییر و تحولات در ماهیت و ساختار نظام و روابط بین الملل، می تواند اهمیت فزاینده ای در اعمال سیاست های دولت در قبال سایر بازیگران در روابط بین الملل داشته باشد.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب