web
stats
سیاسی

تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان

در این نوشتار کوشش می شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی - تحلیلی نمایانده شود.

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

الزامات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران

نویسنده در این نوشتار سعی می کند با بهره گیری از نظریه سیستم های اجتماعی به روایت کنت بیلی و در چارچوب نسبت بوروکراسی و دموکراسی، ویژگی ها و چالش های مجلس دهم را صورت بندی کند.

جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

نوشتار حاضر ضمن نقد، ارزیابی و تحلیل مفهومی نظریات معطوف به انتخابات و رفتار انتخاباتی، مدعی است که هیچ یک از سه الگوی رایج در تحلیل رفتار انتخاباتی، توانایی پیش بینی الگوی رفتاری ایرانیان را ندارد، بلکه با جرح و تعدیل این دیدگاه ها و منطبق سازی آنها با مفروضه زمان پرورده، زمینه پرورده و مکان پرورده رفتار انتخاباتی در جامعه ایرانی به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران اقدام ورزید.

نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی انواع مختلف نظام های انتخاباتی که در هرکشورهای دموکراتیک در سطح جهان به کار می رود. نوع نظام های انتخاباتی به کار گرفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران مطالعه شود.

گذار به مردم سالاری مستقیم

گذار به مردم سالاری مستقیم

در طول سی و هفت سالی که از آغاز جمهوری اسلامی در ایران گذشته است و به رغم همه فراز و نشیب های که هر انقلاب بزرگ اجتماعی را همراهی می کنند و سرنوشت های نامعلوم و اغلب پر تنشی که دراین حرکت های ناگهانی در جهت دگرگونی جامعه اتفاق می افتد، یکی از مهم تربن عواملی که ثبات نسبی را در کشور ما ایجاد کرده است و ما را از تاثیرگذاری سخت و مخرب از موقعیت پر آشوب خاورمیانه به دور داشته، برگزاری به موقع و در اکثریت قریب به اتفاق موارد کم تنش انتخابات بوده است.

مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر

مقایسۀ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب سیاسی 2011 مصر

انقلاب های ایران و مصر علیرغم مشابهت هایی در نحوه شکل گیری و اهداف، نتیجه و پیامدهای یکسانی نداشتند. نویسنده در این مقاله تلاش می کند به وجوه اشتراک و افتراق دو رویداد فوق اشاره کند.

نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا

نقش تمدنی انقلاب ها

نگاهی به انقلاب های بزرگ دنیا

این نوشتار ضمن بررسی تاثیرتمدنی انقلابات سیاسی، اجتماعی و صنعتی جهان، اعتقاد دارد که انقلاب اسلامی ایران از نظرشکل و محتوی هیچ شباهتی با انقلاب های بزرگ تا آن زمان نداشته است.

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران در ایران بوده است. بیشتر پژوهشگرانی که با رویکرد فلسفی و کلان به این بحث پرداخته اند، معتقدند مؤلفه های هویت ملی در ایران در عصر حاضر از سه حوزه «ایران»، «اسلام» و «غرب» متأثرند. بررسی ریشه های این مساله نشان می دهد که مشکل اساسی در این روند، نحوه آشنایی ایرانیان با ارزشها و اصول مدرنیته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه های مناسب اجتماعی برای درک آنها در جامعه ایران وجود نداشته و انقلاب اسلامی برای اولین بار در ایران زمینه بازسازی هویت ملی ایرانی را فراهم کرده است.

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی  با انقلاب های بزرگ دنیا

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب های بزرگ دنیا

این نوشتار به مقایسه انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 با چهار انقلاب فرانسه ، روسیه، چین و الجزایر از نظر علل اقتصادی، سیاسی، نظامی و بین المللی می پردازد.

مطالعه نظری سیاست خارجی دو جانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران

مطالعه نظری سیاست خارجی دو جانبه اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران

این نوشتار به بررسی روابط متقابل ایران بااتحادیه اروپا 2007-1979 و انگیزه ها و دلایل هم گرایی و واهمگرایی می پردازد . بنظرنویسنده تعارضات هویتی - ایدئولوژیک دلیل اصلی این واهمگرایی میان ایران و اروپا می باشد.

مدرنیته انتخاباتی

مدرنیته انتخاباتی؛ شبکه های اجتماعی در انتخابات ۹۴ چه نقشی دارند؟

مدرنیته انتخاباتی

نقش شبکه های اجتماعی در جامعه ایران اکنون به گونه ای است که قاعده بازی رسانه ای را در جامعه تغییر داده و زمینه رسانه ای شدن شهروندان را هم فراهم آورده است؛ اکنون شبکه های اجتماعی رسانه هایی شهروندمدار هستند.اهمیت و نقش شبکه های اجتماعی در اتفاقات مهم سیاسی همچون انتخابات نیز خود را به نمایش می گذارد.

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها

شرایط احراز نامزدی در انتخابات پارلمانی برخی کشورها

شرایط نامزدها و انتخاب شوندگان در کشورهای مختلف چگونه است؟ و حکومت ها چه محدودیت و تسهیلاتی را بر سر کاندیداتوری افراد اعمال می کند؟ آیا هرشهروندی می تواند بعنوان کاندیدا درانتخابات مجلس کشورش شرکت کند؟

حقوق شهروندی و تکلیف دولت ها

حقوق شهروندی و تکلیف دولت ها

نخستین تصویری که با شنیدن واژه دموکراسی در ذهن اکثر مردم شکل می گیرد تصویر صندوق رأی است یا شاید صف رأی دهندگان منتظر یا حتی صحنه ای از بحث و مذاکرات پرشور در مجلس. اما حقیقت این است که انتخابات، حتی اگر به آزادترین و عادلانه ترین شکل ممکن برگزار شود برای تضمین حکومت مردم بر سرنوشت خویش البته لازم است اما هرگز کافی نیست.

انتخابات در اندیشه سیاسی امام و رهبری چه جایگاهی دارد؟

حق و وظیفه

انتخابات در اندیشه سیاسی امام و رهبری چه جایگاهی دارد؟

سخنان مقام معظم رهبری در روز19 دی محورهای مختلفی داشت که تاکید ایشان بر مشارکت حداکثری مردم از جمله مباحثی بود که به آن پرداخت شد، از این حیث معتقدم تاثیر رای مردم در تداوم نظام جمهوری اسلامی یکی از مولفه هایی است که از ابتدای پیروزی انقلاب به طور جدی برآن تاکید بوده و این مولفه هم برگرفته از اندیشه سیاسی اسلام و تشیع است.

خصلت ایرانیان در نظرسنجی های انتخاباتی

جامعه در دقیقه 90

خصلت ایرانیان در نظرسنجی های انتخاباتی

زمانی که فضای کشور انتخاباتی می شود، موسسه های گوناگون دولتی و غیردولتی آستین همت بالا می زنند و اقدام به انجام نظرسنجی های مختلف می کنند تا ذائقه انتخاباتی جامعه ایران را بشناسند. اما آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار می گیرد، تغییرات نتایج نظرسنجی های انتخاباتی در دوره فعالیت نامزدهاست؛ به گونه ای که هرچه به موعد برگزاری انتخابات نزدیک تر می شویم نتایج واقع تر و عینی تری به دست آمده است. همچنین به بررسی این سوال پرداخته ایم که چرا ایرانیان رای و نظر انتخاباتی خود را پنهان نگه می دارند و از بیان آن امتناع می ورزند.

واکاوی نوبنیادگرایی اسلامی  و جهانی شدن هویت

واکاوی نوبنیادگرایی اسلامی و جهانی شدن هویت

جهانی شدن چه تاثیری برروی جنبش های اجتماعی می گذارد ؟ و چه تاثیری برهویت آنها برجای گذاشته است؟ چه تفاوت های میان جنبش های نوین اجتماعی با کلاسیک وجوددارد؟ نویسنده این مقاله یکی از دلایل اصلی شکل گیری جنبش های نوین اجتماعی بالخص جنبش های اسلامی را واکنش آنها به جهانی شدن،غربی شدن و اسلام هراسی و... می داند.

پنج راهبرد آمریکا بعد از برجام

پنج راهبرد آمریکا بعد از برجام

از نگاه آمریکایی های دموکرات نیز قدرت منطقه ای ایران بایستی «مهار شود». نگاهی به تضمین های امنیتی اوباما در نشست کمپ دیوید در ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت (۱۳ و ۱۴ مه) به کشورهای منطقه، نشان دهنده همین مسئله است که محوریت ترتیبات منطقه ای با موضوع «تهدید ایران» کماکان جزء سیاست مهار آمریکا محسوب می شود.

بررسی سونامی ثبت نام از منظر جامعه شناختی

ظاهر مدرن،باطن پیشامدرن

بررسی سونامی ثبت نام از منظر جامعه شناختی

چرا میزان ثبت نام ها در انتخابات مجلس دهم افزایش یافته است؟ آیا جامعه ایران به سوی مدرن شدن گام بر می دارد و احساس مسئولیت در جامعه رشد یافته است؟ و آیا این اتفاق، در راستای عبور از جامعه سنتی و نشانه همبستگی اجتماعی است؟ یا اینکه باید گفت که ما هنوز در یک جامعه سنتی هستیم که در آن تقسیم کار نشده و افرادی که داوطلب شدن برای مسئولیت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی شان نیست ، وارد این حوزه شده اند؟ در این گزارش به بررسی این گزاره ها می پردازیم.

پایداری داعش و جهانی شدن داعشیسم

پایداری داعش و جهانی شدن داعشیسم

تحرکات داعش در خارج از مرزهای سوریه و عراق در آبان ماه تردیدها درباره جهانی بودن خطر تروریسم و «داعشسیم» را به یقین تبدیل کرد. پس از آن که داعش در مصر، لبنان، افغانستان و فرانسه موجب کشته شدن بیش از 420 تن شد، به نظر می رسد تلاش ها برای نابودی این گروه و به پیوست آ ن حل بحران سویه با جدیت بیشتری دنبال شود. نوشتار حاضر با مروری بر تحرکات داعش در آبان ماه، دلایل پایداری، گسترش قلمرو و گستره حوزه عملیاتی این گروه را مورد بررسی قرار داده است.

نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و جهان

نگاهی به حقوق شهروندی در ایران و جهان

حقوق شهروندی زیر مجموعه حقوق بشر است که آن نیز از مجموعه حقوق عمومی است.حقوق بشر می گوید:انسان ها با هر جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد که به اختیار خود آنان نبوده و با هر مذهبی و هر سطحی از درآمد و تحصیلاتی از حقوقی برخوردارند که طبق آن نباید زندگی (حق حیات)، آزادی، کرامت و احترام و حق تعلق آنان نقض و حتی خدشه ای وارد شود همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیز تا حد امکان تحقق یابد.یعنی حداقل دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سامانه بهداشتی دفع فضولات داشته باشند و بتوانند غذای کافی مصرف کنند.»

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب