web
stats
سیاسی

زبان ملی و قدرت نرم

زبان ملی و قدرت نرم

توانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است؛ تا جایی که رقابت های زیادی بین بازیگران رسمی و غیررسمی برای افزایش منابع نرم افزاری قدرت صورت گرفته است. یکی از بسترهای ارتقای قدرت نرم کشورها، ترویج و سیطره زبان ملی در ژئوپلیتیک جهانی یا منطقه ای است.

 جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

خصوصی سازی خصوصی شده ها

جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

بر اساس برخی از تعاریف حکمرانی خوب؛ نظریه حکمرانی خوب یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیم گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم که به عنوان بنیان توسعه مطرح شده است.

روابط منازعه آمیز عربستان با ایران: نشانه ها و ابزارها

نگاهی به ژئوپلیتیک جدید قدرت در غرب آسیا

روابط منازعه آمیز عربستان با ایران: نشانه ها و ابزارها

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظریه سازه انگاری، در صدد تبیین روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در ژئوپلیتیک جدید منطقه غرب آسیا است.

تونس و چالش های گذار به دموکراسی

تونس و چالش های گذار به دموکراسی

در تاریخ 1 ژانویه 2018 زمانی که دولت تونس جهت رفع کسری بودجه، اقدام به تصویب یک سری از قیمت ها کرده و مالیات را نیز افزایش داد، اعتراضات مردمی در سراسر تونس شکل گرفت.

تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه

هفت سال پس از آغاز بهار عرب

تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه

خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری شاهد بی‎ ثباتی، هرج ومرج، خشونت و ناامنی است. در واقع، منازعه در خاورمیانه از سال 2011 که اعتراض های ضدحکومتی در آن آغاز شد، همچنان استمرار دارد. در این مقاله برخی از تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد.

آینده پژوهی ایران 1396

آینده پژوهی ایران 1396

گزارش حاضر بخشی از تلاش گروهی است، که هدف اش بازشناسی عدم قطعیت های کلیدی پیش روی ایران و ایرانیان در سال 1396 است. سالی که آبستن یک رویداد مهم سیاسی در تاریخ مردم سالاری این سرزمین نیز هست. انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل دوازدهمین دولت پس از انقلاب، بده مانند هرانتخابات دیگری دربردارنده ویژگی های منحصر به فرد خود است.

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی

فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد.

ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

چگونه می ‏توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه سیاسی اسلام یا مسلمین در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه ‏های سیاسی دست یابیم؟ این مقاله به بهره‏ گیری از آموزه ‏های بین ‏الأذهانی متفکران مسلمان، از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ‏ها در جریان ‏ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرائی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشه ‏های سیاسی اسلام دست یابد.

چگونه می توان نیروهای مسلح را از بنگاهداری خارج کرد؟

سهل و ممتنع

چگونه می توان نیروهای مسلح را از بنگاهداری خارج کرد؟

مساله ورود یا خروج نیروهای مسلح از اقتصاد را می توان هم از منظر سیاسی بررسی کرد و هم از منظر اقتصادی. میزان حضور این نیروها در اقتصاد بسته به دولت ها و نگاه آنها متغیر است. پس بخشی از تحلیل هم می تواند رنگ و بوی اقتصاد سیاسی داشته باشد. چراکه مواضعی که در این سال ها در خصوص ماندن یا رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد عنوان شده، وابسته به فضای سیاسی است. دولتی خواستار حضور آنهاست و دولت دیگری خواستار خروج آنها از اقتصاد.

علل شیفتگی ایرانیان به سمت های دولتی

علل شیفتگی ایرانیان به سمت های دولتی

چرا اکثر ایرانی ها شیفته کسب و حفظ سمت دولتی هستند؟ البته این سؤال را نسبت به ملیت های مختلفی می توان مطرح کرد ولی در رابطه با ایران، جدی تر و پررنگ تر است.

تحول در نقش و جایگاه بازیگران منطقه ای به فراخور شکل گیری داعش

تحول در نقش و جایگاه بازیگران منطقه ای به فراخور شکل گیری داعش

ساختار نظام منطقه ای خاورمیانه بعد از شکل گیری داعش به طور کلی دگرگون شده و شکل جدیدی به خود گرفته و موازنه قوای جدیدی شکل گرفته است. در ساختار جدید، آمریکا به سیاق قبل یکه تاز تحولات به شمار نمی رود و تا حدودی تأثیر گذاری مؤثر خود را نسبت به گذشته از دست داده است و برخی از کشورها از گردونه بازیگری اساسی منطقه خارج شده اند و عرصه تنش و درگیری بین کشورهایی که دارای تقابل ایدئولوژیک هستند به نحوی فراهم شده است.

داعش چگونه به دنبال بازسازی خواهد بود؟

یارگیری از نیروهای سرخورده اجتماعی

داعش چگونه به دنبال بازسازی خواهد بود؟

حسین ابراهیم نیا استاد دانشگاه می نویسد: آنچه در ابعاد اجرایی منسجم آن به نظر می رسد دیگر حکومت و خلافت یکپارچه ای به نام داعش وجود ندارد که بر مناطقی از خاورمیانه اعمال حاکمیت نماید و سیستم حکومتی مختص به خود را داشته باشد؛ ولیکن در ابعاد نظری همچنان داعش به شکل پراکنده و جزیره ای اندیشه و تفکرات خود را بسط و گسترش می دهد.

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها(بخش پایانی)

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها(بخش پایانی)

یکی از چالش های پیش روی جهان اسلام و در نتیجه شکوفایی تمدن نوین اسلامی عدم وجود وحدت درونی در بین کشورهای اسلامی است. این چالش ها متاسفانه روز به روز هم به نفع نیروهای فرامنطقه ای و غیر اسلامی در حال تشدید شدن است.

 تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها

ظهور دین مبین اسلام در یک جامعه جاهلی، آن را تبدیل به یک تمدن جهانی با معیارهای الهی کرد که بعد از چندین قرن، نه تنها چهره دنیای زیر چتر خود را دگرگون کرد، بلکه در اثر تعاملات با خارج و از جمله اروپای غرق در آشوب و فقر که یکی از ویژگی های آن مقابله با دانشمندان نوآور بود، تبدیل به مهد تغییر و پیشرفت شد. اروپا به واسطه آشنایی با جهان اسلام دگرگون شد و مسیر پیشرفت را در پیش گرفت.

تحلیلی درباره اقتصاد سیاسی بودجه دولت

سایه سنگین منازعات سیاسی بر بودجه

تحلیلی درباره اقتصاد سیاسی بودجه دولت

در ایران فرآیندها و نهادهای لازم برای انعکاس رجحان های رای دهندگان وجود ندارد یا از کارایی لازم برخوردار نیست که در نتیجه، سیاست ها و انتخاب های بودجه ای، از سوی گروه هایی غیر از اکثریت رای دهندگان تعیین می شود که این بزرگ ترین آفت نظام بودجه ای در ایران است.

صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله تبیین بستره ای تطبیقی را در دستور کار خود دارد که در آن با ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت اخیرالذکر، ظرفی تعریف و تحدید حدود گردد که حاصل آن صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد؛ همان معبری که در آن ضمن حصول دریافت مشترک و تجویز واحد، تک صدایی مبتنی بر خرد جمعی محصول آن باشد.

جستاری در پایدارسازی دیپلماسی دفاعی در منطقه

جستاری در پایدارسازی دیپلماسی دفاعی در منطقه

داود عامری تحلیلگر مسایل بین المللی معتقد است: دیپلماسی دفاعی یکی از راه های اصولی تقویت قدرت دفاعی و امنیتی کشورها در کنار همدیگر است، چرا که امروزه امنیت به عنوان یک عنصر مجزا از سایرین برای کشورها تعریف نمی شود، بلکه کشورها تلاش دارند با توسعه ارتباطات از طریق دیپلماسی عمومی و دفاعی بر پایه علایق سیاسی و اهداف ملی، امنیت شبکه ای در منطقه خود ایجاد کنند.

فرصت ها و موانع مشارکت زنان در توسعه کشور کدامند؟

توسعه؛ بدون زنان

فرصت ها و موانع مشارکت زنان در توسعه کشور کدامند؟

در فرآیند توسعه کدام نگاه به زنان، غالب است؟ رویکرد «جنسیت و توسعه» می گوید گرچه برابری جنسیتی به رشد اقتصادی کمک می کند اما الزاماً خود سبب برابری جنسیتی نمی شود. افزایش برابری ها مستلزم تقویت جنبه های مختلفی از استقلال و خودباوری در زنان است: جنبه هایی نظیر استقلال اقتصادی، بهره مندی از حقوق شهروندی و رهایی از تمامی اشکال خشونت.

شرایط اقتصادی کشور و اعتراضات صنفی و کارگری

شرایط اقتصادی کشور و اعتراضات صنفی و کارگری

با توجه به ویژگی های تجمعات انبوه مردمی، مدیریت آنها کاری بسیار مهم و در عین حال دشوار است و در صورت ناتوانی برگزارکنندگان مراسم و یا تأمین کنندگان نظم جامعه، اینگونه عتراضات می توانند زمینه ناآرامی های بعدی و بحران های امنیتی را فراهم سازد. در نوشتار حاضر ضمن پرداختن به برخی از مهمترین اعتراضات صنفی و کارگری در ماه های اخیر، جوانب، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و راهبردی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دولت، مردم و شکل گیری ابرچالش ها

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل گیری ابرچالش ها

بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی توجهی عمومی در قبال واقعیت هایی که دیر یا زود گریبان گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله ساز هستند، ریشه اصلی شکل گیری ابرچالش ها باشد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب