web
stats
سیاسی

خطر پوپولیسم برای نظم جهانی

خطر پوپولیسم برای نظم جهانی

مشخصه اصلی رهبران پوپولیست، سخنرانی های عوام فریبانه و تبلیغاتی است که اکثراً هم پوچ هستند. این رهبران پوپولیست معمولاً تندرو هستند و رفتار و ایده هایی اغراق گونه دارند. آنها سعی دارند تا جامعه را به دو گروه نخبه های فاسد و مردم پاک تقسیم کنند.

واکنش جامعه ایرانی در برابر تهدید دوباره تحریم و جنگ چه خواهد بود؟

انسجام یا گسست؟

واکنش جامعه ایرانی در برابر تهدید دوباره تحریم و جنگ چه خواهد بود؟

شرط لازم و کافی برای شکل گیری و حفظ انسجام اجتماعی در برابر تهدیدها، مشارکت واقعی مردم در تمامی زمینه ها و حوزه های حیات اجتماعی است. مردمی که خود را در سرنوشت خود سهیم می دانند برای رقم زدن آن به بهترین وجه تلاش می کنند؛ حال لازم باشد در برابر تحریم اقتصادی مقاومت کنند یا با تدبیر از بحران ارز و دلار بگذرند یا در برابر تهدید به جنگ، همبستگی خود را از دست ندهند. بی تردید برای افزایش مشارکت مردم به دولتمردانی نیاز است که فضای مشارکت را فراهم کنند. تامین آزادی مردم به هر شکل و شیوه، از آزادی بیان گرفته تا آزادی اقتصاد همگی می تواند زمینه ساز این مشارکت باشد.

اندیشه های سیاسی سعید نورسی و تاثیر آن بر اسلام گرایی معاصر ترکیه

اندیشه های سیاسی سعید نورسی و تاثیر آن بر اسلام گرایی معاصر ترکیه

در ترکیه دو گفتمان کلان اسلام گرایی از هم قابل تمیز هستند. از یک سو گفتمان اسلام سیاسی است که به تاسیس دولت معتقد است و دیگری اسلام اجتماعی که به‏شدت مخالف پروژه سیاسی اسلام است و در مقابل اسلام سیاسی قرار می گیرد. این مقاله با عنوان «حکومت داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تاثیر آن بر اسلام گرایی معاصر ترکیه» به بررسی اندیشه های بدیع‏ الزمان سعید نورسی، روحانی برجسته و کردتبار ترکیه و پایه گذار اندیشه هایی است که در نتیجه آن، «جنبش اسلام اجتماعی» پس از مرگ وی در ترکیه شکل گرفت.

پاسخ گویی به مسائل امروزین علوم انسانی با تفسیر ابن خلدون

پاسخ گویی به مسائل امروزین علوم انسانی با تفسیر ابن خلدون

تولید و تکثیر آثار پرشمار از جانب اندیشمندان جهان اسلام در فضای دانشگاهی و روشنفکری پیرامون اندیشۀ ابن خلدون در قیاس با سایر چهره های حاضر در تاریخ تفکر و تمدن اسلامی را نمی توان رخدادی ازسرتفنن و یک مد فکری و ژست روشنفکرانه در جهان اسلام قلمداد کرد.

نقدی روش شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نقدی روش شناختی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند.برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است.

عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟

عدالت با ولایت

عدالت در اندیشه مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟

در اندیشه رهبری عدالت به دو دسته کلی عدالت الهی و انسانی تقسیم می گردد، عدالت انسانی نیز خود را در قلمرو فردی و اجتماعی نشان می دهد. عدالت شخصی و نفسانی که در ادبیات دینی ما، تقوا نامیده شده است، به معنای مراقبت از خود برای خطا نکردن است.

دیپلماسی عمومی ایران در قفقاز جنوبی: الزامات و راهکارها

دیپلماسی عمومی ایران در قفقاز جنوبی: الزامات و راهکارها

در این نوشتار تلاش می شود در مبحث نخست وضعیت دیپلماسی فرهنگی و عمومی ایران در سه کشور قفقاز جنوبی واکاوی شود و در مبحث دوم به تبیین الزامات و راهکارهای پیش روی دیپلماسی عمومی ایران در این منطقه پرداخته شود.

نظام حکمرانی، کمیت گرایی و کیفیت گریزی

نظام حکمرانی، کمیت گرایی و کیفیت گریزی

فارغ از دلایل روان شناختیِ کیفیت گریزی و کمیت گرایی افراطی در ذهن انسان ایرانی، یک شیوه غلط در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد و آن نفی تقدم کیفیت بر کمیت است.

ملی شدن دارایی ها در ایران، ریشه ها و میوه ها

سراب دولت

ملی شدن دارایی ها در ایران، ریشه ها و میوه ها

از نفت و ماهی و آب تا بانک و معدن و انبار، هیچ دارایی ای را نمی توان تصور کرد که از گزند ملی شدن در امان مانده باشد. گاهی نفی حضور بیگانه، زمانی تغییر ساخت اجتماعی و موقعی دیگر سلب مالکیت عواید نامشروع، دلیلی بوده است برای ملی شدن و اکنون پس از تجربه حداقل سه موج ملی کردن بنگاه ها در ایران معاصر، کمتر کسی را می توان یافت که از آنچه در این راه بر سر اقتصاد ایران آمده، دفاع کند.

سیطره سیاست بر ساخت اقتصادی چه عواقبی دارد؟

صید مروارید از دریای پرتلاطم

سیطره سیاست بر ساخت اقتصادی چه عواقبی دارد؟

مساله بسیار مهمی که نقش تعیین کننده ای در سهم گروه های مختلف از کیک اقتصاد بازی می کند، اقتصاد سیاسی و جهت گیری های تئوریکی است که نظام حاکم بر هر جامعه بر اساس آن، ساخت سازمانی خود را مدیریت می کند.

تحقق حکمرانی خوب مستلزم رعایت چه قواعدی است؟

خرما بر نخیل

تحقق حکمرانی خوب مستلزم رعایت چه قواعدی است؟

حکمرانی خوب به معنای اعمال قدرت به منظور مدیریت صحیح منابع اقتصادی و اجتماعی با هدف دستیابی به توسعه است. در یک حکمرانی خوب، مجموعه تصمیمات صاحبان قدرت نوعاً منجر به آن می شود که دامنه انتخاب های در دسترس برای مردم افزایش و وابستگی سرنوشت هر فرد به عوامل بیرونی کاهش پیدا کند.

چرا قانونگذاری درباره تعارض منافع ضرورت دارد؟

علیه کج روی

چرا قانونگذاری درباره تعارض منافع ضرورت دارد؟

چرا باید قوانین و مقرراتی در رابطه با تعارض منافع وجود داشته باشد؟ این، نخستین و شاید مهم ترین پرسشی است که درباره تعارض منافع و لایحه تعارض منافع وجود دارد و تا زمانی که به آن پاسخی مناسب و درخور داده نشود، برخوردی جدی با این پدیده انجام نخواهد شد.

زبان ملی و قدرت نرم

زبان ملی و قدرت نرم

توانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است؛ تا جایی که رقابت های زیادی بین بازیگران رسمی و غیررسمی برای افزایش منابع نرم افزاری قدرت صورت گرفته است. یکی از بسترهای ارتقای قدرت نرم کشورها، ترویج و سیطره زبان ملی در ژئوپلیتیک جهانی یا منطقه ای است.

 جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

خصوصی سازی خصوصی شده ها

جایگاه حکمرانی خوب و حاکمیت شرکتی در برنامه خصوصی سازی کشور

بر اساس برخی از تعاریف حکمرانی خوب؛ نظریه حکمرانی خوب یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیم گیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم که به عنوان بنیان توسعه مطرح شده است.

روابط منازعه آمیز عربستان با ایران: نشانه ها و ابزارها

نگاهی به ژئوپلیتیک جدید قدرت در غرب آسیا

روابط منازعه آمیز عربستان با ایران: نشانه ها و ابزارها

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظریه سازه انگاری، در صدد تبیین روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران در ژئوپلیتیک جدید منطقه غرب آسیا است.

تونس و چالش های گذار به دموکراسی

تونس و چالش های گذار به دموکراسی

در تاریخ 1 ژانویه 2018 زمانی که دولت تونس جهت رفع کسری بودجه، اقدام به تصویب یک سری از قیمت ها کرده و مالیات را نیز افزایش داد، اعتراضات مردمی در سراسر تونس شکل گرفت.

تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه

هفت سال پس از آغاز بهار عرب

تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه

خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری شاهد بی‎ ثباتی، هرج ومرج، خشونت و ناامنی است. در واقع، منازعه در خاورمیانه از سال 2011 که اعتراض های ضدحکومتی در آن آغاز شد، همچنان استمرار دارد. در این مقاله برخی از تهدیدهای نوظهور در خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد.

آینده پژوهی ایران 1396

آینده پژوهی ایران 1396

گزارش حاضر بخشی از تلاش گروهی است، که هدف اش بازشناسی عدم قطعیت های کلیدی پیش روی ایران و ایرانیان در سال 1396 است. سالی که آبستن یک رویداد مهم سیاسی در تاریخ مردم سالاری این سرزمین نیز هست. انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل دوازدهمین دولت پس از انقلاب، بده مانند هرانتخابات دیگری دربردارنده ویژگی های منحصر به فرد خود است.

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی

فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد.

ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

چگونه می ‏توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه سیاسی اسلام یا مسلمین در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه ‏های سیاسی دست یابیم؟ این مقاله به بهره‏ گیری از آموزه ‏های بین ‏الأذهانی متفکران مسلمان، از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ‏ها در جریان ‏ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرائی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشه ‏های سیاسی اسلام دست یابد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب