web
stats
سیاسی

چگونه می توان نیروهای مسلح را از بنگاهداری خارج کرد؟

سهل و ممتنع

چگونه می توان نیروهای مسلح را از بنگاهداری خارج کرد؟

مساله ورود یا خروج نیروهای مسلح از اقتصاد را می توان هم از منظر سیاسی بررسی کرد و هم از منظر اقتصادی. میزان حضور این نیروها در اقتصاد بسته به دولت ها و نگاه آنها متغیر است. پس بخشی از تحلیل هم می تواند رنگ و بوی اقتصاد سیاسی داشته باشد. چراکه مواضعی که در این سال ها در خصوص ماندن یا رفتن نیروهای نظامی از اقتصاد عنوان شده، وابسته به فضای سیاسی است. دولتی خواستار حضور آنهاست و دولت دیگری خواستار خروج آنها از اقتصاد.

علل شیفتگی ایرانیان به سمت های دولتی

علل شیفتگی ایرانیان به سمت های دولتی

چرا اکثر ایرانی ها شیفته کسب و حفظ سمت دولتی هستند؟ البته این سؤال را نسبت به ملیت های مختلفی می توان مطرح کرد ولی در رابطه با ایران، جدی تر و پررنگ تر است.

تحول در نقش و جایگاه بازیگران منطقه ای به فراخور شکل گیری داعش

تحول در نقش و جایگاه بازیگران منطقه ای به فراخور شکل گیری داعش

ساختار نظام منطقه ای خاورمیانه بعد از شکل گیری داعش به طور کلی دگرگون شده و شکل جدیدی به خود گرفته و موازنه قوای جدیدی شکل گرفته است. در ساختار جدید، آمریکا به سیاق قبل یکه تاز تحولات به شمار نمی رود و تا حدودی تأثیر گذاری مؤثر خود را نسبت به گذشته از دست داده است و برخی از کشورها از گردونه بازیگری اساسی منطقه خارج شده اند و عرصه تنش و درگیری بین کشورهایی که دارای تقابل ایدئولوژیک هستند به نحوی فراهم شده است.

داعش چگونه به دنبال بازسازی خواهد بود؟

یارگیری از نیروهای سرخورده اجتماعی

داعش چگونه به دنبال بازسازی خواهد بود؟

حسین ابراهیم نیا استاد دانشگاه می نویسد: آنچه در ابعاد اجرایی منسجم آن به نظر می رسد دیگر حکومت و خلافت یکپارچه ای به نام داعش وجود ندارد که بر مناطقی از خاورمیانه اعمال حاکمیت نماید و سیستم حکومتی مختص به خود را داشته باشد؛ ولیکن در ابعاد نظری همچنان داعش به شکل پراکنده و جزیره ای اندیشه و تفکرات خود را بسط و گسترش می دهد.

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها(بخش پایانی)

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها(بخش پایانی)

یکی از چالش های پیش روی جهان اسلام و در نتیجه شکوفایی تمدن نوین اسلامی عدم وجود وحدت درونی در بین کشورهای اسلامی است. این چالش ها متاسفانه روز به روز هم به نفع نیروهای فرامنطقه ای و غیر اسلامی در حال تشدید شدن است.

 تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها

تمدن نوین اسلامی: ویژگی ها و کارکردها

ظهور دین مبین اسلام در یک جامعه جاهلی، آن را تبدیل به یک تمدن جهانی با معیارهای الهی کرد که بعد از چندین قرن، نه تنها چهره دنیای زیر چتر خود را دگرگون کرد، بلکه در اثر تعاملات با خارج و از جمله اروپای غرق در آشوب و فقر که یکی از ویژگی های آن مقابله با دانشمندان نوآور بود، تبدیل به مهد تغییر و پیشرفت شد. اروپا به واسطه آشنایی با جهان اسلام دگرگون شد و مسیر پیشرفت را در پیش گرفت.

تحلیلی درباره اقتصاد سیاسی بودجه دولت

سایه سنگین منازعات سیاسی بر بودجه

تحلیلی درباره اقتصاد سیاسی بودجه دولت

در ایران فرآیندها و نهادهای لازم برای انعکاس رجحان های رای دهندگان وجود ندارد یا از کارایی لازم برخوردار نیست که در نتیجه، سیاست ها و انتخاب های بودجه ای، از سوی گروه هایی غیر از اکثریت رای دهندگان تعیین می شود که این بزرگ ترین آفت نظام بودجه ای در ایران است.

صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله تبیین بستره ای تطبیقی را در دستور کار خود دارد که در آن با ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت اخیرالذکر، ظرفی تعریف و تحدید حدود گردد که حاصل آن صورت بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد؛ همان معبری که در آن ضمن حصول دریافت مشترک و تجویز واحد، تک صدایی مبتنی بر خرد جمعی محصول آن باشد.

جستاری در پایدارسازی دیپلماسی دفاعی در منطقه

جستاری در پایدارسازی دیپلماسی دفاعی در منطقه

داود عامری تحلیلگر مسایل بین المللی معتقد است: دیپلماسی دفاعی یکی از راه های اصولی تقویت قدرت دفاعی و امنیتی کشورها در کنار همدیگر است، چرا که امروزه امنیت به عنوان یک عنصر مجزا از سایرین برای کشورها تعریف نمی شود، بلکه کشورها تلاش دارند با توسعه ارتباطات از طریق دیپلماسی عمومی و دفاعی بر پایه علایق سیاسی و اهداف ملی، امنیت شبکه ای در منطقه خود ایجاد کنند.

فرصت ها و موانع مشارکت زنان در توسعه کشور کدامند؟

توسعه؛ بدون زنان

فرصت ها و موانع مشارکت زنان در توسعه کشور کدامند؟

در فرآیند توسعه کدام نگاه به زنان، غالب است؟ رویکرد «جنسیت و توسعه» می گوید گرچه برابری جنسیتی به رشد اقتصادی کمک می کند اما الزاماً خود سبب برابری جنسیتی نمی شود. افزایش برابری ها مستلزم تقویت جنبه های مختلفی از استقلال و خودباوری در زنان است: جنبه هایی نظیر استقلال اقتصادی، بهره مندی از حقوق شهروندی و رهایی از تمامی اشکال خشونت.

شرایط اقتصادی کشور و اعتراضات صنفی و کارگری

شرایط اقتصادی کشور و اعتراضات صنفی و کارگری

با توجه به ویژگی های تجمعات انبوه مردمی، مدیریت آنها کاری بسیار مهم و در عین حال دشوار است و در صورت ناتوانی برگزارکنندگان مراسم و یا تأمین کنندگان نظم جامعه، اینگونه عتراضات می توانند زمینه ناآرامی های بعدی و بحران های امنیتی را فراهم سازد. در نوشتار حاضر ضمن پرداختن به برخی از مهمترین اعتراضات صنفی و کارگری در ماه های اخیر، جوانب، زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و راهبردی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دولت، مردم و شکل گیری ابرچالش ها

فرجام سواری مجانی

دولت، مردم و شکل گیری ابرچالش ها

بخش زیادی از توجه عموم مردم، رسانه ها و فضای مجازی و سیاستگذاران صرف مسائلی می شود که احتمالاً کمترین اولویتی در مقایسه با این ابرچالش ها ندارند؛ چنان که شاید همین بی توجهی عمومی در قبال واقعیت هایی که دیر یا زود گریبان گیر همه ایرانیان خواهد شد و اکنون نیز عملاً مساله ساز هستند، ریشه اصلی شکل گیری ابرچالش ها باشد.

نمایندگان عالی دولت در استان ها چه ماموریت هایی دارند؟

استاندار استاندارد

نمایندگان عالی دولت در استان ها چه ماموریت هایی دارند؟

یک استاندار باید چه کند یا چه می تواند بکند؟ اگر مصوبه شورای عالی اداری در ۲۸ مهر ۱۳۷۷ را ملاک بگیریم استانداران در قلمرو ماموریت خود «نماینده عالی دولت» هستند که «مسوولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی» را عهده دار خواهند بود.

مناقشه بر سر آب

بررسی 7 راهبردی که ممکن است وضعیت ما را در خصوص آب تغییر دهد

مناقشه بر سر آب

مناقشه بر سر آب در ایران در همه ابعاد چالش برانگیز شده است. مفاهیم مختلف برای صورتبندی مساله آب گوناگون شده اند و تعابیری نظیر بحران آب، سوء مدیریت منافع آب و ورشکستگی آبی تا ذکر عنوان فاجعه هر کدام معانی و مناقشاتی ایجاد می کنند. این جاست که ترجیح می دهم در فقدان مجال کافی برای تشریح هر یک از این تعابیر، و تردید در خصوص این که ثمره واقعی چنین بحثی چه خواهد بود، عبارت مساله آب را به کار ببرم.

اهمیت نامه تاریخی رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید در چیست؟

فرمان رفع تبعیض

اهمیت نامه تاریخی رهبر انقلاب به مولوی عبدالحمید در چیست؟

آنچنان که فرامین و فتواهای رهبری در چند سال اخیر توانسته رافع مشکلات و دافع اختلافات موجود در عرصه خارجی و داخلی باشد، انتظار می رود این فرمان نیز بتواند دست دولت را در انتخاب ها و انتصاب های خود بازتر کند. این فرمان بیش از هر چیز به دولت دوازدهم کمک خواهد کرد که در راستای الغای هرگونه تبعیض و نابرابری، به اهل سنت که بزرگ ترین حامیان روحانی بودند در دایره اجرایی سهم و جایگاه واقعی خود را ببخشد.

بحران در روابط ایران و تاجیکستان؛ علل و پیامدها

بحران در روابط ایران و تاجیکستان؛ علل و پیامدها

نامه جدید وزارت خارجه تاجیکستان به سفارت ایران در دوشنبه (همزمان با عید سعید قربان) و تلاش برای حل بحران دوجانبه، شاید حاکی از اب شدن یخ های روابط دو طرف است. اما بنظر موافقت با عضویت ایران در سازمان شانگهای و عذرخواهی بابت پخش اتهامات به تهران در قالب مستند موهوم، می تواند نوید بخش حل بحران در روابط تهران- دوشنبه شود.

چرا نظام اداری ایران به عامل ضدتوسعه تبدیل شد؟

بزرگ ترین ترمز توسعه در ایران

چرا نظام اداری ایران به عامل ضدتوسعه تبدیل شد؟

نظام بوروکراتیک اداری، یک جزء اصلی از مجموعه به هم پیوسته ای است که در چارچوب اندیشه لیبرتارین، به دنبال آزادسازی و کانالیزه کردن نیروهای موثر بر ساختار اجتماعی است. این نیروها، هر کدام نقش و سهمی در دستیابی به اهداف این ساختار اندیشگی دارند که با حذف یک یا چند مورد از ارکان اصلی آن، عملاً ساختار کلی آن به چالش کشیده می شود و دیگر نمی توان به صرف تمسک به سایر عناصر و عوامل تشکیل دهنده آن، همان نتایج را به انتظار نشست.

آینده برجام از منظر نظریه سیستمی

زمان یارگیری

آینده برجام از منظر نظریه سیستمی

برجام، موافقت نامه ای چند جانبه است که میان ایران و کشورهای 1+5 منعقد شده است؛ بنابراین کنار کشیدن یکی از شرکا در صورت پایبندی دیگر طرفین نمی تواند به فروپاشی یا نقض برجام منتهی گردد.

تغییر ساختار وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟

اصلاحات در خانه دیپلماسی

تغییر ساختار وزارت خارجه چگونه خواهد بود؟

پرونده برجام از معاونت و بخش امور حقوقی و بین الملل به معاونت سیاسی منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد کرد. این تغییر به صورتی کاملا هدفمند صورت می گیرد. هدف از این تغییر، ارسال پیامی به طرف خارجی به خصوص آمریکایی است که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست.

عقوبت پنهانکاری

فاصله گرفتن از شفافیت، چگونه اعتماد عمومی و دموکراسی را تهدید می کند؟

عقوبت پنهانکاری

شفافیت و باز بودن دولت، سبب پاسخگویی آن در برابر مردم و اعتماد متقابل مردم به دولت می شود و به همین دلیل است که این دو را ستون های دموکراسی می دانند. اما به نظر می رسد این ستون ها در کشور، دائم دستخوش لرزه های متعدد است. گاهی، عدم ارائه اطلاعات یا غیرقابل اعتماد بودن آنها به جنجال های رسانه ای تبدیل شده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب