web
stats
سیاسی

اتاق های فکر آمریکا و امنیت ملی ایران

اتاق های فکر آمریکا و امنیت ملی ایران

اتاق های فکر را می توان به عنوان مجموعه های سازمان یافته ای تلقی کرد که با مطالعات خود، پیشنهاد هایی را در رابطه با سیاست داخلی و همچنین جهت گیری های سیاست خارجی ارائه می دهند. این گونه گروه ها، به طور عموم مشارکت و همکاری هایی را با حزب های سیاسی، ساختار حکومتی، گروه های ذی نفوذ و شرکت های خصوصی انجام می دهند.این امر نشان می دهد که رابطه ارگانیک بین اتاق های فکر در آمریکا و روند سیاست گذاری امنیتی وجود دارد.

دیپلماسی ایرانی و دنیای آشفته

عملکرد سیاست خارجی روحانی را چگونه می شود ارزیابی کرد؟

دیپلماسی ایرانی و دنیای آشفته

در ربع قرن پیش رو، قوایی که خاورمیانه جدید را می سازند، توسعه، فقر، کم آبی، طغیان طبیعت، نفرت، فرقه گرایی، شیوع ناامیدی، مهاجرت و عنصر خلافت خواهند بود. بازیگران این صحنه، نهضت انترناسیونال سلفی تکفیری جهادی، جریانات شیعی، محور ایران، ترکیه، رژیم صهیونی، چین و آمریکا و البته بسته به روند تحولات شاید روسیه و اروپا باشند.

داعش؛ تداوم استراتژی، تغییر تاکتیک

داعش؛ تداوم استراتژی، تغییر تاکتیک

گروه تروریستی داعش در تیرماه گذشته، حملات گسترده و متنوعی را در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بنگلادش، ترکیه، عربستان سعودی، لیبی، کویت، فرانسه و ... به اجرا گذارد؛ کما اینکه امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز از این حملات مصون نبود، هرچند که پیش از وقوع از سوی نهاهای ذیربط امنیتی خنثی شد. بر این اساس، نوشتار حاضر به تبیین و تحلیل این حملات می پردازد و آنها را نشانه ای از ورود داعش به دوره جدید فعالیت خود می داند که مقابله مؤثر با آن نیازمند ائتلاف جهانی قربانیان داعش با محوریت تأکید بر امنیت پایدار و عدالت محور است.

حقوق های نامتعارف؛ زمینه ها و آسیب ها

حقوق های نامتعارف؛ زمینه ها و آسیب ها

انتشار فیش های حقوقی مدیران نهادهای دولتی و تابعه دولت جنجال فراوانی در رسانه های مختلف در ماه مبارک رمضان ایجاد کرد به گونه ای که تمامی مقامات نظام جمهوری اسلامی را به واکنش، عذرخواهی و تحرک واداشت. گسترش این موضوع از «حقوق های نامتعارف» به «حقوق های نجومی» نشانه آزردگی و رنجش فراوان افکار عمومی در این زمینه است. این نوشتار به دنبال طرح این موضوع برای شناخت پیامدهای پیدا و پنهان آن برای امنیت ملی کشور است.

مصادره دارایی های ایران و بایستگی سیاست های بخردانه

مصادره دارایی های ایران و بایستگی سیاست های بخردانه

در نیمه نخست اردیبهشت 1395، دیوان عالی ایالات متحده، درخواست فرجام خواهی از آرایی را نپذیرفت که بر پایه آن، ایران را به طور قطعی به پرداخت نزدیک به یک میلیارد و 750 میلیون دلار به سود شاکیان پرونده ها محکوم می کند. شاکیان پرونده ها، بزه دیدگان یا بازماندگان کشته شده های چندین اقدام تروریستی بر ضد آمریکا در سال های پیشین بودند و ادعا شد که ایران حامی مرتکبان این اقدام های تروریستی بوده است. در این نوشتار با عنوان «مصادره دارایی های ایران و بایستگی سیاست های بخردانه در برابر آن» تلاش شده است تمهیدات حقوقی و سیاست های بخردانه به دور از اقدامات شتاب زده که بتواند دارایی ملت ایران را بستاند مورد بررسی قرار گرفته است.

تفاوت های راهبردی سواحل ایران

تفاوت های راهبردی سواحل ایران

جز در مفهوم ساحل بودن، هیچ شباهت چشمگیری میان سه کرانه دریایی ایران از دیدگاه کارکردهای استراتژیک به چشم نمی خورد.

عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی

عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی

پژوهش کنونی با عنوان «عقلانیت شیعی و عقلانیت ارتباطی: تأملی در نتایج سیاسی» با یافتن تعدادی از آموزه هـای اساسـی در فقـه و کـلام شـیعه تلاش کرده است از آن مجموعه، عقلانیتی استنباط کند که قرابتی با عقلانیـت طرح شده در نظریه کنش ارتباطی پیدا می کند.

مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای

مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای

حکمرانی شبکه ای هم به عنوان شکلی از مدیریت و هم به عنوان پاسخی برای نگرانی های مربوط به شکست ساز و کارهای اداره سلسله مراتبی و متمرکز، شکل نوینی از حکمرانی در کنار حکمرانی بازاری و سلسله مراتبی بود.

ایران و تهدیدی به نام سلفی گری

بنیادگرایی در همسایگی ما لانه دارد؛

ایران و تهدیدی به نام سلفی گری

در شرایط کنونی، «سلفی گری سیاسی» تهدیدگر منافع ملی دانسته­ می­ شود تا جایی که مهم­ترین مؤلفه های «ایدئولوژیک» انقلاب اسلامی، همچون؛ کاهش شکاف­ های شیعه-سنی و عرب-عجم و در برابر، تضاد اسلام- صهیونیسم دستخوش تهدید سلفی­ هاست.

اجتهاد و مساله مردم سالاری در ایران معاصر

اجتهاد و مساله مردم سالاری در ایران معاصر

این مقاله نگاهی گذرا به فقه سیاسی معاصر در ایران به منظور دست یافتن به مهمترین پاسخ های ارائه شده به مساله مردم سالاری با بکارگیری الگوی روش شناسی اجتهاد می پردازد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: ظهور پوپولیسم و چشم انداز آن

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: ظهور پوپولیسم و چشم انداز آن

مسائل مطرح شده در سخنان، بیانیه ها و برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به عنوان برآیندی از وضعیت کلی این کشور، هم در حوزۀ سیاست داخلی و هم در حوزۀ سیاست خارجی، می تواند نشانه ای از ظهور تحولاتی جدی در مناسبات داخلی و خارجی ایالات متحده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی این فرضیه، چشم اندازی در مورد نتایج و پیامدهای این وضعیت، با تأکید بر اثرات احتمالی آن بر وضعیت آمریکا هم در داخل و هم در خارج، ارائه می شود.

ابن خلدون در مقام تبیین گرى: پوزیتیویست یا تاریخ گرا؟

ابن خلدون در مقام تبیین گرى: پوزیتیویست یا تاریخ گرا؟

در این مقاله هم شواهدى بر تاریخ گرا بودن و هم شواهدى دال بر پوزیتیویست بودن ابن خلدون ارائه شد و از اینرو او هم پوزیتیست است هم تاریخ گرا. اما همانطور که مشخّص است اکنون در موضع داورى رأى ما برازش بیشتر آثار او به پوزیتیویسم است تا با بیشتر مشخصه هاى تاریخ گرایى.

جنبش های اجتماعی در ایران

جنبش های اجتماعی در ایران

این مقاله با عنوان «جنبش های اجتماعی و مساله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی» با روش تاریخی به بررسی مصادیق تایید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است.

سیاست خارجی در اسلام

سیاست خارجی در اسلام

پرسش مقاله کنونی آن است که آیا سیاست خارجی در اسلام نیز دارای اهمیت و اعتبار بوده است؟ به بیانی دیگر آیا اسلام نیز به تعریف الگوها و چارچوب های نظری پیرامون چگونگی تعامل با کشورهای دیگر پرداخته است؟ آیا سیاست خارجی اسلام قابلیت به کارگیری و اجرا توسط دولت های اسلامی کنونی را دارد و یا الگوهای ارائه شده به دوران پیش از نظام وستفالی محدود می گردد؟ پاسخ به این سئوالات هدف اصلی مقاله حاضر است و تلاش می گردد به تبیین نگرش اسلام به سیاست خارجی و ارائه الگوی سیاست خارجی اسلامی پرداخته شود .

گولنیسم

گفتمان های رقیب در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا

گولنیسم

درکی که از هویت ملی ترکیه از سوی گولن و هوادارانش ترویج می شود، لایه هایه اش شامل اسلام، ترک، عثمانی می باشد. ترویج مدل اسلام ترکی مدرن و سکولار، به مثابه تفسیر و مدل اصیلی که با روح اسلامیت هم خوانی دارد، گویای رگه های ناسیونالیسم ترکی در گفتمان جنبش دارد.

سیاست زدگی اطلاعات

سیاست زدگی اطلاعات

در این مقاله با عنوان «از بی هویتی سازمان اطلاعاتی تا ناکامی نظام سیاسی» تلاش می شود ضمن تشریح انواع روابط میان اطلاعات و سیاست و با تمرکز بر اطلاعات (در معانی مختلف آن، اعم از یعنی نوع خاصی از اخبار، فعالیت اطلاعاتی، سازمان اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات)، از دو جهت به موضوع سیاست زدگی پرداخته شود.

پوپولیسم و آفت های آن

پوپولیسم و آفت های آن

بهره وران از پوپولیسم یا همان پوپولیست ها کسانی هستند که با دادن شعارهای احساسی و سوار شدن بر موج مطالبات و نارضایتی ها، چهره ای مردم گرا از خود ارایه و نقش یک منجی را بازی می کنند. این در حالی است که قدرت طلبی هدف اصلی آنان است.

امکان یا امتناعِ بومی سازی در علوم سیاسی

امکان یا امتناعِ بومی سازی در علوم سیاسی

بومی گرایی به معنای به کارگیری روشها، الگوها و نظریه های علوم سیاسی در مورد موضوعات مرتبط با جامعه مورد بررسی است و تحول ماهوی و بنیادین در این رشته دانشگاهی، غیرعلمی، غیرعملی و ممتنع است.

آشنایی با شاخص های دولت مدرن

آشنایی با شاخص های دولت مدرن

هدف اصلی این نوشتار گزارش و مطالعه علمی و آکادمیکی دولت مدرن و تعیین شاخص های دولت یا دولتهای مدرن در جامعه است. در این گزارش برای تبیین سؤالات تحقیق به نظریه اندیشمندان درخصوص مفهوم دولت مدرن و نقش آن در جامعه اشاره شده است.

برجام و وضعیت های احتمالی پیش روی ایران

برجام و وضعیت های احتمالی پیش روی ایران

توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی، پیش از هر چیز، نشان دهنده ظرفیت بالای جمهوری اسلامی برای بهره گیری از دیپلماسی و گفت وگو به منظور حل وفصل پیچیده ترین موضوع ها در سطح نظام بین الملل است. با این همه، اجرای برجام با یک مجموعه مسائل روبه روست که موجب کندی تحقق بخش هایی از آن شده است.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب