web
stats
اقتصادی

تکامل نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی

تکامل نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی

در این مقاله، با نگاهی تاریخی مهم ترین تحولات این نهاد بین المللی بررسی شده و در پایان نیز شرایط کنونی این نهاد مورد بررسی قرار می گیرد. از پرسش های مهم این است که تغییرات نهادی در این سازمان بین المللی چگونه بوده و بحران ها چه تأثیری بر رویکردهای سیاستی آن داشته است.

6 پیش شرط و 10 راهکار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» در سال 95

آیا با روش کنونی می توان منویات رهبری را محقق کنند؟

6 پیش شرط و 10 راهکار برای اجرایی کردن «اقتصاد مقاومتی» در سال 95

ارزیابی شاخص های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در طول تقریبا سه سال گذشته در مقام اقدام و عمل در حد شعار باقی مانده است و دولت اقدامات عملی جهت نیل به اصول اقتصاد مقاومتی به صورت موثر انجام نداده است. زیرا اقتصاد مقاومتی یک مسلک و روش بلندمدت است نه شوک درمانی و مُسَکن اقتصادی.

مسیر توسعه اقتصادی از منظر مدل اقتصاد خرد

روکرد اقتصادی دولت یازدهم

مسیر توسعه اقتصادی از منظر مدل اقتصاد خرد

دولت یازدهم در برنامه ریزی اساسی به منظور نجات اقتصاد، دیدگاه های راهبردی را درباره اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها بعنوان اصلی ترین سیاست اقتصادی موثر بر رفتارهای اقتصادی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دنبال کرده است که بررسی آن به همراه تاثیر نتایج حاصل از موفقیت سیاست تعامل با دنیا از دریچه دیپلماسی و رفع پیروزمندانه تحریم ها بر روند توسعه بنگاه ها، بینشی جامع فراروی پژوهشگران در مواجه با حل مشکلات بزرگ اقتصادی کشور در شرایط دشوار قرار می دهد.

مجلس، بودجه، تورم

مجلس، بودجه، تورم

در این مطالعه، نقش قوانین بودجه را در ایجاد و یا کنترل تورم مورد بررسی قرار می دهیم. به طور مشخص، به سراغ لوایح و سپس قوانین بودجه رفته و اثرگذاری این قوانین را بر ایجاد تورم آسیب شناسی می کنیم و نشان می دهیم که چگونه این قوانین به دولت کمک کرده تا به منابع بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم دست اندازی نماید.

بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی

بررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتی

با توجه به اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم توسعه، بررسی نسبت برنامه های پیشین توسعه با این سیاستها می تواند واجد تجارب ارزنده ای باشد.در این نوشتار، برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه به صورت تطبیقی و به لحاظ مفهومی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است.

سیستم های مالیاتی، کانالی برای فساد یا روشی برای مبارزه با آن

خطر نقض غرض

سیستم های مالیاتی، کانالی برای فساد یا روشی برای مبارزه با آن

سیستم های مالیاتی، نیازمند اعتبار، مدیریت موثر و پایین بودن سطح فساد است. بدون این عناصر، نرخ بالاتری از فرار مالیاتی و استفاده غیرموثر از درآمد های جمع آوری شده وجود خواهد داشت. رابطه قوی بین افزایش در فساد و افزایش در فرار مالیاتی وجود دارد. فساد، همراه با وصول کمتر درآمد و وصول کمتر مالیات بر ارزش افزوده (V.A.T)، مالیات بر فروش و مالیات بر تجارت می شود.

دولت چگونه بدهی های خود را مدیریت کند؟

اوراق درمانی

دولت چگونه بدهی های خود را مدیریت کند؟

بدهی و بدحسابی دولت همواره معضل بسیاری از پیمانکاران در چندین سال گذشته بوده است که با تصمیم دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و گرفتن وام از شبکه بانکی این معضل دامنگیر بانک ها نیز شد. برای حل مشکل و ارائه پیشنهاد برای حل آن ابتدا باید شناخت کاملی از ابعاد مشکل به وجودآمده داشت. چیزی که در مقایسه با سایر کشورهای جهان مشخص است این است که حجم بدهی های ایران معضل کنونی اقتصاد ما نیست.

طرح تاسیس لیزینگ هواپیمایی

پیشنهادی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل هوایی ایران؛

طرح تاسیس لیزینگ هواپیمایی

هر گونه نوسازی و اجرای برنامه های توسعه ای در کشور باید در قالب های نهادی نو و با اقتباس از تجربه دیگر کشورها و با رعایت استانداردهای جهانی برای تشویق رقابت و افزایش بهره وری صورت گیرد. یکی از این نهادها نظام مالکیت و حکمرانی هواپیمایی کشوری است. در نظام هواپیمایی امروزین جهان اصولاً شرکت های هواپیمایی از خریداری مستقیم هواپیما خودداری می کنند و نیازهای خود را از طریق شرکت های لیزینگ هواپیمایی تامین می کنند.

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1369 تا 1390، نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل گیری رژیم های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست های فوق در پایداری رژیم های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

چگونه گاز می تواند جای نفت را در دوران سقوط قیمت ها پر کند؟

گاز به جای نفت

چگونه گاز می تواند جای نفت را در دوران سقوط قیمت ها پر کند؟

کاهش قیمت نفت خام و کاهش احتمالی درآمدهای دولت در سال های پیش رو نگرانی های بسیاری را رقم زده است. در این میان به نظر می رسد ذخایر گاز طبیعی کشور به عنوان یک ثروت خدادادی و اقبال به وجود آمده در مصرف گاز به عنوان سوخت پاک در جهان، با توجه به تغییرات مثبت به وجود آمده در تعاملات تجاری بین المللی، می تواند راهگشای عقب افتادگی های گذشته در ابعاد وسیعی باشد و نقش موثری در افزایش درآمدهای دولت ایفا کند، اما مساله گاز طبیعی و صدور آن هم اکنون با چالش هایی روبه رو است، چالش هایی همچون عدم قیمت گذاری و متعاقب آن صادر نشدن موفق گاز طبیعی.

تحلیل تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره وری کل عوامل تولید

تحلیل تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره وری کل عوامل تولید

توجه به مساله توزیع آموزش و تلاش برای کاهش نابرابری در توزیع سال های تحصیل موجب بهبود بهره وری در کشور خواهد شد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی موجب می شود که از یک طرف عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شود و از طرف دیگر، بهبود و پیشرفت در دانش و فناوری سبب می شود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر شود.

پیشگفتاری بر آسیب شناسی صنعت نفت ایران

پیشگفتاری بر آسیب شناسی صنعت نفت ایران

تدوین برنامه ششم توسعه کشور بیش از هر چیز نیازمند بررسی یکپارچه و تدوین راهکارهایی مطلوب برای حل مسائل و مشکلات متنوع کشور است. در این راستا و در گام نخست ارائه یک بررسی از وضعیت کلان صنعت نفت کشور برای حل مسائل این صنعت در طی برنامه ششم مفید فایده است. لذا در این گزارش یک مرور کلی بر مسائل صنعت نفت کشور انجام می شود.

بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

اقتصاد فقیر؛

بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی

کتاب «بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر» توسط دو نفر از اقتصاد دانان دانشگاه معروف ام.آی.تی نوشته و در این گزارش به آن پرداخته شده است.

دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران

دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران

هدف از این گزارش، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در بلندمدت می باشد. بدین منظور از روش های اقتصادسنجی بهره گرفته شده است.

هشدار نقدینگی

هشدار نقدینگی

علیرغم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۳، آمارهای پولی در شش ماهه اول سال جاری گویای آن است که این روند معکوس شده است. به نحوی که نرخ رشد نقدینگی در تابستان سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳٫۵ درصد رشد داشته است.

چگونه آزادی اقتصادی به رشد و توسعه می انجامد؟

جاده کامیابی

چگونه آزادی اقتصادی به رشد و توسعه می انجامد؟

اطلاعاتی که در شاخص آزادی اقتصادی گرد آمده شواهد محکمی ارائه می دهد مبنی بر این که آزادی اقتصادی پیش نیازی جدی است برای توسعه پایدار انسانی و اجتماعی. به صورت تاریخی، کشورهایی که از درجه بالاتر آزادی اقتصادی بهره برده اند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی شکوفا شده اند.

بررسی روند شاخص های تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛

بررسی روند شاخص های تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی

بررسی شاخص های ارایه شده در این گزارش حاکی از آن است که در بسیاری از موارد وضعیت اقتصاد کشور به لحاظ سیاست های کلی اقتصادی چندان مساعد نیست.-بررسی دو شاخص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نقش بهره وری در رشد اقتصادی نشان می دهد که وضعیت این دو شاخص با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی سازگاری نداشته است.

5 دلیل آسیب پذیری کمتر ایران از سقوط قیمت نفت

5 دلیل آسیب پذیری کمتر ایران از سقوط قیمت نفت

وب سایت المانیتور با انتشار گزارشی تحلیلی دلایل آسیب پذیری کمتر ایران از کاهش فاحش قیمت نفت را بررسی کرده است

آینده نگاری راهبردی و سیاست گذاری منطقه ای با رویکرد سناریونویسی

آینده نگاری راهبردی و سیاست گذاری منطقه ای با رویکرد سناریونویسی

این تحقیق، بر اساس نتایج حاصله، مدیریت های کلیدی و حساس استان آذربایجان شرقی را انتخاب و نقش و وظایف کلان آنها را در جهت تحقق اهداف نظریه پایه، مورد اشاره و تأکید قرار داده است.

تاملی در زمینه قرارداد جدید توسعه میادین نفتی موسوم به IPC

سایه روشن یک قرارداد

تاملی در زمینه قرارداد جدید توسعه میادین نفتی موسوم به IPC

وزارت نفت در دولت یازدهم این مساله را مطرح کرد که قراردادهای قبلی طراحی شده برای توسعه میادین نفتی موسوم به بیع متقابل، به اندازه کافی برای شرکت های نفتی بین المللی جذاب نیست و لذا اگر بنا بر ادامه کار با بیع متقابل باشد، سرمایه گذاری خارجی به میزان کافی و در حد نیاز توسعه بخش بالادستی صنعت نفت جذب نخواهد شد، همچنین مطرح می شود که قرارداد بیع متقابل برای تامین نیازهای فنی ایران و جذب دانش فنی مورد نیاز بخش بالادستی نیز قابلیت لازم را ندارد.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب