web
stats
اقتصادی

مشکلات بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی

مشکلات بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی

آمار و ارقام اخیر مربوط به منابع آب کشور حاکی از کاهش معنادار ریزشهای جوی و روان آب است. بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری یافته است. وضعیت وخیم سفره های آب زیرزمینی و برخی زیست بوم های آبی در کشور و بروز مناقشات محلی همگی دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارند.

نابرابری، قدرت و توسعه اقتصادی

چرا قدرت اقتصادی نامرئی و غیرقابل اندازه گیری است؟

نابرابری، قدرت و توسعه اقتصادی

شباهت ها گاه گمراه کننده هستند، ولی در مواقعی برای روشن کردن مسائل پیچیده کمک می کنند. در بحث راجع به ارتباط میان نابرابری و قدرت اقتصادی، شباهت آن با قانون جاذبه به ذهن من متبادر می شود. نابرابری قابل مشاهده است؛ حتی در بسیاری از موارد، از نظر آماری قابل اندازه گیری است. ولی قدرت اقتصادی که عامل ایجاد نابرابری است، نامرئی و غیرقابل اندازه گیری است؛ همانند نیروی جاذبه. قدرت عامل ایجاد نابرابری در دارایی، درآمد، جنسیت، نژاد، مذهب و در مناطق مختلف است.

چرا مدل توسعه اقتصادی ترکیه فروریخت؟

نفس های آخر

چرا مدل توسعه اقتصادی ترکیه فروریخت؟

زمانی که در نوامبر 2002، حزب عدالت و توسعه (AKP) زمام قدرت را در این کشور اروپایی-آسیایی ترکیه در دست گرفت، وضعیت اقتصادی این کشور مناسب نبود. ارزش واحد پولی ترکیه (لیر) تقریباً به نصف رسیده و تورم در این کشور سه رقمی شده بود؛ در حدود نیمی از بانک های این کشور یا ورشکسته شده بودند یا در معرض ورشکستگی قرار داشتند و همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز با رشد منفی پنج درصد مواجه بود.

امنیت و رشد اقتصادی

کنکاش در رابطه یک متغیر غیر اقتصادی با اقتصاد

امنیت و رشد اقتصادی

تنها ساعاتی بعد از کودتای شامگاه 16 جولای بود که ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار حدود پنج درصد کاهش یافت و البته موضوع به طرز خوشایندی با بسته شدن بازارهای مالی جهان در تعطیلات آخر هفته و خاتمه کودتا به پایان رسید. این آخرین مثال از دم دست ترین و آشناترین شاهد و مدعی برای ارتباط بین امنیت و رشد و توسعه اقتصادی است.

 اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی

اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی

جمهوری اسلامی ایران می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد.

فرجام وعده های برجامی چه بود؟

حکایت همچنان باقی

فرجام وعده های برجامی چه بود؟

دفتری که نوشتنش از نخستین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد، با دستیابی به توافق ژنو فصلی جدید در آن گشایش یافت و در پی توافق ایران و 1+5 درباره برجام به صفحات پایانی خود نزدیک شد، با اجرایی شدن برجام به پایان آمد؛ بی آنکه حکایت هایش به فرجام رسیده باشد. دور نیست روزگاری که در آن از رونق اقتصادی در پسابرجام گفته می شد و اکنون کم نیستند کسانی که معتقدند با وجود خروج از رکود، هیچ نشانه ای از آن رونق موعود به چشم نمی خورد.

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی

مؤلف در این مقاله با عنوان «بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛ و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران»به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

نقد روش های مرسوم و معرفی روش آسیب شناسی رشد:

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

چرا کشورها علیرغم هدف گذاری، به نرخ های رشد اقتصادی مدنظر نمی رسند؟ چه مسیری پیش پای سیاستگذار وجود دارد که براساس آن بتوان از دام نرخهای رشد پایین رها شد و موانع نرخ رشد بالا در بلندمدت را مرتفع کرد؟ این گزارش پاسخی به دو پرسش مذکور است.

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه بر از عمده ترین دلایلی است که می توان برای اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت برشمرد.

راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

«اقتصاد ایران در رکود است». در صحت این اظهارنظر شکی نیست، اما تقریبا تمامی اقدامات دولت طی دو سال گذشته مانند اجرای سیاست های خروج از رکود و برنامه های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه هایش، صنایع کشور را می سوزاند و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم.

 اقتصاد مقاومتی و پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران

اقتصاد مقاومتی و پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران

این پژوهش با عنوان «تحلیل پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی» پس از بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی پایداری بخش خارجی، شاخ های متفاوتی معرفی می شود و وضعیت این شاخ ها در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرد.

مبانی فلسفی توسعه پایدار

مبانی فلسفی توسعه پایدار

در این نوشتار «با عنوان «توسعه پایدار مبانی فلسفی و تحلیل آن از دیدگاه: اکولوژیست ها و اکونومیست ها» تلاش شده است نظریه ای مکتوب از اندیشمندانی که واژه توسعه پایدار را نخستین بار در یکی از شاخه های علوم بشری (محیط زیست) مورد تببین و ترویج قرار دادند تا بعدها که اقتصاددانان آن را در نظریات مربوط به توسعه اقتصادی به کار گرفتند، ارائه گردد و مفاهیم فلسفی حاکم بر خصلت، طبیعت و ساختار توسعه پایدار مورد تجزیه و تحلیل و بازکاوی قرارگیرد.

طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی

طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی

در این گزارش با عنوان «طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی » تلاش می شود ضمن تشریح اصول استاندارد حاکم بر طراحی و ارزیابی قواعد مالی، روندهای جدید در طراحی این قواعد و نیز قواعد مناسب برای کشورهای با منبع طبیعی زیاد و به ویژه نفت، تشریح شود.

بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران

بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران

هدف مقاله حاضر با عنوان «بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید بر بیماری هلندی» بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری منبع طبیعی نفت در ایران جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور با استفاده از الگویی بومی و با توجه به ظرفیتهای داخلی بوده است.

قطعه گمشده اقتصاد هنر

در خدمت و خیانت طیف های اثرگذار در بازار هنر؛

قطعه گمشده اقتصاد هنر

نیاز به اقتصاد هنر چیست؟ در حال حاضر در جامعه هنری ما اکثریت افراد دارای مشکلات مالی فراوان هستند در حالی که عزت نفس شان این اجازه را به آنها نمی دهد که در این خصوص به دولت متوسل شوند. از خوش یا بد حادثه بسیاری از مسوولان این هنرمندان، هنرشان و بازارشان را نمی شناسند.

آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان

استخراج از گزارش یونیدو

آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان

این گزارش بخش های مختلفی دارد که در آن به نوعی آینده پژوهی فعالیت های صنعتی در مناطق مختلف جهان و روندهای کلان مؤثر بر آن بررسی شده است. گزارش حاضر خالصه و برگرفته شده از بخش دوم این مطالعه می باشد که به موضوع روندهای جهانی که بخش صنعت را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد پرداخته شده است

منطق هدف گذاری تورم

منطق هدف گذاری تورم

اگر چه نظریه پردازان اقتصادی به نوعی فرض کرده اند که بانک مرکزی نهادی است که به طور فرصت طلبانه ای دست به انتخاب تورم می زند. در واقع، مقامات بانک های مرکزی تمایل دارند خودشان را به عنوان مدافعان پول رایج کشور معرفی کنند. این دیدگاه ممکن است در نتیجه انتصاب مقالات «انعطاف ناپذیر» بانک مرکزی باشد.

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

پرداخت یارانه نقدی در ایران که از سال 1389 به صورت غیرمشروط و به کلیه افراد سرپرست خانوار ایرانی آغاز شد، همواره با موافقت ها و مخالفت های زیادی از طرف گروه های سیاسی، محافل فکری و رسانه های گروهی همراه بوده است. این طرح همچنان با همان میزان اولیه و تقریبا غیرمشروط برای عموم افراد جامعه ایرانی ادامه دارد.

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

رویای اقتصاد ایران

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

وضعیت موجود و چشم اندازهای احتمالی اقتصاد ایران را از دو منظر می توان تبیین کرد: ایران در بستر جهان و ایران در مقایسه با روند تاریخی خود. در کلی ترین شکل رشد اقتصادی و تورم وضعیت اقتصاد کلان هر کشور را مشخص می کند. از منظر سیاستگذاری علاوه بر کمیت نرخ رشد و رقم تورم، کیفیت این دو متغیر نیز اهمیت دارد.

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

این مقاله به بررسی ریشه های تمرکز دولت و به دنبال آن ایجاد نظام رقابت محدود در اقتصاد ایران می پردازد و اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی می کند.

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب