web
stats
اقتصادی

پرداخت یارانه نقدی در ایران باید چگونه باشد؟

راه یارانه

پرداخت یارانه نقدی در ایران باید چگونه باشد؟

پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، سابقه ای چند ساله دارد و طی همین مدت با انتقادهای زیادی روبه رو بوده است. این انتقادها موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد و دولت نیز با وجود عدم تغییر اساسی پرداخت یارانه، پذیرفته است که طرح باید با تغییراتی ادامه یابد. تاکنون مساله انتخابات و بیم دولت از افت محبوبیت در میان عموم مردم، به عنوان یک گلوگاه تغییر در پرداخت یارانه شناخته می شد. در ابتدا به این سوال می پردازیم که چرا یارانه باید به صورت نقدی و نه کالایی صورت گیرد؟

به عقب برنگشتیم

اگر برجام نبود، شاخص های اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می کرد؟

به عقب برنگشتیم

در این مقاله تلاش شده ایران سال ۲۰۱۷ بدون برجام به تصویر کشیده شده و به این پرسش ها پاسخ داده شود: در صورت نبود برجام، مسیر اقتصاد ایران به کدام سمت می رفت؟ جایگاه ما در اقتصاد جهان کجا بود و روابط اتحادیه اروپا با ایران به چه مرحله ای می رسید؟ ایران در اقتصاد منطقه، آسیا و جهان چه جایگاهی داشت؟ وضعیت ایران در اوپک، برداشت های نفتی و گازی از حوزه های انرژی مشترک با قطر، عراق و دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به چه شکل رقم می خورد؟

نگاهی به اقتصاد سیاسی پول پاشی

راه و بیراه

نگاهی به اقتصاد سیاسی پول پاشی

باید اذغان داشت که آنچه به لحاظ آکادمیک تحت عنوان پیش شرط های سیاست رفاهی و سرمایه گذاری در ظرفیت کشور از نظر گذشت، ضرورت و نیاز امروز جامعه ما نیز هست. اما دولتی در عمل از عهده پیاده سازی این سیاست ها و ایجاد زیرساخت ها بر می آید که بر مبنای عقلانیت تصمیم بگیرد و بر اساس قوانین اقتصادی و تجربه دوره های قبل و نیز مشاهده سرنوشت کشورهای مختلف در سراسر دنیا، پیش برود.

نفت زدایی از بودجه

آیا میزان درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی بیشتر شده است؟

نفت زدایی از بودجه

به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای نخستین بار در پنج دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است. او با بیان این موضوع که سهم نفت در بودجه دولت 70 درصد سهم مالیات در بودجه بوده، تاکید کرد: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته و از سوی آمارهای بانک مرکزی نیز مورد تایید است.

دشواری های اقتصادی پیش روی دولت آینده کدام ها هستند؟

بحران های تضعیف کننده اقتصاد ایران

دشواری های اقتصادی پیش روی دولت آینده کدام ها هستند؟

بحران بیکاری، بحران بدهی های دولت، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست محیطی تنها شماری از مشکلات و دشواری های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است. اینکه بحران های مذکور از کجا نشات گرفته و عوامل پدیدآورنده آن چه بوده است، موضوعی است که در ادامه تا حد امکان سعی بر واکاوی آن است.

چرا انتخابات به عرصه رقابت در شعارهای رفاهی و اقتصادی تبدیل شده است؟

مزایده رای

چرا انتخابات به عرصه رقابت در شعارهای رفاهی و اقتصادی تبدیل شده است؟

از ایجاد شغل به صورت میلیونی تا وعده چند برابر کردن یارانه ها، روزی نیست که وعده های انتخاباتی، به سوژه اخبار و مباحث روزمره تبدیل نشود. از زمانی که در انتخابات سال 1384 کاندیداها وعده پرداخت یارانه را مطرح کردند، تا اکنون که وعده چند برابر شدن آن برای برخی دهک ها، پرداخت کارانه به بیکاران و ایجاد چند میلیون شغل مطرح می شود، این سوال مطرح بوده که وعده های یادشده چقدر پشتوانه اجرایی دارند و اصلاً چرا برخی کاندیداها چنین وعده هایی را (که بعضاً ناممکن می نماید) مطرح می کنند؟

برنامه دولت دوازدهم

برنامه دولت دوازدهم

من به پشتوانه سی و نه سال حضور درعرصه های مختلف سیاسی، علمی، تقنینی، اجرایی، دفاعی، نظامی و امنیتی کشور و همچنین با اتکا به شناختی که در دوران چهار ساله مدیریت دولت یازدهم به دست آمده است، مسائل اساسی کشور را مشتمل بر مواردی می دانم که در ادامه تشریح می شود.

عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد چگونه بود؟

ترمیم اقتصاد رو به تحلیل

عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد چگونه بود؟

بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور و به تبع آن خلق فرصت های شغلی جدید، به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار وابسته است و یکی از مهم ترین شرط های رشد پایدار اقتصادی و تحقق سرمایه گذاری های مولد وجود محیط کسب وکار کم هزینه و آسان است.

پولپاشی در اقتصاد: مبانی و آثار

پولپاشی در اقتصاد: مبانی و آثار

در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پولپاشی و سیاست های عوامگرایانه، تأثیرات موارد مختلف پولپاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی شده است.

بررسی اثرات ریسک های سیاسی انتخابات بر بازارهای مالی

آرامش موقتی؟

بررسی اثرات ریسک های سیاسی انتخابات بر بازارهای مالی

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بازارهای مالی و کالایی در معرض ریسک های ناشی از تغییرات محیط سیاسی کشور قرار دارند. این عدم اطمینان ها از مجرای تغییر درجه ریسک گریزی و نیز تغییر هزینه - فرصت سرمایه گذاران بر قیمت دارایی های مالی و کالایی اثر می گذارد.

ساختار سیاسی مناسب برای رشد فراگیر اقتصادی چیست؟

تنگنای رشد

ساختار سیاسی مناسب برای رشد فراگیر اقتصادی چیست؟

شمار زیادی از کشورهای دنیا پتانسیل زیادی برای افزایش همزمان نرخ رشد اقتصادی و ایجاد برابری اجتماعی دارند. اما تمرکز روی رشد فراگیر اقتصادی و اهمیت این مساله باعث شده است تا آنها رویکرد خود را در مقابل اصلاحات ساختاری تغییر دهند. ایجاد و بازسازی این سیاست ها و اکوسیستم سازمانی نیازمند توجه سیاستگذاران اقتصادی به اصولی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار داشته است.

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پوپولیسم

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پوپولیسم

ایدئولوژی پوپولیسم بیشتر به آن دوران در آمریکای لاتین مربوط می شود. در این پژوهش سعی شده این ایدئولوژی از زوایای اقتصادی و تأثیر آن برسیاست گذاری اقتصادی ازسوی دولت ها بررسی شود.

کارنامه اشتغالزایی 11 سال اخیر در ترازوی نقد

بررسی تطبیقی اشتغال و بیکاری در دولت های نهم، دهم و یازدهم

کارنامه اشتغالزایی 11 سال اخیر در ترازوی نقد

آمار جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در یازده سال گذشته نشان می دهد، «نرخ مشارکت» در سال های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.

حساب بانکی برای خارجی ها

آیا دستورالعمل بانک مرکزی به تسهیل سرمایه گذاری خارجی کمک می کند؟

حساب بانکی برای خارجی ها

حصول به هدف جانبی تامین منابع مالی خارجی، شرط اصلی حصول به هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت درصدی اقتصاد است از این رو هرگونه تزلزل در بسترهای ضروری جذب منابع بین المللی موجب شکست قطعی برنامه در تحقق اهداف اصلی خواهد شد.

 اهمیت روابط با «گروه ویژه اقدام مالی» در پسابرجام

اهمیت روابط با «گروه ویژه اقدام مالی» در پسابرجام

عضو نبودن ایران در گروه ویژه یا دیگر گروه های منطقه ای آن، می تواند برای همکاری های مالی و بانکی کشورمان با دیگر کشورها و نیز سازمان های بین المللی تنگناهایی ایجاد کند.

باتلاق فساد

چگونه فساد و بلاتکلیفی سیاسی اقتصاد برزیل را به ورطه سقوط کشاند؟

باتلاق فساد

زمانی که در هشتمین روز از ماه جولای 2014، مردم برزیل در نیمه نهایی جام جهانی فوتبال، شکست 7 بر 1 تیم فوتبال کشورشان در برابر آلمان را مشاهده کردند بر این باور بودند که فاجعه بلوهوریزونته، آخرین اتفاق ناگواری است که برایشان رخ خواهد داد، غافل از اینکه بحرانی تازه در برزیل در حال شکل گیری بود.

چرا خانوار ایرانی از هزینه تفریح خود کاسته است؟

حسرت تفریح

چرا خانوار ایرانی از هزینه تفریح خود کاسته است؟

سال گذشته برای اولین بار در یک دهه اخیر هزینه تفریح خانوار ایرانی نسبت به سال قبل از آن، منفی اعلام شد. پیش از این 11 سال پیش یعنی در سال 1384 هم این میزان منفی شده بود، منتها آن زمان هزینه تفریح خانوار تنها 0/1 درصد کاهش یافته بود و این بار خانوار ایران هزینه تفریح خود در سال 1394 را نسبت به سال 1393 بیش از 10 درصد کم کرده است.

کارنامه اقتصاد ایران در سال 1395

کارنامه اقتصاد ایران در سال 1395

آمار و اطلاعات استفاده شده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و اطلاعاتی است که در زمان انتشار آن از منابع معتبری که در متن یا زیرنویس ها ذکر شده اند قابل دسترسی بوده است. آمار، اطلاعات و تحلیل های ارائه شده صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه یا سازمان ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی کند.

سایه انتخابات بر اقتصاد

تحلیل رویدادها و رفتارهای سیاستگذاری اقتصادی با مدل های چرخه های تجاری انتخاباتی؛

سایه انتخابات بر اقتصاد

سومین سال فعالیت دولت روحانی نیز به پایان رسید تا در آستانه ورود به چهارمین سال، اقتصاد نیز به مثابه سیاست، فرهنگ و سایر عرصه های اجتماعی، بیش از پیش تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده قرار بگیرد.

توسعه پایدار چگونه و با چه ابزارهایی محقق می شود؟

پازل «جامعه پایدار»

توسعه پایدار چگونه و با چه ابزارهایی محقق می شود؟

جامعه پایدار حاصل توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن را فراهم کرده است. اما چگونه این هدف میسر می شود؟امروزه توجه روزافزون به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و اجتماع موجودات سبب شده ضرورت توجه به توسعه پایدار به یکی از چالش های مهم سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب