web
stats
اقتصادی

بررسی رشد اقتصادی، تکنولوژی و بهره وری

حلقه مفقوده رشد

بررسی رشد اقتصادی، تکنولوژی و بهره وری

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در بلندمدت و عوامل ایجاد آن یکی از مسائل پراهمیت برای اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است. از منظر نظریه های رشد اقتصادی عوامل توضیح دهنده رشد در هر کشور را می توان به سه عامل رشد ناشی از سرمایه، نیروی کار و بهره وری عوامل تولید تقسیم کرد.

رابطه بهینه حکومت و کارآفرینان چگونه تنظیم می شود؟

نابرابری در رقابت

رابطه بهینه حکومت و کارآفرینان چگونه تنظیم می شود؟

فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه اند و آن طور که کارشناسان معتقدند یک محیط مستعد قاچاق، معلول فضای تیره وتار و غیرشفاف اقتصادی است. بنابراین با ضرس قاطع می توان گفت یکی از مهم ترین دلایلی که فضای کسب وکار و تولید و سرمایه گذاری در کشور را تیره وتار کرده است از معضل عدم شفافیت نشات می گیرد.

فراز و نشیب رشد

رشد اقتصادی در پنج دهه گذشته تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟

فراز و نشیب رشد

رشد اقتصادی ایران، طی پنج دهه گذشته به پنج دوره قابل تقسیم است. دوره اول از سال 1339 تا 1351 را شامل می شود. این دوره همزمان با توسعه صنایع و کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد است. متوسط رشد اقتصادی این دوره به قیمت های ثابت برابر با 9 /11 درصد بوده است.

معضل قراردادهای بانکی

چرا قراردادهای بانکی پیچیده است؟

معضل قراردادهای بانکی

موتور زمان که مجهز به دنده عقب برای برگشت به گذشته و پی بردن به بسیاری از حقایق باشد، هرچند که مفید و سازنده خواهد بود، اما سوارشدن بر آن در حوزه اقتصاد مطلوبیت چندانی را عاید متقاضی آن نخواهد کرد، چرا که در این مورد علم آمار بهترین موتور برای دریافت حقایق از گذشته های نه چندان دور خواهد بود.

آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران غیرممکن است؟

ضعف ساختاری

آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران غیرممکن است؟

برخی از دلایل سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل اجتناب از تعرفه ها و سایر محدودیت های تجاری که سایر کشورها بر واردات خود وضع می کنند، یا با به دست آوردن منافع ناشی از یارانه های مختلفی که دولت برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم پرداخت می کند، است.

گنج های مشترک

نگاهی به وضعیت میادین مشترک نفت و گاز ایران و سیاستگذاری بهینه برای برداشت از آنها؛

گنج های مشترک

ایران به لحاظ مجموع ذخایر اثبات شده نفت و گاز، در جایگاه اول دنیا قرار دارد. ذخایر نفت درجای ایران بیش از 500 میلیارد بشکه است که بیش از 157 میلیارد بشکه آن ذخایر نفت اثبات شده ای است که با فناوری های امروز قابل بهره برداری است. تخمین زده می شود از این حجم، حدود 85 میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک واقع باشند.

آینده نگری اقتصاد ایران

بررسی تاثیر احتمالی پنج عامل بر عملکرد اقتصاد در ماه های پیش رو

آینده نگری اقتصاد ایران

اگر بخواهیم تصویر اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ترسیم کنیم، ابتدا باید چشم اندازی از تحولات مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی کشور در شرایط کنونی داشته باشیم. وقتی محتمل ترین سناریوها از وضعیت هر یک از عوامل موثر را کنار هم قرار دهیم، می توانیم محتمل ترین تصویر را از اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ارائه کنیم. به نظر نگارنده، مهم ترین عواملی که در چند سال اخیر بر عملکرد اقتصاد کشور موثر بوده اند عبارتند از: قیمت نفت، نااطمینانی های خارجی، تحریم ها، شرایط نظام بانکی، و تحولات نرخ ارز.

آینده نگری سرمایه گذاری خارجی

آیا سرمایه گذاری خارجی افزایش می یابد؟

آینده نگری سرمایه گذاری خارجی

شاید کمتر حوزه ای در کشور همچون سرمایه گذاری خارجی را بتوان یافت که در خصوص لزوم استفاده بهتر و موثرتر از آن اجماع فکری وجود داشته باشد. صرف نظر از چرایی امر و اینکه این اجماع از یک پشتوانه تئوریک و عقلانیت برخوردار بوده یا تنها یک ژست روشنفکرانه باشد، شرایط روز اقتصاد کشور تلاش برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی را اجتناب ناپذیر می سازد.

رشد اقتصادی ایران چه مسیری را طی کرده است؟

روی خط نوسان

رشد اقتصادی ایران چه مسیری را طی کرده است؟

افزایش ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده یک اقتصاد «رشد اقتصادی» نامیده می شود. طبیعی است که این ارزش با افزایش سطح قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین، رشد اقتصادی مستقل از این تغییرات تعریف شده و تغییرات حقیقی ملاک عمل قرار می گیرد. رشد اقتصادی معمولاً با شاخص تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود که در این خصوص انتقادهایی مطرح است؛ زیرا تغییرات چنین شاخصی نماینده خوبی برای اندازه گیری رفاه اجتماع نیست.

سکانداری مطلوب در میادین نفتی

عملکرد دولت در حوزه نفت و انرژی چگونه بوده است؟

سکانداری مطلوب در میادین نفتی

با استقرار دولت جدید و بازگشت ثبات و آرامش به کشور و فعال شدن دیپلماسی، شاهد توقف تحریم های جدید خصوصاً کاهش تدریجی صادرات نفت کشور بودیم. دولت سکان نفت را به رغم مخالفت های برخی تندروها به مهندس زنگنه سپرد و اولویت وی را اتمام پروژه های نیمه تمام و توسعه میادین مشترک دانست.

آینده نگری رشد اقتصادی

رشد اقتصادی تا پایان امسال به چه سطحی می رسد؟

آینده نگری رشد اقتصادی

در مجموع و با توجه به تحلیل ارائه شده از وضعیت رشد بخش ها، مثبت شدن رشد کل اقتصاد کاملاً محتمل است و حتی انتظار رشد بالای پنج درصدی دور از انتظار نیست. به نظر نگارنده این سطور رشد اقتصاد ایران در سال 1395 رقمی بین 5 تا 6/5 درصد خواهد بود.

همگرایی برای هم افزایی

بدون اجماع ملی نمی توان مشکلات درهم تنیده اقتصادی را حل کرد

همگرایی برای هم افزایی

اقتصاد ایران در یکی از پیچیده ترین شرایط در مقایسه با چند دهه گذشته به سر می برد. تعدد، پیچیدگی، عمق و قدمت مسائل مبتلا به اقتصاد ایران در شرایط حاضر، وضعیتی را ایجاد کرده که سیاستگذاری برای گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست.

مصائب اقتصادی سال ۹۵ بیشتر از سال ۶۷ است؟

رنج مکرر

مصائب اقتصادی سال ۹۵ بیشتر از سال ۶۷ است؟

سخنرانی اش را با یک پرسش مهم و یک گلایه آغاز کرد. «شاید این پرسش در ذهن شما مطرح است که به چه دلیل در مورد رفع برخی مشکلات قاصتادی پیشرفتی نمی بینیم و انتظارها در برخی موارد محقق نمی شود؟» و گلایه اش این بود: «البته اکنون فضای رسانه ای کشور به گونه ای است که طرح مباحث علمی و کارشناسی، دشوار است و فضای گفت و گو، سازنده ارزیابی نمی شود.»

ایران و صنعت خودروسازی در جهان

ایران و صنعت خودروسازی در جهان

هدف اصلی این گزارش با عنوان «مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان» بررسی و تحلیل استراتژی کشورهای مختلف خودروسازی جهان و استفاده از تجربیات قابل اجرای آنها در صنعت خودروسازی کشور به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه است.

مشکلات بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی

مشکلات بخش آب و نقش مجلس شورای اسلامی

آمار و ارقام اخیر مربوط به منابع آب کشور حاکی از کاهش معنادار ریزشهای جوی و روان آب است. بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری یافته است. وضعیت وخیم سفره های آب زیرزمینی و برخی زیست بوم های آبی در کشور و بروز مناقشات محلی همگی دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارند.

نابرابری، قدرت و توسعه اقتصادی

چرا قدرت اقتصادی نامرئی و غیرقابل اندازه گیری است؟

نابرابری، قدرت و توسعه اقتصادی

شباهت ها گاه گمراه کننده هستند، ولی در مواقعی برای روشن کردن مسائل پیچیده کمک می کنند. در بحث راجع به ارتباط میان نابرابری و قدرت اقتصادی، شباهت آن با قانون جاذبه به ذهن من متبادر می شود. نابرابری قابل مشاهده است؛ حتی در بسیاری از موارد، از نظر آماری قابل اندازه گیری است. ولی قدرت اقتصادی که عامل ایجاد نابرابری است، نامرئی و غیرقابل اندازه گیری است؛ همانند نیروی جاذبه. قدرت عامل ایجاد نابرابری در دارایی، درآمد، جنسیت، نژاد، مذهب و در مناطق مختلف است.

چرا مدل توسعه اقتصادی ترکیه فروریخت؟

نفس های آخر

چرا مدل توسعه اقتصادی ترکیه فروریخت؟

زمانی که در نوامبر 2002، حزب عدالت و توسعه (AKP) زمام قدرت را در این کشور اروپایی-آسیایی ترکیه در دست گرفت، وضعیت اقتصادی این کشور مناسب نبود. ارزش واحد پولی ترکیه (لیر) تقریباً به نصف رسیده و تورم در این کشور سه رقمی شده بود؛ در حدود نیمی از بانک های این کشور یا ورشکسته شده بودند یا در معرض ورشکستگی قرار داشتند و همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز با رشد منفی پنج درصد مواجه بود.

امنیت و رشد اقتصادی

کنکاش در رابطه یک متغیر غیر اقتصادی با اقتصاد

امنیت و رشد اقتصادی

تنها ساعاتی بعد از کودتای شامگاه 16 جولای بود که ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار حدود پنج درصد کاهش یافت و البته موضوع به طرز خوشایندی با بسته شدن بازارهای مالی جهان در تعطیلات آخر هفته و خاتمه کودتا به پایان رسید. این آخرین مثال از دم دست ترین و آشناترین شاهد و مدعی برای ارتباط بین امنیت و رشد و توسعه اقتصادی است.

 اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی

اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی

جمهوری اسلامی ایران می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد.

فرجام وعده های برجامی چه بود؟

حکایت همچنان باقی

فرجام وعده های برجامی چه بود؟

دفتری که نوشتنش از نخستین روزهای ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد، با دستیابی به توافق ژنو فصلی جدید در آن گشایش یافت و در پی توافق ایران و 1+5 درباره برجام به صفحات پایانی خود نزدیک شد، با اجرایی شدن برجام به پایان آمد؛ بی آنکه حکایت هایش به فرجام رسیده باشد. دور نیست روزگاری که در آن از رونق اقتصادی در پسابرجام گفته می شد و اکنون کم نیستند کسانی که معتقدند با وجود خروج از رکود، هیچ نشانه ای از آن رونق موعود به چشم نمی خورد.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب