web
stats
اقتصادی

عدالت اقتصادی و رشد منطقه ای

ارزیابی عملکرد دولت های چهار دهه اخیر در حوزه عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی و رشد منطقه ای

با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت ها و سپردن سرمایه گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت های تجربه شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.

تحرک درونی برای برون گرایی

پیش شرط های تحقق برون گرایی در اقتصاد

تحرک درونی برای برون گرایی

اقتصاد ایران به واسطه آنچه عدم خوش بینی سیاستگذاران به دولت های غربی و کارکردهای مردود گذشته آنها خوانده می شود، تلاش کرده است با حاکم کردن نظام خاصی بر فضای سیاستگذاری کشور رویه ای متفاوت برای مقاوم سازی اقتصاد در مقابله با شوک ها و تکانه های خارجی در پیش بگیرد.

چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟

نشانه های رونق

چه عواملی باعث رشد اقتصادی در سال 1395 شده است؟

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری می گوید که اکنون پس از مدت ها، آثار مثبتی از رونق و تحرک در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

مصائب الحاق

پیوستن دوباره بانک های ایرانی به شبکه جهانی با چه دشواری هایی روبه رو است؟

مصائب الحاق

ایران پیامی آشکار برای موسسات مالی دنیا دارد: ما متمایل به همکاری مجدد هستیم. اما آیا ابزارهای این همکاری را مهیا ساخته ایم؟ آیا زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه ای را آموخته ایم؟

چه چیزی باعث فرار سرمایه ها می شود؟

قصه ریسک

چه چیزی باعث فرار سرمایه ها می شود؟

بازدهی بالای سرمایه گذاری، هرچند نقش آهن ربا برای جذب، انباشت و تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورها را بازی می کند اما ماتریس فرار یا جذب سرمایه، شامل درایه های مهم و تعیین کننده دیگری است که می توان از آنها به عنوان مکمل های جذب یا فرار سرمایه نام برد.

نقش جدید دولت

وضعیت زیرساخت های اقتصادی در ایران و خدماتی که دولت باید ارائه کند

نقش جدید دولت

یکی از اصلی ترین وظایف دولت، فراهم ساختن زمینه شکل گیری زیرساخت های مورد نیاز رشد اقتصادی است. زیرساخت های مورد نیاز رشد، در سطوح مختلف قابل تعریف است. پایین ترین سطوح زیرساخت های رشد، زیرساخت هایی مانند امنیت و دفاع ملی، نظام حقوقی و قضایی، نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری و نظایر آن است. در سطحی بالاتر، زیرساخت های فیزیکی رشد اقتصادی، مانند زیرساخت های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات، معادن و منابع طبیعی و نظایر آن قرار دارند. در ایران، روند توسعه و شکل گیری زیرساخت های اساسی طی دوره های مختلف، نوسانات بسیاری داشته است.

بررسی رشد اقتصادی، تکنولوژی و بهره وری

حلقه مفقوده رشد

بررسی رشد اقتصادی، تکنولوژی و بهره وری

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر در بلندمدت و عوامل ایجاد آن یکی از مسائل پراهمیت برای اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است. از منظر نظریه های رشد اقتصادی عوامل توضیح دهنده رشد در هر کشور را می توان به سه عامل رشد ناشی از سرمایه، نیروی کار و بهره وری عوامل تولید تقسیم کرد.

رابطه بهینه حکومت و کارآفرینان چگونه تنظیم می شود؟

نابرابری در رقابت

رابطه بهینه حکومت و کارآفرینان چگونه تنظیم می شود؟

فساد و عدم شفافیت دو روی یک سکه اند و آن طور که کارشناسان معتقدند یک محیط مستعد قاچاق، معلول فضای تیره وتار و غیرشفاف اقتصادی است. بنابراین با ضرس قاطع می توان گفت یکی از مهم ترین دلایلی که فضای کسب وکار و تولید و سرمایه گذاری در کشور را تیره وتار کرده است از معضل عدم شفافیت نشات می گیرد.

فراز و نشیب رشد

رشد اقتصادی در پنج دهه گذشته تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟

فراز و نشیب رشد

رشد اقتصادی ایران، طی پنج دهه گذشته به پنج دوره قابل تقسیم است. دوره اول از سال 1339 تا 1351 را شامل می شود. این دوره همزمان با توسعه صنایع و کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد است. متوسط رشد اقتصادی این دوره به قیمت های ثابت برابر با 9 /11 درصد بوده است.

معضل قراردادهای بانکی

چرا قراردادهای بانکی پیچیده است؟

معضل قراردادهای بانکی

موتور زمان که مجهز به دنده عقب برای برگشت به گذشته و پی بردن به بسیاری از حقایق باشد، هرچند که مفید و سازنده خواهد بود، اما سوارشدن بر آن در حوزه اقتصاد مطلوبیت چندانی را عاید متقاضی آن نخواهد کرد، چرا که در این مورد علم آمار بهترین موتور برای دریافت حقایق از گذشته های نه چندان دور خواهد بود.

آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران غیرممکن است؟

ضعف ساختاری

آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران غیرممکن است؟

برخی از دلایل سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل اجتناب از تعرفه ها و سایر محدودیت های تجاری که سایر کشورها بر واردات خود وضع می کنند، یا با به دست آوردن منافع ناشی از یارانه های مختلفی که دولت برای تشویق سرمایه گذاری مستقیم پرداخت می کند، است.

گنج های مشترک

نگاهی به وضعیت میادین مشترک نفت و گاز ایران و سیاستگذاری بهینه برای برداشت از آنها؛

گنج های مشترک

ایران به لحاظ مجموع ذخایر اثبات شده نفت و گاز، در جایگاه اول دنیا قرار دارد. ذخایر نفت درجای ایران بیش از 500 میلیارد بشکه است که بیش از 157 میلیارد بشکه آن ذخایر نفت اثبات شده ای است که با فناوری های امروز قابل بهره برداری است. تخمین زده می شود از این حجم، حدود 85 میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک واقع باشند.

آینده نگری اقتصاد ایران

بررسی تاثیر احتمالی پنج عامل بر عملکرد اقتصاد در ماه های پیش رو

آینده نگری اقتصاد ایران

اگر بخواهیم تصویر اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ترسیم کنیم، ابتدا باید چشم اندازی از تحولات مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی کشور در شرایط کنونی داشته باشیم. وقتی محتمل ترین سناریوها از وضعیت هر یک از عوامل موثر را کنار هم قرار دهیم، می توانیم محتمل ترین تصویر را از اقتصاد کشور در نیمه دوم سال ارائه کنیم. به نظر نگارنده، مهم ترین عواملی که در چند سال اخیر بر عملکرد اقتصاد کشور موثر بوده اند عبارتند از: قیمت نفت، نااطمینانی های خارجی، تحریم ها، شرایط نظام بانکی، و تحولات نرخ ارز.

آینده نگری سرمایه گذاری خارجی

آیا سرمایه گذاری خارجی افزایش می یابد؟

آینده نگری سرمایه گذاری خارجی

شاید کمتر حوزه ای در کشور همچون سرمایه گذاری خارجی را بتوان یافت که در خصوص لزوم استفاده بهتر و موثرتر از آن اجماع فکری وجود داشته باشد. صرف نظر از چرایی امر و اینکه این اجماع از یک پشتوانه تئوریک و عقلانیت برخوردار بوده یا تنها یک ژست روشنفکرانه باشد، شرایط روز اقتصاد کشور تلاش برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی را اجتناب ناپذیر می سازد.

رشد اقتصادی ایران چه مسیری را طی کرده است؟

روی خط نوسان

رشد اقتصادی ایران چه مسیری را طی کرده است؟

افزایش ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده یک اقتصاد «رشد اقتصادی» نامیده می شود. طبیعی است که این ارزش با افزایش سطح قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین، رشد اقتصادی مستقل از این تغییرات تعریف شده و تغییرات حقیقی ملاک عمل قرار می گیرد. رشد اقتصادی معمولاً با شاخص تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود که در این خصوص انتقادهایی مطرح است؛ زیرا تغییرات چنین شاخصی نماینده خوبی برای اندازه گیری رفاه اجتماع نیست.

سکانداری مطلوب در میادین نفتی

عملکرد دولت در حوزه نفت و انرژی چگونه بوده است؟

سکانداری مطلوب در میادین نفتی

با استقرار دولت جدید و بازگشت ثبات و آرامش به کشور و فعال شدن دیپلماسی، شاهد توقف تحریم های جدید خصوصاً کاهش تدریجی صادرات نفت کشور بودیم. دولت سکان نفت را به رغم مخالفت های برخی تندروها به مهندس زنگنه سپرد و اولویت وی را اتمام پروژه های نیمه تمام و توسعه میادین مشترک دانست.

آینده نگری رشد اقتصادی

رشد اقتصادی تا پایان امسال به چه سطحی می رسد؟

آینده نگری رشد اقتصادی

در مجموع و با توجه به تحلیل ارائه شده از وضعیت رشد بخش ها، مثبت شدن رشد کل اقتصاد کاملاً محتمل است و حتی انتظار رشد بالای پنج درصدی دور از انتظار نیست. به نظر نگارنده این سطور رشد اقتصاد ایران در سال 1395 رقمی بین 5 تا 6/5 درصد خواهد بود.

همگرایی برای هم افزایی

بدون اجماع ملی نمی توان مشکلات درهم تنیده اقتصادی را حل کرد

همگرایی برای هم افزایی

اقتصاد ایران در یکی از پیچیده ترین شرایط در مقایسه با چند دهه گذشته به سر می برد. تعدد، پیچیدگی، عمق و قدمت مسائل مبتلا به اقتصاد ایران در شرایط حاضر، وضعیتی را ایجاد کرده که سیاستگذاری برای گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست.

مصائب اقتصادی سال ۹۵ بیشتر از سال ۶۷ است؟

رنج مکرر

مصائب اقتصادی سال ۹۵ بیشتر از سال ۶۷ است؟

سخنرانی اش را با یک پرسش مهم و یک گلایه آغاز کرد. «شاید این پرسش در ذهن شما مطرح است که به چه دلیل در مورد رفع برخی مشکلات قاصتادی پیشرفتی نمی بینیم و انتظارها در برخی موارد محقق نمی شود؟» و گلایه اش این بود: «البته اکنون فضای رسانه ای کشور به گونه ای است که طرح مباحث علمی و کارشناسی، دشوار است و فضای گفت و گو، سازنده ارزیابی نمی شود.»

ایران و صنعت خودروسازی در جهان

ایران و صنعت خودروسازی در جهان

هدف اصلی این گزارش با عنوان «مطالعه تطبیقی صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف جهان» بررسی و تحلیل استراتژی کشورهای مختلف خودروسازی جهان و استفاده از تجربیات قابل اجرای آنها در صنعت خودروسازی کشور به خصوص در شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه است.

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب