web
stats
اقتصادی

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی

مؤلف در این مقاله با عنوان «بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛ و تاثیر آن بر عوامل تولید در ایران»به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

نقد روش های مرسوم و معرفی روش آسیب شناسی رشد:

چگونگی شناسایی تنگناهای رشد اقتصادی

چرا کشورها علیرغم هدف گذاری، به نرخ های رشد اقتصادی مدنظر نمی رسند؟ چه مسیری پیش پای سیاستگذار وجود دارد که براساس آن بتوان از دام نرخهای رشد پایین رها شد و موانع نرخ رشد بالا در بلندمدت را مرتفع کرد؟ این گزارش پاسخی به دو پرسش مذکور است.

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی یک دهه گذشته، عدم پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه بر از عمده ترین دلایلی است که می توان برای اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت برشمرد.

راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

راهکارهایی برای تامین منابع در دوران رکود

«اقتصاد ایران در رکود است». در صحت این اظهارنظر شکی نیست، اما تقریبا تمامی اقدامات دولت طی دو سال گذشته مانند اجرای سیاست های خروج از رکود و برنامه های ضربتی دیگر نیز کمکی نکرده تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود. رکود مانند آتش غیرقابل مهاری شده که زبانه هایش، صنایع کشور را می سوزاند و رفتارهای ما چنین است که انگار با آب باران قصد خاموش کردن این آتشفشان را داریم.

 اقتصاد مقاومتی و پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران

اقتصاد مقاومتی و پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران

این پژوهش با عنوان «تحلیل پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی» پس از بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی پایداری بخش خارجی، شاخ های متفاوتی معرفی می شود و وضعیت این شاخ ها در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرد.

مبانی فلسفی توسعه پایدار

مبانی فلسفی توسعه پایدار

در این نوشتار «با عنوان «توسعه پایدار مبانی فلسفی و تحلیل آن از دیدگاه: اکولوژیست ها و اکونومیست ها» تلاش شده است نظریه ای مکتوب از اندیشمندانی که واژه توسعه پایدار را نخستین بار در یکی از شاخه های علوم بشری (محیط زیست) مورد تببین و ترویج قرار دادند تا بعدها که اقتصاددانان آن را در نظریات مربوط به توسعه اقتصادی به کار گرفتند، ارائه گردد و مفاهیم فلسفی حاکم بر خصلت، طبیعت و ساختار توسعه پایدار مورد تجزیه و تحلیل و بازکاوی قرارگیرد.

طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی

طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی

در این گزارش با عنوان «طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی » تلاش می شود ضمن تشریح اصول استاندارد حاکم بر طراحی و ارزیابی قواعد مالی، روندهای جدید در طراحی این قواعد و نیز قواعد مناسب برای کشورهای با منبع طبیعی زیاد و به ویژه نفت، تشریح شود.

بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران

بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران

هدف مقاله حاضر با عنوان «بررسی تاریخی نقش نفت در اقتصاد ایران با تأکید بر بیماری هلندی» بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری منبع طبیعی نفت در ایران جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور با استفاده از الگویی بومی و با توجه به ظرفیتهای داخلی بوده است.

قطعه گمشده اقتصاد هنر

در خدمت و خیانت طیف های اثرگذار در بازار هنر؛

قطعه گمشده اقتصاد هنر

نیاز به اقتصاد هنر چیست؟ در حال حاضر در جامعه هنری ما اکثریت افراد دارای مشکلات مالی فراوان هستند در حالی که عزت نفس شان این اجازه را به آنها نمی دهد که در این خصوص به دولت متوسل شوند. از خوش یا بد حادثه بسیاری از مسوولان این هنرمندان، هنرشان و بازارشان را نمی شناسند.

آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان

استخراج از گزارش یونیدو

آینده پژوهی روندهای کلان فعالیت های صنعتی در جهان

این گزارش بخش های مختلفی دارد که در آن به نوعی آینده پژوهی فعالیت های صنعتی در مناطق مختلف جهان و روندهای کلان مؤثر بر آن بررسی شده است. گزارش حاضر خالصه و برگرفته شده از بخش دوم این مطالعه می باشد که به موضوع روندهای جهانی که بخش صنعت را در آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد پرداخته شده است

منطق هدف گذاری تورم

منطق هدف گذاری تورم

اگر چه نظریه پردازان اقتصادی به نوعی فرض کرده اند که بانک مرکزی نهادی است که به طور فرصت طلبانه ای دست به انتخاب تورم می زند. در واقع، مقامات بانک های مرکزی تمایل دارند خودشان را به عنوان مدافعان پول رایج کشور معرفی کنند. این دیدگاه ممکن است در نتیجه انتصاب مقالات «انعطاف ناپذیر» بانک مرکزی باشد.

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

انتخاب سوئیسی ها و آینده یارانه نقدی

پرداخت یارانه نقدی در ایران که از سال 1389 به صورت غیرمشروط و به کلیه افراد سرپرست خانوار ایرانی آغاز شد، همواره با موافقت ها و مخالفت های زیادی از طرف گروه های سیاسی، محافل فکری و رسانه های گروهی همراه بوده است. این طرح همچنان با همان میزان اولیه و تقریبا غیرمشروط برای عموم افراد جامعه ایرانی ادامه دارد.

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

رویای اقتصاد ایران

آیا رشد پایدار و اشتغال زا در سال 1395 محقق می شود؟

وضعیت موجود و چشم اندازهای احتمالی اقتصاد ایران را از دو منظر می توان تبیین کرد: ایران در بستر جهان و ایران در مقایسه با روند تاریخی خود. در کلی ترین شکل رشد اقتصادی و تورم وضعیت اقتصاد کلان هر کشور را مشخص می کند. از منظر سیاستگذاری علاوه بر کمیت نرخ رشد و رقم تورم، کیفیت این دو متغیر نیز اهمیت دارد.

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

این مقاله به بررسی ریشه های تمرکز دولت و به دنبال آن ایجاد نظام رقابت محدود در اقتصاد ایران می پردازد و اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی می کند.

دام های سیاستگذاری اقتصادی

پیام مهم پژوهشگران اقتصاد سیاسی برای سیاستگذاران اقتصادی؛

دام های سیاستگذاری اقتصادی

نوشتار حاضر، اقتباسی از مقاله «اقتصاد در برابر سیاست: دام های تجویز سیاست اقتصادی» است. مقاله مذکور به بررسی یک دام مهم بر سر راه سیاستگذاری اقتصادی می پردازد. ما این دام را «دام سیاست» نامگذاری می کنیم. بی توجهی به دام سیاست در ارائه تجویزهای اقتصادی توسط اقتصاددانان، نه تنها می تواند از تحقق آثار مورد انتظار و مثبت جلوگیری کند، بلکه حتی ممکن است به دلیل تاثیراتی که بر تعادل سیاسی دارد، هزینه های گزاف و دیرپای اقتصادی -اجتماعی-سیاسی را بر جامعه تحمیل کند.

اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

مروری بر کاهش وابستگی و بومی سازی تجهیزات و قطعات مصرفی در صنعت پتروشیمی

اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی

در سال های اخیر و با توجه به رویکردهای اقتصاد جهانی و تحریم ها و محدودیت های تحمیلی، مسائل اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از جمله نتایج این امر، مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن است. با توجه به منابع طبیعی فراوان کشور و به طور خاص در بخش نفت و گاز، به نظر می رسد تبیین اقتصاد مقاومتی و مصادیق آن در صنایع مختلف می تواند راهگشا باشد.

اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک ها و تکانه پذیری

اقتصاد مقاومتی، مدیریت ریسک ها و تکانه پذیری

اقتصاد مقاومتی پارادایمی نانوشته در اقتصاد کشور است که پیرامون آن زیاد سخن رفته. اما موضوعاتی که در این نوع اقتصاد مورد کم توجهی قرار می گیرد کوتاه مدت بودن برنامه های مقاومتی تجویزی برای اقتصاد است. از دیگر موضوعات قابل اعتنا در این نوع اقتصاد این است که برنامه و مدل آن باید همواره و در مراحل مختلف توسعه یافتگی اقتصاد تغییر یابد و متناسب با مسیر توسعه بازنویسی شود.

بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

این پژوهش بر آن است تا ضـمن تعریـف و بیـان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای تـرویج فرهنـگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

کلید اصلی مقاوم سازی اقتصاد، تولید محوری است؛ فقدان این مهم، کانون اصلی آسیب پذیری های اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. این درحالی است که گفته می شود، نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد دارای چنان قدرتی هستند که تولید محوری را تا حد قابل توجهی به محاق برده اند و سختی پایه ریزی اقتصاد مقاوم نیز، از همینجا نشات می گیرد.

10 نکته در باب اقتصاد مقاومتی

به مثابه یک ضرورت قطعی

10 نکته در باب اقتصاد مقاومتی

باید مراقب باشیم که اقتصاد مقاومتی تبدیل به شعار و تشریفات نشود. متاسفانه سیستم بروکراسی کشور به شدت مستعد این است که مفاهیم بلند و ارزشمند و سرنوشت ساز را تبدیل به یک فعالیت اداری کند و اثربخشی اش را به حداقل برساند. ما قبلا هم تجربه کرده ایم که راهکارهای مهم و حیاتی تبدیل به تعارف و تشریفات شدند و آنچنانکه شایسته بود به اجرا درنیامدند. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و راه تکرار بر خطا را ببندیم.

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب