web
stats
علوم ارتباطات

آیا صنعت ویدئوی آنلاین می تواند از پخش تلویزیونی پیشی بگیرد؟

رقیب سرسخت

آیا صنعت ویدئوی آنلاین می تواند از پخش تلویزیونی پیشی بگیرد؟

گرچه هنوز پیش بینی متقنی وجود ندارد که نشان دهد تلویزیون در آینده نزدیک میدان رقابت را به ویدئوی آنلاین واگذار می کند اما، بی تردید زنگ ها برای این رسانه به صدا درآمده است. در دنیایی که هر فرد می تواند میلیون ها محتوای تصویری را در گوشی موبایل خود حمل کند و مهم تر از آن، در هر لحظه هرچه می خواهد و ترجیح می دهد ببیند یا به اشتراک بگذارد، شاید دیگر جایی برای تلویزیون های قدیمی با محتوای یکنواخت و دستگاه های پخش عظیم الجثه باقی نماند.

ابعاد فقهی و حقوقی بازی های مجازی

ابعاد فقهی و حقوقی بازی های مجازی

فضای مجازی به مدد دانش فناوری اطلاعات و با معرفی نسل جدیدی از بازی های رایانه ای تحت عنوان «بازی های مجازی» موجب تحولات شگرفی در صنعت بازی و سرگرمی شده است.مهم ترین ابعاد فقهی و حقوقی بازی های برخط، ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن خود بازی ها و سپس وضعیت حقوقی معاملات درون بازی است. نوشتار حاضر سعی دارد چالش های مذکور را با رویکرد فقهی ـ حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

جایگاه اخلاق حرفه ای در مطبوعات امروز ایران

جایگاه اخلاق حرفه ای در مطبوعات امروز ایران

مقاله حاضر با عنوان «جایگاه اخلاق حرفه ای در عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات امروز ایران» به موضوع جایگاه اخلاق حرفه ای در عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات امروز ایران پرداخته است. در این پژوهش با 20 نفر از روزنامه نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه ها مصاحبه عمقی انجام گرفته است.

چگونه می توان به جنگ «اخبار جعلی» رفت؟

شکستن خیال خوش اخبار تخدیری

چگونه می توان به جنگ «اخبار جعلی» رفت؟

هنوز هم عده ای در ماه عکس پپسی می بینند. برخی دیگر هم از خواندن مطلبی درباره یک کودک خیابانی که رفته آمریکا برای ادامه تحصیل سرخوش اند. عده ای از افتادن یکی از ساختمان های مسکن مهر در زلزله اخیر استان کرمانشاه، روی ساختمان کناری به خود می پیچند و خیلی از پدر و مادرها هنوز هم نگرانند که فرزندان شان مشغول بازی «نهنگ آبی» باشند.

بررسی راهبردهای تولید کنش های گفتاریِ در فیسبوک

بررسی راهبردهای تولید کنش های گفتاریِ در فیسبوک

یافته های این پژوهش با عنوان «بررسی مقابله ای راهبردهای تولید کنش های گفتاریِ موافقت کردن و مخالفت کردن در فیس بوک (مقایسه فارسی زبانان با انگلیسی زبانان)» نشان داد که بین فارسی زبانان و انگلیسی زبانان تفاوت معنی داری از لحاظ استفاده از راهبرد های موافقت و مخالفت و نیز راهبردهای ابراز احساسات در هنگام موافقت و مخالفت وجود دارد.

راهبردهای رسانه ای در مدیریت بحران حوادث طبیعی و غیرطبیعی

راهبردهای رسانه ای در مدیریت بحران حوادث طبیعی و غیرطبیعی

بحران های طبیعی وغیرطبیعی همواره جوامع بشری را تهدید می کنند. ایران کشوری است که در آن اغلب بحران ها بخصوص بحران های طبیعی سابقه دارد.با توجه به اهمیت رسانه ها در پوشش خبری بحران ها ،سئوال اصلی این تحقیق آن است که به هنگام بروز بحران، رسانه ها در جامعه چگونه باید بحران را مدیریت کنند؟مهمترین یافته های تحقیق راهبردهای رسانه ها برای مدیریت بحران وکاهش آن را در رعایت نکات زیر می داند: عدم تحریف حقایق و اغراق در گستردگی اثرات حادثه، رساندن هشدارهای مربوط به احتمال وقوع گردبادها، توفان ها، سیل ها، و ‏آتشفشان ها به گوش مردم و کم رنگ شدن خصومت با دولت.

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر مصرف گرایی سیاسی

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر مصرف گرایی سیاسی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی بر مصرف گرایی سیاسی می باشد.در این راستا نتایج پژوهش نشان می دهد تنها میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی بر مصرف گرایی سیاسی تاثیر معنی دار داشته است. به عبارت دیگر به هر میزان فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی عمق بیشتری می یابد، گرایش آنان به مصرف گرایی سیاسی نیز افزایش پیدا می کند.

 الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

هدف اصلی این مقاله با عنوان « الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و علم ارتباطات»، ارائه چهارچوب مفهومی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و علم ارتباطات است.

شبکه های اجتماعی و عملکرد کسب و کارهای زنان

شبکه های اجتماعی و عملکرد کسب و کارهای زنان

پژوهش حاضر با عنوان «رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی» که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است به بررسی رابطه شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 148 نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 106 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است.

قواعد نوین، بیانیه های مطبوعاتی

قواعد نوین، بیانیه های مطبوعاتی

بیانیه های مطبوعاتی سال ها برای همه حرفه ای هایی که اهداف پژوهشی و تجاری داشتند، منتشر می شد. البته، از حدود سال 1995 بیانیه های مطبوعاتی به صورت رایگان در دامنه وسیعی از وب منتشر شد و هر کس که به اینترنت متصل بود می توانست آن ها را مشاهده کند.

 مطالعه زبان شناختی عنوان در برنامه های نمایشی

مطالعه زبان شناختی عنوان در برنامه های نمایشی

جذب مخاطب برای برنامه های مختلف رسانه تابع عوامل متنوع و گوناگونی است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر جذب مخاطب، عنوان برنامه هاست. انتخاب عنوان مناسب برای برنامه های صدا و سیما تاثیر زیادی بر جذب مخاطب دارد.

سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی و قابلیت های کارآفرینی

سواد رسانه ای، سواد اطلاعاتی و قابلیت های کارآفرینی

هدف این پژوهش با عنوان «سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی و تاثیر آن ها بر قابلیت های کارآفرینی» بررسی رابطه سواد رسانه ­ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش­شناسی و تاثیر آن­ها بر قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان است.

بررسی رابطه مصرف رسانه های جمعی با میزان دینداری

بررسی رابطه مصرف رسانه های جمعی با میزان دینداری

دین یکی از قدیمی ترین و مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تمامی جوامع در طول تاریخ دارای دین بوده اند. هدف پژوهش حاضر، با عنوان «بررسی رابطه مصرف رسانه های جمعی با میزان دینداری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان» بررسی رابطه بین مصرف رسانه ای (تلویزیون داخلی و ماهواره ای) با میزان دینداری دانشجویان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شد.

 رمان به مثابه رسانه

گونه شناسی رمان های تاثیرگذار بعد از کودتای 28 مرداد تا بهمن 57

رمان به مثابه رسانه

رمان به مثابه رسانه: گونه شناسی رمان های تاثیرگذار بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا بهمن ۵۷» پژوهشی در عرصه مطالعات بین رشته ای علوم ارتباطات و ادبیات داستانی است که به تفسیر کارکردهای رسانه ای رمان می پردازد و بیانگر نقش رسانه ای رمان در آگاهی بخشی، ایجاد فرصتی برای گذران اوقات فراغت، گریز از واقعیت های دردناک زندگی با پناه بردن به داستان، لذت هنری، تفسیر هستی و زندگی اجتماعی و ... است.

 واسطه گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه

واسطه گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه

در این مقاله به مرور کلی نقش مطبوعات و رسانه ها در بازارهای مالی پرداخته می شود. بررسی نقش رسانه ها و شناسایی انگیزه های آنها برای پوشش های خبری می تواند تاثیر مهمی بر فرایند تصمیم گیری داشته باشد.

اخلاق رسانه ای

اخلاق رسانه ای

آیا اصولاً رسانه ها می توانند «اخلاقی» باشند. آیا با توجه به ضرورت اطلاع رسانی و تمایل زیاد مردم به دانستن آن چیزهایی که برخی از افراد نمی خواهند آشکار شود رعایت اصول اخلاقی برای رسانه ها ممکن است؟ برای رسیدن به پاسخ این سئوالها در ابتدا باید ببنیم که اصلاً اخلاق و اصول اخلاقیات ، اخلاق رسانه ای چیست، و اخلاق رسانه ای چه تعریفی دارد. اخلاق واژه های کلیدی این گفتمان را تشکیل می دهند.

رسانه، آغازگر مقابله با رانت

نقطه شروع مقابله با رانت جویی در کلاف سردرگم شفافیت کجاست؟

رسانه، آغازگر مقابله با رانت

رسانه ها در قامت یک مقام ناظر می توانند ریسک انجام فعالیت های رانت جویی را کنترل کنند. این موضوع خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد اما شاید در دسترس ترین راهکار باشد.

نقش سرمایه فرهنگی در شکل گیری تبلیغات فرهنگی

نقش سرمایه فرهنگی در شکل گیری تبلیغات فرهنگی

در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، تلاش شده است تا با بررسی مشخصات و پتانسیل های سرمایه های فرهنگی راه های تقویت تبلیعات فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت یا بهره گیری از مدل رفتار مخاطبان فیلیپ کاتلر، تلاشی شده تا رابطه معناداری ما بین تعریف های سرمایه های فرهنگی و نقش آن ها در شکل گیری و تقویت تبلیغات فرهنگی تبیین شود.

روزنامه نگاری جنگ

روزنامه نگاری جنگ

در دنیای امروز بخشی از جنگ شامل مقوله نرم افزاری آن می شود. اطلاع رسانی، اقناع افکار عمومی در حوزه های داخلی و خارجی و تقابل با جنگ روانی، در حوزه نرم افزاری دفاع مقدس محسوب می شود.

تلویزیونی با چالش سود و زیان

نگاهی به جایگاه رسانه تصویری اینترنتی اصناف

تلویزیونی با چالش سود و زیان

تلویزیون مبتنی بر آی پی، شبکه های تعاملی را به هم پیوند می دهد و محصول همگرایی صنعت رایانه، مخابرات و مالتی مدیا (چندرسانه ای) است که در تمام زمینه ها ازجمله سرگرمی، صنایع، پزشکی، آموزش و برنامه های درسی و کتابخانه ها کاربرد فراوانی دارد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب