web
stats
علوم ارتباطات

مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای

مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای

حکمرانی شبکه ای هم به عنوان شکلی از مدیریت و هم به عنوان پاسخی برای نگرانی های مربوط به شکست ساز وکارهای اداره سلسله مراتبی و متمرکز، شکل نوینی ازحکمرانی در کنار حکمرانی بازاری و سلسله مراتبی بود.

پیشرفت های فنآورانه و تغییر مفهوم حکومتداری

دولت 2

پیشرفت های فنآورانه و تغییر مفهوم حکومتداری

در این نوشتار با عنوان "پیشرفت های تکنولوژیک چگونه مفهوم حکومتداری را تغییر می دهد؟" به شیوه حکمرانی و چگونگی اداره دولت ها که از دیرباز مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران عرصه مدیریت و سیاست بوده، می پردازد. در سالیان اخیر نیز و خاصه دولت یازدهم نوع نگرش به سازوکارها و چگونگی استقرار مدلی از حکمرانی که دغدغه های مردم و دولت را به صورت مشترک پاسخگو باشد، تغییر یافت تا آنجا که مفاهیمی چون ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندی، پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، جامعه مدنی، توجه به سازمان های مردم نهاد و مواردی از این دست برجسته شده و به گفتمان غالب تبدیل شده است.

رسانه های اجتماعی چگونه ارتباط درون سازمانی را متحول می کند؟

رسانه های اجتماعی چگونه ارتباط درون سازمانی را متحول می کند؟

آینده رسانه های اجتماعی و ارتباطات درون سازمانی این است که این دو آنچنان با هم یکپارچه می شوند که ما به گونه ای تجارت و ارتباط برقرار می کنیم که استفاده از عبارت رسانه های اجتماعی متوقف خواهد شد.درآینده تمرکز برتماس ها، همکاری های و ارتباطات است، اینکه چه کسانی چه کاری انجام می دهند، کارشان را کجا انجام می دهند، در مورد آن ها چه فکر می کنند و چگونه به دیگران اجازه می دهند در آن دخیل شوند.

جایگاه رسانه ها در شبکه ملی اطلاعات

دهکده جهانی ارتباطات و نشستن بر سر سفره ملی

جایگاه رسانه ها در شبکه ملی اطلاعات

این روزها منبع اصلی بسیاری از تولیدات رسانه ای اینترنت است. از صفحات بین الملل گرفته تا آخرین اخبار در مورد صنایع خودروسازی جهان، پیشرفت های دارویی و رهیافت های علمی و هزاران چیز دیگر که به دنیا وابسته است. شاید با شنیدن اسم شبکه ملی اطلاعات خیلی از مردم یا حتی رسانه ها به این فکر افتاده باشند که چه اتفاقی قرار است برای رسانه ها بیفتد؟

مهندسی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی هوشمند

گام های کلیدی،شاخص ها و معیارها

مهندسی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی هوشمند

در این جستار نگاهی دیگر گونه و عمیق به فرارگرد هوشمند سازی ارتباطی در روابط عمومی دارم. درطول این چند سال حضور فعال در عرصه روابط عمومی، معتقد تضمین تاثیرگذاری پیام بر جامعه مخاطب و دستیابی به فرهنگ و رفتار مورد نظر در بین گروه های مختلف مخاطب که هدف اصلی فرآیند ارتباطی محسوب می شوند، نیازمند برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی و تفکر هوشمندانه در روابط عمومی است.

نقش روابط عمومی در شرکت های سرمایه گذاری

نقش روابط عمومی در شرکت های سرمایه گذاری

کارکرد روابط عمومی در هر سازمانی در وهله نخست متاثر از ماموریت های اصلی آن سازمان است و از این رو بقای شرکت های سرمایه گذاری به عنوان واسطه گر مالی سرمایه های مردم و سهام داران ، بی شک وابسته به میزان اعتماد و برنامه های آتی آنها دارد. این شرکت ها با جذب سرمایه حداکثری مردم می توانند منابع مالی موردنیاز برای شرکت های تولیدی و صنعتی را فراهم نموده و به اصطلاح در آنها سرمایه گذاری کنند.

بی بی سی و کودتای 28 مرداد

بی بی سی و کودتای 28 مرداد

کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 برای سرنگونی دولت ملی ایران در شرایط سیاسی و اجتماعی پیچیده ای به وقوع پیوست. به تدریج و در طول زمان طولانی برخی عوامل و لایه های پنهان آن بازگو و افشا شده است.

ماهواره در ایران: فرصت ها و مشکل ها

ماهواره در ایران: فرصت ها و مشکل ها

در این پژوهش با عنوان «سیاست گذاری ماهواره در ایران: فرصت ها و مشکل ها»، سیاست های کنونی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با شبکه های تلویزیونی ماهواره ای را مرور کرده و برخی نقاط قوت و ضعف و مواردی از مشکلات هر روش را از نظر گذرانده ایم.

رسانه های اجتماعی و اوباش گری تماشاگران فوتبال

رسانه های اجتماعی و اوباش گری تماشاگران فوتبال

هدف پژوهش «نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال« بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر توسعه خشونت و رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران فوتباال می باشد. جامعه آماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90 و 91 بود.

سینمای هالیوود و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

سینمای هالیوود و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

فرضیه مقاله حاضر با عنوان «بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه ای آمریکا» بر این اساس است که بازنمایی را می توان به عنوان حلقه مفقوده نظری بین دیپلماسی رسانه ای و پیشبرد سیاست خارجی به حساب آورد . از میان رسانه های آمریکا در این پژوهش ،هالیوود به عنوان مورد مطالعه ای در نظر گرفته شده است. همچنین تمرکز زمانی بر دوران جنگ سرد می باشد.

مدیریت رسانه ای بحران زلزله

مدیریت رسانه ای بحران زلزله

هدف این پژوهش با عنوان «راهبردهای مدیریت رسانه ای بحران زلزله(مطالعه موردی تهران)»، دستیابی به مطلوبترین راهبردهای مدیریت رسانه ای بحران زلزله تهران برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرحله پیش از بحران و نقش صدا و سیما به عنوان مهمترین مرجع و منبع اطلاع رسانی کشور می باشد.

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

این تحقیق درصدد تحلیل کارکرد رسانه ها در گسترش و توسعه ورزشهای همگانی بر اساس نظریات مختلف ارتباطات اجتماعی ازجمله نظریه برجسته سازی، مکتب فرانکفورت، گلوله جادویی و مطالعات فرهنگی و ... می باشد.

هویت در فضای مجازی

هویت در فضای مجازی

یکی از موضوعات مهم مطرح در بحث های فضای مجازی، موضوع هویت در این فضا و ابعاد آن است. هویت، یک مفهوم پیچیده ی جهانی واقعی با پیامدهای مختلف فلسفی و عملی است.

نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی

نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی

این مقاله با عنوان «نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها» می پردازد. اساس توسعه ملی و محلی هر کشوری براساس فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد، چرا که اگر فرهنگ جوهر برنامه توسعه ملی نباشد، نه می توان، سخنی از توسعه ملی به میان آورد و نه اصولا به توسعه ای درونی دست یافت. حال در عصر حاضر با کمک رسانه ها می توان این روند را تسریع و به آن سرعت بخشید.

بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های تلویزیونی

بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های تلویزیونی

این مقاله با عنوان «بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های پر بیننده تلویزیونی» به دنبال شناخت نحوه بازنمایی مازنی ها در مجموعه تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان ها و کلیشه های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، 16 سکانس از مجموع سریال، انتخاب شده و مورد تحلیل نشانه شناختی قرار گرفتند.

بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش

بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش

در این مقاله به بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه ای می باشد.

ایستاده در برابر فساد

رسانه های سنتی و شبکه های اجتماعی چگونه می توانند سبب کاهش فساد شوند؟

ایستاده در برابر فساد

دموکراسی ها در کنترل فساد موفق ترند. چنین جوامعی بی تردید از فساد ایمن نیستند اما، در حضور رسانه های آزاد و سایر مکانیسم های پاسخگویی، رسوایی ها و مصادیق فساد عیان تر خواهد بود. دولت های استبدادی برای حفظ قدرت خود به فساد وابسته اند؛ شاید به همین دلیل در پنهان کردن آن نیز مهارت زیادی دارند.

خانواده ایرانی و آگهی های تلویزیونی

خانواده ایرانی و آگهی های تلویزیونی

این پژوهش با عنوان «بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی های تلویزیونی» در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویة دید فرهنگی ـ انتقادی به مقولة آگهی های تلویزیونی پرداخته است.

چیستی مدیریت رسانه

چیستی مدیریت رسانه

آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم دستیابی به مفهومی روشن و مشخص از مدیریت رسانه است که برای دستیابی به این منظور به طرح و بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون موضوع پرداخته شد. آنچه در اینجا به عنوان جمع بندی بحث می توان ارائه کرد، این است که هیچ یک از دیدگاه های مطرح در خصوص مدیریت رسانه دیدگاه جامعی نیست و هر یک از آنها از منظر خاصی به مقوله یادشده پرداخته است.

اپ های پیام رسان چگونه دنیای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده اند؟

نوستالژی یاهو مسنجر

اپ های پیام رسان چگونه دنیای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده اند؟

بدون چت، روز خیلی ها شب نمی شود. چشم بازنکرده، پیام های تلگرام و واتس آپ و فیس بوک مسنجرشان را چک می کنند و شب، قبل از آنکه خسته از این دنیای پر گفت وگوی مجازی سر بر بالین بگذارند باز هم پیام می خوانند و باز هم متن و استیکر ارسال می کنند. مسنجرها از نان شب هم واجب تر شده اند!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب