web
stats
علوم ارتباطات

رسانه های اجتماعی و اوباش گری تماشاگران فوتبال

رسانه های اجتماعی و اوباش گری تماشاگران فوتبال

هدف پژوهش «نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران فوتبال« بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر توسعه خشونت و رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران فوتباال می باشد. جامعه آماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90 و 91 بود.

سینمای هالیوود و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

سینمای هالیوود و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

فرضیه مقاله حاضر با عنوان «بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه ای آمریکا» بر این اساس است که بازنمایی را می توان به عنوان حلقه مفقوده نظری بین دیپلماسی رسانه ای و پیشبرد سیاست خارجی به حساب آورد . از میان رسانه های آمریکا در این پژوهش ،هالیوود به عنوان مورد مطالعه ای در نظر گرفته شده است. همچنین تمرکز زمانی بر دوران جنگ سرد می باشد.

مدیریت رسانه ای بحران زلزله

مدیریت رسانه ای بحران زلزله

هدف این پژوهش با عنوان «راهبردهای مدیریت رسانه ای بحران زلزله(مطالعه موردی تهران)»، دستیابی به مطلوبترین راهبردهای مدیریت رسانه ای بحران زلزله تهران برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرحله پیش از بحران و نقش صدا و سیما به عنوان مهمترین مرجع و منبع اطلاع رسانی کشور می باشد.

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

این تحقیق درصدد تحلیل کارکرد رسانه ها در گسترش و توسعه ورزشهای همگانی بر اساس نظریات مختلف ارتباطات اجتماعی ازجمله نظریه برجسته سازی، مکتب فرانکفورت، گلوله جادویی و مطالعات فرهنگی و ... می باشد.

هویت در فضای مجازی

هویت در فضای مجازی

یکی از موضوعات مهم مطرح در بحث های فضای مجازی، موضوع هویت در این فضا و ابعاد آن است. هویت، یک مفهوم پیچیده ی جهانی واقعی با پیامدهای مختلف فلسفی و عملی است.

نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی

نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی

این مقاله با عنوان «نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها» می پردازد. اساس توسعه ملی و محلی هر کشوری براساس فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد، چرا که اگر فرهنگ جوهر برنامه توسعه ملی نباشد، نه می توان، سخنی از توسعه ملی به میان آورد و نه اصولا به توسعه ای درونی دست یافت. حال در عصر حاضر با کمک رسانه ها می توان این روند را تسریع و به آن سرعت بخشید.

بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های تلویزیونی

بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های تلویزیونی

این مقاله با عنوان «بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های پر بیننده تلویزیونی» به دنبال شناخت نحوه بازنمایی مازنی ها در مجموعه تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان ها و کلیشه های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، 16 سکانس از مجموع سریال، انتخاب شده و مورد تحلیل نشانه شناختی قرار گرفتند.

بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش

بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش

در این مقاله به بررسی تأثیر رسانه در افزایش عفو و بخشش پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه ای می باشد.

ایستاده در برابر فساد

رسانه های سنتی و شبکه های اجتماعی چگونه می توانند سبب کاهش فساد شوند؟

ایستاده در برابر فساد

دموکراسی ها در کنترل فساد موفق ترند. چنین جوامعی بی تردید از فساد ایمن نیستند اما، در حضور رسانه های آزاد و سایر مکانیسم های پاسخگویی، رسوایی ها و مصادیق فساد عیان تر خواهد بود. دولت های استبدادی برای حفظ قدرت خود به فساد وابسته اند؛ شاید به همین دلیل در پنهان کردن آن نیز مهارت زیادی دارند.

خانواده ایرانی و آگهی های تلویزیونی

خانواده ایرانی و آگهی های تلویزیونی

این پژوهش با عنوان «بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی های تلویزیونی» در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویة دید فرهنگی ـ انتقادی به مقولة آگهی های تلویزیونی پرداخته است.

چیستی مدیریت رسانه

چیستی مدیریت رسانه

آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم دستیابی به مفهومی روشن و مشخص از مدیریت رسانه است که برای دستیابی به این منظور به طرح و بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون موضوع پرداخته شد. آنچه در اینجا به عنوان جمع بندی بحث می توان ارائه کرد، این است که هیچ یک از دیدگاه های مطرح در خصوص مدیریت رسانه دیدگاه جامعی نیست و هر یک از آنها از منظر خاصی به مقوله یادشده پرداخته است.

اپ های پیام رسان چگونه دنیای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده اند؟

نوستالژی یاهو مسنجر

اپ های پیام رسان چگونه دنیای ارتباطات را دستخوش تغییر کرده اند؟

بدون چت، روز خیلی ها شب نمی شود. چشم بازنکرده، پیام های تلگرام و واتس آپ و فیس بوک مسنجرشان را چک می کنند و شب، قبل از آنکه خسته از این دنیای پر گفت وگوی مجازی سر بر بالین بگذارند باز هم پیام می خوانند و باز هم متن و استیکر ارسال می کنند. مسنجرها از نان شب هم واجب تر شده اند!

دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

بررسی ابعاد و چارچوبهای محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا:

دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

نتایج این مقاله نشان می دهد که شبکه صدای آمریکا تلاش کرده است تا با ارائه تصویری صلح جو و منطقی از کشورهای غربی و آمریکا از یک سو و با نشان دادن چهره جدی و قاطع در مقابله با ایران از سوی دیگر، افکار عمومی را برای مذاکره ایران و 5+1 و تسلیم شدن در برابر تصمیمات غرب آماده سازد

رسانه و جهت گیری افکار عمومی در تصمیم گیری عمومی

رسانه و جهت گیری افکار عمومی در تصمیم گیری عمومی

این مقاله در مورد بررسی نقش کاربردی رسانه های جمعی در مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تصمیم گیری های عمومی است و سؤال اصلی این است که «آیا رسانه ها می توانند باعث ایجاد تأثیر در تصمیم گیری توسط افکار عمومی گردند?»

فردیت اخلاقی محیطی در رسانه های جدید

سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات:

فردیت اخلاقی محیطی در رسانه های جدید

با بررسی تعدادی از مشکلات اخلاقی که هم اکنون شهروندان با آن در دنیای دیجیتال رو به رو هستند، این مقاله بحث می کند که یک چارچوب حقوقی در آموزش سواد رسانه ای مورد نیاز است.

چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران

چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران

هدف از پژوهش حاضر «بررسی چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران» با نگاه سیستماتیک و رویکرد بین رشته ای و کمک گرفتن از رشته های مختلف علمی است.یافته های تحقیق نشان می دهد که برخی از چالش های نهاد علم و سیاستگذاری علم در کشور، مبتلا به حوزه روزنامه نگاری علم نیز هست.

عوامل موثر در افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی مجازی در سازمان های رسانه ای

عوامل موثر در افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی مجازی در سازمان های رسانه ای

در این تحقیق به موضوع عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکه های اجتمـاعی مجـازی درسـازمان های رسـانه ای (موردمطالعـه: انجمـن مدیران روابط عمومی ایران) پرداخته شده است.

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی برخط

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی برخط

مقالة حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران در شـبکه هـای اجتمـاعی می پردازد و تلاش می کند این عوامل را بر اساس اهمیت شان در انواع شبکه های اجتماعی بـرخط، رتبه بندی کند.

مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

مقاله حاضر به بررسی وضعیت مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و زمینه های مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این موضوع از دو جنبه قابل توجه است: نخست اینکه، در گذشته مطالعه بیشتر از طریق منابع چاپی و مکتوب صورت می گرفت، ولی فضای رسانه ای اینترنت به خاطر دسترسی و راحت بودن، شرایط استفاده مداوم افراد را فراهم می آورد. دوم اینکه، در حالی که بخشی از میزان مطالعه افراد در طول شبانه روز اینترنتی است، اما عمدتاً در مطالعات رسمی به خاطر نو بودن موضوع، مورد توجه و سنجش قرار نمی گیرد.

بررسی نقش مطبوعات محلی در مدیریت بحران

بررسی نقش مطبوعات محلی در مدیریت بحران

در این مقاله به بررسی عملکرد روزنامۀ کرمان امروز (به عنوان رسانه محلی در زمان زلزله بم) دروت رسانه ای و مطبوعاتی در تجربۀ سانحه ای بزرگ (همچون زلزلۀ بم در کشور ایران) وجود دارد که به بحث درباره نحوة اطلاع رسانی مدیریت بحران زلزله پرداخته شده است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب