web
stats
علوم ارتباطات

دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

بررسی ابعاد و چارچوبهای محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا:

دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا

نتایج این مقاله نشان می دهد که شبکه صدای آمریکا تلاش کرده است تا با ارائه تصویری صلح جو و منطقی از کشورهای غربی و آمریکا از یک سو و با نشان دادن چهره جدی و قاطع در مقابله با ایران از سوی دیگر، افکار عمومی را برای مذاکره ایران و 5+1 و تسلیم شدن در برابر تصمیمات غرب آماده سازد

رسانه و جهت گیری افکار عمومی در تصمیم گیری عمومی

رسانه و جهت گیری افکار عمومی در تصمیم گیری عمومی

این مقاله در مورد بررسی نقش کاربردی رسانه های جمعی در مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تصمیم گیری های عمومی است و سؤال اصلی این است که «آیا رسانه ها می توانند باعث ایجاد تأثیر در تصمیم گیری توسط افکار عمومی گردند?»

فردیت اخلاقی محیطی در رسانه های جدید

سواد رسانه ای و حقوق ارتباطات:

فردیت اخلاقی محیطی در رسانه های جدید

با بررسی تعدادی از مشکلات اخلاقی که هم اکنون شهروندان با آن در دنیای دیجیتال رو به رو هستند، این مقاله بحث می کند که یک چارچوب حقوقی در آموزش سواد رسانه ای مورد نیاز است.

چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران

چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران

هدف از پژوهش حاضر «بررسی چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران» با نگاه سیستماتیک و رویکرد بین رشته ای و کمک گرفتن از رشته های مختلف علمی است.یافته های تحقیق نشان می دهد که برخی از چالش های نهاد علم و سیاستگذاری علم در کشور، مبتلا به حوزه روزنامه نگاری علم نیز هست.

عوامل موثر در افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی مجازی در سازمان های رسانه ای

عوامل موثر در افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی مجازی در سازمان های رسانه ای

در این تحقیق به موضوع عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکه های اجتمـاعی مجـازی درسـازمان های رسـانه ای (موردمطالعـه: انجمـن مدیران روابط عمومی ایران) پرداخته شده است.

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی برخط

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی برخط

مقالة حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران در شـبکه هـای اجتمـاعی می پردازد و تلاش می کند این عوامل را بر اساس اهمیت شان در انواع شبکه های اجتماعی بـرخط، رتبه بندی کند.

مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

مقاله حاضر به بررسی وضعیت مطالعه اینترنتی در بین مردم شهر تهران و زمینه های مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این موضوع از دو جنبه قابل توجه است: نخست اینکه، در گذشته مطالعه بیشتر از طریق منابع چاپی و مکتوب صورت می گرفت، ولی فضای رسانه ای اینترنت به خاطر دسترسی و راحت بودن، شرایط استفاده مداوم افراد را فراهم می آورد. دوم اینکه، در حالی که بخشی از میزان مطالعه افراد در طول شبانه روز اینترنتی است، اما عمدتاً در مطالعات رسمی به خاطر نو بودن موضوع، مورد توجه و سنجش قرار نمی گیرد.

بررسی نقش مطبوعات محلی در مدیریت بحران

بررسی نقش مطبوعات محلی در مدیریت بحران

در این مقاله به بررسی عملکرد روزنامۀ کرمان امروز (به عنوان رسانه محلی در زمان زلزله بم) دروت رسانه ای و مطبوعاتی در تجربۀ سانحه ای بزرگ (همچون زلزلۀ بم در کشور ایران) وجود دارد که به بحث درباره نحوة اطلاع رسانی مدیریت بحران زلزله پرداخته شده است.

از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها تا مطالعات رسانه های نوین

بازخوانی ارتباطات در ایران؛

از مفهوم وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها تا مطالعات رسانه های نوین

نویسنده در این مقاله بر اساس مطالعه ای تاریخی و تطبیقی نتیجه می گیرد که در «مطالعات رسانه های نوین باید هر دو وجه سخت افزاری و نرم افزاری تحوالت جدید را در تمامی سطوح رسانه ای و ارتباطی مد نظر قرار داد مرسوم است که در نشریات حرفه ای و تخصصی، سخنی آغازین برای ترسیم سیاستها و بایدها و نبایدهایی که به آنها مقیدند، بنویسند، امّا چنین رسمی در میان نشریات علمی- پژوهشی چندان رواج ندارد.

رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی

در این مقاله تلاش شده بر مبنای دیدگاه هابرماس درخصوص حوزه عمومی، این سؤالات صورتبندی شده و در پاسخ به این سؤالات، دیدگاههای متفاوت ارائه شده در خصوص تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی، دسته بندی شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزه عمومی در فضای مجازی است.

فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

سبکهای نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛

فرصتها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی

بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی سبک استفاده و تعامل کاربران شبکه های اجتماعی موبایلی و همچنین شناسایی آسیب ها و فرصت های ارتباطی تحمیلی چنین تکنولوژی انجام شده است.

سلفی، تصویر و باز سازی بدن(بخش دوم)

سلفی، تصویر و باز سازی بدن(بخش دوم)

سلفی گیرها اغلب از ورای تصاویر بدن با یکدیگر گقتگو دارند. به اشتراک گذاشتن یک تصویر می تواند جایگزین سلام، تمجید، تبریک تولد و یا غیره باشد.

بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه ای بین المللی

بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه ای بین المللی

مسئلة اصلی این پژوهش، بررسی نقش استعاره در گفتمان خبری رسانه است، اینکه استفاده از استعاره چگونه به انسجام گفتمانی کمک می کند و مخفیگاه ایدئولوژی می شود. پس از روشن شدن این بعد از کارکرد استعاره، در مرحلة بعد به بررسی راهکارهای عملی پرداخته خواهد شد که می توان از آنها در تولید متون خبری بهره گرفت.

تقسیم بندی و مهمترین قطب های رسانه­ ای در جهان عرب

تقسیم بندی و مهمترین قطب های رسانه­ ای در جهان عرب

نقش رسانه ­ها در جهان عرب تا سال 2010 مهم نبود و رسانه ­ها، رسانه ­های دولتی بوده­ و ایدئولوژی نظام را تببین و تحکیم می­ کردند و در محدودیت و تحت نظارت حکومت و دولت بوده است. اما از سال 1995 اولین شبکه مستقل یعنی شبکه الجزیره (که شبکه ­ای است که تا حدی خارج از گفتمان دولت ­ها حرکت می ­کند) شروع به کار کرد.

سلفی، تصویر و بازسازی بدن(1)

سلفی، تصویر و بازسازی بدن(1)

اهمیت و تعداد کاربرهای پلاتفرم های رسانه های اجتماعی تصویرـ محور مانند اینستوگرام و تامبلر و برنامه هایی همچون سنپشات و واتزآپ به طور روز افزون گسترش می یابند. در فیسبوک نیز اکثر ارتباطات از طریق تصویر صورت می گیرد.

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولتها در جوامع معاصر

دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجـه ویژه به بعد فنی پیشرفتهای ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می بیند. نوشتار حاضر به اثبات ایـن مـدعا مـی پـردازد کـه فضای مجازی در حال تغییر چارچوبهای دیپلماسی و سیاست بین الملل است.

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

نظام مندشدن و همگرایی رابطة دولت و مردم

دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه

در این مقاله تلاش خواهد شد که ضمن تبیین حکمرانی دوفضایی همراه، زمینه ها و روند رشد فناوری همراه، تعریف مفهومی دولت همراه، گونه شناسی مدل های دولت همراه، مز ایا و چالش های دولت همراه، رویکردها و نظریه های دولت همراه و موفقیت پذیرایی دولت همراه و در نهایت، دوفضایی شدن نظام حکمرانی دولت همراه مورد مطالعه و مداقه علمی قرار گیرد.

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مساله دانشجویان

نتایج پژوهش نشان می دهد که محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارتهای حل مسئله دانشجویان تأثیر دارد و بین گروه آزمایش و کنترل از نظر مؤلفه های حل مسئله (اعتماد به نفس در حل مسئله، استقبال یا اجتناب از فعالیتهای حل مسئله، کنترل رفتار و هیجان های خود حین حل مسئله و حل مسئله به طورکلی) تفاوت معنادار وجود دارد و گروه آزمایش عملکرد بهتری از نظر مؤلفه های حل مسئله نشان دادند.

برجسته سازى

برجسته سازى

برجسته سازى یعنى این اندیشه که رسانه هاى خبرى با ارائه خبرها، موضوع هایى را که مردم درباره ی آنها مى اندیشند، تعیین مى کنند.

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال

تنیدگی دنیای محتوای دیجیتالی با فرایندهای اقتصادی جهان اجتماعی شدة کنونی، برای کشورها ضرورتی برای تأمل استراتژیک در بحث «ثروت دیجیتالی» ایجاد کرده است. مقالة حاضر حاصل مطالعه ای عمقی در باب مسیر ثروت اندوزی دیجیتال کشور است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب