web
stats
علوم ارتباطات

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرد است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع رسانی، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه ای و جهانی را افزایش داد و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است.

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی

این مقاله در آغاز، به منظور ارائه تحلیل مفهومی از ماهیت قدرت و چگونگی بروز و اعمال آن در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با بهره گیری از نظرات متفکران برجسته این حوزه به تشریح وجوه گوناگون قدرت به ویژه در سال های اخیر می پردازد.

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

فناوری های نوین اطلاعاتی و مدیریت جهانی

محقق در این نوشتار در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که چالش های فرا روی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان کدامند؟ و با توجه به عصر جهانی شدن چه راهبردهایی را می توان جهت مدیریت بهینه فناوریهای نوین اطلاعاتی در جهان تدوین و ارائه نمود؟ هدف اصلی در تحقیق شناسایی و دستیابی به الگوی مدیریت فناوریهای نوین اطلاعاتی در کشور جهت حضور در عرصه جهانی می باشد.

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

تاثیر اپلیکیشن های تلفن همراه بر سبک زندگی

رسانه های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده اند به گونه ای که شاید بتوان گفت انجام امور بدون آن ها میسر نیست. تلفن همراه به عنوان رسانه غالب فردا که همه رسانه های پیش از خود را در خود جمع کرده است در خصوصی ترین تا عمومی ترین عرصه های زندگی ما حضوری فراگیر و همه لحظه ای دارد.

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

نوآوری رسانه های مدرن در رقابت های انتخاباتی

این مقاله، به نقش تلویزیون در انتخابات می پردازد. تلویزیون به مثابه رسانه ای فرهنگی، نقشی راهبردی در رقابت های انتخاباتی ایفا می کند؛ چراکه این رسانه منبع عظیمی از اخبار و سرگرمی است و این قابلیت را دارد تا کسانی را که به طور مستقیم علاقه ای به زندگی سیاسی ندارند، هدایت نماید.

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای

نویسنده در این مقاله، ابتدا به نقش و اثرگذاری رسانه های ارتباط جمعی بالخص رسانه های دیداری بر مخاطب می پردازد و سپس به تاثیر سایر رسانه های نوین ارتباطی در فرایند تبلیغات انتخاباتی اشاره می کند.

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

این نوشتار نگاهی آسیب شناسانه به نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در روند انتخابات ایران دارد نویسنده در لابه لای مطلب ضمن تشریح کاستی های رسانه های رسمی کشور (و در راس آن صدا و سیما) سعی می کند راهکارهایی را برای حل این مشکل ارایه دهد.

قابلیت های رسانه های سنتی و مدرن در جهت ترویج ارزش ها

در گفت و گو با دکتر حسن خجسته باقرزاده؛

قابلیت های رسانه های سنتی و مدرن در جهت ترویج ارزش ها

در انتقال یک پیام از رسانه ای به رسانه ای دیگر، در متن پیام تغییراتی صورت می گیرد (از یک شکل به شکلی دیگر تبدیل می شود) تا به اصل و معنای پیام خدشه ای وارد نشود. اصل متن رسانه ای همان است و فقط به شکل و شیوه ای دیگر بیان می شود. شاید به معنای واقعی اولیه اش نرسد، اما به آن نزدیک می شود و برای این کار ناچارید در متن پیام ملاحظاتی داشته باشید.

الگوی تبلیغات رسمی انتخابات در ایران با تاکید بر صدا و سیما

الگوی تبلیغات رسمی انتخابات در ایران با تاکید بر صدا و سیما

تاکنون، الگوی تبلیغاتی صدا و سیما در مورد هر انتخاباتی به قدری تکراری بوده است که دیگر از ماه ها قبل از هر انتخابات، مشخص است صدا و سیما چه رویه ای از برنامه سازی را در پیش خواهد گرفت. از این رو، همیشه امکان طرح این پرسش فراهم است که پیامد این الگوی مرسوم و حاکم بر رسانه های رسمی چیست و آیا به واقع نباید الگوی دیگری برای برنامه های انتخاباتی تدبیر کرد.

انتخابات الکترونیکی

انتخابات الکترونیکی

این گزارش مروری مختصر به تاریخچه انتخابات و بررسی مفاهیم رای گیری الکترونیکی دارد و سپس به تجارب کشورهای استونی، اسپانیا و ایتالیا در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی می پردازد.

آیا شبکه های اجتماعی به تکثر سلایق سیاسی منجرشده اند؟

بازاندیشی انتقادی

آیا شبکه های اجتماعی به تکثر سلایق سیاسی منجرشده اند؟

انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آینده نزدیک برگزار می شود،نمی تواند به دور از تاثیرات گسترده شبکه های اجتماعی باشد.از ماه ها پیش، تلگرام وارد فضای انتخاباتی ایران شده است.کانال های گوناگونی احزاب،گروه ها و کاندیداها ی انتخاباتی ایجاد کرده اند،مجموعه وسیعی از اطلاعات،دانش ها،تصاویر و گفت و گوهایی که فعالان سیاسی و اجتماعی در زمینه های مختلف انتخابات به وجود آورده اند، گواهی بر این واقعیت است که ما بیش از هر زمان دیگری با نوعی انتخابات سیاسی جدید روبرو هستیم؛ انتخاباتی که از جهات زیر با ادوار گذشته انتخابات تفاوت دارد.

انیمیشن موفق «شکرستان» به مقولات مدنی چگونه می نگرد؟

کلیشه سازی برای نقد زندگی مدرن

انیمیشن موفق «شکرستان» به مقولات مدنی چگونه می نگرد؟

از نظر سازندگان شکرستان، مدرنیته پدیده ای است که موجب از هم پاشیدن خانواده، تعارض نسلی، ترویج مدهای مبتذل، از بین رفتن تعهد کاری و فاصله گرفتن فرزندان از والدین شده است.

مخاطب شناسی در ارتباطات میان فردی

مخاطب شناسی در ارتباطات میان فردی

در ارتباطات انسانی و میان فردی اشخاصی که به طور مداوم ومستمر در چرخه ارتباطی قرارمی گیرند و ما را بر آن می دارند که رابطه خود را با آن ها حفظ کنیم، بی شک برای ما ارزشمند و قابل تقدیر هستند. این ارزشمندی گاه بر اساس معیارهای مادی و گاه معنوی است.

ارتباطات الکترونیک و جایگاه آن در بهینه سازی تحقق دولت الکترونیک

ارتباطات الکترونیک و جایگاه آن در بهینه سازی تحقق دولت الکترونیک

بی شک همه ما می دانیم که انواع تکنولوژی ارتباطات الکترونیک و به ویژه تکنولوژی فضای مجازی وب و پست الکترونیک، نقش مهم و به سزایی درحوزه ارتباطات جوامع امروزی ایفاء می کند به نحوی که نمی توان از آن صرف نظر کرد و در عین حال آثار قابل توجهی ناشی از رسوخ این تکنولوژی ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان امروزی، مشهود است.

چرا روابط عمومی را مهندسی انسانی می نامند؟

چرا روابط عمومی را مهندسی انسانی می نامند؟

روابط عمومی ها مهندسان ارتباط انسانی هستند و از آن جهت، کار در روابط عمومی کار فاخری است که در مرحله اول، تسخیر اندیشه عقلانی مخاطب مورد توجه است و درمرحله دوم نفوذ در قلب مخاطبان که خود هنر است و این نفوذ در قلب مخاطبان است که می ماند و پایدار است.

نقد برنامه های دینی تلویزیون؛ کاراکترهایی که آرمان بزرگ ندارند

نقد برنامه های دینی تلویزیون؛ کاراکترهایی که آرمان بزرگ ندارند

اصلی ترین وظیفه رسانه این است که مخاطب را با اساسی ترین موضوعات ابدی و ازلی بشر مواجه کند. مخاطبی که موضوعی مساله اش شده باشد، تا خودش پاسخ را نیابد، آرام نخواهد نشست.

بررسی نقش فیس بوک بر تغییر ماهیت شیوه های انتشار اخبار و اطلاعات

بررسی نقش فیس بوک بر تغییر ماهیت شیوه های انتشار اخبار و اطلاعات

این پژوهش در پی یافتن پاسخی براین سوال است که فیسبوک چه تاثیری بر روزنامه نگاران ایرانی از لحاظ شیوه کار، مشارکت و انتشار اخبار دارد.

سواد انتقادی رسانه در کلاس های آموزش زبان انگلیسی

سواد انتقادی رسانه در کلاس های آموزش زبان انگلیسی

این نوشتار با دیدگاهی انتقادی سعی دارد این فرضیه را اثبات کندکه با یادگیری زبان انگلیسی توسط دانشجویان ،بخشی از فرهنگ وآداب وسبک زندگی غربی نیز به آنها منتقل می شود.

«شبکه های خصوصی» می آیند؟

پایان تنهایی «رسانه ملی»

«شبکه های خصوصی» می آیند؟

مشکلات اقتصادی موجود در حوزه فرهنگ خصوصا سینما و تلویزیون اتفاقی است که به امروز انتقاد بسیاری از هنرمندان را در پی داشته و عدم امنیت شغلی از دیگر مواردی است که هنرمندان هربار از مدیران فرهنگی طلب می کنند.به نظر می رسد بهبود شرایط اقتصادی هنرمندان و ایجاد بستر لازم برای فعالیت آنها می تواند تا حد زیادی امنیت شغلی را به هنرمندان بازگرداند.

سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در  برنامه های توسعه

مروری بر کشورهای منتخب

سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه

رشد انقلاب گونه فناوری اطلاعات و ارتباطات اکنون به عنوان زمینه ای راهبردی برای ایجاد مزیت های متمایزکننده دولت ها مطرح شده است. همانطور که فاوا دارای رشد و تغییرات بسیار زیاد است نحوه توسعه و کسب این فناوری پویا نیز بسیار مهم جلوه می کند.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب