web
stats
فرهنگی

موثرترین الگوی سیاست فرهنگی

موثرترین الگوی سیاست فرهنگی

موثرترین الگوی سیاست فرهنگی، سیاست ارتباطی است. سیاست فرهنگی آموزش عالی در ایران معاصر همواره مساله ما بوده است و تمام کسانی که درگیر نهاد آموزش عالی بوده اند، به معنای فرهنگی دانشگاه توجه داشته اند. در یک دهه اخیر نه تنها فرهنگ بلکه خود سیاستگذاری فرهنگی هم به ابژه شناخت تبدیل شده است.

استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی با ترکیه می باشد. در این مطالعه به بررسی ویژگی های فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مطالعات گلوب و هافستد، بررسی وضعیت موجود وتحلیل سواتی و ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته شده است.

نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی

نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی

عصر امروز عصر تمدن سازی است و عظمت یک تمدن به این است که با ظرفیت های خویش از بین امکانات پیش رو بهترین انتخاب ها را انجام دهد تا موثرترین نقش تمدنی را بیافریند. تحولات کنونی جهان و منطقه تشکیل تمدن نوین اسلامی را بیش ازپیش برای مسلمانان جدی و بااهمیت می کند. جهانی شدن اقتصاد و تاثیر مبادلات تجاری در انتقال ایدئولوژی، عواملی هستند که توجه به دیپلماسی اقتصادی را در میان دیگر عوامل تمدن سازی متمایز می کنند.

راه درمانِ بی اخلاقی در کسب وکارها چیست؟

مساله بی اخلاقی

راه درمانِ بی اخلاقی در کسب وکارها چیست؟

اگر از دید رفتاری به مقوله تقلب، دروغ و اشتباه در کسب وکارها نگاه کنیم، با بررسی مطالعات به این نتیجه می رسیم که انسان ها حتی در شغل های حساس و شریفی مثل پزشکی دچار خطا می شوند.

چگونه می توان کارآفرینان را به آینده امیدوار کرد؟

نقش دولت در برابر کارآفرینان

چگونه می توان کارآفرینان را به آینده امیدوار کرد؟

در این مقاله، چالش های کسب وکار در ایران و ریشه های نارضایتی کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفته است و با نگاهی به تجربه چندین دهه سیاستگذاری اقتصادی، تلاش شده است بین سیاست های موثر بر توسعه کارآفرینی و سیاست های مخرب و زمینه ساز رانت جویی، تمایزی برقرار شود.

زبان ها و گویش های ایران

زبان ها و گویش های ایران

گویشورانی که زبان شان ریشه در زبان باستانیِ نیا ایرانی دارد، از مناطق کردنشین عراق، سوریه و ترکیه در غرب تا قفقاز در شمال غربی، عمان در جنوب، کوه های پامیر در شمال شرقی و پاکستان و چین در شرق جغرافیای ایرانِ امروز پراکنده اند.

هنگام عصبانیت چگونه رفتار کنیم

مهار شعله های خشم

هنگام عصبانیت چگونه رفتار کنیم

خشم به خودی خود نه سازنده است و نه مخرب، بلکه این چگونگی برخورد با آن است که باعث می شود افراد بتوانند خشم را به خوبی مدیریت کنند. خشم چیزی است که آن را احساس می کنیم و به هر دلیل وجود دارد و نمی توانیم آن را انکار کنیم؛ بنابراین باید به آن توجه داشته باشیم.

مدیران خارجی چه دارند که مدیران ایرانی ندارند؟

هنر مدیریت

مدیران خارجی چه دارند که مدیران ایرانی ندارند؟

فوتبال ایران چیزی شبیه اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر، تقریباً همه چیز ایران شبیه اقتصاد ایران است. فوتبال ایران هم درست همان پتانسیل هایی را دارد که اقتصاد ایران دارد.

مرگ فرهنگ مطالعه

مرگ فرهنگ مطالعه

عادت کردن به مطالعه، همچون ساختن پناهگاهی است که بتوانید از ناملایمات زندگی، به سوی آن بگریزید.» سامرست موآم، نویسنده شهیر فرانسوی اگر در قید حیات بود درمی یافت که این روزها مردم برای گریز از مصائب زندگی پناهگاه های دیگری پیدا کرده اند، آنقدر که دیگر به کتاب پناه نمی برند.

تئوری های اشتباه

هشدارهایی برای سیاستگذاران فرهنگی

تئوری های اشتباه

بر این باوریم که در کشور ما دو نوع سیاستگذاری «پوپولیستی» و «استعلایی» اعمال می شود که هردو آنها اثرِعکس اجتماعی در فرآیندهای فرهنگی مان داشته اند. در این مقاله ابتدا این دو شکل از سیاستگذاری را تبیین و توصیف می کنیم و سپس افق هایی را که می توان در برابر آنها گشود معرفی خواهیم کرد.

بازنماییِ تصویر زنان در  تبلیغات تلویزیونی ایران

بازنماییِ تصویر زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران

مطالعه پیش رو با عنوان «بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن؛ کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف» با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به بررسی چگونگی بازنمایی تصویر زن در تبلیغات تلویزیونی می پردازد.

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ

فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ

در این تحقیق تلاش بر آن است تا با استناد به نظریه یوآخیم واخ به فهم پدیدارشناسانه و نیز سنخ شناسی تجربه زیسته دینی زنان از حضور در مجالس و هیئات مذهبی پرداخته شود. نمونه آماری 40 نفر از زنانی است که در مناطق مختلف تهران در مجالس مذهبی شرکت کرده اند.

مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

در پژوهش حاضر با عنوان «هرزه نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری» با اذعان به هرزه نگاری به عنوان نوعی فراواقعیت در حوزه جنسی و با استفاده از مفاهیم خاص بودریار در این خصوص، تجارب مصرف کنندگان این محصولات، با استفاده از روش تئوری زمینه ای پیگیری می شود.

اطلس فرهنگی ایران؛ مولفه محوری در پیوست نگاری و مهندسی فرهنگی

اطلس فرهنگی ایران؛ مولفه محوری در پیوست نگاری و مهندسی فرهنگی

در این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و سندپژوهشی در کنار فراتحلیل پژوهش های ملی و بین المللی صورت گرفته، ابعاد و مولفه های اطلس فرهنگی ایران را که مبنایی برای پیوست نگاری ها و ارزیابی تاثیرات اجتماعی است، تبیین می شود.

چالش های حوزه پسماند در شهرهای ایران

چالش های حوزه پسماند در شهرهای ایران

در کشورهای مختلف بهره گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می شوند، ولی در ایران پدیده پسماند با مسائلی مواجه شده است که در مقاله حاضر به ذکر آنها و ارائه چند راهکار می پردازیم.

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند.یافته ها نشان می دهد که سبک زندگی به معنی الگوی کنش های روزمرۀ مطعوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و مادی با مفاهیمی نظیر فرهنگ، خرده فرهنگ و مصرف همبسته است و با آنها همپوشانی جزئی و یا کلی دارد.

بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

فرهنگ، از مسائلی است که با زندگی آدمی پیوند همیشگی داشته و در طول تاریخ اندیشه بشر، پیوسته مورد توجه بوده است. لذا از زوایای گوناگون در خور بررسی و تامل است. هدف نویسنده این مقاله، بررسی رابطه و پیوند فرهنگ با عرفان بوده است.

شناسایی حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم با رویکرد انتظامی

شناسایی حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم با رویکرد انتظامی

هدف پژوهش حاضر شناخت حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم است تا کاربران انتظامی بتوانند از ابزارها و شیوه های مناسب تری برای پیشگیری، مقابله و یا کاهش اثر تهدید نرم بهره گیری کنند.

مشکلات و چالش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مشکلات و چالش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه های ملی سمبلی از غرور ملی و به خصوص در کشورهای جدید نشانی از ملی گرایی هستند و ازاین رو تنها دغدغه کتابداران نبوده و برای سیاستمداران نیز اهمیتی ویژه دارند. اغلب کتابخانه های ملی شامل آثار نادر، ارزشمند و قابل توجه هستند و وظیفه جمع آوری و حفظ ادبیات ملی در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند.

 زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

مطابق آیات قرآنی زینت گرایی محدود به بازه سنی خاصی نیست، اما با توجه به شاخصه های دوران جوانی ظهور و پدیداری این گرایش می تواند در این ایام باشد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب