web
stats
فرهنگی

اومانیسم سکولاریسم نیست

امکان اومانیسم اسلامی به روایت محمد لگنهاوزن؛

اومانیسم سکولاریسم نیست

مفهوم کلیدی و اساسی اومانیسم در تصور رایج ما به معنای انسان محوری به جای خدامحوری است و بر این اساس سخن گفتن از «اومانیسم اسلامی» عجیب به نظر می آید. محمد لگنهاوزن اما به جنگ این تصور رایج اما به زعم او غلط می رود. او در گفتار پیش رو که در دانشگاه شریف ارایه شده با نشان دادن معناهای متکثر و متنوع مفهوم اومانیسم نشان می دهد که اتفاقا آن تصور رایج سخت غلط است و تنها اشاره به برخی از خوانش ها از این مفهوم دارد.

فوکو را به یاد بیاور

درباره اهمیت آثار فوکو به رغم توصیه ژان بودریار

فوکو را به یاد بیاور

محورِ اصلی تحلیل های تاریخی فوکو شکل گیری های سوژه شدن است که از طریق گفتمان های تاریخی در هر مقطعی به ظهور می رسند. در اینجا است که می توان نقد ژان بودریار را در کتاب «فوکو را فراموش کن»، ارزیابی ای شتاب زده و تا حد قابل توجهی سطحی از مفهوم قدرت در آثار فوکو دانست.

عقل؛ داور وحی

نگاهی به تاملات کلامی و اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛

عقل؛ داور وحی

شرع در اندیشه خواجه به منظور جبران کاستی های عقل لازم است.بنابراین حکم شرع در این موارد ضروری است چراکه پیامبران برای هدایت انسان ها و تمرکز بر مساله تربیت آنها و نیز عدالت اجتماعی برانگیخته شدند و آنچه ایشان آورده اند هر چند موافق عقل اما در برخی موارد بالاتر از آن است؛ یعنی ساحتی است که قدرت عقل از درک آن عاجز است. با این حال خواجه نصیر عقل را داور وحی قرار داده است.

سوسوی نور، نجوای صدا

دیانت در اندیشه فیلسوفان قاره ای در گفتارهایی از بابک عباسی، محمد ابراهیم باسط و میثم سفیدخوش؛

سوسوی نور، نجوای صدا

فلسفه دین به عنوان یک شاخه پژوهشی مستقل در نیم سده اخیر، از دل سنت فلسفه تحلیلی بر آمده است و شکل و شمایل و خصایص و ویژگی های این سنت فکری را دارد. اگرچه بدون شک و تردید، فلسفه دین به مثابه تامل فلسفی در مورد دین، از دغدغه های اساسی همه فیلسوفان از جمله فیلسوفان موسوم به قاره ای نیز بوده و هست.

دریافت من از استاد همائی

دریافت من از استاد همائی

پروفسور رضا در پنجم دی سال جاری وارد صدوچهارمین سال از عمرش شد که بی اغراق می توان گفت حدود نُه دهه آن به علم و ادب سپری گردید.دانشوری که فارغ از جایگاه ممتاز علمی اش در سطوح جهانی، دلبستگی اصلی اش معنویت، فرهنگ ایرانی و ادبیات پربار فارسی است.به تازگی نیز کتاب «گلچینی از مقالات فرهنگی» ایشان را چاپ کرده که به تنهایی درسی بزرگ است، برای همگان و به ویژه جوانان که: «میاسای زآموختن یک زمان»! وجه غالب همین کتاب نیز تاریخ و ادبیات ایران است و آنچه در پی می آید، بخشی از آن است.

ایران و فلسفه یونان

ایران و فلسفه یونان

شاید نتوان کسی را یافت که چون از او درباره خاستگاه فلسفه بپرسند، جایی جز یونان باستان را نشان دهد؛ اما پروفسور بویس آغازگران فلسفة یونانی را دانش آموختگان مکتب زرتشت می داند، هرچند به مذاق غربیان خوش نیاید که دوست دارند تاریخ علوم را به هر شکلی که شده به یونان برسانند.

تاریخ نوشته خواهد شد

تاریخ نوشته خواهد شد

با آنکه چهار سال از درگذشت مرحوم استاد باستانی پاریزی گذشته است، عنایات ایشان در حق روزنامه اطلاعات همچنان ادامه دارد؛ نمونه اش مقاله حاضر که آقای مهندس حمید باستانی در چند سطر کوتاه نوشته اند: برنامة روزانة من خواندن و غلط گیری کتاب های پدر است با کمک دردانه خانم. در حال غلط گیری کتاب «حصیرستان» بودیم و مقالة اصلی آن که در باب طبری است و تاریخ نویسی او و گرفتاری هایی که تاریخ نویسان هر دوره دارند.

مولانا و انسان معاصر

مولانا و انسان معاصر

مولانا با وجدان انسان سخن می گوید. آن وجدان وقتی مستقیماً مورد خطاب قرار گیرد در همه زمان ها از نگاه مولانا می تواند تأثیر بپذیرد. یعنی خطاب مولانا چنان چه مورد توجه انسان قدیم بود می تواند بر اثر آن عنصر وجدانی مورد توجه انسان امروز نیز قرار بگیرد و انسان امروز هم با همان اساس و محور خود می تواند مورد خطاب مولانا قرار گیرد.

موانع آزادی اندیشه و اندیشیدن

موانع آزادی اندیشه و اندیشیدن

سعید زیبا کلام عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در همایش «چالش های انقلاب اسلامی در دهه پنجم» در نشست عدالت، مقاله خود را با عنوان موانع آزادی اندیشه و اندیشیدن با زیر عنوان تمهیدی برای نیل به مناسبات عادلانه ارائه کرد.

حکمت، تقوا و عقل

به مناسبت بزرگداشت آیت الله العظمی جوادی آملی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

حکمت، تقوا و عقل

در باب مفهوم حکمت، آن هم با تأکید و تأمل بر دانایی و معرفت بحث خواهیم کرد.بر این شباهت عقل و حکمت در منع و بازداشتن، بیفزاییم معنای مشابه گوهری ترین مفهوم قرآن در باب اخلاق انسان را، که همانا واژۀ «تقوا»ست.

نگاه آسیب شناسانه به معضل دعواهای کودکان

نگاه آسیب شناسانه به معضل دعواهای کودکان

«زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسرهای قدیم و جدید آن را شنیده اند. برخی نقل کننده آن بوده اند و بعضی هم شنونده.

عرفان عاشقانة حافظ

عرفان عاشقانة حافظ

یکی دیگر از معانیی که احمد غزالی بیان کرده است، این است که عشق در هر جا که باشد، چه در «آنجا» و چه در «اینجا»، در مرتبه ذات(که مرتبه کمون است) و چه در مرتبه ظهور و بروز آن در عالم صنع، مقدس است. پس عشق چه در حق تعالی باشد و چه در خلق، و خواه عاشق و معشوق هر دو ذات مقدس الهی باشند و خواه عاشق خلق باشد و معشوق حق، یا عاشق حق باشد و معشوق خلق، همه مقدس است.

عرفان عاشقانة حافظ

عرفان عاشقانة حافظ

درباره «عرفان عاشقانه حافظ» فهرست وار مطالبی بیان می گردد تا خواننده با روند عرفان عاشقانه و عشق حافظ آشنا گردد. این مقاله مشتمل بر 22 موضوع می باشد که هر کدام به صورت خلاصه مطرح گردیده است.

نگاهی به کارنامه فرهنگی دکتر اسلامی ندوشن

بر مدار فرهنگ و ایران

نگاهی به کارنامه فرهنگی دکتر اسلامی ندوشن

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (زاده 1304) از بزرگترین نویسندگان ایران است که همواره در مسیر حقیقت جویی، عدالت طلبی، آزادی خواهی حرکت کرده و در زمینه های مختلف ادبی و اجتماعی آثار درخشانی پدید آورده است.

بررسی تطبیقی عشق در اشعار نزارقبانی و نیما یوشیج

بررسی تطبیقی عشق در اشعار نزارقبانی و نیما یوشیج

پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی به مقایسه مضامین عاشقانه و توجه به معشوق زمینی دراشعار این دو شاعر پرداخته ابتدا به ارایه تعریفی مختصر از عشق و همچنین مختصری از زندگینامه نیما یوشیج و نزار قبانی پرداخته و در ادامه مضامین مشترک در شعر دو شاعر را با ارایه نمونه های شعری بررسی کرده است.

تاریخچه ایران شناسی در روسیه

تاریخچه ایران شناسی در روسیه

شرق شناسی و بطور خاص ایران شناسی در روسیه قدمت زیادی دارد. در طول قرن 18 میلادی پژوهشهایی درباره زبانهای شرقی در روسیه صورت گرفت. در این میان زبان فارسی از اهمیت فراوانی داشت زیرا زبان کشور همسایه ای بود که روابط تجاری و دیپلماتیک تنگاتنگی با روسیه داشت.

مسئله چیست؟

مسئله چیست؟

مقاله زیر برای کنفرانس «آزادی دینی و حقوق بشر: وحدت، تنوع و چندجانبه گرایی» تهیه شد که در 21 و 22 اکتبر 2018 در امان ـ پایتخت اردن ـ برگزار شد. برگزارکنندگان عبارت بودند از: وزارت خارجه ایتالیا، دانشگاه کاتولیکی میلان و دو مرکز تحقیقات مدیترانه و با مشارکت مؤسسه سلطنتی مطالعات بین دینی اردن.

برهان عقلیِ نظم

برهان عقلیِ نظم

در فضای مجازی دگراندیشان گاهی اصول اقتصادی و سیاسی نظام اسلامی را نشانه می گیرند، و احیانا با طرح شبهاتی در صدد ایجاد تزلزل در باورهای جوانان هستند. در این مقاله یکی از شبهات آنان پیگیری شده است.

حسن و قبح ذاتی از گزاره های خودمعیار است

حسن و قبح ذاتی از گزاره های خودمعیار است

اخیراً در روزنامه اطلاعات مقالاتی در باره یک رشته مسائل فقهی منتشر شده که در میان آنها سخن از «حسن و قبح عقلی» و استنباط احکام از طریق مصالح و مفاسد به میان آمده است. این مقاله به توضیح دو موضوع پرداخته است.

 تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی- بخش اول

تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز

از مسائل مهمی که فقیهان شیعی در دانش اصول به آن دقت ورزیده و آن را مبنای کار خود قرار داده اند، «سیرة عقلا» یا «بنای عقلا» و یا «حجیت سیرة عقلا»ست.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی برگزار می کند:

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

1 از 4

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

2 از 4

نوروز و صلح

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

نوروز و صلح

3 از 4

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

4 از 4

تازه ترين مطالب