web
stats
فرهنگی

2 چهره از یک مرد

گزارش از خانه، آرامگاه و نهضت میرزا کوچک جنگلی

2 چهره از یک مرد

زخم بر قلب میرزا نشسته بود، قلب او ایران بود و زخم اگر بر قلب نشیند تو «نه» می توانی زخم را از قلبت وابکنی و «نه» می توانی قلبت را دور بیندازی. سرنوشتِ ما و وطنمان ایران، دست مردان مستبدی چون محمد علی قاجار و رضا خان نهاده بودند که مثل «بت بعل» در تهران نشسته بودند و برای سیرکردن عطش قدرت، دایم خون می طلبیدند. میرزا و رضاخان همان قدر از یکدیگر دور بودند که خدا و شیطان از هم!. رضاخان چون شتر، دیر کینه به دل می گرفت اما وقتی که کینه به دل می گرفت، خاموش کردن آن آتش، آسان نبود، تا نمی سوزاند فرو نمی نشست.

بررسی مسایل و مشکلات حوزه کتاب

بررسی مسایل و مشکلات حوزه کتاب

حوزه «کتاب و نشر» در کشور در وضعیتی قرار دارد که می توان از آن به عنوان بحران یاد کرد. با بررسی و فراتحلیل دیدگاه های موجود و پژوهش های انجام شده، علل و عوامل این وضعیت بحرانی را می توان در سه سطح کلان، میانه و خرد تقسیم بندی کرد.

روان شناسی اخلاق از نظرگاه مولانا

روان شناسی اخلاق از نظرگاه مولانا

ملای روم همچون روانکاوی زوایای پنهان وجود را می کاود تا آسیب ها و آفت های آن را بر ما آشکار سازد. یکی از مهمترین دست افزارها او برای این کاوش، اخلاقی است که ارزش ها و بایسته های مربوط به آن در گوشه گوشه کلام مولانا موج می زند.

بازنمایی زن در سینمای پس از انقلاب

بررسی نقش زنان در فیلم های سینمایی پس از انقلاب اسلامی

بازنمایی زن در سینمای پس از انقلاب

با وقوع انقلاب اسلامی وضعیت زنان در فیلم ها تغییر کرد. در ابتدا یک عقب نشینی کامل مشاهده شد. کمتر فیلمی یافت می شد که زنی در آن نقش داشته باشد. نقش زنان در این فیلم ها فرعی تر از آن بود که به چشم بیاید اما پس از طرح چارچوب ها و تصویب قوانینی برای ساخت فیلم ، بار دیگر «زنان » بر پرده های سینما ظاهر شدند.

علم و مرگ در 2 سوی مرز نظام معنایی اسلام و غرب

علم و مرگ در 2 سوی مرز نظام معنایی اسلام و غرب

واژگانی چون علم و مرگ در منظومه های فکری و نظام معنایی اسلام و غرب جلوه های مفهومی متفاوت و حتی متضاد می یابد که این تفاوت نشان دهنده ژرفای شکاف بین این 2 نظام معنایی است.

سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر

سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر

از نظر اندیشمندی چون «داوود فیرحی»، منش «امام موسی صدر» رهبر شیعیان لبنان در ترسیم و تفهیم سبک زندگی مسلمانی در جامعه های متکثر به تایید نوعی مردمسالاری می انجامد که می توان آن را «مردمسالاری انجمنی» نامید.

شهید بهشتی و مفهوم کرامت انسانی

شهید بهشتی و مفهوم کرامت انسانی

شهید بهشتی جایگاه انسان را از کامل ترین دیدگاه ها تلقی می کند و معتقد است که وظیفه حکومت در برابر انسان ها فراهم کردن فضایی است که بدون اجبار و اکراه زمینه لازم برای «انتخاب آزادانه و آگاهانه» افراد فراهم باشد، به گونه ای که افراد خود پیامدهای انتخابگری شان را برعهده گیرند که در نتیجه چنین برخوردی، «شهروندانی مسئول» در جامعه ای مدنی خواهیم داشت.

جایگاه فرهنگ در خرد جمعی ایرانیان

گفت وگو با دکتر علی اصغر مصلح (رییس دانشکده الهیأت و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)

جایگاه فرهنگ در خرد جمعی ایرانیان

دولت اعتدال در دیپلماسی خارجی "روش مذاکره" را در پیش گرفت و برای فیصله بخشیدن به مسایل فی مابین، به قواعد بین المللی و اصول مذاکرات معقول تن داد. این روش و نتایج آن، فرهنگ و جامعه ایرانی را به سوی رفتار گفت وگویی با دیگر فرهنگ ها سوق داد.

حکمت دعا از زبان مولانا

حکمت دعا از زبان مولانا

مولانا جلال الدین بلخی حقیقت حکمت را به زبان ساده و شعر بیان کرده است. از این رو باید سخنان بزرگانی چون وی را بخوانیم تا به رازهای کتاب آسمانی پی ببریم. از جمله این رازها دعا است که مولانا با کلید حکمت آن را گشوده است.

سلطان و شبان

سلطان و شبان

سن خوزه، پایتخت کاستاریکا، دیوارهای بلند، سیم های خاردار، محافظان مسلح، دروازه ای بزرگ و آهنین، اینها همه متعلق به قصر افسانه ای امپراتور عدد سیزده در سال های پایانی حیات بود. هژبر یزدانی، نماد عصری که تهران یک ال دورادوی حقیقی محسوب می شد و آیین مصرف خودنمایانه، معماری پرزرق و برق و سلیقه شخصی پرزرق و برق تر بخشی از منش مسلط زمانه بود. او نماد همه افراط ها، فسادها و رفیق بازی هایی بود که روی تاریک این ال دورادو را می ساختند.

گفتاری انتقادی در فرهنگ مصرفی ایران

گفتاری انتقادی در فرهنگ مصرفی ایران

رفتار مصرفی مقوله ای پیچیده است که در فهم و تحلیل آن سویه های مختلفی از بنیان های نظری و رشته ای را می توان به کار گرفت. روانشناسی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق، دین و البته متن تاریخی و شرایط وضعیتی و ساختاری جامعه در کلیتی هماهنگ کنشها، ارزشها و جهت گیری های مصرفی ما را شکل می دهند و برای شناخت سویه های مختلف این تجربه آشنا و همه جا حاضر گریزی از توجه به این ابعاد نیست.

فرایند معناپردازی در «برج آزادی»

فرایند معناپردازی در «برج آزادی»

بناها معمولاً افزون بر کاربرد بناگونه شان، گاه کارکردهای اجتماعی فرهنگی دیگری نیز دارند که لزوماً برگرفته از عنصر ساختمانی آن ها نیست. در این میان، برخی بناها در شرایط تاریخی و موقعیتی خاصی، ویژگی های متمایزی پیدا می کنند و در نتیجه تداعی گر امور دیگری می شوند. با این توضیح و از این زاویه، «برج آزادی» و میدان پیرامون آن، حامل و بازتابنده ی دگرگونی های اجتماعی فرهنگی و نیز گاه موقعیتی و ساختمانی گوناگونی بوده است.

بررسی ممیزی در سینمای ایران در مقایسه با آمریکا و فرانسه

بررسی ممیزی در سینمای ایران در مقایسه با آمریکا و فرانسه

در این مقاله با طرح این پرسش که دولت های ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا تا چه میزان در محتوای تولیدات سینمایی خود ورود می کنند، تلاش شده تا نظام ممیزی یا سانسور در سیستم سیاستگذاری هنری آنها بررسی شود.

 شهید بهشتی، نوگرای دینی

نیم نگاهی به آثار و اندیشه های نامداران ایرانی

شهید بهشتی، نوگرای دینی

«سیدمحمد حسینی بهشتی» که در آستانه سی و چهارمین سالگرد شهادتش هستیم افزون بر حضور عملی در عرصه سیاسی، در حوزه نظری و اندیشه سیاسی نیز جایگاهی مهم داشت. وی جزو دسته ی نوگرایان دینی است. «نوگرایی دینی» با اصالت بخشیدن به سنت دینی، در صدد بازسازی آن در زمینه تجدد است .

جان رالز؛ دموکرات یا برابری طلب؟

به بهانه انتشار کتاب "نظریه ای در باب عدالت" اثر جان رالز

جان رالز؛ دموکرات یا برابری طلب؟

در روزهای پایانی سال93، ترجمه کتاب "نظریه ای در باب عدالت" اثر جان رالز، فیلسوف سیاسی شهیر امریکایی (2002-1921) براساس آخرین ویراست و با ترجمه ی «مرتضی نوری» به همت نشر مرکز منتشر شد. پیش تر ویراست نخست این اثر با عنوان "نظریه عدالت" توسط محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی در سال 87 از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چاپ رسیده بود.

کتاب و کتابخانه در قلمرو زبان فارسی

مقاله منتشر نشده ای از «ایرج افشار» برای نخستین بار در «ایران»

کتاب و کتابخانه در قلمرو زبان فارسی

متنی که در زیر می آید، بخشی از مقاله منتشر نشده زنده یاد استاد «ایرج افشار»؛ ایران شناس نامدار است که در جلد 17مجموعه «تاریخ جامع ایران» (صفحه 67 به بعد) آمده است. این مجموعه سه شنبه 26 خرداد رونمایی و به بازار کتاب عرضه شد. مقاله حاضر به انگیزه رونمایی از این اثر سترگ، از سوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، منتشر شده است.

زبان فارسی، مخاطرات و ظرفیت ها

زبان فارسی، مخاطرات و ظرفیت ها

موضوع این گفت وگو ، مخاطرات و ظرفیت های زبان فارسی است .طبیعی است که موضوع ، موضوع ذهن همه ماست و متخصصها و کارشناسانی که دعوت شدند در این باب بحث شایسته ای خدمتتون تقدیم خواهند کرد . مهمانان این گفت وگو جناب آقای دکتر اصغر دادبه استاد ادبیات ، فلسفه که خیلی از کسانی که امروز یا متخصص یا صاحب نظر در مورد حوزه ادبیات هستند یا داعیه صاحب نظری دارند از شاگردان ایشان هستند و هم اکنون هم مدیر بخش ادبیات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلام هستند. هم چنین جناب دکتر کوروش صفوی یکی از عزیزترین و دوست داشتنی ترین استادان زبان شناسی در کشور ما در حوزه ترجمه ،در حوزه تعلیم صاحب نظر هستند در مورد زبان شناسی . ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.

 بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

ظرفیت های فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی در 2 حوزه اقتصاد فرهنگ(صنعت فرهنگ) و فرهنگ اقتصاد وجود دارد. در این تلقی فرهنگ، امر وابسته و تبعی نیست که ابزاری برای اهداف اقتصادی باشد بلکه فرهنگ خود استقلال و موضوعیت دارد و هدف، تحقق اقتصاد کمتناسب با فرهنگ دینی اسلامی است.

پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی

بازخوانی تاریخ ادبیات معاصر

پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب