web
stats
فرهنگی

بازسازی روحیه ی پدرسالاری در شهر امروزی

بازسازی روحیه ی پدرسالاری در شهر امروزی

پدر، تصویری است که انسان شهرنشین امروزی، از کودکی خود و تصویر غالب پدر که از گذشته حاکم زندگی و تجربه ی زیسته ی جماعت پیشین بود، دارد. پایبندی به انگاره های ازلی قومی، پایبندی به تصویر کودکی که از گذشته به ارث رسیده است و حفظ شأن پدر در تعاملات شهری موجب شده است این تصویر، جامعه ی شهرنشین امروزی را هم به دلالت واداشته و صورت بندی کند.

تاملی درباب بدن، جنسیت و آرایش در زنان

مطالعه موردی در استان بوشهر

تاملی درباب بدن، جنسیت و آرایش در زنان

امروزه بحث بدن به دلیل دگرگونی های جدیدی که مرتبط با مدرنیته می باشد دارای معنای جدیدتری شده و تنها معنای جسمانی آن مورد توجه نیست و مواردی از قبیل سیاسی شدن بدن، افزایش فرهنگ مصرفی و توسعه فناوری های مرتبط با بدن را نیز در خود جای داده است.

تعرض گسترده به منابع طبیعی؛ روندها و پیامدها

تعرض گسترده به منابع طبیعی؛ روندها و پیامدها

تضعیف سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین و منفی ترین پیامدهای تعرض گسترده به منابع طبیعی و اراضی ملی است.در سال های اخیر تعدادی از جامعه شناسان بر روی ارتباط مواجه مسئولیت پذیرانه شهروندان با محیط زیست و وضعیت سرمایه اجتماعی مطالعاتی انجام داده و آن را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده اند.

بررسی رابطه فرهنگ و زبان فارسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

پلی به سوی همگرایی

بررسی رابطه فرهنگ و زبان فارسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

ر این مجال می کوشیم با استفاده از منابع تاریخی، با نشان دادن گستردگی پهنه جغرافیایی این زبان به این سوال مهم پاسخ دهیم که به راستی چه رابطه ای میان زبان و ادب فارسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ آیا زبان فارسی توانسته است در مناسبات منطقه ای و بین المللی راهگشای سیاست و روابط خارجی ما با دیگران باشد؟

گامی به سوی ارتقای نهضت مطالعه مفید

شبکه کتابخوانان حرفه ای

گامی به سوی ارتقای نهضت مطالعه مفید

امروزه مطالعه تنها محدود به کتاب، مجله و یا روزنامه نمی شود و محمل های جدیدی که برای مطالعه بوجود آمده، راه را برای افزایش مطالعه گشوده است تا در هر زمان و در هر مکان بتوان به جستجوی سریع منابع دلخواه برای مطالعه دست یافت. رسانه های اجتماعی گونه ای از ابزارهای الکترونیکی مبتنی بر وب 2 هستند که به فراخور ماهیت و عملکرد خود به محملی برای اطلاع رسانی و دانش اندوزی تبدیل شده اند. شبکه کتابخوانان حرفه ای یک شبکه اجتماعی موضوعی با محوریت کتاب است که در راستای افزایش مطالعه مفید و دستیابی به افق چشم انداز 1404 از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور راه اندازی شده است. این مقاله ضمن معرفی شبکه کتابخوانان حرفه ای، نقش آن را در ارتقای نهضت مطالعه مفید بیان می کند.

نقش فضاهای فرهنگی شهر در رفتارهای اجتماعی شهروندان

نقش فضاهای فرهنگی شهر در رفتارهای اجتماعی شهروندان

در میان منابع فرهنگی مختلف مانند خانواده, آموزش و پرورش و غیره که ذهن انسان ها یا محتوای آن یعنی فرهنگ انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهند, فضاهای فرهنگی شهری هستند.

تحلیل نشانه شناختی فیلم محمد رسول الله (ص)

سیمای شخصیت های مقدس در آثار هنری

تحلیل نشانه شناختی فیلم محمد رسول الله (ص)

بازنمایی چهره اشخاص مقدس در آثار سینمایی از آغاز تاکنون، به انحای گوناگونی صورت گرفته است. با تأمل بر سیر تطور این موضوع می توان دریافت که هم راستا با تغییر نگرش ها و رویکردهای معنوی و عقلی تولیدکنندگان این آثار، جایگاه مقدسین نیز در منظر ایشان تغییر کرده و به تبع آن، بازنمایی چهره های مقدس در آثار سینمایی نیز دستخوش تغییر شده است.

از تاریخ نگاری سنتی تا تاریخ نگاری نوین

از تاریخ نگاری سنتی تا تاریخ نگاری نوین

در تاریخ نگاری سنتی، مورخ به دنبال واقعه‎یابی بود و به یک تاریخ مرده می‎انجامید؛ در تاریخ‎نگاری مدرن تلاش می شود مورخ حداقلی از تفکر و تحلیل را داشته باشد، تا بتواند رخدادهای گذشته را عمق و جان و معنا بدهد و با تحول تاریخی به سوی فهم گذشته برود و بتواند یک مجموعه‎ای معنادار را تولید کند.

نابودی منابع و چالش امنیت زیست محیطی

نابودی منابع و چالش امنیت زیست محیطی

طی یک و نیم دهه اخیر از میانه خرداد تا مهرماه هر سال نابودی بنیادهای زیستی (آب و هوا، آب و خاک) در کانون توجه و هشدار رسانه ها، کارگزاران و مردم درگیر در بحران های زیست محیطی بوده است .شگفتی آنجاست که داده های موجود گویای بدتر شدن وضعیت سالانه بنیادهای زیستی کشور هستند. خرداد امسال نیز کمبود آب در بسیاری شهرهای کشور، گسترش ریزگردها، جنگل سوزی در چندین استان و خشکیدن تالاب های کشور از پر بسامدترین رخدادهای رسانه ای خردادماه در حوزه امنیت زیست محیطی کشور بودند که متن پیش روی به واکاوی این مسایل پرداخته است .

تغییر سبک زندگی خانواده بنیاد؛ زمینه ها و پیامدها

تغییر سبک زندگی خانواده بنیاد؛ زمینه ها و پیامدها

پدیده تجرد در کشور در چند سال اخیر بحث های بسیاری را بر انگیخته است. افزایش سن مجردان و عبور از سن متعارف وورد به سن تجرد قطعی از جمله بحران های نو پایی است که در صورت سو مدیریت و فقدان راهکارهای مناسب نه تنها در برخی کجروی های اجتماعی نقش مستقیم داشته و سبک زندگی خانواده بنیاد را در معرض تهدید قرار می دهد بلکه بروز برخی اختلالات روانی همچون فقدان انگیزه، انزواگرایی و افسردگی در میان گستره قابل ملاحظه ای از جمعیت فعال کشور خواهد شد .اهمیت این مسایل لزوم بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بحران از جمله دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را ضروری می کند .

جنسیت، مصرف و فرهنگ شهری

جنسیت، مصرف و فرهنگ شهری

همزمانی گسترش شهرها با جریان صنعتی شدن در دنیا و بالطبع ظهور پدیدۀ تولید انبوه، مفهومی عمیق به موضوع مصرف بخشیده است. شهرهای بزرگ دیگر تنها یک "محدوده" به حساب نمی آیند بلکه برساخته ای از یک "محدوده" و یک "کنش" هستند، که می توان آن را "فرهنگ شهری" نامید که "مصرف" یکی از مولفه های آن شده است.

چرا برای «حال» زندگی نمی کنیم؟

گفتاری از مصطفی ملکیان:

چرا برای «حال» زندگی نمی کنیم؟

وقتی انسان آرامش دارد که بساط مقایسه کردن خودش با دیگران در ذهن و مسابقه دادن با دیگران در عمل را تعطیل کند. انسان موفق کسی است که خودش را با خودش مقایسه می کند و با خودش مسابقه می دهد اما برای اینکه انسان دچار سرزنش دیگران نشود، باید به ارزش داوری های دیگران اهمیت بی مورد ندهد

2 چهره از یک مرد

گزارش از خانه، آرامگاه و نهضت میرزا کوچک جنگلی

2 چهره از یک مرد

زخم بر قلب میرزا نشسته بود، قلب او ایران بود و زخم اگر بر قلب نشیند تو «نه» می توانی زخم را از قلبت وابکنی و «نه» می توانی قلبت را دور بیندازی. سرنوشتِ ما و وطنمان ایران، دست مردان مستبدی چون محمد علی قاجار و رضا خان نهاده بودند که مثل «بت بعل» در تهران نشسته بودند و برای سیرکردن عطش قدرت، دایم خون می طلبیدند. میرزا و رضاخان همان قدر از یکدیگر دور بودند که خدا و شیطان از هم!. رضاخان چون شتر، دیر کینه به دل می گرفت اما وقتی که کینه به دل می گرفت، خاموش کردن آن آتش، آسان نبود، تا نمی سوزاند فرو نمی نشست.

بررسی مسایل و مشکلات حوزه کتاب

بررسی مسایل و مشکلات حوزه کتاب

حوزه «کتاب و نشر» در کشور در وضعیتی قرار دارد که می توان از آن به عنوان بحران یاد کرد. با بررسی و فراتحلیل دیدگاه های موجود و پژوهش های انجام شده، علل و عوامل این وضعیت بحرانی را می توان در سه سطح کلان، میانه و خرد تقسیم بندی کرد.

روان شناسی اخلاق از نظرگاه مولانا

روان شناسی اخلاق از نظرگاه مولانا

ملای روم همچون روانکاوی زوایای پنهان وجود را می کاود تا آسیب ها و آفت های آن را بر ما آشکار سازد. یکی از مهمترین دست افزارها او برای این کاوش، اخلاقی است که ارزش ها و بایسته های مربوط به آن در گوشه گوشه کلام مولانا موج می زند.

بازنمایی زن در سینمای پس از انقلاب

بررسی نقش زنان در فیلم های سینمایی پس از انقلاب اسلامی

بازنمایی زن در سینمای پس از انقلاب

با وقوع انقلاب اسلامی وضعیت زنان در فیلم ها تغییر کرد. در ابتدا یک عقب نشینی کامل مشاهده شد. کمتر فیلمی یافت می شد که زنی در آن نقش داشته باشد. نقش زنان در این فیلم ها فرعی تر از آن بود که به چشم بیاید اما پس از طرح چارچوب ها و تصویب قوانینی برای ساخت فیلم ، بار دیگر «زنان » بر پرده های سینما ظاهر شدند.

علم و مرگ در 2 سوی مرز نظام معنایی اسلام و غرب

علم و مرگ در 2 سوی مرز نظام معنایی اسلام و غرب

واژگانی چون علم و مرگ در منظومه های فکری و نظام معنایی اسلام و غرب جلوه های مفهومی متفاوت و حتی متضاد می یابد که این تفاوت نشان دهنده ژرفای شکاف بین این 2 نظام معنایی است.

سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر

سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر

از نظر اندیشمندی چون «داوود فیرحی»، منش «امام موسی صدر» رهبر شیعیان لبنان در ترسیم و تفهیم سبک زندگی مسلمانی در جامعه های متکثر به تایید نوعی مردمسالاری می انجامد که می توان آن را «مردمسالاری انجمنی» نامید.

شهید بهشتی و مفهوم کرامت انسانی

شهید بهشتی و مفهوم کرامت انسانی

شهید بهشتی جایگاه انسان را از کامل ترین دیدگاه ها تلقی می کند و معتقد است که وظیفه حکومت در برابر انسان ها فراهم کردن فضایی است که بدون اجبار و اکراه زمینه لازم برای «انتخاب آزادانه و آگاهانه» افراد فراهم باشد، به گونه ای که افراد خود پیامدهای انتخابگری شان را برعهده گیرند که در نتیجه چنین برخوردی، «شهروندانی مسئول» در جامعه ای مدنی خواهیم داشت.

جایگاه فرهنگ در خرد جمعی ایرانیان

گفت وگو با دکتر علی اصغر مصلح (رییس دانشکده الهیأت و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی)

جایگاه فرهنگ در خرد جمعی ایرانیان

دولت اعتدال در دیپلماسی خارجی "روش مذاکره" را در پیش گرفت و برای فیصله بخشیدن به مسایل فی مابین، به قواعد بین المللی و اصول مذاکرات معقول تن داد. این روش و نتایج آن، فرهنگ و جامعه ایرانی را به سوی رفتار گفت وگویی با دیگر فرهنگ ها سوق داد.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

1 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

2 از 4

فراخوان کتاب سال جوانان

وزارت ورزش و جوانان فراخوان داد:

فراخوان کتاب سال جوانان

3 از 4

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

4 از 4

تازه ترين مطالب