web
stats
فرهنگی

زبان فارسی، مخاطرات و ظرفیت ها

زبان فارسی، مخاطرات و ظرفیت ها

موضوع این گفت وگو ، مخاطرات و ظرفیت های زبان فارسی است .طبیعی است که موضوع ، موضوع ذهن همه ماست و متخصصها و کارشناسانی که دعوت شدند در این باب بحث شایسته ای خدمتتون تقدیم خواهند کرد . مهمانان این گفت وگو جناب آقای دکتر اصغر دادبه استاد ادبیات ، فلسفه که خیلی از کسانی که امروز یا متخصص یا صاحب نظر در مورد حوزه ادبیات هستند یا داعیه صاحب نظری دارند از شاگردان ایشان هستند و هم اکنون هم مدیر بخش ادبیات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلام هستند. هم چنین جناب دکتر کوروش صفوی یکی از عزیزترین و دوست داشتنی ترین استادان زبان شناسی در کشور ما در حوزه ترجمه ،در حوزه تعلیم صاحب نظر هستند در مورد زبان شناسی . ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند.

 بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

ظرفیت های فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی در 2 حوزه اقتصاد فرهنگ(صنعت فرهنگ) و فرهنگ اقتصاد وجود دارد. در این تلقی فرهنگ، امر وابسته و تبعی نیست که ابزاری برای اهداف اقتصادی باشد بلکه فرهنگ خود استقلال و موضوعیت دارد و هدف، تحقق اقتصاد کمتناسب با فرهنگ دینی اسلامی است.

پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی

بازخوانی تاریخ ادبیات معاصر

پروین اعتصامی در گذرگاه ادبیات تعلیمی

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب