web
stats
فرهنگی

نفوذ آثار خارجی در سروده های اخوان ثالث

نفوذ آثار خارجی در سروده های اخوان ثالث

در سده چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمه آثار ادبی غرب، همچون رمان ها و نمایشنامه ها و اشعار، به منزله یکی از جریان های فرهنگی عصر جدید، می تواند دگرگونی های ادبیات معاصر ایران را به درستی نشان دهد.

زبان های بومی، قربانیان خاموش جهانی شدن

خرده فرهنگ ها درحال انقراض هستند

زبان های بومی، قربانیان خاموش جهانی شدن

نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در نابودی زبان ها عوامل عدیده ای دخیلند که دارای ابعاد روان شناختی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و از جنبه های خرد مانند میزان علاقه فردی کاربران به حفظ زبان مادری گرفته تا جنبه های کلان مانند کاهش جمعیت گویشوران، عوامل طبیعی، استعمار، جهانی شدن، نقش دولت های ملی و ... را شامل می باشد.

مطالعه و بررسی نقوش سکه های ساتراپ های دوره هخامنشی

مطالعه و بررسی نقوش سکه های ساتراپ های دوره هخامنشی

سکه های هخامنشی مدرک گرانبهایی از تاریخ، فرهنگ، هنر و مذهب ایران باستان به شمار می روند. مهمترین سکه های دوره هخامنشی پس از سکه های شاهی که از آن پادشاهان بود سکه هایی بودند که توسط ساتراپ ها (شهربان ها) در ایالات مختلف ضرب می شدند و در نقوش پشت و رویشان تفاوت های قابل توجهی با سکه های شاهی داشتند.

چگونه می توان مردم هراسان را به سوی رفتارهای بهینه سوق داد؟

لرزش قواعد اجتماعی

چگونه می توان مردم هراسان را به سوی رفتارهای بهینه سوق داد؟

زلزله اخیر تهران، بیش از پیش توجه را به سمت رفتارهای اجتماعی مردم در هنگام بروز بحران جلب کرد و کمبود آموزش های قبل، حین و بعد از حادثه را نشان داد. قواعد اجتماعی وجود دارند که در جامعه ما جاری و ساری هستند.

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟

نوشتار فرارو با عنوان «اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی» به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.

ایرانیان عصبانی نیستند؛ جامعه عصبی است!

تحلیلی جامعه شناختی بر نظرسنجی «گالوپ» که ایرانیان را جزو عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرده است

ایرانیان عصبانی نیستند؛ جامعه عصبی است!

جامعه عصبی از مشکلات روان تنی و اختلالات عصبی و زیست شناسانه رنج نمی برد. انسان ایرانی به اندازه انسان های جوامع دیگر هوشمند و سالم است؛ چیزی که موجب شکل گیری عصبانیت و پرخاشگری شده است، «جامعه عصبی» است نه «انسان عصبی».

رابطه باورها و اسنادهای رابطه ای با شادکامی زناشویی

رابطه باورها و اسنادهای رابطه ای با شادکامی زناشویی

بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت هرقدر باورهای رابطه ای زوجین منطقی تر و اسنادهای رابطه ای آن ها خوش بینانه تر باشد، شادکامی زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر از آنجا که شادکامی نقش مهمی را در پایداری زندگی زناشویی ایفا می کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود رواندرمانگران و مشاوران با آموزش و اصلاح باورها و اسنادهای رابطه ای زوج ها، شادکامی آن ها را در زندگی زناشویی افزایش دهند.

چرا اعتماد مردم به چهره ها و سمن ها، بیش از سازمان های دولت نهاد است؟

روی گسل بی اعتمادی

چرا اعتماد مردم به چهره ها و سمن ها، بیش از سازمان های دولت نهاد است؟

برخی بی اعتمادی عمومی به دولت را مهم ترین عاملی دانستند که سبب شده است مردم به هر دستاویزی متمسک شوند تا مجاری دولتی را دور بزنند و با خاطر آسوده کمک های خود را به هموطنان شان برسانند. برخی دیگر موضع گیری های صریح و صحیح و بجای دکتر زیباکلام در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و در شرایط خاص را دلیل محبوبیت و اعتماد به او برشمردند.

هفت قلم آرایش

هفت قلم آرایش

هفت قلم آرایش، نام هفت مورد از مهم ترین مواد آرایشی است که از قدیم در ایران مصرف می شد و به معنای آرایش و زیبایی کامل، در ادبیات فارسی و فرهنگ عامه نیز وارد شده است.

مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی

مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی

این مقاله با عنوان «مقایسه انتقادی مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی» به کمک بررسی انطباقی این ابزار تحلیلی بر آن است با معرفی مزایا و محدودیت های هر یک از این ابزار، درنهایت نشان دهد که چگونه زبان شناسی شناختی برای درک فرایند ساخت معنا در ذهن، به بافت مندی معنا در سپهر اجتماعی- فرهنگی زبان بی توجه بوده است و چه راه حلی برای رهایی از این مخمصه وجود دارد.

چرا باورهای غلط و رفتارهای خرافی مانع توسعه می شود؟

مکافات خرافات

چرا باورهای غلط و رفتارهای خرافی مانع توسعه می شود؟

برخلاف باور عموم، به تحصیلات و طبقه اجتماعی ربط چندانی ندارد. محیط زندگی -روستا یا شهر، دور یا نزدیک- بر پذیرش یا ناباوری نسبت به آن تاثیر نمی گذارد. نشانه سنت گرایی و تعارض با مدرنیسم هم نیست. خطرش همه را تهدید می کند. حتی آنها که انکارش می کنند، اگر در خلوت کمی بیندیشند، می پذیرند که به یکی یا دو نشانگان از این بیماری مبتلا هستند.

 عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم

مطالعه موردی: تاثیر عروسک باربی در میان سایر عوامل گرایش به مانکنیسم

عوامل موثر بر گرایش دختران به مانکنیسم

هدف اصلی انجام این پژوهش بررسی تاثیر عروسک باربی بر گرایش دختران به مانکنیسم در میان سایر عواملِ فردی، خانوادگی،اجتماعی و رسانه ایی می باشد. که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در حجم نمونه335 نفر انجام شد روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و چارچوب نظری مورد استفاده، نظریه صنعت فرهنگ، بازاندیشی و کاشت است.

پژوهشی در معماری مقابر ایلخانی سواحل خلیج فارس

پژوهشی در معماری مقابر ایلخانی سواحل خلیج فارس

در بررسی باستان شناسی سواحل خلیج فارس در محدودۀ شهرستان بندر عباس که توسط نگارنده در زمستان 1384 انجام شد، بنایی منفرد شامل یک چهارطاقی مربع شکل و گنبددار در میان دشت شمیل شناسایی شد. مطالعه و تاریخ گذاری این بنا - که به سبب قرارگیری در کنار روستای «گنبد سرخ» به همین نام خوانده می شود- انگیز ه ای شد تا معماری مقابر سواحل خلیج فارس مورد پژوهش قرار گرفته و با بنای شناسایی شده مقایسه شود.

«آقای دوربینی» یا جامعه دوربینی؟

نگاهی جامعه شناختی به «میل افراطی به خودابرازی و جلب توجه»

«آقای دوربینی» یا جامعه دوربینی؟

نوشتار حاضر می کوشد تا نشان دهد چگونه عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا نه تنها این شهروند، بلکه بسیاری از افراد جامعه «میل وسواسی و افراطی به خودابرازی و جلب توجه» پیدا کنند.

بررسی جایگاه ایرانیان باستان در علم و هنر

بررسی جایگاه ایرانیان باستان در علم و هنر

گذشته چراغ راه آینده است ملتی که گذشته خود را نشناسد محکوم به فناست. اکثرمورخان جهان بر این باورند که قسمت اعظم پیشرفت های علوم و تمدن بشری مدیون تمدن ایرانی است و ایران سهم قابل توجهی در این پیشرفت داشته است.

 نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان

نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان

هدف پژوهش حاضر، با تکیه بر فرض تکلیف دولت در مشارکت پذیری شهروندان، تحلیل نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت عمومی است. به باور نگارندگان، خواست و اراده واقعی دولت در مسیر جلب مشارکت مردم نقشی تعیین کننده و انکارناپذیر دارد. از این رو، مقاومت و بی تمایلی دولت ها نسبت به حضور و مشارکت مردم در اعمال قدرت، آسیبی جدی به حوزه عمومی وارد خواهد کرد.

پاسداشت فرهنگ و تفکر دفاع مقدس

پاسداشت فرهنگ و تفکر دفاع مقدس

بی تردید انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای براساس منابع جمع آوری شده می تواند به تولید دانش علمی درباره فرهنگ دفاع مقدس در ابعاد مختلف منجر شود و زمینه را برای برنامه ریزی های علمی و دقیق برای ترویج و تقویت فرهنگ دفاع مقدس فراهم سازد.

«شگفتی تاریخ عاشورا» از منظر فلسفه تاریخ

سرای عقل یا سراب عقل

«شگفتی تاریخ عاشورا» از منظر فلسفه تاریخ

بدون شک عاشورا در تاریخ اسلام قطعه ای مهم و بی نظیر است که از هر دو منظر یعنی «شگفتی تاریخ آن» و «عبرت و معرفت هایی که از آن آموخته می شود» و هم از منظر «فلسفه تاریخ» و حاکمیت سنت ها و قواعد ثابت، می تواند مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.در این مقاله به برخی سنت های حاکم بر تاریخ که در قطعه مهم تاریخی «عاشورا» رخ داده است، پرداخته می شود.

بررسی هویت دینی ایرانیان باستان

بررسی هویت دینی ایرانیان باستان

دین چه پیش از اسلام و چه پس از ورود اسلام به ایران، تا امروز عاملی هویت بخش و وحدت آفرین برای ایرانیان بوده است. پیشینه ی ایران وایرانی با دین و هویت دینی پیوندی نا گسستنی دارد. درطول تاریخ، عمده تمدن های بشری زیرساخت دینی داشته اند. دین همواره در تمدن بشری وهویت بخشی به جامعه، نقش اساسی داشته است.

پیشینه تاریخی، فرهنگی و پژوهشی محوطة تاریخی تخت سلیمان

پیشینه تاریخی، فرهنگی و پژوهشی محوطة تاریخی تخت سلیمان

در این نوشتار با عنوان «مروری بر پیشینه تاریخی، فرهنگی و پژوهشی محوطة تاریخی تخت سلیمان» تلاش شده که از یک سو به پیشینهٔ تاریخی - فرهنگی منطقه بر اساس منابع مکتوب به شیوهٔ کتابخانه ای و توصیفی و از سوی دیگر به فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در زمینهٔ بررسی، کاوش، حفظ و احیا، پایان نامه های تخصصی مرتبط با محوطه تا سال ۱۳۹۰ پرداخته شود.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب