web
stats
فرهنگی

مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری

در پژوهش حاضر با عنوان «هرزه نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه نگاری» با اذعان به هرزه نگاری به عنوان نوعی فراواقعیت در حوزه جنسی و با استفاده از مفاهیم خاص بودریار در این خصوص، تجارب مصرف کنندگان این محصولات، با استفاده از روش تئوری زمینه ای پیگیری می شود.

اطلس فرهنگی ایران؛ مولفه محوری در پیوست نگاری و مهندسی فرهنگی

اطلس فرهنگی ایران؛ مولفه محوری در پیوست نگاری و مهندسی فرهنگی

در این تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و سندپژوهشی در کنار فراتحلیل پژوهش های ملی و بین المللی صورت گرفته، ابعاد و مولفه های اطلس فرهنگی ایران را که مبنایی برای پیوست نگاری ها و ارزیابی تاثیرات اجتماعی است، تبیین می شود.

چالش های حوزه پسماند در شهرهای ایران

چالش های حوزه پسماند در شهرهای ایران

در کشورهای مختلف بهره گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و بخش بسیار کمی از پسماندها دفن می شوند، ولی در ایران پدیده پسماند با مسائلی مواجه شده است که در مقاله حاضر به ذکر آنها و ارائه چند راهکار می پردازیم.

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند.یافته ها نشان می دهد که سبک زندگی به معنی الگوی کنش های روزمرۀ مطعوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و مادی با مفاهیمی نظیر فرهنگ، خرده فرهنگ و مصرف همبسته است و با آنها همپوشانی جزئی و یا کلی دارد.

بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

فرهنگ، از مسائلی است که با زندگی آدمی پیوند همیشگی داشته و در طول تاریخ اندیشه بشر، پیوسته مورد توجه بوده است. لذا از زوایای گوناگون در خور بررسی و تامل است. هدف نویسنده این مقاله، بررسی رابطه و پیوند فرهنگ با عرفان بوده است.

شناسایی حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم با رویکرد انتظامی

شناسایی حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم با رویکرد انتظامی

هدف پژوهش حاضر شناخت حوزه های تاثیرگذار تهدید نرم است تا کاربران انتظامی بتوانند از ابزارها و شیوه های مناسب تری برای پیشگیری، مقابله و یا کاهش اثر تهدید نرم بهره گیری کنند.

مشکلات و چالش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مشکلات و چالش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کتابخانه های ملی سمبلی از غرور ملی و به خصوص در کشورهای جدید نشانی از ملی گرایی هستند و ازاین رو تنها دغدغه کتابداران نبوده و برای سیاستمداران نیز اهمیتی ویژه دارند. اغلب کتابخانه های ملی شامل آثار نادر، ارزشمند و قابل توجه هستند و وظیفه جمع آوری و حفظ ادبیات ملی در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارند.

 زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

مطابق آیات قرآنی زینت گرایی محدود به بازه سنی خاصی نیست، اما با توجه به شاخصه های دوران جوانی ظهور و پدیداری این گرایش می تواند در این ایام باشد.

امید و ناامیدی چگونه بر جامعه تاثیر می گذارد؟

نسل ناامید

امید و ناامیدی چگونه بر جامعه تاثیر می گذارد؟

زنگ خطر برای سرمایه اجتماعی ایران مدت هاست به صدا درآمده اما هنوز هم گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. رتبه بندی ها و مطالعات داخلی و خارجی هر از گاهی دکمه این زنگ را می فشارند و صدای کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف را درمی آورند اما از چاره اندیشی خبری نیست.

نفوذ آثار خارجی در سروده های اخوان ثالث

نفوذ آثار خارجی در سروده های اخوان ثالث

در سده چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمه آثار ادبی غرب، همچون رمان ها و نمایشنامه ها و اشعار، به منزله یکی از جریان های فرهنگی عصر جدید، می تواند دگرگونی های ادبیات معاصر ایران را به درستی نشان دهد.

زبان های بومی، قربانیان خاموش جهانی شدن

خرده فرهنگ ها درحال انقراض هستند

زبان های بومی، قربانیان خاموش جهانی شدن

نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در نابودی زبان ها عوامل عدیده ای دخیلند که دارای ابعاد روان شناختی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و از جنبه های خرد مانند میزان علاقه فردی کاربران به حفظ زبان مادری گرفته تا جنبه های کلان مانند کاهش جمعیت گویشوران، عوامل طبیعی، استعمار، جهانی شدن، نقش دولت های ملی و ... را شامل می باشد.

مطالعه و بررسی نقوش سکه های ساتراپ های دوره هخامنشی

مطالعه و بررسی نقوش سکه های ساتراپ های دوره هخامنشی

سکه های هخامنشی مدرک گرانبهایی از تاریخ، فرهنگ، هنر و مذهب ایران باستان به شمار می روند. مهمترین سکه های دوره هخامنشی پس از سکه های شاهی که از آن پادشاهان بود سکه هایی بودند که توسط ساتراپ ها (شهربان ها) در ایالات مختلف ضرب می شدند و در نقوش پشت و رویشان تفاوت های قابل توجهی با سکه های شاهی داشتند.

چگونه می توان مردم هراسان را به سوی رفتارهای بهینه سوق داد؟

لرزش قواعد اجتماعی

چگونه می توان مردم هراسان را به سوی رفتارهای بهینه سوق داد؟

زلزله اخیر تهران، بیش از پیش توجه را به سمت رفتارهای اجتماعی مردم در هنگام بروز بحران جلب کرد و کمبود آموزش های قبل، حین و بعد از حادثه را نشان داد. قواعد اجتماعی وجود دارند که در جامعه ما جاری و ساری هستند.

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟

«اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟

نوشتار فرارو با عنوان «اقلیت های قومی در ایران» یا «اقوام ایرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی» به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.

ایرانیان عصبانی نیستند؛ جامعه عصبی است!

تحلیلی جامعه شناختی بر نظرسنجی «گالوپ» که ایرانیان را جزو عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرده است

ایرانیان عصبانی نیستند؛ جامعه عصبی است!

جامعه عصبی از مشکلات روان تنی و اختلالات عصبی و زیست شناسانه رنج نمی برد. انسان ایرانی به اندازه انسان های جوامع دیگر هوشمند و سالم است؛ چیزی که موجب شکل گیری عصبانیت و پرخاشگری شده است، «جامعه عصبی» است نه «انسان عصبی».

رابطه باورها و اسنادهای رابطه ای با شادکامی زناشویی

رابطه باورها و اسنادهای رابطه ای با شادکامی زناشویی

بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت هرقدر باورهای رابطه ای زوجین منطقی تر و اسنادهای رابطه ای آن ها خوش بینانه تر باشد، شادکامی زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر از آنجا که شادکامی نقش مهمی را در پایداری زندگی زناشویی ایفا می کند؛ بنابراین پیشنهاد می شود رواندرمانگران و مشاوران با آموزش و اصلاح باورها و اسنادهای رابطه ای زوج ها، شادکامی آن ها را در زندگی زناشویی افزایش دهند.

چرا اعتماد مردم به چهره ها و سمن ها، بیش از سازمان های دولت نهاد است؟

روی گسل بی اعتمادی

چرا اعتماد مردم به چهره ها و سمن ها، بیش از سازمان های دولت نهاد است؟

برخی بی اعتمادی عمومی به دولت را مهم ترین عاملی دانستند که سبب شده است مردم به هر دستاویزی متمسک شوند تا مجاری دولتی را دور بزنند و با خاطر آسوده کمک های خود را به هموطنان شان برسانند. برخی دیگر موضع گیری های صریح و صحیح و بجای دکتر زیباکلام در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و در شرایط خاص را دلیل محبوبیت و اعتماد به او برشمردند.

هفت قلم آرایش

هفت قلم آرایش

هفت قلم آرایش، نام هفت مورد از مهم ترین مواد آرایشی است که از قدیم در ایران مصرف می شد و به معنای آرایش و زیبایی کامل، در ادبیات فارسی و فرهنگ عامه نیز وارد شده است.

مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی

مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی

این مقاله با عنوان «مقایسه انتقادی مدل های فرهنگی و مدل های آرمانی در علوم شناختی» به کمک بررسی انطباقی این ابزار تحلیلی بر آن است با معرفی مزایا و محدودیت های هر یک از این ابزار، درنهایت نشان دهد که چگونه زبان شناسی شناختی برای درک فرایند ساخت معنا در ذهن، به بافت مندی معنا در سپهر اجتماعی- فرهنگی زبان بی توجه بوده است و چه راه حلی برای رهایی از این مخمصه وجود دارد.

چرا باورهای غلط و رفتارهای خرافی مانع توسعه می شود؟

مکافات خرافات

چرا باورهای غلط و رفتارهای خرافی مانع توسعه می شود؟

برخلاف باور عموم، به تحصیلات و طبقه اجتماعی ربط چندانی ندارد. محیط زندگی -روستا یا شهر، دور یا نزدیک- بر پذیرش یا ناباوری نسبت به آن تاثیر نمی گذارد. نشانه سنت گرایی و تعارض با مدرنیسم هم نیست. خطرش همه را تهدید می کند. حتی آنها که انکارش می کنند، اگر در خلوت کمی بیندیشند، می پذیرند که به یکی یا دو نشانگان از این بیماری مبتلا هستند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب