web
stats
فرهنگی

نگاهی چندسونگرانه به پیاده روی اربعین

چرا غرب آسیا درگیر نظم جدید منطقه ای است؟

نگاهی چندسونگرانه به پیاده روی اربعین

با تمرکز بر پیاده روی اربعین به این مهم دست پیدا می کنیم که نظم فرهنگی جدیدی در منطقه ی غرب آسیا در حال شکل گرفتن است که با جغرافیای سخت و منازعه آمیز این منطقه تفاوت بسیاری دارد. شاید بتوان اسم این نظم را نظم ژئوکالچر نامید.

جهانی شدن فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی

جهانی شدن فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی

جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناور ی های نوین ارتباطی از دهه 1970 ، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود.

آئین های محرم و نقش فرهنگ ساز آن

آئین های محرم و نقش فرهنگ ساز آن

مراسم محرم، یکی از مهم ترین آیین های مذهبی در ایران است که هر ساله شور و فعالیت خاصی را در میان مردم به وجود می آورد. عشق به حضرت سیدالشهدا علیه السلام و خاندان مطهر ایشان از سویی و کارکردهای قابل ملاحظه هویت دهی و غلبه فرهنگ مشارکتی از سوی دیگر برگزاری این آیین را در میان ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. این نوشتار تلاش می کند تا ضمن اشاره به روندها و رویکردهای جدیدی که امسال در مراسم محرم غلبه داشت، به بایسته های لازم برای برگزاری هر چه بهتر مراسم محرم با توجه به تحولات جامعه بپردازد.

شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری فرهنگ جوانان

شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری فرهنگ جوانان

ابزارهای فعلی ارتباط جوانان طیف وسیع از وسایل یا موارد متنوع را در برمی گیرد؛ پروفایل ها، دیوارنوشته ها، به روز رسانی استتوس، به اشتراک گذاری، لایک، فالوو، کامنت و غیره، شماری از شیوه هایی هستند که جوانان از طریق آن ها با دیگران ارتباط برقرار می کنند. ازاین رو، این پژوهش در پی مطالعه چگونگی ایجاد، بازسازی و برساخت فرهنگ جوانان از طریق شناخت تجربه زیسته جوانان ازشبکه های اجتماعی و مصرف شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره شان است.

دستکاری داده ها و آمار اقتصادی در کدام کشورها رواج دارد؟

دروغ پردازان بزرگ

دستکاری داده ها و آمار اقتصادی در کدام کشورها رواج دارد؟

دنیا را بدون آمار تصور کنید. دولت ها ناگزیر خواهند شد در فضایی تاریک کورکورانه پیش بروند، پول و سرمایه سرمایه گذاران به باد فنا خواهد رفت، پژوهشگران بیکار می شوند و حوزه های انتخابیه و جناح های سیاسی برای پیروزی کاندیداهای محبوب خود، به جان هم می افتند.به همین دلیل است که در سراسر دنیا هزاران موسسه دولتی و مستقل و صدها هزار محقق و تحلیلگر به گردآوری اطلاعات و آمار و پردازش آنها مشغول اند تا دنیای پیش رو، تصویری واضح تر به خود بگیرد.

نقش تکنولوژی های نوین در هویت فرهنگی جوانان

نقش تکنولوژی های نوین در هویت فرهنگی جوانان

عمده ترین دغدغه ای که امروزه جهانیان به ویژه کشورهای غیرغربی را فرا گرفته است نگرانی هویت زدایی و استحاله فرهنگی است که امروزه به مدد تکنولوژی های نوین اینترنت و ماهواره و درفرایند پرشتاب فرهنگ پذیری، تشدید شده است.

بایسته های مقابله با معضل قاچاق در کشور

بایسته های مقابله با معضل قاچاق در کشور

قاچاق یکی از معضل های مهم اقتصاد ملی است که نه تنها مانع مسیر سالم پیشرفت اقتصادی می شود بلکه آسیب های قابل توجهی را در حوزه های اجتماعی به کشور وارد می کند. از این رو مقابله مؤثر با این رویه غیرقانونی، دستاوردهای مهمی را از نظر توسعه و رونق اقتصاد کشور موجب خواهد شد.

چرا جهان روستایی، به دنیای شهرنشین تبدیل شده است؟

سودای شهرنشینی

چرا جهان روستایی، به دنیای شهرنشین تبدیل شده است؟

گزارش های سازمان ملل از موج بی سابقه رشد شهرها خبر می دهد، رشدی که در تاریخ نظیر ندارد. سال 2007 از این منظر، نقطه عطفی به شمار می رود چرا که از این سال به بعد جمعیت شهری دنیا بر جمعیت روستایی پیشی گرفته است.

سویه های فرهنگی آینده جنگ های سایبری

سویه های فرهنگی آینده جنگ های سایبری

انقلاب اطلاعاتی در سال های اخیر، حتی تعریف جنگ ها را نیز در بسیاری موارد تغییر داده و امروزه جنگ های جدید با واژگانی همچون جنگ های اطلاعاتی، جنگ های نرم و یا جنگ های سایبری تعریف می شوند. در واقع، همسو با گسترش اطلاعات در جهان معاصر، سبک های نوینی از جنگ شکل گرفته که بر پایه اطلاعات و نبرد اطلاعاتی قابل تبیین هستند. در این نوشتار با عنوان «سویه های فرهنگی و اجتماعی آینده جنگ های سایبری» تلاش می شود نکته ها و مباحثی ویژه درباره برخی سویه ها و ابعاد فرهنگی و اجتماعی جنگ سایبری - با تمرکز با جمهوری اسلامی ایران- مطرح شود.

تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی

تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی

این مقاله با عنوان «تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشور» به انتقال تجربه مدیریتی می پردازد؛ در شرایط رفاقت، احساس خودی بودن غلبه دارد که با انتقال و استفاده از تجارب مدیریتی همراه می شود؛ و در شرایط بیطرفی، نوعی احتیاط و محافظه کاری ظهور می کند که انتقال و استفاده از تجربه را به امور دیگری مربوط می سازد.

الزامات راهبردی در مدیریت بحران جنگ نرم

الزامات راهبردی در مدیریت بحران جنگ نرم

هدف این مقاله با عنوان «الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران جنگ نرم» تدوین راهبردهای بهینه برای مدیریت بحران و مصون سازی جامعه از آسیب پذیری در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ بیگانگان است.

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

این مقاله بر آن است تا با مطالعة میزان امنیت جنسی زنان در فضای عمومی و نقش پوشش آنها در میزان امنیت، نظریة آسیب سازی بزه دیده را آزمون کند و به پرسش های تحقیق پاسخ دهد. به این منظور، اطلاعات تحقیق درقالب روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه و نظرخواهی از 300 دانشجوی دانشگاه خوارزمی به دست آمد.

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

نسبت فناوری های اطلاعاتی و تغییرات فرهنگی

مقاله با عنوان «تأملی بر نسبت میان فناوریهای اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی» سعی دارد ضمن توصیف و تبیین تأثیر فرهنگ، جامعه و سنتهای برآمده از آن بر فضای مجازی و مناسبات و محتوای درون آن، واز دیگر سو، تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ، کنش های اجتماعی، هویت، نگرشها و رفتارهای فردی و جمعی، بر این نکته تأکید کند.

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصـویری مربوط به دهه های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطـع زمـانی ارتبـاط معنـاداری وجود دارد؟».

جهانی شدن و هنر معاصر

جهانی شدن و هنر معاصر

در این مقاله با عنوان «بررسی تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر» که از نوع نظری و روش توصیفی– تحلیلی است، سعی گردید که با گردآوری اسناد کتابخانه ای، تأثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب در یک بازه زمانی از 1960 یعنی آغاز هنر پستمدرن تا زمان حاضر و در شاخه های گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد.

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

نقش عوامل فرهنگی در ازدواج

یافته های پژوهش کنونی با عنوان «بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در نگرش منفی به ازدواج» نشان می دهد بین متغیرهای خانواده، وضعیت اقتصادی، افزایش توقعات، بیکاری، سنگینی مخارج ازدواج، انحرافات اجتماعی و اخلاقی، کارکرد نامناسب رسانه ها، ترس از آینده و تضعیف باورهای دینی با متغیر نگرش منفی به ازدواج رابطه معنادار وجود دارد.

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

رسانه های اجتماعی

الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی

در این نوشتار با عنوان «تغییر الگوهای ارتباطی کاربران و آسیب های فرهنگی آینده»، رسانه های اجتماعی اینترنتی را یکی از اشکال نوین رسانه معرفی می کند که الگوی ارتباط خطی بین فرستنده و گیرنده را به چالش کشیده اند. در این شبکه ها، هر کاربر هم فرستنده و هم گیرنده است و کاربران با الگوهای متفاوتی که بستگی به شیوه طراحی شبکه دارد، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی

آنچه این مقاله در پی آن است، تببین تأویل های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایة آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایة مفهـوم هـای «بـداهت»، «ذات واقـع » و «نگاه و تصوری» است. در این مقالـه، پس از بررسی جایگاه بحث پدیدارشناسی در سینمای کیارستمی، بحث بداهت را تحلیل خواهیم کرد.

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران

فرهنگ مالیاتی یکی از راه های نسبتا جدید وصول مالیات می باشد که اعتلای آن باعث بالا بردن کارایی دسـتگاه مالیاتی و جمع آوری بیشتر مالیات می شود.

سبک زندگی و الگوی مصرف

سبک زندگی و الگوی مصرف

هدف اصلی پژوهش حاضر با عنوان «سبک زندگی و الگوی مصرف (مورد مطالعه: تلفن همراه)» توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخص های سبک زندگی در بین دانشجویان است. چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب