web
stats
فرهنگی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی، یعنی ایجاد وضعیتی که در آن ضمن حفظ و تحکیم ارزش های فرهنگی ملی ودینی، اهداف اقتصادی مورد نظر جامعه نیز محقق می شود. در واقع نسبت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ به معنای توجه به شرایطی است که در آن هم حوزه ارزش های فرهنگی از آسیب های طرح های توسعه ای و اقتصادی در امان می ماند (پیوست فرهنگی) و هم رفتارهای افراد جامعه و فرهنگ عمومی به گونه ای است که دستیابی به اهداف اقتصادی را تسهیل می کند.(صرفه جویی، گفتمان سازی).

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

نظریه ی خانه، خانواده و خیابان در سینمای فرهادی؛

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

سینمای فرهادی نشان می دهد که در زندگی امروز ایرانی باید برخلاف نظریه های کسانی چون لفور، اوج هیجانات مدرنیته را در خانه جست وجو کرد و نه در خیابان های شهر. در جامعه ی ایران، خانه تنها محل تحرک است که طبعاً تحرکات درونی آن باعث ایجاد خطرهای جدی برای خانواده می شود. ما مدرنیته و ناخوشایندی های آن را در درون خانه تجربه می کنیم و نه در فضای زندگی روزمره در شهر.

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

شاید مهمترین نقش در شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر عهده فرهنگ است و از این روست که بدون تحقق «جامعه تراز انقلاب اسلامی» در امر تحقق اقتصاد مقاومتی، توفیقی حاصل نخواهد شد.

مواجهه فرهنگ با مرگ

مواجهه فرهنگ با مرگ

آیین های مرتبط با مرگ پیوندِ مستحکم و ناگسستنی با فرهنگِ هر جامعه ای دارد که بسته به نوعِ باورها، دین و مذهب دستخوش تغییراتی می شوند. امّا، با این وجود، مطالعات حاکی از آن است که این آیین ها با شباهتی شگرف در سراسرِ دنیا انجام می شود.در این زمان، یعنی زمانِ وقوعِ مرگ، در پی فقدان و از دست دادنِ یک فرد از یک نظام خانوادگی نوعی آشفتگی میان بازماندگان به وجود می آید که این بازماندگان با انجامِ آیین ها ومناسکِ برگرفته از دین سعی می کنند پدیدۀ مرگ و زشتیِ آن را به امری مقدس تبدیل کنند.

عقل گرایی، نقل گرایی در سیر و بسط تاریخ ایران

عقل گرایی، نقل گرایی در سیر و بسط تاریخ ایران

بحث فقیهان بحث عقلی است. نقل را باید فهمید. همه که نقل را یکسان نمی‎فهمند. اگر اینطور بود، اگر همه یکسان نقل را می‏فهمیدند، علم دین اصلاً موضوع نداشت. اصلا علم تفسیر و روایه و اصول و ... لزومی نداشت. دین از عقل جدا نیست. آدمی از عقل جدا نیست. این زندگی و نظام زندگی از عقل جدا نیست. فقه و علم دین هم در متن این زندگی است و نمی‏تواند از عقل جدا باشد.

نت فلیکس و آینده فرهنگ تلویزیون در دنیا

نت فلیکس و آینده فرهنگ تلویزیون در دنیا

به طــورعمومــى خاطــره جمعــى هــر گــروه، جامعــه یــا فرهنــگ در هــردهــه، حــول محــوربرخــى ابژه هــاى فرهنگــى شــکل مى گیــرد کــه بــه تعبیــر فدرســتون، ابژه هــاى نســلى در آن شـکل مى گیـرد. نتیجـۀ آن، همـان چیـزى خواهـد بــود کــه بالــس، از آن بــا عنــوان ذهنیــت نســلى یــاد مى کنــد. حجــم بزرگــى از ایــن ابژه هــاى نسـلى و بـه تبـع آن ذهنیت هـاى نسـلى در جهان از خــلال ســریال هاى تلویزیونــى ســاخته مى شــود.

اکونوموزه حیاتی، تجربه ای برای صیانت از فرهنگ بومی

اکونوموزه حیاتی، تجربه ای برای صیانت از فرهنگ بومی

امروزه موزه ها یک پدیده اجتماعی چند منظوره هستند که دیگر تنها انباری اشیاء یا جایی پر از ویترین که مجموعه ای از عتیقه ها را در خود جای داده اند نیست، بلکه امروزه موزه ها به مثابه یک پدیده اجتماعی تنوع بسیار یافته است و اشکال متنوعی از باغ موزه و اکوموزه و موزه های باز و بدون شیء را شامل می شود.

زنان، زبان مادری و فهم و ادراک جهانی

زنان، زبان مادری و فهم و ادراک جهانی

سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی سازمان ملل سال «ادراک جهانی» و «ساختن پلی بین تفکر و ادراک جهانی و اقدامات محلی» نام گذاری شد. سازمان ملل در بیانیه ای هدف از این نام گذاری را تلاش برای ایجاد جنبشی جهانی برای درک و فهم انسان، ارتباط های بین انسانی و همچنین تمامی ارکانی که به زیست انسانی یاری می رسانند، عنوان کرده است. از سوی دیگر موضوع و تم اصلی روز جهانی زن در سال ٢٠١٦، جهت تسریع اهداف توسعه پایدار تا سال ٢٠٣٠ بر تحقق برابری جنسیتی، توان افزایی زنان و حقوق بشر زنان تمرکز خواهد داشت.

مجلس و برنامه ریزی برای «فرهنگ۹۵»

افزایش بودجه رافع مظلومیت نیست

مجلس و برنامه ریزی برای «فرهنگ۹۵»

یکی از بحث های مهم در پایان هر سال، میزان بودجه اختصاص یافته به نهادها و سازمان ها برای فعالیت های سال بعد است؛ سهم فرهنگ از بودجه ۹۵ چقدر است؟

ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ

ارتباط دوسویه معماری و فرهنگ

مردمان ایران زمین در روزگار باستان، آفرینندگان فرهنگ و معماری فاخر و گران مایه ای بودند که امروز بخشی از داده های آن را در دست داریم و از بخش های ناپدیدشده آن نیز نشانه ها و اشاره ها به جای مانده است. بررسی و شناخت اندازه و چگونگی اثرگذاری فرهنگ کهن ایرانی بر معماری ایرانی هزاره اخیر، مقوله ای است بس وسیع و دامنه دار.

خشونت در مدرسه: نزاع و مجادله

خشونت در مدرسه: نزاع و مجادله

پدیده خشونت در مدارس از گذشته ها وجود داشت در مورد این پرسش که مدرسه مقصر است یا جامعه و خانواده دیدگاه های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ هنوز جامعه شناسان نتوانسته اند پاسخ دقیقی به آن بدهند.

انتخابات و مطالبات زنان

انتخابات و مطالبات زنان

در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این جستار به وضعیت تحولات هویت یابی زنان و نقش های ایشان در جامعه امروز ایران می پردازد.

فرهنگ و فن آوری های نوین ارتباطی

فرهنگ و فن آوری های نوین ارتباطی

نوشتار فوق به نقش و تاثیر دوسویه فن آوری های نوین ارتباطی و فرهنگ می پردازد . نویسنده در پی پاسخ باین سوالات می باشد: آیا فناوری نقشی در فرهنگ جوامع دارد یا خیر؟ چه رابطه ای مابین این دو می توان در نظر گرفت؟

آیا ایجاد جزیره زنان در ایران امکان پذیر است؟

زنان بدون مردان

آیا ایجاد جزیره زنان در ایران امکان پذیر است؟

با گذر بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مربوط به حضور زنان در جامعه، نزدیک به یک دهه است که سیاستگذاران حیطه فضاهای شهری تصمیم گرفته اند با هدف «توسعه سلامت زنان جامعه»، فضاهای عمومی کوچکی را برای زنان تدارک ببینند با این هدف که زنان بتوانند بدون نیاز به رعایت قوانین مربوط به پوشش زن ایرانی، در برخی فضاهای عمومی محصور شده تردد و فعالیت کنند.

همزبانی و بی زبانی

همزبانی و بی زبانی

زبان، ابزاری است برای برقراری ارتباط، و زبان گفتاری، مهمترین این ابزراها است. زبان مشترک یکی از مهمترین ویژگی های یک فرهنگ است و حتی اگر یک فرهنگ مادر به واسطه مسائلی همچون مرزبندی های تصنعی و سیاسی، چند پارچه شود، باز هم این زبان مشترک است که می تواند ارکان یک فرهنگ مشترک را همچنان استوار و پابرجا نگه دارد.

رها شده از روستا، گرفتارِ شهر

رها شده از روستا، گرفتارِ شهر

فرایند شهرنشینی از جمله فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در صد سال اخیر بیشتر از دیگر فرایندها بر زندگی انسان ایرانی اثرگذار بوده است.

پیچیدگی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران

پیچیدگی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران

نویسنده در این مقاله ضمن رد پیچیده بودن و غیرقابل پیش بینی بودن رفتارشناسی انتخاباتی ایرانیان، با ذکر نمونه هایی از انتخابات ریاست جمهوری در سال های 84، 88 و 92 تلاش می کند این فرض رو مورد آزمون و بررسی قرار دهد. به نظر وی، کسی پیروز انتخابات است که روند صعودی را در نظرسنجی ها در اختیار داشته باشد.

پست مدرنیسم و ما

پست مدرنیسم و ما

پست مدرنیسم چیست و چه نسبتی با ما دارد؟ کاربرد این اصطلاح در گفتمان فرهنگی ایران با دلالت های متفاوت چندان بسامد بالایی دارد که به گمان من طرح این دو پرسش دارای اهمیت زیادی است. برای پاسخ به این دو پرسش، به این پدیده از سه ساحت یا سویه می نگرم و نسبت خودمان را با این سه ساحت ارزیابی می کنم.

در شناخت فرهنگ پژوهش و آسیب شناسی آن

در شناخت فرهنگ پژوهش و آسیب شناسی آن

یکی از مسائلی که در جامعه ما مطرح شده، پژوهش های دانشگاهی و بی کیفیتی آنهاست. این مساله عموما حول نوعی آسیب شناسی در باب چرایی این بی کیفیتی تحقیقات و ناکارآمدی و همچنین غیر مفید بودن آنهاست.به همین دلیل نهاد علم نیازمند خانه تکانی جدی است.

کتاب به جای سررسید

چرا دولت و سمن ها شیوه خلاقانه ای برای جلب جامعه به کتابخوانی ندارند؟

کتاب به جای سررسید

هر روز جایش تنگ تر می شود. روزی تنها رقیبش تلویزیون بود که اغلب نیز با قدرت گوی سبقت را از او می ربود، بعد از آن هم ماهواره به یاری اش آمد که این حریف نحیف را بیش از پیش ضعیف و از صحنه به در کند و بعدها نیز که سر و کله اینترنت پیدا شد و شبکه های اجتماعی هم ظهور کردند دیگر مجالی برای نفس کشیدن کتاب، همان یار مهربان نماند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

تازه ترين مطالب