web
stats
فرهنگی

بازتولید ثروت از طریق به کارگیری دارایی های فرهنگی

اقتصاد خلاق راهی به سوی توسعه اقتصاد بدون نفت

بازتولید ثروت از طریق به کارگیری دارایی های فرهنگی

مزیت اصلی اقتصاد ایران، حتی با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و سرمایه گذاری در حوزه صنایع خلاق تنها جایگزین و منبع پایدار برای اقتصاد وابسته به نفت است. مساله اساسی آن است که چگونه میتوان درآمد صنایع خلاق (اقتصاد خلاق) را جایگزین درآمد نفت (اقتصاد نفت) کرد.

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

نقش رسانه ها در هدایت فرهنگ عمومی

این پژوهش تاریخی ـ تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصـویری مربوط به دهه های 70 ،60 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطـع زمـانی ارتبـاط معنـاداری وجود دارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ بـه خصـوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، بین مد و رسانه نوعی گفت وگوی فرهنگی بـروز می کند.

چرا طلاق زیاد شده است؟

بررسی زیان های اقتصادی افزایش نرخ طلاق؛

چرا طلاق زیاد شده است؟

در این نوشتار سعی بر تمرکز روی مساله اثرگذاری ازدواج و طلاق روی سلامت افراد شده و به بقیه جوانب پرداخته نشده است. در ادامه مطلب نیز به بیان مساله بحران ازدواج و طلاق که در حال حاضر به زغم نویسنده گریبانگیر کشور شده است، پرداخته شده است.

هویت فرهنگی چیست؟

هویت فرهنگی چیست؟

در موضوع هویت فرهنگی، همواره چند پرسش پیش روی ما است: نخست آنکه این هویت با چه اجزایی شکل می گیرد؟ این هویت چگونه، به چه وسیله و در چه فرایندی به وجود می آید و تحول پیدا می کند؟ آیا هویت فرهنگی، موقعیتی واحد و یکپارچه است و یا متکثر و چند پاره و در هر یک از این دو حالت چه ویژگی ها و چه پی آمدهایی دارد؟ و سرانجام اینکه هویت فرهگی چه رابطه ای با کنش های اجتماعی، نهادها و فرایندهای جامعه می یابد؟

پرخاشگری مدرن

آیا جامعه ایرانی در شبکه های اجتماعی گستاخ تر شده است؟

پرخاشگری مدرن

چندان عجیب نیست مردمی که در عصبانیت، گوی رقابت را از دیگر کشورها می ربایند و رتبه دوم جهان را در فهرست عصبانی ترین مردم دنیا به نام خود رقم می زنند همه جا عصبانی باشند؛ در خانه، در خیابان، در محل کار، در استادیوم های ورزشی و این روزها حتی در فضای مجازی! کسانی که تا دیروز با کوچک ترین خشم و ناراحتی، در ملأعام با یکدیگر دست به یقه می شدند و در کنار مشت و لگد، چند دشنام هم نثار یکدیگر می کردند، حالا ابزارهای مدرن تری برای تخلیه روانی خود پیدا کرده اند: شبکه های اجتماعی!

فضای مجازی، سلبریتی و شهرت عمومی

فضای مجازی، سلبریتی و شهرت عمومی

آلیس مارویک در کتاب «به روز رسانی وضعیت: سلبریتی، شهرت عمومی و برندسازی در عصر رسانه های اجتماعی» چگونگی ورود «وضعیت مجازی» به فناوری وب دو را مورد بررسی قرار داده و همچنین توضیح می دهد که ممکن است نرم افزارهای اجتماعی محبوب به جای آنکه با نابرابری به مبارزه برخیزند آن را گسترش دهند.

بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم

بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم

این مقاله، جایگاه دولت در رابطه با فرهنگ را در دو دیدگاه متفاوت یعنی دولت اسلامی و دولت لیبرالی مورد واکاوی قرار داده و به این پرسش پاسخ می دهیم که «از دیدگاه اسلامی و لیبرالیستی دولت از چه جایگاهی در عرصه فرهنگ برخوردار است؟».

باید سر تعظیم فرود بیاوری و بگویی چه عاشقی

هوای اردیبهشتی حضرت سعدی و درنگی در رازهای دلبری شیخ اجل

باید سر تعظیم فرود بیاوری و بگویی چه عاشقی

«آنان که سعدی نمی خوانند پس کی خوشند!»(1) اردیبهشت ایران بدون سعدی بی معناست و به تعبیر حضرتش «هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست» آنقدر فارغ که شاید پارسی نتوان خواندش. معلم بلند آوازه ایران زمین که در پختگی پیرانگی «چنان که افتد و دانی» های ایام جوانی اش را با حکمت کهن روزگارش، تارو پود کرده و در امتداد سنت عاشقانه ادبیات پارسی با گره روی افزودن، نقش های بی بدیلی به نظم و نثر برای فرهنگ ایرانشهری به یادگار گذاشته است.

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

«مردم شناسی»، میراث استعمار فرانسوی و بریتانیایی در ایران

وقتی سخن از میراث مردم شناسانه فرانسوی ( و تقریباً همیشه باید اضافه کرد بریتانیایی) برای کشور خود می زنیم و بر نیاز به چرخشی اساسی به سوی مدرن کردن این رشته و سوق یافتن به سمت انسان شناسی می بریم، ابداً با بحثی در مورد دو کلمه روبرو نیستیم. بلکه جهانی از اندیشه این دو واژه را از هم جدا می کند.

ایدئولوژی مصرف گرایی

تأملی در دوگانگی های اندیشه در حوزه ی فرهنگ و سبک زندگی

ایدئولوژی مصرف گرایی

وقتی قرار است درباره ی سبک زندگی در جامعه ی ایرانی سخنی به میان بیاید و تحلیلی ارائه شود، مسیر تحلیلی رایج به این صورت است: موضوع سبک زندگی به موضوع مصرف منتقل می شود و در بحث مصرف نیز از اندیشه های انتقادی مکتب فرانکفورت استفاده می شود.

در باب ابهام در تعاملات ایرانیان

در باب ابهام در تعاملات ایرانیان

یکی از مباحث مهمی که در باب نظام فرهنگی و روابط ایرانیان گفته شده، الگوها و منطق این روابط و تعاملات است. اینکه چه قواعد فرهنگی و اجتماعی ای نظام تعاملات ایرانیان را شکل می­ دهند و مبنای اصلی فهم وضعیت تعاملی، فهم کنش های نمادین طرف مقابل و در نهایت ساماندهی کنش های خود فرد است. در این زمینه همیشه از پیچیدگی فضای تعاملی ایرانیان صحبت شده است، اینکه ایرانیان در منظومه ای از الگوها و قواعد تعاملی ای کنشگری می کنند که بسیار تو در تو و پیچیده هستند.

سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

سرمایه فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ

امروزه نقش و اهمیت اقتصادی فعالیت های فرهنگی به میزانی است که این فعالیتها را به یکی از شالوده های اساسی نظام اقتصادی تبدیل کرده است.مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ و رابطه میان آن دو در حوزه علوم اجتماعی می پردازد.

از خلاقیت نترس!

درباره دوقلوهای به هم چسبیده

از خلاقیت نترس!

ممکن است شنیده باشید که می گویند هر فردی در وجودش خلاقیت دارد و کودکان اغلب خلاق به نظر می رسند. ولی خیلی از ما زمانی که به بزرگسالی می رسیم، اعتماد به نفس بروز خلاقیت هایمان را از دست می دهیم و به فردی تبدیل می شویم که از ایده های خلاقانه هراس دارد. بسیاری از روانشناسان و متخصصان حوزه پرورش خلاقیت معتقدند بزرگترین مانع برای خلاقیت، ترس است. خیلی از ما می دهیم، به جای ادامه دادن آن و زمانی که کار موفقیت آمیزی انجام خلق چیزی جدید، برای اجتناب از پیامدهای ترس مان متوقف می شویم.

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن

پژوهش حاضـر به دنبال شناخت عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش نوجوانـان و جوانـان بـه بزهکاری است. در این مقاله، نخسـت پیشـینه و چـارچوب نظـری تحقیـق مطـرح و سـپس بـه فرضیه ها و روش تحقیق اشاره می شود. آنگاه نتایج و یافته های پژوهش به طور مختصـر و مفید ارائه خواهد شد. سرانجام در بخـش پایـانی مقالـه بـه پیشـنهادها و راهکارهـای پیشگیری از بروز و شیوع پدیده بزهکاری در سطح جامعه خواهیم پرداخت.

به سوی شادکامی ماندگار

به سوی شادکامی ماندگار

هنگام تجسم یک روز شاد یا یک زندگی شاد، چه تصاویری به ذهن می آید؟ این تصاویر در نظر بعضی افراد ممکن است غذا خوردن با دوستان یا اعضای خانواده، زمانی که در کنار هم اند، می‎خندند، داستان می گویند و سرشار از احساس محبت هستند، باشد. اکثر پژوهشگران شادکامی را با سه مولفه فراوانی موارد عاطفه مثبت، موارد کمی از عاطفه منفی و سطح بالای رضایتمندی از زندگی تعریف می کنند.

شهر و حاشیه هایش

شهر و حاشیه هایش

کلید آینده توسعه شهری در گروی برنامه ریزی در مورد پدیده مهاجرت به شهرها است زیرا در غیر این صورت با خطر انتقال همه مشکلات این سکونتگاه های حاشیه ای در مقیاس بزرگ به کل شهرها یمان روبرو خواهیم بود.

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

بررسی ظرفیت های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی، یعنی ایجاد وضعیتی که در آن ضمن حفظ و تحکیم ارزش های فرهنگی ملی ودینی، اهداف اقتصادی مورد نظر جامعه نیز محقق می شود. در واقع نسبت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ به معنای توجه به شرایطی است که در آن هم حوزه ارزش های فرهنگی از آسیب های طرح های توسعه ای و اقتصادی در امان می ماند (پیوست فرهنگی) و هم رفتارهای افراد جامعه و فرهنگ عمومی به گونه ای است که دستیابی به اهداف اقتصادی را تسهیل می کند.(صرفه جویی، گفتمان سازی).

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

نظریه ی خانه، خانواده و خیابان در سینمای فرهادی؛

مدرن شدن خانه در کنار عقب ماندگی خیابان

سینمای فرهادی نشان می دهد که در زندگی امروز ایرانی باید برخلاف نظریه های کسانی چون لفور، اوج هیجانات مدرنیته را در خانه جست وجو کرد و نه در خیابان های شهر. در جامعه ی ایران، خانه تنها محل تحرک است که طبعاً تحرکات درونی آن باعث ایجاد خطرهای جدی برای خانواده می شود. ما مدرنیته و ناخوشایندی های آن را در درون خانه تجربه می کنیم و نه در فضای زندگی روزمره در شهر.

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

نقش فرهنگ در شکل گیری اقتصاد مقاومتی

شاید مهمترین نقش در شکل گیری اقتصاد مقاومتی بر عهده فرهنگ است و از این روست که بدون تحقق «جامعه تراز انقلاب اسلامی» در امر تحقق اقتصاد مقاومتی، توفیقی حاصل نخواهد شد.

مواجهه فرهنگ با مرگ

مواجهه فرهنگ با مرگ

آیین های مرتبط با مرگ پیوندِ مستحکم و ناگسستنی با فرهنگِ هر جامعه ای دارد که بسته به نوعِ باورها، دین و مذهب دستخوش تغییراتی می شوند. امّا، با این وجود، مطالعات حاکی از آن است که این آیین ها با شباهتی شگرف در سراسرِ دنیا انجام می شود.در این زمان، یعنی زمانِ وقوعِ مرگ، در پی فقدان و از دست دادنِ یک فرد از یک نظام خانوادگی نوعی آشفتگی میان بازماندگان به وجود می آید که این بازماندگان با انجامِ آیین ها ومناسکِ برگرفته از دین سعی می کنند پدیدۀ مرگ و زشتیِ آن را به امری مقدس تبدیل کنند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب