web
stats
فرهنگی

فرهنگ و فن آوری های نوین ارتباطی

فرهنگ و فن آوری های نوین ارتباطی

نوشتار فوق به نقش و تاثیر دوسویه فن آوری های نوین ارتباطی و فرهنگ می پردازد . نویسنده در پی پاسخ باین سوالات می باشد: آیا فناوری نقشی در فرهنگ جوامع دارد یا خیر؟ چه رابطه ای مابین این دو می توان در نظر گرفت؟

آیا ایجاد جزیره زنان در ایران امکان پذیر است؟

زنان بدون مردان

آیا ایجاد جزیره زنان در ایران امکان پذیر است؟

با گذر بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مربوط به حضور زنان در جامعه، نزدیک به یک دهه است که سیاستگذاران حیطه فضاهای شهری تصمیم گرفته اند با هدف «توسعه سلامت زنان جامعه»، فضاهای عمومی کوچکی را برای زنان تدارک ببینند با این هدف که زنان بتوانند بدون نیاز به رعایت قوانین مربوط به پوشش زن ایرانی، در برخی فضاهای عمومی محصور شده تردد و فعالیت کنند.

همزبانی و بی زبانی

همزبانی و بی زبانی

زبان، ابزاری است برای برقراری ارتباط، و زبان گفتاری، مهمترین این ابزراها است. زبان مشترک یکی از مهمترین ویژگی های یک فرهنگ است و حتی اگر یک فرهنگ مادر به واسطه مسائلی همچون مرزبندی های تصنعی و سیاسی، چند پارچه شود، باز هم این زبان مشترک است که می تواند ارکان یک فرهنگ مشترک را همچنان استوار و پابرجا نگه دارد.

رها شده از روستا، گرفتارِ شهر

رها شده از روستا، گرفتارِ شهر

فرایند شهرنشینی از جمله فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در صد سال اخیر بیشتر از دیگر فرایندها بر زندگی انسان ایرانی اثرگذار بوده است.

پیچیدگی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران

پیچیدگی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران

نویسنده در این مقاله ضمن رد پیچیده بودن و غیرقابل پیش بینی بودن رفتارشناسی انتخاباتی ایرانیان، با ذکر نمونه هایی از انتخابات ریاست جمهوری در سال های 84، 88 و 92 تلاش می کند این فرض رو مورد آزمون و بررسی قرار دهد. به نظر وی، کسی پیروز انتخابات است که روند صعودی را در نظرسنجی ها در اختیار داشته باشد.

پست مدرنیسم و ما

پست مدرنیسم و ما

پست مدرنیسم چیست و چه نسبتی با ما دارد؟ کاربرد این اصطلاح در گفتمان فرهنگی ایران با دلالت های متفاوت چندان بسامد بالایی دارد که به گمان من طرح این دو پرسش دارای اهمیت زیادی است. برای پاسخ به این دو پرسش، به این پدیده از سه ساحت یا سویه می نگرم و نسبت خودمان را با این سه ساحت ارزیابی می کنم.

در شناخت فرهنگ پژوهش و آسیب شناسی آن

در شناخت فرهنگ پژوهش و آسیب شناسی آن

یکی از مسائلی که در جامعه ما مطرح شده، پژوهش های دانشگاهی و بی کیفیتی آنهاست. این مساله عموما حول نوعی آسیب شناسی در باب چرایی این بی کیفیتی تحقیقات و ناکارآمدی و همچنین غیر مفید بودن آنهاست.به همین دلیل نهاد علم نیازمند خانه تکانی جدی است.

کتاب به جای سررسید

چرا دولت و سمن ها شیوه خلاقانه ای برای جلب جامعه به کتابخوانی ندارند؟

کتاب به جای سررسید

هر روز جایش تنگ تر می شود. روزی تنها رقیبش تلویزیون بود که اغلب نیز با قدرت گوی سبقت را از او می ربود، بعد از آن هم ماهواره به یاری اش آمد که این حریف نحیف را بیش از پیش ضعیف و از صحنه به در کند و بعدها نیز که سر و کله اینترنت پیدا شد و شبکه های اجتماعی هم ظهور کردند دیگر مجالی برای نفس کشیدن کتاب، همان یار مهربان نماند.

فرهنگ شهری

فرهنگ شهری

شهر چیزی بیش از تراکم خانه ها و انبوه جمعیت و تدارک خدمات رسانی به چنین حجم جمعیتی است؛ شهر تجمع شکننده ای از تکثر موزاییکی و اجماعی است که به طور موقتی حاصل می شود. شهرها در واقع مکان هایی رمز آلود و خاستگاه مدرنیته، کانون سیاست ورزی و محور واقعی فرایند تاریخی هستند. بدون شهر، سیاست ورزی وجود ندارد. بدون تاریخ شهر، واقعیت تاریخی وجود ندارد. شهر سیاسی ترین شکل تاریخ است.

علل گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره های فارسی زبان کانال جی ام

علل گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره های فارسی زبان کانال جی ام

نکته کلیدی در استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، محتوای تولید شده به وسیله این شبکه هاست که با فرهنگ بومی جامعۀ دریافت کنندۀ کمتر همخوانی داشته و با ارایه تصاویر، الگوها و ارزش های متنوع، بر جریان فرهنگی جامعه و روال رشد اجتماعی افراد، به ویژه نسل جوان تاثیر قابل توجهی دارد.

گردشگری  ورزشی؛  فرصتها  و  چالشها

گردشگری ورزشی؛ فرصتها و چالشها

امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از جمله عوامل مؤثر بر تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند

مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی

مصرف و مصرف گرایی از منظر اسلام و جامعه شناسی اقتصادی

مقاله حاضر به روش اسنادی، تحلیل محتوا و توصیفی و رویکرد جامعه شناختی بعد از تبیین آثار مصرف گرایی در جامعه، مصرف گرایی را از دید آموزه های اسلامی بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که مصرف به خودی خود پدیده ای مذموم نیست و اسلام نیز مسلمانان را برای تأمین نیازهای زندگی تشویق می کند اما مصرف گرایی و هدف قرار دادن مصرف آثار منفی داشته، هم سو با مفاهیمی چون اسراف، تبذیر و اتراف بوده و از دید اسلام مذموم شمرده شده است.

زنان و خانواده، کانون عملیاتی اصلاح الگوی مصرف

زنان و خانواده، کانون عملیاتی اصلاح الگوی مصرف

درهم تنیدگی مسائل هر یک از عرصه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را برای محدود کردن حوزه مسؤولیت آحاد مرتبط با هر یک از این عرصه ها مشکل و شاید غیرممکن می سازد. به همین دلیل داوری در این خصوص که اصلاح الگوی مصرف امری مرتبط با کدام یک از این زمینه هاست بسیار دشوار است و تعیین سهم مسؤولیت هر یک دشوارتر؛ اما بررسی ابعاد مختلف مسأله می تواند به تسهیل این امر دشوار بیانجامد.

تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی

تبلیغ برندهای خارجی و تضعیف تولید ملی

تشویش های فرهنگی مربوط به برندهای خارجی در بلندمدت استحاله نسل جوان کشور را نسبت به ارزش های نظام و انقلاب در پی خواهد داشت. همچنین، تبلیغ و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در سال تولید ملی، که موجبات تقویت تولیدات داخل در برابر اسامی معروف و رقیب خارجی را فراهم می کند، بسیار ضروری می نماید.

چگونه می توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟

چگونه می توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟

تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه ی بالاتر یک فریضه ی امری است که مطالعه و بررسی، همکاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه ریزان را طلب می کند. اما به راستی چگونه می توان نوع چینش پایه های این فرهنگ سازی را به طوری صورت داد تا در دراز مدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود؟

بررسی عوامل تضعیف کننده اعتمادبه نفس ملی

کدام عوامل «ما می توانیم» را «ما نمی توانیم» می کند؟

بررسی عوامل تضعیف کننده اعتمادبه نفس ملی

تقابل تمام عیار دو جبهه ی تاریخی «ما می توانیم» و «ما نمی توانیم»، یک بار در تاریخ مشروطه و با رویارویی دو تئوری مشروطه ی شرطی غربی و وارداتی و مشروعه ی شرعی اسلامی، اتفاق افتاد که نتیجه ی آن در نهایت، انحراف انقلاب مشروطه و به دار آویخته شدن شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری بود.

در ایران هیچ شاعری شاعر دیگر را قبول ندارد

فراز و نشیب شعر مدرن ایران در گفت و گو با غلامحسین سالمی

در ایران هیچ شاعری شاعر دیگر را قبول ندارد

من هنوز توی «سرزمین بی حاصل» الیوتم؛ لنگستون هیوز را دوست می دارم، ازرا پاوند را دوست می دارم، کارهای چینی ازرا پاوند را دوست می دارم. می دانید که ازرا پاوند چینی نمی دانست اصلاً! یک آدم چینی-انگلیسی زبان را پیدا کرده بود و می گفت بخوان و او به چینی می خواند و بعد ترجمه می کرد و پاوند می نوشت و ویرایش می کرد اما حاصل کار در زبان انگلیسی شگفت آور است خدا رحمت کند رضا سید حسینی را که هزینه چاپ «آهنگ دیگر» آتشی را داد و منتشرش کرد.

نژادپرستی در گردشگری

نژادپرستی در گردشگری

سال هاست این نکته آشکار گردیده که هنوز نژادپرستی در گردشگری، امری بسیار رایج است و اینکه گروه های گوناگونی از اقلیت ها از کلیشه سازی موجود در صنعت گردشگری احساس تاثیر می کنند.

تأملی در شناخت «فرهنگ پژوهش» و آسیب شناسی آن

تأملی در شناخت «فرهنگ پژوهش» و آسیب شناسی آن

یکی از مسائلی که در جامعه علمی ما مطرح شده، پژوهش های دانشگاهی و بی کیفیتی آنها است. این مسأله عموماً حول نوعی آسیب شناسی در باب چرایی این بی کیفیتی، تحقیقات و ناکارآمدی و همچنین غیرمفید بودن آنها است.

ظهور فرهنگ نوجوانی

ظهور فرهنگ نوجوانی

نوجوانان در بازه ی سنی ای که به سر می برند به دنبال بررسی آینده ی خود نیستند؛ آن ها ترجیح می دهند به جای آنکه دائم در نگرانی فردایی نامطمئن زندگی کنند، به زندگی روزمره ی خود پرداخته و از آن لذت ببرند؛ نوجوانان مانند هر انسان زنده ی دیگری به دنبال شکوفایی فردی در عین لذت بردن از زندگی هستند.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

1 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

2 از 4

فراخوان کتاب سال جوانان

وزارت ورزش و جوانان فراخوان داد:

فراخوان کتاب سال جوانان

3 از 4

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد سید عبدالعلی قوام

4 از 4

تازه ترين مطالب