web
stats
اجتماعی

اصالت فرهنگ و دموکراسی

انقلاب اکتبر؛ کودتای انقلابی و انقلاب اجتماعی

اصالت فرهنگ و دموکراسی

در این مقال می کوشم به دو پرسش مشخص پاسخ دهم: 1. چه موانعی بر سر راه تحقق انقلاب برقرار است که گرچه هدف انقلابیون در عالم نظر محقق سازی انقلاب اجتماعی است، اما در عالم عمل چه بسا به جای انقلاب اجتماعی، کودتای انقلابی اجرا می شود؟ 2. چگونه می توان بر احتمال فراتر رفتن از کودتای انقلابی از باب نمونه آن گونه که در تجربه اکتبر دیدیم و در عوض نیل به انقلاب اجتماعی آن گونه که هنوز به صورت تمام و کمال هیچ کجا و هیچ وقت به انجام نرسیده، افزود؟

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است.

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

یکی از جنبه های مکتوم زندگی سیدجمال الدین، مکتب تربیتی و اخلاقی اوست.وی در نجف اشرف، به مدت چهار سال در ضمن استفاده از درس فقه شیخ انصاری که گویا تکفل وی را پذیرفته بوده و وضعیت او را به پدرش نیز گزارش می کرده، به درس اخلاق و عرفان میرزاحسینقلی در جزینی همدانی حاضر می شده است. بسیاری از بزرگان صاحب نام معاصر در عرفان و اخلاق عملی، سلسله مشایخ خود را به این بزرگوار می رسانند.

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است.

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

اعتماد بزرگ ترین غایب مناسبات اجتماعی این روزهای ما است. این جان کلام سخنان مصطفی ملکیان در گفتار پیش روست.همه ما متاسفانه شاهدیم که چطور در کوچک ترین و بزرگ ترین روابط اعتماد از دست رفته است و افراد و نهادها با سوءظن به یکدیگر نظر و رفتار می کنند و به ندرت در بده‎بستان‎ها صداقت و روراستی دیده می‎شود.

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

سودبردن از فرایندهای تکاملی به دست انسان برای دستیابی به محصولات زیستی خاص ابداعی نو نیست؛ داروین منشأ گونه ها (۱۸۵۹) را با بررسی «انتخاب مصنوعی» می آغازد و تلاش می کند تا با توصیف شباهت های میان گزینش اقسام موردنظر توسط پرورش دهندگان کبوتر و اَلَک شدن تنوع های موجود در جمعیت های زیستی، چگونگی عملکرد انتخاب طبیعی را توضیح دهد.

قلمرو آزادی قانونی

«منطقه الفراغ» درنظام فکری شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر؛

قلمرو آزادی قانونی

شهیدصدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است.

مردم و مردم سوم

مردم و مردم سوم

سخن گفتن از مردم یعنی سخن گفتن از روابط قدرت، یعنی سخن گفتن از تاریخ روابط قدرت. از طریق این تاریخ است که مفهوم مردم خود را در مقیاس جهانی تحمیل می کند: تاریخ مدرنیته سرمایه دارانه و استعماری.

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین خویش و تلاش برای شکوفایی آنها ناظر به یکی از مهمترین وظایف هر انسانی نسبت به خودش می باشد. وظیفه ای بس حیاتی که سهم قابل توجهی در آنچه خوشبختی خوانده می شود خواهد داشت.

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

وجود کودکان کار و خیابان امروز چه در عرصه تولید مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک ایران غیرقابل انکار و به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین اساس کارشناسان بعنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند.

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

درد بی گفتمانی

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

«حکمرانی شهری» با وجود نقش کلیدی آن در تحولات ایران معاصر هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در گفتمان های دانشگاهی، روشنفکری و عمومی ایران پیدا کند و هر زمان که موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می شود فرصتی است تا رسانه ها در حوزه عمومی به موضوع «مدیریت شهری» توجه کنند.

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایران با وجود هشت دهه سابقه، هنوز نتوانسته است خود را تأسیس کند و پیش از آنکه این عدم توفیق را متوجه کسانی کنیم، یا به کاستی و کاهلی گروهی نسبت دهیم، باید به این امر مهم توجه کنیم که وضعیت جامعه شناسی ما نیز متأثر از وضعیت کلی اجتماعی ما است.

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

انزوای اجتماعی، توسعه یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

در رویکردهای ابتدایی به مسأله انزوای اجتماعی بیشتر تاکید برتغییر روابط اجتماعی ناشی از مدرنیته مطرح بوده است، که امکان انزوا را افزایش می دهد.

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه

همزیستی‎ ‎روستا‎ ‎و مدرنیت در اقامتگاه های بومگردی

نخستین دلپذیری روستاها بوی خوش واش و علف، هوای پاک کوهستانی و نسیم خنک است که مانند روانگردان برای گردشگران روستا، سرخوشی‎آور است؛ ولی شهرها همچنان دست به گریبان آلودگی هوایند و کم‎مانده که دیگر هیچ آشنایی را در شهر نشناسیم زیرا همگی به زودی ماسک به دهان خواهند داشت‎.‎

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

نگاه رسانه های خارجی

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

مقبولیت اجتماعی را می توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است.

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

خطر مصرف پلاستیک چقدر برای ما جدی است؟

داغ پلاستیک بر پیشانی محیط زیست

چندی پیش تصویر جنجالی از حمل یک گوش پاک کن به وسیله اسب دریایی، در شبکه ها و رسانه های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد. جاستین هافمن، عکاس این تصویر، امیدوار بود که با انتشار این عکس بتواند توجه مردم جهان را به آلوده شدن دریاها و اقیانوس ها با زباله های پلاستیکی جلب کند.

سیاست گذاری محیط زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

سیاست گذاری محیط زیستی و نابرابری سرمایه انسانی

در این نوشتار قصد نگارنده ذکر اهمیت سیاست محیط زیستی به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش شکاف موجود در نابرابری سلامت و امید به زندگی است.

آسیب شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه های جمعی

آسیب شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه های جمعی

رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه ها، رسانه های خارجی و رسانه های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوار نوشته ها و...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد.

چرا میل به مهاجرت بالا گرفته است؟

جلای وطن

چرا میل به مهاجرت بالا گرفته است؟

داستان وطن به دوشی گرچه تازه نیست اما این روزها به سندرومی فراگیر تبدیل شده است. موج جدید مهاجرت حالا فراتر از مغزها و نخبگان و طبقه ثروتمند و متمول جامعه، قشر معمولی و طبقه متوسط جامعه را هم دارد با خود می برد.

پیوست اقتصادی سیاست های کنترل آلودگی هوا

پیوست اقتصادی سیاست های کنترل آلودگی هوا

آسیب هایی که آلودگی به سلامت انسان ها وارد می کند باعث افزایش هزینه های سلامتی و کاهش بهره وری نیروی کار می شود، که این خود هزینه های اجتماعی و فشار اقتصادی را به دنبال دارد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی برگزار می کند:

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران-

1 از 4

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

دانشگاه تهران برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد سازمان ملل متحد

2 از 4

نوروز و صلح

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند:

نوروز و صلح

3 از 4

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

اهداف و بسترهای برنامه هسته ای عربستان

4 از 4

تازه ترين مطالب