web
stats
اجتماعی

هیچ جامعه ای بی نیاز از روشنفکران نیست

پاسخ های دکتر علی پایا و دکتر حسین پایا به پرسش های «ایران» در باب نقش روشنفکران در عرصه عمومی

هیچ جامعه ای بی نیاز از روشنفکران نیست

«وضعیت روشنفکری در ایران» مدتی است که مورد بحث و بررسی اهالی اندیشه قرار می گیرد و نظرات متفاوتی پیرامون آن وجود دارد؛ برخی به بی اثری آن در این روزها نظر می دهند و برخی هم معتقدند حتی بیش از پیش فعال و اثرگذار شده است.

عدالت برای همه

«اعاده اموال نامشروع مسوولان» چیست و چه اهدافی را دنبال می کنند؛

عدالت برای همه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 1397/12/11 کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند.

نیمه پر لیوان در شرایط مصیبت جمعی

نیمه پر لیوان در شرایط مصیبت جمعی

خوشبختانه سیل ویرانگر به ناگاه جنبش مردمی لحظه ای را شکل داده است و نازنین مردمی دوستدار هم وطنان عزیز خود، با درک غم و رنج جانکاه هم میهنان خویش، استوار و هدفمند به پا خاسته و به یاری شتافته اند که ارزشی وصف نشدنی دارد. چنین حرکت مردمی که گویای نیمه پر لیوان در شرایط مصیبت جمعی است، معمولا با شور و اشتیاق فراوان آغاز و گاه به کاری کارستان ختم می شود؛ اما تجارب متعدد گذشته نشان داده است حرکت یادشده پایدار نمی ماند.

درس های انقلاب

نگاهی به کتاب «بازخوانی انقلاب های قرن بیستم»؛

درس های انقلاب

در قرن بیستم انقلاب های متعددی در اقصا نقاط جهان رخ داد. انقلاب اکتبر روسیه را مهم ترین انقلاب قرن بیستم که مسیر تاریخ را برای همیشه عوض کرد، در ادامه تجربه کمون پاریس در مقام اولین حکومت کارگری تاریخ قلمداد می کنند. بقیه انقلاب های قرن بیستم ازجمله انقلاب چین و کوبا ترکیبی بودند از انقلاب های سوسیالیستی با مشارکت دهقانان و کارگران، انقلاب های ضددیکتاتوری و انقلاب های ضداستعماری و استقلال طلبانه.کتاب «بازخوانی انقلاب های قرن بیستم» تألیف «سعید رهنما» نیز که به تازگی منتشر شده، با مرور پاره ای از مهم ترین انقلاب های قرن بیستم، به مهم ترین وجوه تشابه و تفاوت این انقلاب ها و پیامد ها و دستاوردهای آنها برای آینده می پردازد.

ازدواج موقت، خانه ای روی آب

ازدواج موقت، خانه ای روی آب

بیش از نیمی از مردان به دلیل نیازهای جنسی و زنان به دلایل عاطفی و اقتصادی به سوی ازدواج موقت می روند. براساس یافته های پژوهش جدید «کامیل احمدی» در ارتباط با صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران که روی ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می دهد ٨٤,٣٦ درصد پاسخ گویان، زیر ۱۸ سال ازدواج موقت را تجربه کرده اند.

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بوده اند که هر یک از آن ها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در مقاله آمده است.

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین

هدف تحقیق تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین و روش تحقیق ترکیبی از طرح های اکتشافی که در بخش کیفی از نوع روایتی و دربخش کمی از نوع نیمه تجربی بود.

فردگرایی و جمع ستیزی در بحران اقتصادی؛ دلیل کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

فردگرایی و جمع ستیزی در بحران اقتصادی؛ دلیل کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟

مباحث تئوریک و جامعه شناختی کمتر در تصمیم گیری های کلان به ویژه در حوزه اقتصاد، لحاظ شده است. با این همه در زمانه بحران نیاز به تغییر دیدگاه در سیاستگذاری ها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در اوایل قرن بیستم، همزمان با جنگ جهانی اول، این بحث در غرب شکل گرفت که انسان به عنوان مهم ترین عامل توسعه جایگاهی بالاتر از انرژی، تجهیزات و دیگر منابع دارد.

اصالت فرهنگ و دموکراسی

انقلاب اکتبر؛ کودتای انقلابی و انقلاب اجتماعی

اصالت فرهنگ و دموکراسی

در این مقال می کوشم به دو پرسش مشخص پاسخ دهم: 1. چه موانعی بر سر راه تحقق انقلاب برقرار است که گرچه هدف انقلابیون در عالم نظر محقق سازی انقلاب اجتماعی است، اما در عالم عمل چه بسا به جای انقلاب اجتماعی، کودتای انقلابی اجرا می شود؟ 2. چگونه می توان بر احتمال فراتر رفتن از کودتای انقلابی از باب نمونه آن گونه که در تجربه اکتبر دیدیم و در عوض نیل به انقلاب اجتماعی آن گونه که هنوز به صورت تمام و کمال هیچ کجا و هیچ وقت به انجام نرسیده، افزود؟

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است.

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

مکتب اخلاقی و تربیتی سیدجمال

یکی از جنبه های مکتوم زندگی سیدجمال الدین، مکتب تربیتی و اخلاقی اوست.وی در نجف اشرف، به مدت چهار سال در ضمن استفاده از درس فقه شیخ انصاری که گویا تکفل وی را پذیرفته بوده و وضعیت او را به پدرش نیز گزارش می کرده، به درس اخلاق و عرفان میرزاحسینقلی در جزینی همدانی حاضر می شده است. بسیاری از بزرگان صاحب نام معاصر در عرفان و اخلاق عملی، سلسله مشایخ خود را به این بزرگوار می رسانند.

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

علت شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نه تنها در اشیا و پدیده های طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیده های طبیعی است. رویکرد علت شناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است.

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

بزرگ ترین سرمایه ای که از دست داده ایم

اعتماد بزرگ ترین غایب مناسبات اجتماعی این روزهای ما است. این جان کلام سخنان مصطفی ملکیان در گفتار پیش روست.همه ما متاسفانه شاهدیم که چطور در کوچک ترین و بزرگ ترین روابط اعتماد از دست رفته است و افراد و نهادها با سوءظن به یکدیگر نظر و رفتار می کنند و به ندرت در بده‎بستان‎ها صداقت و روراستی دیده می‎شود.

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

تکامل جهت دار و جهت داری تکامل

سودبردن از فرایندهای تکاملی به دست انسان برای دستیابی به محصولات زیستی خاص ابداعی نو نیست؛ داروین منشأ گونه ها (۱۸۵۹) را با بررسی «انتخاب مصنوعی» می آغازد و تلاش می کند تا با توصیف شباهت های میان گزینش اقسام موردنظر توسط پرورش دهندگان کبوتر و اَلَک شدن تنوع های موجود در جمعیت های زیستی، چگونگی عملکرد انتخاب طبیعی را توضیح دهد.

قلمرو آزادی قانونی

«منطقه الفراغ» درنظام فکری شهید آیت الله العظمی سید محمدباقر صدر؛

قلمرو آزادی قانونی

شهیدصدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد: یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جاودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است.

مردم و مردم سوم

مردم و مردم سوم

سخن گفتن از مردم یعنی سخن گفتن از روابط قدرت، یعنی سخن گفتن از تاریخ روابط قدرت. از طریق این تاریخ است که مفهوم مردم خود را در مقیاس جهانی تحمیل می کند: تاریخ مدرنیته سرمایه دارانه و استعماری.

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین در آینه خودآگاهی

شناخت استعدادهای راستین خویش و تلاش برای شکوفایی آنها ناظر به یکی از مهمترین وظایف هر انسانی نسبت به خودش می باشد. وظیفه ای بس حیاتی که سهم قابل توجهی در آنچه خوشبختی خوانده می شود خواهد داشت.

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

وجود کودکان کار و خیابان امروز چه در عرصه تولید مثل کوره پزخانه و کارگاه های کوچک مثل فرش بافی و شیشه سازی و مانند آن و چه در عرصه خیابان مثل فروش گل، پاک کردن شیشه ماشین ها، آدامس فروشی و امثال آن در شهرهای بزرگ و کوچک ایران غیرقابل انکار و به پدیده ای عادی تبدیل شده است. کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین اساس کارشناسان بعنوان یک معضل اجتماعی به آن می نگرند.

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

درد بی گفتمانی

«مدیریت شهری» ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

«حکمرانی شهری» با وجود نقش کلیدی آن در تحولات ایران معاصر هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در گفتمان های دانشگاهی، روشنفکری و عمومی ایران پیدا کند و هر زمان که موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می شود فرصتی است تا رسانه ها در حوزه عمومی به موضوع «مدیریت شهری» توجه کنند.

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایرانی

جامعه شناسی ایران با وجود هشت دهه سابقه، هنوز نتوانسته است خود را تأسیس کند و پیش از آنکه این عدم توفیق را متوجه کسانی کنیم، یا به کاستی و کاهلی گروهی نسبت دهیم، باید به این امر مهم توجه کنیم که وضعیت جامعه شناسی ما نیز متأثر از وضعیت کلی اجتماعی ما است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

دانشگاه تبریز برگزار می کند:

ایران و دیوان بین المللی دادگستری

2 از 4

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند:

ایدئولوژی و امر خیالی از لاکان تا آلتوسر

3 از 4

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

دانشکده نفت برگزار می کند:

یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل

4 از 4

تازه ترين مطالب