web
stats
اجتماعی

دوفضایی شدن

مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی

دوفضایی شدن

با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که از خصلت هم رمانی رسانه– واسطه برخوردارند، فضای جدیدی برای زندگی انسان پدیدار شده که از آن تعبیر به فضای دوم یا جهان دوم می شود. هدف این مقاله ارائه سنخ شناسی از آسیب های مجازی و نیز تحلیل تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی در ارتباط با آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی با هدف الگوی کاربردی برای برنامه ریزی است.

ارتقای سواد رسانه ای، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی

ارتقای سواد رسانه ای، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی

در قرن اخیر از سواد رسانه ای، به عنوان سواد جدید یاد می شود. همچنین با افزایش دسترسی به رسانه های تعاملی، آسیب های اجتماعی جدیدی در جامعه بروز کرده است که میزان سواد رسانه ای کاربران، در آن نقش دارد. مهم ترین مساله تحقیق این است که: میزان سواد رسانه ای جوانان در چه سطحی است و ارتباط بین سواد رسانه ای و آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی چگونه است؟

پیرامون موانع شکل گیری اجتماع علمی در ایران

پیرامون موانع شکل گیری اجتماع علمی در ایران

مطالعات اجتماعی علم بیانگر آنست که علم یک پدیده انتزاعی و فردی نیست، بلکه علم و معارف علمی در کنه خود، اموری به شدت اجتماعی هستند. اجتماعی بودن علم بیانگر آنست که معارف علمی در فرآیندی اجتماعی برساخته شده و به کارگرفته و متحول می شوند.

جامعه شناسی فقر

جامعه شناسی فقر

فقر همواره یکی از موضوعات اصلی علوم اجتماعی بوده است و در حالیکه اقتصاد دان، تحلیلی کاملاً اقتصادی از فقرارائه می دهد، جامعه شناسی به ابعاد اجتماعی فقر هم پرداخته است.

پدیده اسیدپاشی بر اساس تجربه قربانیان: علل و استراتژی ها

پدیده اسیدپاشی بر اساس تجربه قربانیان: علل و استراتژی ها

به نظر کارشناسان گرچه پدیده اسیدپاشی موضوعی اجتماعی و دارای زمینه فرهنگی و معانی نمادین است تاکنون به طور عمیق مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه کیفی و جامع موضوع می تواند به شناخت دلایل و راهکارهای مقابله با آن کمک کند.

شبکه شهرهای خلاق

توسعه و تقویت پیوند بین المللی بین شهرها در طرح یونسکو

شبکه شهرهای خلاق

پیوستن شهرها به شبکه شهرهای خلاق، موجب ارتقای عرصه خلاق محلی و سهیم شدن شهرها در تقویت اقتصاد خلاق و نقش آفرینی آنها در زمینه تنوع فرهنگی می شود. شهر خلاق دارای میراث منحصر به فردی است که می تواند در شکل دهی به آینده عرصه های خلاق و امیدواری برای حفظ، ارتقا و تقویت صنایع فرهنگی مفید و موثر واقع شود.

نگاهی به آسیب های اجتماعی متداخل در کشور

نگاهی به آسیب های اجتماعی متداخل در کشور

انتشار برخی آمارهای جدید مربوط به پدیده های اجتماعی از جمله تجرد و طلاق و نیز وقوع برخی رویدادها مانند گسترش شیوه های نوین اعتیاد بروز برخی خودسوزی ها و همچنین ارایه تحلیل های مربوط به خط فقر در کشور موضوعاتی است که اگر چه در نگاه اول حوزه هایی مستقل از هم به شمار می اید اما باید به عنوان آسیب های اجتماعی متداخل مورد تبیین قرار گیرد. در این نوشتار تلاش می شود با بررسی هرکدام از این موضوعات نقش آنها را در ناامنی اجتماعی کشور بازتاب داده شود .

ارتباط مجازی  بهتر است یا کنش اجتماعی ؟

ارتباط مجازی بهتر است یا کنش اجتماعی ؟

جامعه اطلاعاتی به دلایل بی شماری که تنها برخی از آنها دلایل فناورانه هستند (ولی بیشترشان در موقعیت کنونی به محوریت اقتصاد در فرایند جهانی شدن مربوط می شوند) سبب شده است که گروه بسیار گسترده ای از ابزارهای ارتباطی و نو آوری های فناورانه در جوامع انسانی به گونه ای تعمیم یابند که گروه های هر چه بزرگتری از انسان ها به مصرف کنندگان کاذب آن وسایل تبدیل شده و اغلب بدون آنکه خود آگاه باشند به صورت کارگران هلدینگ های بزرگ مخابراتی عمل کنند.

پیشروی ویلاها در دل کویر و جنگل

پیشروی ویلاها در دل کویر و جنگل

زمین خواری قدیمی ترین واژه ای است که درفرهنگ لغت برای تخلفات درتصاحب غیرقانونی اراضی عمومی یا خصوصی متعلق به افراد یافت می شود، اما طی سال های اخیر واژه های جدیدی به این نوع تخلفات افزوده شده است که کمتر درفرهنگ لغات دیده می شود. کوه خواری، دریاخواری، کویرخواری، رودخانه خواری و جنگل خواری به تخلفاتی از این دست اضافه شده و شاید در آینده واژه های جدیدتر به زیرمجموعه چنین لغت نامه ای اضافه شود.

رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی؛  با نگاهی به جامعه ایران

رویکردی میان رشته ای به سبک زندگی؛ با نگاهی به جامعه ایران

مفهوم سبک زندگی به رغم اهمیت کارکردگرایانه و وجه انضمامی آن، یکی از مهمترین چهارچوب های تبیینی در مباحث جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در دهه های اخیر بوده است. این درحالی است که خاستگاه این مفهوم، فرد، تفاوت های فردی، عادت ها، ذائقه ها، رجحان ها و به طور کلی تمایزیافتگی افراد و همچنین تفاوت رفتار افراد در فضای کنش با دیگران است که اصولا امری روانشناختی محسوب می شود.

 تلفیق پدرسالاری و مادرسالاری، چرا؟

تلفیق پدرسالاری و مادرسالاری، چرا؟

جوامع و فرهنگ ها نه فقط یک ساختار روانی و یک منش اجتماعی دارند، بلکه دارای جهت گیری جنسی یا به تعبیری دارای گرایش به سوی حق پدری یا حق مادری هستند و بسته به این که کدام حق تسلط دارد، قوانین مشخصی بر اندیشه، زندگی اجتماعی و رشد روانی افراد نیز مسلط می شود.

این یقه  طلایی  ها

این یقه طلایی ها

«یقیه طلایی» اصطلاحی برای نامیدن کسانی است که با استفاده از راهکارهای مجرمانه یا دوپینگ انواع رانت ها موفق به ارتقای رتبه شغلی، تحصیلی و ... می شوند یا با گرفتن مجوزهای آنچنانی و با روش های نامشروع و غیرقانونی به ثروت های گزاف می رسند.

بررسی زمینه  ها و آسیب  های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور

بررسی زمینه ها و آسیب های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور

می گویند اعتیاد بلای خانمان سوز است؛ بلایی که سوزانندگی آن در نهادهای آموزشی- اجتماعی چون دانشگاه پیامدهایی فاجعه بارتر از دیگر محیط ها دارد و سرمایه های آینده را به وجودهایی چالش زا و آزاردهنده تبدیل می کند.

تاثیر برنامه های تلویزیون بر میزان پایبندی مخاطبان به مناسک دینی

تاثیر برنامه های تلویزیون بر میزان پایبندی مخاطبان به مناسک دینی

صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه ی کشور در سال های گذشته توجهی ویژه به برنامه های دینی داشته و به دنبال تحقق کارویژه های این نوع برنامه ها بوده است؛ کارویژه هایی که باید با نگاهی واقعگرایانه و دقیق به فرایند اثرگذاری و پیامدهای گوناگون آن نگریست.

فرهنگ بدن و مطالعه آن

فرهنگ بدن و مطالعه آن

فرهنگ بدن، عرصه یی وسیع و جذاب برای مطالعه های اجتماعی است که بنا به علت های گوناگون در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است.

تحلیل تفسیری کنش «جوک گویی»

تحلیل تفسیری کنش «جوک گویی»

همه ی ما در روابط اجتماعی از فضای خانوادگی و جمع های دوستانه گرفته تا محیط شغلی و این روزها در شبکه های اجتماعی با پدیده ی «جوک گویی» رو به رو هستیم؛ پدیده یی که ریشه در ویژگی های ادبیات کهن مکتوب و شفاهی کنونی و نیز مولفه های فرهنگ عمومی ما ایرانی ها دارد. در این میان، زمینه ها و پیامدهای جوک گویی محور برخی بررسی های جامعه شناسانه قرار گرفته است.

تاثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

تاثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

انتقال باورها و ارزش های مذهبی از پدران و مادران به فرزندان یکی از موضوع های مهم بین نسلی است که برای برخی شکلی چالشی می یابد. از این رو لازم است ویژگی های فرایند این انتقال به درستی شناخته شود.

نشانه شناسی نگاه

نشانه شناسی نگاه

نگاه و انواع آن از «نگاه در نگاه» گرفته تا گونه ی «مبهم و گریزان»، موضوعی است که از نگاه های مختلف می توان به آن نگاه و آن را نشانه شناسی کرد.

نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی زنان

نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی زنان

بر پایه ی رویکرد جامعه شناختی، تفاوت گرایش زنان و مردان در مشارکت سیاسی بیش از آنکه ذاتی باشد، در ساختار اجتماعی ریشه دارد.

حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه و حکومت امام علی (ع)

حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه و حکومت امام علی (ع)

رعایت حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی آنان از حکومت ها بوده است و بی شک امام علی (ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسان ها در مقام عمل و نظر داشته اند. در این زمینه، پایبندی به اصول و ارزش های اخلاقی، تقید به احکام الهی، انتقادپذیری، منع از تملق و تشریفات، مشورت و احترام به فکر دیگران از جمله عناصر سیره عملی و نظری امام علی در زمینه حقوق اجتماعی انسان ها است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

تازه ترين مطالب