web
stats
اجتماعی

کنش های جامعه در شرایط بحرانی شدن وضع اقتصاد ناشی از چیست؟

عواقب هراس از عدم قطعیت ها

کنش های جامعه در شرایط بحرانی شدن وضع اقتصاد ناشی از چیست؟

دولت در اقتصاد ایران دقیقاً همه کاره است. این نهاد همانند یک قیم با اقتصاد ملی رفتار می کند. خود را عقل کل می پندارد و خیال می کند صلاح خسروان را بهتر از آنها می داند. سعی می کند با معجزه بخشنامه های اقتصاد را سامان دهد و افسار به دست در این زمین ناهموار بتازد. اما اقتصاد به راحتی، هر نگاه و نهاد آمرانه ای را پس می زند و آنقدر سرکش است که نهاد قهری دولت نتواند آن را کنترل کند.

چرا دولت در حوزه خدمات عمومی شکست خورده است؟

نابهینگی در تامین کالاهای عمومی؛

چرا دولت در حوزه خدمات عمومی شکست خورده است؟

کالاها و خدمات عمومی، آن دسته از کالاها و خدمات هستند که غیرقابل رقابت و غیرقابل استثنا باشند. غیرقابل رقابت هستند به این مفهوم که مصرف آنها توسط یک یا گروهی از افراد، دسترسی دیگران را به آن کاهش نمی دهد و غیرقابل استثنا هستند به این معنا که هیچ کس نمی تواند مستثنی از استفاده آنها باشد.

مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

شهرها در اغما

مهاجرت بی رویه روستاییان چه بر سر شهرها می آورد؟

شهرنشینی دیگر آش دهن سوزی نیست. این را کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند به خوبی می دانند. فراتر از بحران ریزگردها و آلودگی هوا که تدبیر آن گویا از دست مسوولان خارج شده، پدیده های دیگری گریبان شهرها را گرفته و بیش از پیش می فشارد. افزایش جمعیت، افت کیفیت خدمات شهری، ترافیک و آلودگی صوتی، توسعه نامتوازن، رشد حاشیه نشینی و بدتر از همه بحران ایمنی و امنیت تنها گوشه ای از معضلات زندگی شهری است.

مدیریت جنبش های اجتماعی در ایران

مدیریت جنبش های اجتماعی در ایران

جنبش اجتماعی به این معنی است که گروهی از افراد به گونه ای سازمان یافته (خودآگاه یا ناخودآگاه) برای تغییر و یا حتی حفظ برخی از عناصر جامعه تلاش کنند

چرا استخدام سفارشی در ایران به یک رویه عادی تبدیل شده است؟

سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان

چرا استخدام سفارشی در ایران به یک رویه عادی تبدیل شده است؟

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان بالاتر از نرخ بیکاری سایر گروه های سنی جمعیت فعال است و این بیانگر این مساله است که ورود به بازار کار پس از پایان دوران تحصیلات برای جوانان کشور از بزرگ ترین دغدغه های آنها محسوب می شود.

چرا مشارکت اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کرده است؟

جامعه منفعل

چرا مشارکت اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کرده است؟

بی تردید مارتین لوترکینگ، هنگامی که این جمله را از خود به یادگار می گذاشت تصویری از جامعه امروز ایران در ذهن نداشت. جامعه ای که معتقد است به قدر کافی ایثار کرده و حالا نوبت دیگران - و مهم تر از همه دولتمردان- است که برایش کاری کنند. جامعه ای که ارزش های اصیل اخلاقی مانند نوع دوستی، دگرخواهی و پایبندی به اخلاق و تعهد در آن روزبه روز کمرنگ تر می شود و سرمایه اجتماعی اش به سرعت برف هایی که تهران را زمین گیر کرد، در حال آب شدن است.

واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

سیاست های اشتغال در برخورد با مسئله فقر و بیکاری در ایران می بایست مبتنی بر رویکرد طرد اجتماعی، به سمت پیشگیری و اقدامات فعال با برآیند اصلاح خدمات ارائه شده، تغییر مسیر دهد.

پژواک اعتراض

واکاوی تجربه دولت ها در پاسخ به شورش های خیابانی؛

پژواک اعتراض

مطالبه گری می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از روندهای دموکراتیک که بر مبنای نمایندگی کردن خواست و ترجیحات اکثریت بنا شده اند، تا فشار کمپین ها و جنبش های اقلیت که احساس می کنند، آن طور که باید خواست شان در سیاستگذاری لحاظ نمی شود. اما این فرآیند صلح آمیز و عاقلانه گاه می تواند رویی شدیداللحن تر و به ندرت خشونت آمیز نیز به خود بگیرد.

وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی و الزامات سیاستی آن

وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی و الزامات سیاستی آن

برای اینکه بتوان با برنامه ریزی های اجتماعی دوران سالمندی خوبی را برای سالمندان کشور رقم زد نیازمند شناخت وضعیت سالمندان در کشور هستیم. در این راستا مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت سالمندان به دنبال پاسخ به این سوال است که اولویت برنامه ریزی در کشور برای سالمندان در کدام حوزه است.

گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا

گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا

برخی معتقدند کاهش گازهای گلخانه ای اثر مثبتی بر کیفیت هوا دارد و برخی دیگر کاهش گازهای گلخانه ای را عاملی برای کاهش آلاینده های هوا نمی دانند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش آلاینده های هوا از منظر علمی پرداخته شده است.

مشکلات معلولان در فضای شهری تهران

مشکلات معلولان در فضای شهری تهران

نامناسب بودن فضای شهری برای معلولان منجر به وابستگی آنان به افراد دیگر برای حضور در اجتماع می گردد و پیامد آن در دراز مدت برای این قشر جامعه انزوا است. در مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حضور بیشتر معلولان در فضای شهری ارائه شده است.

ایران در مسیر کویری شدن

ایران در مسیر کویری شدن

بررسی و مطالعه قوانین آب در کشورهای مختلف نشان می دهد در بسیاری از مناطق آب یک دارایی ملی بوده و کاربران این اجازه را ندارند که در هر زمان و هر مکانی به هر اندازه که خواستند از آب های زیرزمینی یا سطحی برداشت کنند، بلکه برای برداشت آب باید از یک سری قوانین پیروی کنند که تخلف از آنها جرم بوده و مجرمان مجازات خواهند شد.

تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران

تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران

جمعیت و ابعاد گوناگون آن همواره ذهن سیاستگذاران و صاحبنظران را به خود معطوف کرده است. سیاستگذاران و طراحان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در مطالعات خود به روابط متقابل متغیرهای تاثیرگذار در تحول اقتصادی و اجتماعی می پردازند و شاید مهمترین متغیری که در سیاستگذاری به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود جمعیت و دگرگونی های آن در گذشته، حال و آینده است.

افزایش سیلاب ها و هَدررفت منابع کلان ناپایدار آبی کشور

افزایش سیلاب ها و هَدررفت منابع کلان ناپایدار آبی کشور

بر بنیاد یافته ها، ویرانی و فروسایی گسترده طبیعت، پوشش گیاهی، بی پروایی در رفتار با طبیعت و دست اندازی در قالب جنگل زدایی، تخریب مراتع، تبدیل و تغییر آبخیزها و تالاب ها به کشتزار، حجم روزافزون زباله و پسماندها به بستر رودخانه ها، ساخت و ساز در آبراهه های طبیعی، بریدن جنگل ها و سوزاندن گیاهزارها به ویژه در بلندی ها از عوامل مؤثر در رویداد سیلاب در این کشورها هستند.

«خشونت» در جامعه ایران و راهکارهای مقابله با آن

«خشونت» در جامعه ایران و راهکارهای مقابله با آن

اگرچه مسئله خشونت در جامعه امروز ایران، پژوهش ها و بررسی های متعددی را به خود اختصاص داده است اما به نظر می رسد آگاهی لازم نسبت به پیامدهای این مسئله، هنوز به درستی شکل نگرفته است زیرا ماهیت این معضل و راهکارهای مقابله با آن همچنان از زاویه نگاه سنتی به خشونت بررسی می شود.

پدیده کولبری: زمینه ها و پیامدها

پدیده کولبری: زمینه ها و پیامدها

کولبری معضلی اقتصادی، اجتماعی و... در جامعه به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور است که دولت باید برای آن چاره اندیشی کند به گونه ای که در قالب حمل کالاهای مرزی به رسمیت شناخته شود. البته در برخی بازارچه های مرزی، برای بعضی از کولبران کارت تردد صادر شده که تنها شامل درصد اندکی از کولبران شده و مابقی آنها فاقد این کارت می باشند.

زلزله چه بنیان هایی را تخریب می کند؟

پس از بحران

زلزله چه بنیان هایی را تخریب می کند؟

کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه یافتگی خود، سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه کاهش آثار بلایای طبیعی و مدیریت ریسک ناشی از آن انجام داده اند. شاخص ریسک جهانی (سازمان ملل) نشان می دهد کشورهایی مانند ژاپن، شیلی، کاستاریکا و هلند اگرچه با احتمال بسیار بالایی در معرض وقوع بلایای طبیعی قرار دارند، ولی با ظرفیت سازی مناسب و ایجاد آمادگی کافی، میزان آسیب پذیری را در برابر بلایای طبیعی کاهش داده اند.

تحلیلی بر مشکلات نیمۀ فراموش شدۀ جامعه ایران

تحلیلی بر مشکلات نیمۀ فراموش شدۀ جامعه ایران

در مقالۀ حاضر تلاش شده تا با مروری اجمالی بر گوشه ای از مشکلات مردان در ایران، جامعه را نسبت به مسائل و مصائب نیمی از جمعیت کشور آگاه و حساس ساخته تا شاید از این طریق به مشکلات و گرفتاری های مردان ایرانی نیز رسیدگی شود.

مروری بر پیامدهای پیر شدن جمعیت و راهکارهای مدیریت آن

کابوس کهنسالی

مروری بر پیامدهای پیر شدن جمعیت و راهکارهای مدیریت آن

تا چند دهه قبل، قدرت یک خانواده را بر مبنای تعداد فرزندانش محاسبه می کردند. همان معیاری که در دهه ۶۰، به انفجار موالید منجر شد! تب فرزندآوری که فروکش کرد، جامعه ای که به مصرف گرایی سوق پیدا کرده بود متراژ خانه و قیمت خودرو و پس انداز بانکی را ملاک توانمندی خود قرار داد و حالا نسل جدید تصور می کند هرقدر در شبکه های اجتماعی فالوئر بیشتری داشته باشد سرمایه بیشتری دارد و قدرتمندتر است.

مالیات های سبز ابزاری برای مدیریت محیط زیست

مالیات های سبز ابزاری برای مدیریت محیط زیست

امروزه اغلب شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، درحوزه مولفه های زیستی با مسائل متعددی نظیر آلودگی های هوا، آب، خاک و صوت رو به رو هستند، تا جایی که کنترل این آلودگی ها، به عنوان یکی از اولویت های مهم در برنامه ریزی شهری، به ویژه در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب