web
stats
اجتماعی

فرابُحران آب و چالش های هیدروپلیتیک در ایران

فرابُحران آب و چالش های هیدروپلیتیک در ایران

بار روانی برخاسته از نگرانی نسبت به بحران آب، به افزایش تنش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی مطالبات آبی و موضع گیری کارگزاران و نمایندگان مجلس منجر شده است به گونه ای که طی مرداد ماه سال جاری بیش از سه درگیری گروهی رخ داد که طی آن دو تن کشته و ده ها تن زخمی و دستگیر شدند.نوشتار پیش رو، از منظر هیدروپلیتیک به واکاوی پیامدهای اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی بحران آب در کشور می پردازد.

آسیب پذیری کودکان و تأثیر آن بر سلامت جامعه

آسیب پذیری کودکان و تأثیر آن بر سلامت جامعه

در ماه های اخیر اخبار و گزارش های قابل توجهی از کودک آزاری ها و نیز آسیب های مرتبط با کودکانی که در آستانه ورود به نوجوانی هستند، منتشر شد. نمود جدید آسیب های فراروی کودکان این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا آسیب پذیری در میان کودکان نسبت به گذشته روند صعودی به خود گرفته است؟در این نوشتار با عنوان «افزایش ضریب آسیب پذیری کودکان و تأثیر آن بر سلامت جامعه» تلاش شده است تا آسیب پذیری کودکان، میزان تأثیرگذاری، دامنه آسیب ها، علل و زمینه های وقوع آنها بررسی شود.

وضعیت شاخص بیکاری در دولت یازدهم

اولویت اشتغال جوانان

وضعیت شاخص بیکاری در دولت یازدهم

مساله اشتغال و بیکاری طی یک دهه گذشته به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است و در آستانه بحران قرار گرفتن برخی از شاخص های کلیدی بازار کار مانند بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، اهمیت این مساله را بیش از پیش نیازمند توجه ساخته است. هدف مقاله حاضر نیز ارزیابی و تحلیل وضعیت نرخ بیکاری در ایران طی سه سال گذشته از حیات دولت یازدهم و ارائه تصویری از مسائل پیش روی کشور از منظر تحولات نرخ بیکاری و اشتغال است.

همکاری های منطقه ای؛ راهکاری برای مساله ریزگردها

همکاری های منطقه ای؛ راهکاری برای مساله ریزگردها

در این میان، پدیده ریزگرد در جایگاه یکی از پیامدهای درهم تنیدگی موارد یاد شده طی یک و نیم دهه گذشته زیان های کلان و فزاینده ای در حوزه های بهداشتی و اقتصادی متوجه جوامع مختلف به ویژه کشور ما کرده است به گونه ای که طی این مدت و هم زمان با آغاز فصل گرما، پدیده ریزگرد به آرامی از غرب به شرق کشور می تازد و هیچ کس یا مجموعه ای نه پاسخگو به آن است و نه یارای رویارویی با آن را دارد.

بیمِ بی آبی

دولتمردان برای چندمین بار از بحران آب به عنوان تهدیدی برای آینده ایران یاد کردند؛

بیمِ بی آبی

در روزگاری که قیمت نفت مدت هاست در محدوده 40 دلار در هر بشکه نوسان می کند، احتمالاً مهم ترین دغدغه دولتمردان یک کشور نفت خیز باید کاهش قیمت نفت باشد و انبوه مشکلات ناشی از آن.

افزایش فقر در کشور؛ علل و پیامدهای آن

افزایش فقر در کشور؛ علل و پیامدهای آن

گزارش های جدیدی که از سوی مسئولان ذیربط دولت یازدهم ارائه شده، بیانگر آن است که فقر و نابرابری در کشور در طول یک دهه اخیر روند افزایشی تهدیدآفرینی به خود گرفته است. از این رو، با توجه به اینکه فقر و نابرابری تأثیر بسیار تعیین کننده ای بر روی امنیت ملی و اجتماعی دارد، نوشتار حاضر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فقر در کشور، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که علل گسترش فقر و پیامدهای آن در کشور چیست و چه راهبردهایی را م یتوان برای کنترل و مقابله با آن پیشنهاد نمود.

 آسیب پذیری امنیت اخلاقی در جامعه ایرانی

آسیب پذیری امنیت اخلاقی در جامعه ایرانی

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ، علاوه بر تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای بر اهمیت امنیت اخلاقی و نسبت آن با دیگر ابعاد امنیت جامعه ایرانی در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی، شاهد بروز و خبری شدن برخی رخدادها و نابهنجاری های اخلاقی در جامعه ایرانی و به ویژه در میان اعضای گروه های مرجع جامعه بودیم. این گزارش با عنوان «گروه های مرجع و آسیب پذیری امنیت اخلاقی جامعه ایرانی» ضمن بررسی برخی از این موارد، به تبیین اهمیت و سازوکار هشداردهی و احیای امنیت اخلاقی در این حوزه از طریق برپایی نوعی نهضت اخلاقی می پردازد.

دیدگاه هایی انسان شناختی درباره غذا

دیدگاه هایی انسان شناختی درباره غذا

در میان مناسبات اجتماعی، غذا نقشی کلیدی داراست و به همین علت موضوعی جالب توجه در مطالعات انسان شناسانه می باشد. از سال های بسیار قبل تلاش برای مطالعه ی عادت های غذایی اقوام گوناگون صورت گرفته است. این مشاهدات معمولا نه به عنوان مطالعه ای مستقل بلکه به عنوان جزیی از مطالعه ای بزرگتر بوده است.

واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان به محیط زیست

واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان به محیط زیست

در این پژوهش با عنوان «واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط زیست» نیز در گزینش مباحث نظری مربوط به احساسات به محیط زیست و ابعاد آن، به رویکرد اثبات گرایانه با تأکید بر وجه الزام های فرهنگی و ارزشی و همچنین رویکرد ساختمندی اجتماعی و تأکیدهای آن ها بر اهمیت فرهنگ توجه شده است.

تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی

تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی

این مقاله با عنوان «تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی باتوجه به انواع هنجارگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن» تأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینۀ کنترل اجتماعی، عدالت رویه ای و سرمایۀ اجتماعی بر متغیر وابسته یعنی هنجارگرایی و ابعاد چهارگانۀ آن (متعهدانه، مصلحت گرایانه، اجبارگرایانه و عادت گرایانه) در شهر تهران بررسی شده است.

نگرش به دوستی اینترنتی  در میان دانشجویان

نگرش به دوستی اینترنتی در میان دانشجویان

هدف پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف» بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاههای گیدنز است.

بازی ها چگونه فراگیر می شوند؟

پرسه در دنیای شیرین خودساخته

بازی ها چگونه فراگیر می شوند؟

تا کمتر از دو دهه پیش لغت «بازی» یا عبارت «بازی کردن» تصاویری از انواع بازی هایی مثل «لی لی»، «فوتبال»، «الک دولک»، «خاله بازی»، «وسطی» به همراه اسباب بازی هایی از قبیل «توپ»، «عروسک» و... را به ذهن متبادر می کرد. بازی هایی که اغلب گروهی انجام می شد و بعضاً با حرکات بدنی قابل توجهی همراه بود.

سرمایة اجتماعی در ایران

سرمایة اجتماعی در ایران

هدف اصلی این مقاله با عنوان «تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایة اجتماعی در ایران»، سنجش رابطة سرمایة اجتماعی بدون لحاظ کردن انواع آن بوده، تأثیر سرمایة اجتماعی، به صورت کلی و در قالب پیامدهای مثبت نشان داده شده است.

سبک زندگی جوانان در شهر تهران

سبک زندگی جوانان در شهر تهران

در این مقاله با عنوان «مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران» تلاش شده تا براساس استراتژی استفهامی و با اتخاذ رویکردی پدیدارشناختی، سبک های زندگی جوانان شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد.

جایگاه زنان در ساختار خانواده

جایگاه زنان در ساختار خانواده

هدف مقاله حاضر با عنوان «بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز» مطالعۀ وضعیت جایگاه زنان تبریزی در ساختار قدرت خانواده و بررسی برخی از عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نظریۀ «منابع» است.

اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی

اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی

حدود ۲۰ سال بعد از ظهور محیط زیست گرایی، جامعه شناسی متوجه مسائل محیط زیستی و پیوند و رابطه تخریب محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن می شود و سعی در اجتماعی شدن مسائل محیط زیستی می کند. با این وجود هنوز هم ما ایرانی ها در کشف، پژوهش و اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی با کاستی های بسیاری روبرو هستیم. پاسخ اصلی به چرایی این کمبودها، هدف این نوشتار است

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت

هدف این مطالعه با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا» بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافتۀ عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحدۀ آمریکا طی سال های ١۹۹١- ٢٠٠٨ است.

 واکاوی ریشه های نظری مصرف گرایی

واکاوی ریشه های نظری مصرف گرایی

واکاوی ریشه های مصرف گرایی نشانگر سویه های نظری و اندیشه ای است. در واقع مولفه های نظری به نوعی تبیین و تحلیل مصرف گرایی و همچنین، آفت ها و عوارضی که از آن بروز می یابد را در بر می گیرد.

#آشغال- نریزیم

آیا فرهنگ ریختن زباله با اعمال جریمه و کمپین های فضای مجازی اصلاح می شود؟

#آشغال- نریزیم

دو دهه است که هیچ ترفندی جواب نمی دهد. مقاله ها و گزارش های مطبوعاتی و تلویزیونی و سخنرانی ها و پیام ها و هشدارهای ترویجی هم از پسش برنیامدند. حالا همه جا به چشم می خورد، آنقدر که دیدنش طبیعی شده است؛ کنار دریا و رودخانه، در جنگل و پارک، در خیابان و پیاده رو، در استادیوم و کلاس درس و حیاط مدرسه و دانشگاه! یکی می ریزد، دیگری هم از کنارش رد می شود.اقتصاددان ها اسمش را «طلای کثیف» گذاشته اند اما، تا زمانی که در کوی و برزن رها شده است طلا بودنش مهم نیست، مهم این است که کثیف است!

پلیس و آموزش هنجارهای صلح آفرین

پلیس و آموزش هنجارهای صلح آفرین

این مقاله با عنوان «نقش پلیس در آموزش و ایجاد هنجارهای صلح آفرین » به بررسی نقش پلیس در ایجاد روندهای صلح آفرین می پردازد.در جوامع در حال توسعه، حفظ و توسعه سرمایه انسانی مهم تر از سرمایه طبیعی و مادی است. بی شک سرمایه انسانی در شرایطی حفظ و موجب رشد و توسعه اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع می شود که پدیده بزهکاری و جرم آن را تهدید نکند .

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

تازه ترين مطالب