web
stats
اجتماعی

بیمِ بی آبی

دولتمردان برای چندمین بار از بحران آب به عنوان تهدیدی برای آینده ایران یاد کردند؛

بیمِ بی آبی

در روزگاری که قیمت نفت مدت هاست در محدوده 40 دلار در هر بشکه نوسان می کند، احتمالاً مهم ترین دغدغه دولتمردان یک کشور نفت خیز باید کاهش قیمت نفت باشد و انبوه مشکلات ناشی از آن.

افزایش فقر در کشور؛ علل و پیامدهای آن

افزایش فقر در کشور؛ علل و پیامدهای آن

گزارش های جدیدی که از سوی مسئولان ذیربط دولت یازدهم ارائه شده، بیانگر آن است که فقر و نابرابری در کشور در طول یک دهه اخیر روند افزایشی تهدیدآفرینی به خود گرفته است. از این رو، با توجه به اینکه فقر و نابرابری تأثیر بسیار تعیین کننده ای بر روی امنیت ملی و اجتماعی دارد، نوشتار حاضر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فقر در کشور، به دنبال پاسخگویی به این سوال است که علل گسترش فقر و پیامدهای آن در کشور چیست و چه راهبردهایی را م یتوان برای کنترل و مقابله با آن پیشنهاد نمود.

 آسیب پذیری امنیت اخلاقی در جامعه ایرانی

آسیب پذیری امنیت اخلاقی در جامعه ایرانی

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ، علاوه بر تأکید مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای بر اهمیت امنیت اخلاقی و نسبت آن با دیگر ابعاد امنیت جامعه ایرانی در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی، شاهد بروز و خبری شدن برخی رخدادها و نابهنجاری های اخلاقی در جامعه ایرانی و به ویژه در میان اعضای گروه های مرجع جامعه بودیم. این گزارش با عنوان «گروه های مرجع و آسیب پذیری امنیت اخلاقی جامعه ایرانی» ضمن بررسی برخی از این موارد، به تبیین اهمیت و سازوکار هشداردهی و احیای امنیت اخلاقی در این حوزه از طریق برپایی نوعی نهضت اخلاقی می پردازد.

دیدگاه هایی انسان شناختی درباره غذا

دیدگاه هایی انسان شناختی درباره غذا

در میان مناسبات اجتماعی، غذا نقشی کلیدی داراست و به همین علت موضوعی جالب توجه در مطالعات انسان شناسانه می باشد. از سال های بسیار قبل تلاش برای مطالعه ی عادت های غذایی اقوام گوناگون صورت گرفته است. این مشاهدات معمولا نه به عنوان مطالعه ای مستقل بلکه به عنوان جزیی از مطالعه ای بزرگتر بوده است.

واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان به محیط زیست

واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان به محیط زیست

در این پژوهش با عنوان «واکاوی جامعه شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط زیست» نیز در گزینش مباحث نظری مربوط به احساسات به محیط زیست و ابعاد آن، به رویکرد اثبات گرایانه با تأکید بر وجه الزام های فرهنگی و ارزشی و همچنین رویکرد ساختمندی اجتماعی و تأکیدهای آن ها بر اهمیت فرهنگ توجه شده است.

تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی

تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی

این مقاله با عنوان «تحلیل جامعه شناختی نظم اجتماعی باتوجه به انواع هنجارگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن» تأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینۀ کنترل اجتماعی، عدالت رویه ای و سرمایۀ اجتماعی بر متغیر وابسته یعنی هنجارگرایی و ابعاد چهارگانۀ آن (متعهدانه، مصلحت گرایانه، اجبارگرایانه و عادت گرایانه) در شهر تهران بررسی شده است.

نگرش به دوستی اینترنتی  در میان دانشجویان

نگرش به دوستی اینترنتی در میان دانشجویان

هدف پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف» بررسی رابطۀ استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاههای گیدنز است.

بازی ها چگونه فراگیر می شوند؟

پرسه در دنیای شیرین خودساخته

بازی ها چگونه فراگیر می شوند؟

تا کمتر از دو دهه پیش لغت «بازی» یا عبارت «بازی کردن» تصاویری از انواع بازی هایی مثل «لی لی»، «فوتبال»، «الک دولک»، «خاله بازی»، «وسطی» به همراه اسباب بازی هایی از قبیل «توپ»، «عروسک» و... را به ذهن متبادر می کرد. بازی هایی که اغلب گروهی انجام می شد و بعضاً با حرکات بدنی قابل توجهی همراه بود.

سرمایة اجتماعی در ایران

سرمایة اجتماعی در ایران

هدف اصلی این مقاله با عنوان «تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایة اجتماعی در ایران»، سنجش رابطة سرمایة اجتماعی بدون لحاظ کردن انواع آن بوده، تأثیر سرمایة اجتماعی، به صورت کلی و در قالب پیامدهای مثبت نشان داده شده است.

سبک زندگی جوانان در شهر تهران

سبک زندگی جوانان در شهر تهران

در این مقاله با عنوان «مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران» تلاش شده تا براساس استراتژی استفهامی و با اتخاذ رویکردی پدیدارشناختی، سبک های زندگی جوانان شهر تهران مورد مطالعه قرار گیرد.

جایگاه زنان در ساختار خانواده

جایگاه زنان در ساختار خانواده

هدف مقاله حاضر با عنوان «بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز» مطالعۀ وضعیت جایگاه زنان تبریزی در ساختار قدرت خانواده و بررسی برخی از عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نظریۀ «منابع» است.

اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی

اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی

حدود ۲۰ سال بعد از ظهور محیط زیست گرایی، جامعه شناسی متوجه مسائل محیط زیستی و پیوند و رابطه تخریب محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن می شود و سعی در اجتماعی شدن مسائل محیط زیستی می کند. با این وجود هنوز هم ما ایرانی ها در کشف، پژوهش و اجتماعی کردن مسائل محیط زیستی با کاستی های بسیاری روبرو هستیم. پاسخ اصلی به چرایی این کمبودها، هدف این نوشتار است

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت

هدف این مطالعه با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا» بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافتۀ عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحدۀ آمریکا طی سال های ١۹۹١- ٢٠٠٨ است.

 واکاوی ریشه های نظری مصرف گرایی

واکاوی ریشه های نظری مصرف گرایی

واکاوی ریشه های مصرف گرایی نشانگر سویه های نظری و اندیشه ای است. در واقع مولفه های نظری به نوعی تبیین و تحلیل مصرف گرایی و همچنین، آفت ها و عوارضی که از آن بروز می یابد را در بر می گیرد.

#آشغال- نریزیم

آیا فرهنگ ریختن زباله با اعمال جریمه و کمپین های فضای مجازی اصلاح می شود؟

#آشغال- نریزیم

دو دهه است که هیچ ترفندی جواب نمی دهد. مقاله ها و گزارش های مطبوعاتی و تلویزیونی و سخنرانی ها و پیام ها و هشدارهای ترویجی هم از پسش برنیامدند. حالا همه جا به چشم می خورد، آنقدر که دیدنش طبیعی شده است؛ کنار دریا و رودخانه، در جنگل و پارک، در خیابان و پیاده رو، در استادیوم و کلاس درس و حیاط مدرسه و دانشگاه! یکی می ریزد، دیگری هم از کنارش رد می شود.اقتصاددان ها اسمش را «طلای کثیف» گذاشته اند اما، تا زمانی که در کوی و برزن رها شده است طلا بودنش مهم نیست، مهم این است که کثیف است!

پلیس و آموزش هنجارهای صلح آفرین

پلیس و آموزش هنجارهای صلح آفرین

این مقاله با عنوان «نقش پلیس در آموزش و ایجاد هنجارهای صلح آفرین » به بررسی نقش پلیس در ایجاد روندهای صلح آفرین می پردازد.در جوامع در حال توسعه، حفظ و توسعه سرمایه انسانی مهم تر از سرمایه طبیعی و مادی است. بی شک سرمایه انسانی در شرایطی حفظ و موجب رشد و توسعه اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع می شود که پدیده بزهکاری و جرم آن را تهدید نکند .

جایگزین سربازی

تجربه کشورهای دیگر در ارائه جایگزینی برای خدمت نظامی به چه شکل بوده است؟

جایگزین سربازی

خدمت سربازی عبارت است از نام نویسی اجباری افراد برای خدمت به کشور خود که معمولاً به صورت مسلحانه انجام می گیرد. این پدیده از زمان های بسیار دور وجود داشته و در برخی از کشورها با نام های مختلف هنوز هم وجود دارد.

مدیران فرهنگی و ارتقای مسئولیت اجتماعی

مدیران فرهنگی و ارتقای مسئولیت اجتماعی

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی» در راستای تبیین نقش مدیران فرهنگی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی است، این مقاله ضــمن تاکیــد بــر مفهــوم و اهمیــت مســئولیت اجتمــاعی در ســازمانها، بــه بررســی نقــش مــدیران در چهــار بعد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی در جهت ارتقای مسـئولیت اجتمـاعی پرداختـه است.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین نقش بالقوه سرمایه اجتماعى در کاهش ریسک مخاطرات(قبل و بعد از وقوع) و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی با ذکر مثال هایی از سونامی ( 2011 ) ژاپن و طوفان ( 2005 ) کاترینا و... و همچنین مروری بر سرمایه اجتماعی در تجربیات رخدادهای طبیعی در ایران می باشد.

چگونه می  توان شرایط زیست محیطی را بهبود بخشید؟

تحریم محیط زیست

چگونه می توان شرایط زیست محیطی را بهبود بخشید؟

حتی محل برگزاری مسابقات قایقرانی المپیک 2016 ریو هم از آلودگی های شدید زیست محیطی بی نصیب نمانده است.افزایش آلودگی هوا و کاهش میزان دسترسی به آب تصفیه شده و ناتوانی در مدیریت اصولی فاضلاب ها از مهم ترین مسائلی است که سلامت مردم دنیا را تهدید می کند. مسائلی که جهان سال ها با آن دست به گریبان بوده است و سازمان های بین المللی میلیاردها دلار برای بر طرف کردن آن هزینه صرف کرده اند ولی نتیجه این سرمایه گذاری کلان چندان مثبت نبود.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب