web
stats
اجتماعی

کلید ورود به بازار جهانی سفر و گردشگری

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

کلید ورود به بازار جهانی سفر و گردشگری

پیدایش گردشگری الکترونیکی موجب تغییر پارادیم درصنعت سفر و گردشگری شده است.هر یک از ذی نفعان و سهامداران بخش گردشگری با توجه به اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناگزیر به باز تعریف نقش و دامنه فعالیت های خود هستند.چالش ها و راهکارهایی دراین زمینه وجود دارد اما رقابت، هسته اصلی کسب وکارهای گردشگری الکترونیکی است.

دولت و مشکله کنترل اجتماعی در ایران

دولت و مشکله کنترل اجتماعی در ایران

مقاله با روش توصیفی و تحلیلِ منطقیِ پسارویدادی، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «دولت پهلوی اول هر چند با ایجاد ساخت جدیدی از دولت و تعقیب پروژه نوسازی توانست تا حدودی جامعه ایرانی را ایجاد کند، با این حال نتوانست در فرآیند نظارتهای حکومتی و نهادی بر قدرت اجتماعی و ساخت شبکه ای قدرت در ایران فائق آید و در کنترل اجتماعی ناکام ماند».

بازتولید جمعیت ایران: وضع موجود و ملاحظاتی درباره سیاستگذاری

بازتولید جمعیت ایران: وضع موجود و ملاحظاتی درباره سیاستگذاری

هدف ما از این تحقیق تشخیص شرایط و عوامل بـاروری پـایین در ایـران و پیشنهاد مسیرهای مـستقیم سیاسـتگذاری بـرای ارتقـای بـاروری است. ابتـدا ملاحظه کردیم که وضعیت موجود جمعیت ایران می تواند به نحو بی سابقه ای مناسب توسعه و در نتیجه اشتغال و ازدواج جوانان باشـد.

از طبیعت برای طبیعت

معرفی روغن موتورهای پایه گیاهی و خواص آنها برای طبیعت؛

از طبیعت برای طبیعت

پیش بینی می شود محصولات دوستدار محیط زیست به زودی جایگزین محصولات نفتی شود.چند سال پیش بود که تازه سخن از تکنولوژی بیوسنتزی یا زیست ساخت به میان آمد تا به این ترتیب نهضت حفاظت از فضای سبز و محیط زیست، به عرصه موتور و صنعت روان سازها نیز ورود کرده باشد و همین چند روز پیش بود که شرکت نفتی «ایرانول» نیز عرضه اولین روغن موتور پایه گیاهی کشور به نام «تترا» را اعلام کرد.

چرا زنان بیشتر از مردان شکنجه می کشند؟

چرا زنان بیشتر از مردان شکنجه می کشند؟

خشونت در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی دیده می شود، اما در برخی از گروه ها شایع تر است. خشونت آن گونه که در افکار عمومی تصور می شود، فقط محدود به پرخاشگری و تعرضات جسمی و فیزیکی نیست و ابعاد روحی و روانی را نیز دربر می گیرد. خشونت در مجموع بازتابی از حس پرخاشگری و آسیب روانی و پایین بودن سطح تحمل روانی افراد جامعه است. هدف این نوشتار، تبیین مفهوم خشونت به تفکیک جنسیت، معرفی انواع خشونت، علت یابی و تشریح وضعیت کنونی ایران است.

رفاه خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی

رفاه خانواده در ایران پس از انقلاب اسلامی

در ایران، حمایت های قانونی لازم برای مداخله در مشکلات و بحران های خانواده وجود ندارد، حمایت های اقتصادی خاصی در جهت حفظ و بقای خانواده صورت نمی پذیرد و در مجموع خدمات و قوانین در این ارتباط بسیار اندک است و پاسخگوی نیازهای روز افزون خانواده نیست.

معماری نمادین، ابزار اقناع

معماری نمادین، ابزار اقناع

معماری، به مثابه پایدارترین رسانة تأثیرگذار که همواره می تواند پیامی واحد را در ظاهر صادقانه و همواره یکسان منتقل کند، نمی تواند در این فرایند ایفای نقش نکند؛ آن هم زمانی که معماری خود بستر اتفاق و طرح پرسش است، مردمان پرسش گر در سراسر دنیا پرسش های متعددی در ذهن خواهند پروراند. باید پاسخی برای شان یافت. پاسخ نیز می تواند و باید از زبان معماری بیان شود.

بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن

بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن

تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیر حمایت اجتماعی آثار مؤثر و معنی داری بر احساس امنیت دارد. همچنین بی نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر مؤثر و کاهنده ای بر احساس امنیت نشان می دهند.

کالای ایرانی؛ آری، خیر

فرهنگ اجتماعی، حلقه ی واسط ثروت اقتصادی و اقتدار اجتماعی

کالای ایرانی؛ آری، خیر

همه ی رهبران اجتماعی مایل هستند که متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، تغییراتی ایجاد کنند، اما چه تاخیرهایی به وجود می آید؟ چون در مرحله میعان و در برخی شرایط، نسبت به توانایی نظام اجتماعی برای انتقال به حالتی تغییر یافته تردید پیش می آید.

 بحران نقد و جدال سر مدرسه

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (قسمت سوم)

بحران نقد و جدال سر مدرسه

پرسش اساسی این است که کودکان، نوجوانان و جوانان، در دنیای امروزی، چه طور می توانند بااین همه دانش و اطلاعاتی که در مدرسه به ایشان منتقل می شود، معنا و مفهوم دقیقی را دریابند؟! مسئله ی دیگر مسئولیتی است بر دوش مسئولین، چراکه آنها باید به درستی دانش های اجتماعی ای را که باید از بین مجموع علوم موجود به دانش آموزان منتقل شود را انتخاب کنند.

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش دوم)

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش دوم)

چطور می توان نسبی گرایی فرهنگی را توجیه کرد ؛ جامعه شناسان فرانسوی، برای مدت هایی مدید، توجهی به این حوزه ی مهم مطالعات نشان نمی دادند. شاید بتوان پاسخ این سؤال را در مقوله ی محتوا یافت.

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش اول)

دانش های مدرسه ای، هدف انتقادهای شدید (بخش اول)

امروزه بیش ازپیش در مورد دانش هایی که در مدرسه به دانش آموزان ارائه می شود، بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. بحث های بیشتر انتقادات و سؤالات جدیدی را نیز در پی داشته است: آیا دانشی جهانی وجود دارد؟ آیا مدرسه همه ی اقشار جامعه را مخاطب قرار می دهد؟ وضعیت اجتماعی هر دانش آموز چه نقشی در یادگیری وی در مدرسه ایفا می کند و ده ها سؤال دیگر...

نقش رسانه بر محیط زیست سالم

نقش رسانه بر محیط زیست سالم

کنترل عوامل محیطی در ارتقای سلامت انسان نقش اساسی و کلیدی دارد و آلاینده های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می توانند هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت انسان را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه ها یکی از مهمترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث ارتقای سلامت انسان ها می شود، استفاده کرد.

بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش به خودکشی در بین جوانان استان کردستان

بررسی علل و عوامل موثر بر گرایش به خودکشی در بین جوانان استان کردستان

خودکشی به مثابه پدیده ای اجتماعی که با توجه به روند افزایشی آن در جامعه، شکل آسیب اجتماعی به خود گرفته است دارای تأثیرات و پیامدهای مخرب و خانمانسوز هم برای فرد خودکشی کننده و هم برای خانواده ها و هم در سطح گسترده تر یعنی جامعه ای که فرد بدان وابسته است می باشد همچنین الگوی رفتاری واقع شدن این گونه اقدامات مخرب و ویرانگر به مثابه راه خلاصی از مشکلات، مصائب و دشواری های زندگی اجتماعی و کمبودها و تنگناها، به ویژه برای سرمایه های ملی و انسانی یعنی نسل جوان بسیار مخرب و خطرناک است.

مجلس  شورای  اسلامی  و سرمایه  اجتماعی

مجلس شورای اسلامی و سرمایه اجتماعی

این مقاله در پی تبیین و شناخت ویژگی های مجلس قوی و ضعیف است که مولد و فرساینده سرمایه اجتماعی می باشد. از نظر تجربی ، سرمایه اجتماعی به معنای پنداشت جامعه نسبت به توانایی نظام و نهادهای اصلی آن در حل و سامان دهی مسائل موجود و اعتماد به بخش ها و افرادی که آنها را نمایندگی میکند، می باشد.

تبیین مبانی فکری رویکرد اکو سیستم کسب و کار

تبیین مبانی فکری رویکرد اکو سیستم کسب و کار

واژه اکو سیستم یکی از مفاهیم کاربردی در حوزه علوم زیستی است. یک اکوسیستم، منطقه ای است که در آن گروهی از جانداران با یکدیگر و با محیط اطراف خود در ارتباط متقابل هستند اکوسیستم ها فقط مجموعه ای از گونه ها نیستند، بلکه سیستم هایی مرکب از اجزای زنده، غیرزنده و نیروهای طبیعی هستند که با یکدیگر در تعامل و پیوسته در حال تغییر هستند.

چرا نباید بر اساس چهره دربارۀ افراد قضاوت کرد؟

رابطۀ چهره و شخصیت افراد

چرا نباید بر اساس چهره دربارۀ افراد قضاوت کرد؟

بر مبنای کلیشه های رایج تصور می شود که می توان واقعیت را از چهرۀ آدم ها خواند، اما تحقیقات جدید عکس این موضوع را نشان می دهد. بر اساس این تحقیقات، درحالی که عملاً هیچ شاهدی نداریم بر اینکه چهره ها نشان دهندۀ شخصیت افراد باشند و نیز علی رغم ناتوانی مان در خواندن چهره ها، در رفتار روزمره مان بر اساس همین باور عمل می کنیم و باز هم با دیدن چهرۀ افراد، خیلی زود دربارۀ آن ها قضاوت می کنیم.

بررسی برخی اثرات خشکسالی

بررسی برخی اثرات خشکسالی

خشکسالی یکی از پدیده های طبیعی است که وقوع آن در طبیعت از قانون مندی خاص خود پیروی می کند ولی تشدید فرآیندها و پیامد های حاصله از آن به نوع فعالیت های انسانی بستگی دارد. لذا پرداختن به اثرات خشکسالی به نحوی پرداختن به یکی از اثرات تغییر اقلیمی نیز محسوب می شود. در این بررسی به اثرات خشکسالی بر منابع آبی، کشاورزی، محیط زیست، تنوع زیستی، اقتصادی – اجتماعی و خاک اشاره می شود.

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه کشور

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه کشور

گزارش حاضر با وجود محدودیتهایی نظیر نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیط زیست، نبود نظام برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه های بخشی و فرابخشی در اجرای مأموریت های برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و تدوین شده تا با نگاهی واقعگرایانه و به منظور آسیب شناسی گذشته، وضعیت موجود را بیان و ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت بتوان برنامه ای جامع را در قالب برنامه ششم توسعه تدوین نمود.

ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران

ارزیابی نقش دولت در چالش های زیست محیطی ایران

در مقاله حاضر پس از بیان وضعیت آلاینده ها در ایران، با توجه به جریان تولید و انتشار آلودگی طی سال های اخیر به بررسی سهم نسبی بنگاه های دولتی در تولید آلودگی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که سهم دولت در تولید آلودگی بسیار قابل توجه است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب