web
stats
اجتماعی

چرا انقلاب؟

چرا انقلاب؟

در تاریخ نظریه های علوم اجتماعی، برای انقلاب ها جایگاهی ویژه قایل شده اند، زیرا این رخداد بسیار به ندرت در یک پهنه سیاسی روی می دهد. به همین دلیل نیز ما درس «جامعه شناسی انقلاب ها» را داریم، یعنی جامعه ای که انقلاب بزرگی را از سرگذرانده مختصاتی پیدا می کند که باید به صورت ویژه مطالعه شود.

رشد زیر آسمان سیاه

آیا رابطه ای میان آلودگی و رشد اقتصادی وجود دارد؟

رشد زیر آسمان سیاه

تصور کنید که اقتصاد کشور در شرایط رشد و رونق بود. شرایطی که در آن کارخانه ها با تمامی ظرفیت تولید خود مشغول به کار بودند. تولید بیشتر منابع آلودگی هوای بیشتری را نیز ایجاد می کند. علاوه بر آن، آمد و رفت کارکنان و حمل و توزیع محصولات کارخانه ها نیز بر وخامت آلودگی اضافه می کرد. آلودگی هوا به معنای ترکیب هوا با گازهای آلاینده منجر به کاهش کیفیت هوا می شود. عناصر آلاینده هوا شامل کربن دی اکسید، مونوکسیدکربن، سولفور دی اکسید و دیگر آلاینده هاست.

اقوام  و انتخابات

اقوام و انتخابات

این نوشتار سعی دارد به بررسی وضعیت احتمالی مشارکت سیاسی اقوام در انتخابات شورای اسلامی در هفتم اسفند 1394 و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن بپردازد .

مسکن و شهرسازی در برنامه و ضرورت های حقوقی و عملیاتی

مسکن و شهرسازی در برنامه و ضرورت های حقوقی و عملیاتی

این گزارش با مروری کلی بر ظرفیت های قانونی و برنامه ای در ازای کمیّت ها و کیفیت های عملکردی در کشور و همچنین خلأهای سیاستی مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی و قیاس آن با نحوه برخورد و اتخاذ سیاستی و عملکردی سایر کشورها ازجمله برخی از کشورهای صنعتی، سوسیالیستی و درحال توسعه، به ارائه پیشنهادها و ضرورتهایی برای درج در برنامه ششم توسعه پرداخته است.

تکثرگرایی قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

تکثرگرایی قومی در ایران؛ چالش ها و فرصت ها

این نوشتار قصد دارد تا به بررسی وضعیت متکثّر و متنوّع قومیّتی ایران در چارچوب فرآیند جهانی شدن بپردازد. در خلال این بررسی، چالش ها و فرصت هایی که تکثر قومیّتی ایران می تواند در عصر جهانی شدن برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، روشن خواهد شد.

اپیدمی چشم چرانی اجتماعی

علاقه به انتشار تصاویر شخصی دیگران چه هزینه هایی به جامعه تحمیل می کند؟

اپیدمی چشم چرانی اجتماعی

این روزها بازار انتشار تصاویر خصوصی افراد و مشاهیر در انواع شبکه های اجتماعی، داغ داغ است. یک روز تصاویر مربوط به «پسر پر حاشیه تلگرامی» دست به دست می چرخد و یک روز نوبت به «دروازه بان پرسپولیس» می رسد. در واقع در شرایط حاضر هر شهروندی که مطابق با هنجارهای رسمی کشور زندگی نکند و جوانب احتیاط را هم در محافظت از تصاویر خصوصی اش نسنجد، در حالی که آن تصاویر به نحوی بی اعتنایی او نسبت به هنجارهای رسمی کشور را بازنمایی کند، به صورت بالقوه پتانسیل این را دارد که تصاویرش به سوژه داغ فضای مجازی تبدیل شود و البته هزینه های اجتماعی و قانونی مربوط به این هنجار شکنی در حوزه خصوصی خود را هم تحمل کند.

برجام اجتماعی

برجام اجتماعی

بی شک"برجام اجتماعی"بایستی به عنوان یک"برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ... ) قرار گیرد و ضرورت‏ ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‏های آسیب ‏پذیر و نیز سازمان ها و صندوق های بیمه‏ گر اجتماعی آسیب‏ پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالش های مبتلا به اندیشیده شده و به مورد اجراگذارده شود.

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه ایران

جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه ایران

مقاله حاضر با وجود محدودیت هایی نظیر نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیط زیست، نبود نظام برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه های بخشی و فرابخشی در اجرای مأموریت های برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و تدوین شده تا با نگاهی واقع گرایانه و به منظور آسیب شناسی گذشته، وضعیت موجود را بیان و ضمن تشریح سیاست ها وبرنامه های کوتاه مدت بتوان برنامه ای جامع را در قالب برنامه ششم توسعه تدوین نمود.

زن و ایفای سه نقش خانوادگی

تبیین جایگاه محوری زن در تعالی اعضای خانواده

زن و ایفای سه نقش خانوادگی

زن مسلمان در خانواده می تواند در چهار موقعیت و جایگاه مختلف، ایفای نقش کند و تأثیرگذار باشد. نقش های دختری، خواهری، همسری و مادری. بنابراین ضروری ترین امر برای زنان جهت تأثیر گذاری بر خانواده، به عنوان مهم ترین عنصر فرهنگ ساز، آشنایی با اهمیت این نقش ها و کارکردهای هر یک از آن هاست.

اندیشمندان علوم اجتماعی آلودگی زیست محیطی را چگونه تحلیل می کنند؟

شهر بی آسمان

اندیشمندان علوم اجتماعی آلودگی زیست محیطی را چگونه تحلیل می کنند؟

«آلودگی هوا» و «تخریب محیط زیست» برای اکثریت قریب به اتفاق ما هنوز تداعی کننده معنی «بحران» نیست. بدین منظور که بحران را تا حس نکنیم (نظیر آنچه مردم طبس یا بم پس از زلزله تجربه کردند) برایمان جلوه خاصی ندارد. اما آلودگی زیست محیطی در مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی چه جایگاهی دارد و تحلیلگران این حوزه چگونه با این پدیده برخورد می کنند؟ و در منظومه فکری آنها چه راه حل هایی برای این بحران پیشنهاد می شود؟

زن برای مرد یا برای جامعه مردان؟

بررسی رویکردهای متفاوت به حضور اجتماعی زنان

زن برای مرد یا برای جامعه مردان؟

اگر زن ها فهم جدیدی از خودشان در همه عرصه ها پیدا کنند -فهمی از خودشان فی نفسه به عنوان زن و فهمی از خودشان در زمینه اجتماعی- بسیار بر جامعه مردهای خودشان تأثیر خواهند گذارد.

راهبردهای توسعه اعتماد به نفس ملی

راهبردهای توسعه اعتماد به نفس ملی

مهم ترین و با اولویت ترین شاخص این مؤلفه، خودباوری و اعتماد به نفس ملی است. اگر ملتی این شاخص را داشته باشد، می تواند با شجاعت و اراده ی قوی گام بردارد، حرکت کند، نظام سیاسی اسلامی تأسیس کند، با قدرت آن را حفظ کند و پرچم عزت و سربلندی کشور را برافراشته کند.

جرم در مدار جوانی

دلیل جوان بودن بخش بزرگی از مجرمان کشور چیست؟

جرم در مدار جوانی

"ارائه آمارهای روشن و دقیق" در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی همواره یکی از شعارهای مهم دولتمردان دولت یازدهم بوده است که آن را چه در تبلیغات انتخاباتی و چه در زمان به دست گرفتن زمام امور مطرح کرده اند.

تأملی درباره سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

آیا ادبیات اقتصاد مقاومتی در میان خانوارهای ایرانی محقق خواهد شد؟

تأملی درباره سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

همان طور که رهبری نیز در سخنانشان اشاره کردند، همواره یک طرف اجرای سیاست های دولتی، در ابعاد مختلف، بُعد مردمی اجتماع و اقتصاد است. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و مطابق با تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی شعار امسال، مردم نیز نقش و وظیفه ای اساسی در این امر دارند.

نقش و نسبت اعتماد به نفس ملی با الگوی پیشرفت؟

نقش و نسبت اعتماد به نفس ملی با الگوی پیشرفت؟

عتماد به نفس ملی از جمله مؤلفه های الزامی برای پیشرفت یک کشور است. اما در این میان احیاء روحیه اعتماد به نفس در یک ملت برای حرکت در مسیر پیشرفت به دو گونه می تواند صورت پذیرد یا اعتماد به نفس در یک ملت صادق و واقعی است یا کاذب و دروغین. که هر یک در نتیجه رویکردی که درباره پیشرفت اتخاذ می شود به وجود می آید.

جامعه شناسی مصرف: خانه

جامعه شناسی مصرف: خانه

مفهوم معاصر خانه، یک مفهوم جدید است. در جوامع متاخر، و حتی در جوامع سرمایه داری، خانه محل تولید بوده و به واقع تمایز واقعی بین مکان کار و فضای خانگی وجود نداشته است.

بررسی میزان مصرف فرآورده های آرایشی در کشور

بررسی میزان مصرف فرآورده های آرایشی در کشور

آمار مربوط به قاچاق فرآورده های آرایشی افزایش کشفیات قاچاق فرآورده های آرایشی را نشان می دهد اما آمارهای کشفیات نمی تواند میزان مصرف فرآورده های آرایشی در داخل کشور را نشان دهد زیرا این آمارها تنها بر اساس فرآورده های آرایشی کشف شده، ارائه می شود.

بررسی تنبیه بدنی کودکان در مدارس از منظر حقوقی

بررسی تنبیه بدنی کودکان در مدارس از منظر حقوقی

در این مقاله نخست به طور مختصر به بررسی نظام ضمانت اجراهای ویژه در نظر گرفته شده درمدرسه ها در برابر تخلف های دانش آموزان پرداخته می شود و سپس به موضوع ویژه تنبیه بدنی می پردازیم.

مهم ترین تحولات آسیب های اجتماعی در کشور

مهم ترین تحولات آسیب های اجتماعی در کشور

شاخص ها و نرخ های مربوط به آسیب های اجتماعی در هر جامعه، معیارهایی هستند که می توان با استفاده از آنها ، سطح برخورداری جامعه از امنیت اجتماعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. همچنین، با بهره گیری از این شاخص ها می توان میزان موفقیت برنامه ریزی های اجتماعی و با ضعف آن برنامه را تشخیص داده و برنامه های مناسبی برای مواجهه مناسب با اقشار در معرض آسیب تهیه کرد. در این نوشتار، برخی از مهم ترین تحولات و روندهای مربوط به آسیب های اجتماعی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

شهر و شبکه های اجتماعی مهاجرین

شهر و شبکه های اجتماعی مهاجرین

در پدیده جهانی سازی, مجموعه ای از فرایندهای اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و جمعیت شناختی وجود دارد که ورای دولت های ملی قرار می گیرند. در نتیجه برداشت جدیدی از مفهوم شبکه (به ویژه شبکه های مهاجران ورا ملیتی) و از وجوه ارتباطات و مبادلات اقتصادی در سطح جهان ایجاد می شود.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

تازه ترين مطالب