web
stats
علم و فناوری

بررسی نقش هوشمندسازی کلانشهرها برای کاهش معضلات شهری

بهبود کیفیت زندگی در شهر هوشمند

بررسی نقش هوشمندسازی کلانشهرها برای کاهش معضلات شهری

مفهوم هوشمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در دهه های اخیر رویکردهای مختلفی را در ارتباط با توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری به همراه داشته است. امروزه هوشمندسازی شهرها و ایجاد شهرالکترونیک به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. این روش با هدف صرفه جویی در منابع، زمان و انرژی در شهرها برای ارتقای کیفیت زندگی شهری انجام می شود.

تحلیل انتخاب رشته دانش آموزان براساس اصل مزیت نسبی

تحلیل انتخاب رشته دانش آموزان براساس اصل مزیت نسبی

در این نوشتار تلاش شده است تا اصل مزیت نسبی در یکی از موضوعات نظام آموزش و پرورش یعنی انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان که به زعم نویسنده موضوعی مهم در آینده تحصیلی و شغلی این گروه و نیز جامعه محسوب می گردد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ریشه های انقلاب علمی در غرب

ریشه های انقلاب علمی در غرب

تمدن امروز غرب که بر پایه علم (science) قرار دارد، به طور عمده مرهون انقلاب علمی (Scientific revolution) است. فرایندی که بخش بسیار مهمی از رُنسانس (نوزایی) محسوب می شود و در حدود سال های 1450 تا 1700 میلادی در اروپا به وجود آمد و در نتیجه آن، علم جدید متولد شد.

اهمیت استعدادیابی نیروی کار و جانشین پروری

اهمیت استعدادیابی نیروی کار و جانشین پروری

مدیریت منابع انسانی را می توان شناسایی، انتخاب، استخدام و تربیت و پرورش نیروهای انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف نمود و قابل ذکر است که در سازمان های ایرانی مبحث توسعه منابع انسانی در قالب های گوناگونی نظیر مدیریت استعداد مورد توجه قرار گرفته است، هم چنین در تجربه های شرکت های برتر در سطح دنیا ثابت گردیده که مدیریت استعداد متعلق به همه فرآیندهای توسعه منابع انسانی است و باید آن را به عنوان یک سیستم در جریان در هر یک از فرآیند های توسعه منابع انسانی نهادینه کرد.

دانشگاه سبز: تجربه های جهانی و کوشش های آغازین در ایران

دانشگاه سبز: تجربه های جهانی و کوشش های آغازین در ایران

«دانشگاه سبز» رویکردی است که از یک سو بر اصلاح چرخه های مصرف مواد و انرژی و از سوی دیگر بر کاهش تولید آلاینده ها و مواد زائد در دانشگاه ها تأکید دارد. در بیانی کلی، دانشگاه سبز دانشگاهی است که همه فعالیت ها در آن بر اساس جنبه های سه گانۀ توسعه پایدار، یعنی پایداری محیطی، دربرگیرندگی اجتماعی و زیست پذیری اقتصادی صورت گیرد.

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

در این پژوهش، چالش های پروژه های پژوهشی و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت های فاوا برای حل برخی از چالش های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه ای در رفع چالش های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت های فاوا برای فعالیت های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است.

مروری بر سیاست گذاری نوآوری در چین

مروری بر سیاست گذاری نوآوری در چین

چین با اجرای سیاست های گسترده و منسجم علم، فناوری و نوآوری، توانسته است از کشوری کپی کار به سمت کشوری نوآور و خلاق حرکت کند. سیاست های نوآوری چین شامل پنج دسته سیاست های علم و فناوری، سیاست های صنعتی، سیاست های تامین مالی، سیاست های مالیاتی و سیاست های مالی است.

رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

این پژوهش با هدف بررسی رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش صورت گرفت. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود.

تحلیلی درباره رفتار بازیگران بازار ارزهای رمز پاپه

هزاران دلار برای یک ایده تحقق نیافته

تحلیلی درباره رفتار بازیگران بازار ارزهای رمز پاپه

ارزهای رمزپایه و سیستم بلاک چین مبحث جدیدی نیستند و به دهه ۹۰ میلادی برمی گردند. اما این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. اگر به گذشته برگردیم در سال ۲۰۰۷ میلادی بود که ارزهایی برای مسابقات بازی های کامپیوتری منتشر شد و در سال ۲۰۰۹ اولین ایده خلاقانه در این سیستم با بیت کوین جوانه زد.

رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

هدف از این پژوهش با عنوان «رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار با چابکی سازمانی در شرکت های نرم افزاری» بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم‏افزاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم‏افزاری شهر تبریز تشکیل دادند.

چرا حذف مدارس نمونه دولتی از دوره اول متوسطه در تضاد با عدالت آموزشی است؟

انسداد یک مسیر خروج از چرخه فقر

چرا حذف مدارس نمونه دولتی از دوره اول متوسطه در تضاد با عدالت آموزشی است؟

حذف مدارس نمونه مردمی و سمپاد برای دوره اول متوسطه در تضاد کامل با عدالت آموزشی است. برای دهک های برخوردار جامعه تفاوت چندانی ندارد و مدارس غیرانتفاعی با هزینه های بالا جایگزین در دسترسی برای این خانواده ها بوده و چه بسا که انتخاب اول نیز مدارس غیرانتفاعی مطرح بوده و سمپاد تنها یک گزینه در کنار سایر گزینه هاست.

تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏ های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏ های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

مرکز پژوهش های مجلس نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش های علمی را جهت استفاده در برنامه ریزی ها،تصمیمات و خط مشی گذاری ها انجام می دهد.

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم با افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزی و همچنین افزایش قابلیت انعطاف پذیری و بهره وری منابع در سیستم های تولید کشاورزی، می تواند تهدیدها را کاهش دهد.

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

در این پژوهش با عنوان اصلی «شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند با استفاده از روش فراترکیب» قصد داریم کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان را شناسایی کنیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به‎شمار می رود. برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان، به‎کمک روش فراترکیب ابتدا 371 مقاله بررسی شد که از میان آنها 85 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شدند.

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

چالش ها و راهکارهای جذب نیروهای متخصص تا سال ۲۰۳۵

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

رقابت تنگاتنگ برای جذب استعدادها در عصر دیجیتال باعث می شود شرکت ها مجبور شوند کاری فراتر از بهبود روند استخدام انجام دهند. آنها باید روند این استخدام ها را به طور مستمر رشد دهند و ارزش شخصی خود را تقویت کنند. همه این اقدامات، سرمایه گذاری سازمان را در سرمایه انسانی به حداکثر می رساند.

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

در این مقاله با عنوان «تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع/ فناوری» قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از مهم ترین تجارب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است.

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

امروزه تجاری سازی دانش برای بقای موسسات پژوهشی امری لازم و ضروری تلقی می شود و مقررات موجود تسهیل گر تجاری سازی و کارآفرینی نیست. قوانین و مقررات مالی و اداری، قراردادها و ضرورت های حقوقی پشتیبان کارآفرینی پژوهشی و تجاری سازی دانش و حقوق مالکیت فکری نیازمند تقویت بیشتری است.

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

بین المللی شدن آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران را به خود جلب کرده است. آنها در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی، از مزایا و امتیازات این روند برای توسعه ظرفیت های علمی خود استفاده نمایند.

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

چرا میان انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آنها در برآوردن انتظارات شکاف وجود دارد؟

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

بین انتظارات جامعه از اقتصاددان ها و توانایی آنها در برآورد آن انتظارات، شکاف زیادی وجود دارد. مردم از اقتصادخوانده ها انتظار دارند مشکلات اقتصادی آنها را حل کنند یا اگر دستشان از حل مشکل کوتاه است، حداقل راه حلی قابل اجرا ارائه دهند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9بعدی

تازه ترين مطالب