web
stats
علم و فناوری

نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصوالت صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران

نقش انتقال فناوری از کانال واردات و صادرات محصوالت صنعتی بر روی رشد اقتصادی ایران

بین رشد اقتصادی و تراز تجاری هر کشور ارتباط وجود دارد. کشورها براساس توانمندی های اقتصادی و تجاری خود، در بازار جهانی مشارکت می کنند و از منافع تجارت آزاد بهره مند می شوند. افزایش فزاینده ی سهم صادرات و واردات محصولات صنعتی منبعی، قابل اتکاء برای تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد تولید به حساب می آید. در واردات و صادرات کالاهای صنعتی، فناوری نقش عمده ای را ایفا می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان

بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان

امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش های آکادمیک در حوزه فناوری های برتر، شرکت های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت ها خواهند شد.

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

ارزیابی روابط میان نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

مقاله حاضر نیز با بررسی مفهوم نهاد و دسته بندی های مختلف آن، تلاش کرده است دلایل عدم کارکرد مناسب نظام ملی نوآوری ایران را از زاویه ارتباطات میان نهادها ارزیابی نماید.

دغدغه جهانی برای امنیت اطلاعات

گارتنر بررسی کرد

دغدغه جهانی برای امنیت اطلاعات

با افزایش حجم اطلاعات در عصر دیجیتال، حالا حفظ امنیت این اطلاعات به دغدغه مهمی برای مردم سراسر دنیا تبدیل شده است. به این ترتیب است که هر سال حجم قابل توجهی در زمینه حفاظت اطلاعات سرمایه گذاری می شود.

اولویت‏ بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعۀ پایدار

اولویت‏ بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعۀ پایدار

توجه به سلامت یکی از زمینه های توسعۀ پایدار در کشورهاست. فناوری اینترنت اشیا در این بخش کاربردهای متنوعی دارد که در ایران بررسی نشده است. هدف این پژوهش اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیا در بخش بهداشت و در مان ایران برای دستیابی به توسعۀ پایدار است.

بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصاد

بررسی جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصاد

این پژوهش جایگاه رقابت پذیری فناورانه ایران را در مقایسه با کشورهای مدنظر سند چشمانداز طی دوره دهساله تا بررسی و تلاش کرده به این سال پاسخ دهد که کشور از لحاظ رقابت پذیری محصولات فناورانه در مقایسه با کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار دارد.

رمزگشایی از ماهیت حیات

فرضیه «پیدایش غیرزیستی» درباره پیدایش حیات در زمین چه می گوید

رمزگشایی از ماهیت حیات

یکی از فرضیه های جاافتاده درباره پیدایش حیات در زمین abiogenesis یا «پیدایش غیرزیستی» نام دارد. جان مایه این ایده این است که مولکول های آلی و حیات ساده ای که بعد از آن در زمین شکل گرفتند از مواد غیرآلی پیدایش یافته اند. در اصطلاح شناسی واژه abiogenesis از سه بخش A و Bio و Genesis تشکیل شده است که در کنار یکدیگر معنای «پیدایش غیرزیستی» را می دهد. در سال ۱۸۷۰، توماس هاکسلی در مقاله مهمی واژه abiogenesis یا «پیدایش غیرزیستی» حیات را به کار برد.

در جست وجوی «ما چگونه ما می شویم»

در جست وجوی «ما چگونه ما می شویم»

افراد با درجه روان رنجوری بالاتر به احتمال بیشتری حس هایی نظیر نگرانی، اضطراب، گناه، حسادت و نوسانات حسی را تجربه می کنند. یک تیم بین المللی تحقیقاتی از آمریکا، انگلستان و ایتالیا نتایج تحقیق خود در مورد ارتباط بین بعضی از عناصر ساختار مغز و صفات شخصیتی به خصوص را بررسی کردند. نتایج این تحقیق در سال ۲۰۱۷ در مجله social cognitive and affective neuroscience منتشر شد. در این مطالعه مغز ۵۰۰ نفر بین سنین ۲۲ تا ۳۶ سال بدون تاریخچه داشتن مشکلات عمده مربوط به سلامت ذهن یا سایر مشکلات پزشکی که داوطلبانه شرکت کرده بودند، اسکن شد و اطلاعات برگرفته از این تصویربرداری های مغزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانه هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانه هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان است و تلاش می کند به این سؤال ها پاسخ دهد: کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان چیست؟ کدام کاربردها بیشتر توجه محققان را جلب کرده است؟

مدل ادراکی سیاست گذاری در آموزش و پرورش ایران

مدل ادراکی سیاست گذاری در آموزش و پرورش ایران

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید، نهادها و نظام های آموزشی و پرورشی در توسعه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را به دست آورده اند.مهم ترین چالش سیاست گذاری در آموزش و پرورش در هزاره سوم، سیاست تحول و تبدیل نظام آموزش فعلی به «آموزش و پرورش کارا و اثربخش» است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارامدی برخوردار هستند.

 مروری بر سیاست گذاری نوآوری در چین

مروری بر سیاست گذاری نوآوری در چین

چین با اجرای سیاست های گسترده و منسجم علم، فناوری و نوآوری، توانسته است از کشوری کپی کار به سمت کشوری نوآور و خلاق حرکت کند. سیاست های نوآوری چین شامل پنج دسته سیاست های علم و فناوری، سیاست های صنعتی، سیاست های تامین مالی، سیاست های مالیاتی و سیاست های مالی است.

مسیرنگاری تاریخ علم در ایران

مسیرنگاری تاریخ علم در ایران

برخی از پژوهشگران معتقدند علت اصلی ایجاد دوران طلایی علم در ایران در قرن های چهارم و پنجم هجری قمری، حکومت شیعه و علم پرور آل بویه (322-448ق) بود.تردیدی نیست که از قرن ششم، کم کم چراغ علم در ایران کم فروغ شد. هرچند درباره میزان آن، اغراق هم می شود به نحوی که بعضی از نویسندگان، قرون بعد از عصر طلایی را بی ارزش و مشحون از خرافه و جهل ترسیم می کنند. اما منحصر دانستن افول علمی به سیاست های سلجوقیان، نیازمند رجوع گسترده تر به منابع و جمع آوری مدارک بیشتری است.

مصرف افسارگسیخته انرژی: بلای جان صادرات گاز

مصرف افسارگسیخته انرژی: بلای جان صادرات گاز

مقاله حاضر به تبیین چرایی مصرف بی رویه انرژی و به تبع آن گاز طبیعی در کشور و بررسی آثار آن بر کاهش توان صادرات گاز کشور می پردازد. همچنین نگاهی به سیاست های اجراشده جهت کاهش مصرف انرژی تاکنون و همچنین دو سیاست پیشنهادی دیگر در این مورد دارد.

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری  بر مزیت رقابتی

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر مزیت رقابتی

یافته های این پژوهش با عنوان «بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری و بازاریابی درونی بر مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان» نشان دادند که بین سرمایه انسانی، سرمایه مشتری با مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بعد سرمایه ساختاری از سرمایه فکری بر مزیت رقابتی تاثیر گذار نبود.

بررسی نقش هوشمندسازی کلانشهرها برای کاهش معضلات شهری

بهبود کیفیت زندگی در شهر هوشمند

بررسی نقش هوشمندسازی کلانشهرها برای کاهش معضلات شهری

مفهوم هوشمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در دهه های اخیر رویکردهای مختلفی را در ارتباط با توسعه و ارتقای کیفیت زندگی شهری به همراه داشته است. امروزه هوشمندسازی شهرها و ایجاد شهرالکترونیک به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. این روش با هدف صرفه جویی در منابع، زمان و انرژی در شهرها برای ارتقای کیفیت زندگی شهری انجام می شود.

تحلیل انتخاب رشته دانش آموزان براساس اصل مزیت نسبی

تحلیل انتخاب رشته دانش آموزان براساس اصل مزیت نسبی

در این نوشتار تلاش شده است تا اصل مزیت نسبی در یکی از موضوعات نظام آموزش و پرورش یعنی انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان که به زعم نویسنده موضوعی مهم در آینده تحصیلی و شغلی این گروه و نیز جامعه محسوب می گردد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ریشه های انقلاب علمی در غرب

ریشه های انقلاب علمی در غرب

تمدن امروز غرب که بر پایه علم (science) قرار دارد، به طور عمده مرهون انقلاب علمی (Scientific revolution) است. فرایندی که بخش بسیار مهمی از رُنسانس (نوزایی) محسوب می شود و در حدود سال های 1450 تا 1700 میلادی در اروپا به وجود آمد و در نتیجه آن، علم جدید متولد شد.

اهمیت استعدادیابی نیروی کار و جانشین پروری

اهمیت استعدادیابی نیروی کار و جانشین پروری

مدیریت منابع انسانی را می توان شناسایی، انتخاب، استخدام و تربیت و پرورش نیروهای انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف نمود و قابل ذکر است که در سازمان های ایرانی مبحث توسعه منابع انسانی در قالب های گوناگونی نظیر مدیریت استعداد مورد توجه قرار گرفته است، هم چنین در تجربه های شرکت های برتر در سطح دنیا ثابت گردیده که مدیریت استعداد متعلق به همه فرآیندهای توسعه منابع انسانی است و باید آن را به عنوان یک سیستم در جریان در هر یک از فرآیند های توسعه منابع انسانی نهادینه کرد.

دانشگاه سبز: تجربه های جهانی و کوشش های آغازین در ایران

دانشگاه سبز: تجربه های جهانی و کوشش های آغازین در ایران

«دانشگاه سبز» رویکردی است که از یک سو بر اصلاح چرخه های مصرف مواد و انرژی و از سوی دیگر بر کاهش تولید آلاینده ها و مواد زائد در دانشگاه ها تأکید دارد. در بیانی کلی، دانشگاه سبز دانشگاهی است که همه فعالیت ها در آن بر اساس جنبه های سه گانۀ توسعه پایدار، یعنی پایداری محیطی، دربرگیرندگی اجتماعی و زیست پذیری اقتصادی صورت گیرد.

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران

در این پژوهش، چالش های پروژه های پژوهشی و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با روش تحلیل مضمون استخراج شده، سپس تاثیر استفاده از قابلیت های فاوا برای حل برخی از چالش های پژوهش با روش دیمتل بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از فاوا تاثیر قابل ملاحظه ای در رفع چالش های پژوهش دارد. هرچند استفاده از قابلیت های فاوا برای فعالیت های پژوهشی در دنیا رایج شده است، اما از این قابلیت ها در کشور ما به خوبی استفاده نشده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب