web
stats
علم و فناوری

فناوری، جهانی شدن و نابرابری

درک ما از دلایل نابرابری ضعیف است

فناوری، جهانی شدن و نابرابری

را طی این دوران تقاضا برای مهارت شتاب پیدا کرد؟ و چرا همان گونه که گفتیم فناوری های جدید در قرن بیستم به سود کارگران ماهر بود و در قرن نوزدهم نه؟ یک دیدگاه به تکنولوژی به عنوان عاملی برون زا نگاه می کند که از پیشرفت های علمی یا رفتار ناشی از انگیزه های غیرمادی کارآفرینان ریشه می گیرد. طبق این دیدگاه، تقاضا برای نیروی کار ماهر در سه دهه اخیر به دلیل انقلاب فناوری با سرعت افزایش یافته است، انقلابی که توسط میکروچیپ، کامپیوتر شخصی و شاید اینترنت به ثمر رسید.

توسعه فن آوری اطلاعات و جهانی شدن

توسعه فن آوری اطلاعات و جهانی شدن

ما در معرض تحولات گوناگون جهانی شدن از جمله ظهور صنایع جهانی ارتباطات رشد شرکت های چند ملیتی، تاثیر بازارهای مالی جهانی ، گرم شدن سیاره ی زمین و اقدامات بین المللی مربوط به حقوق بشر قرار گرفته ایم. عوامل فوق به ایده ی جامعه ی جهانی اهمیت خاصی بخشیده اند، بشر امروز می داند که محدودیت های جغرافیایی هر روز کمتر شده و جهان به یک مکان واحد تبدیل می شود.

ابعاد ژئوپلتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

ابعاد ژئوپلتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

استدلال مقاله ‏ی حاضر بر این اصل استوار است که مهم‏ترین ابعاد ژئوپلیتیکی فضای مجازی و تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از انقلاب اطلاعات عبارتند از: تحول در فضای مورد رقابت در ژئوپلیتیک، همگرایی و همکاری، تحول در ماهیت قدرت در ژئوپلیتیک، افزایش شکاف دیجیتالی، بُعد مدیریتی و کنترل فضای مجازی، تحول در روابط میان حکومت و شهروندان، هویت ملی و فروملی، تروریسم سایبری، جنگ نرم سایبری و جنگ مجازی.

تلویزیون و آموزش

تلویزیون و آموزش

جهان امروز جهان پیشرفت های گوناگون در عرصه فن آوری و استفاده از آن در حوزه های مختلف از جمله حوزه های آموزش می باشد. این پیشرفت علوم موجب بازنگری در شیوه های آموزشی شده است، به همین دلیل، تلاش برای یافتن شیوه های جدید به ضرورت انکار ناپذیر عصر ما تبدیل شده است.

دنیا بدون نفت: پندارهایی پیرامون آینده  نفت، کار و تکنولوژی

دنیا بدون نفت: پندارهایی پیرامون آینده نفت، کار و تکنولوژی

در این نوشتار، نویسنده تلاش کرده تا با بهره گیری از تحلیل تاریخی تاثیرگذاری نفت و فناوری را مورد بررسی قرار داده و با دو رویکرد فاجعه گرایانه و خوشبینانه آینده این دو عامل، محیط زیست و کار در جهان را مورد بررسی قرار دهد.

آموزش سواد رسانه ای والدین

ضرورت ارتقای سواد رسانه ای

آموزش سواد رسانه ای والدین

هدف این مقاله بررسی مفهوم سوادرسانه ای با رویکرد آموزش سواددرسانه ای والدین است. برای این منظورابتدا مفهوم سواد رسانه ای ،حوزه ها و رویکردهای آن را بررسی می کنیم و سپس به توصیف سواد رسانه ای والدین می پردازیم. دراین ارتباط ابعاد مختلف موضوع را مشخص می سازیم واهمیت آن را دربنیاد خانواده نشان می دهیم.

مقایسه ای بر دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایران با دانشگاه های علمی کاربردی آلمان

مقایسه ای بر دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایران با دانشگاه های علمی کاربردی آلمان

در این گزارش ارایه آموزش های نظری- عملی در سطح آموزش عالی در دو دانشگاه علمی کاربردی در ایران و آلمان بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی همکاری های علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو پیمان «دی هشت»

بررسی همکاری های علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو پیمان «دی هشت»

بررسی همکاریهای علمی در میان دانشمندان، از مباحث مطرح در حوزه علم سنجی است. پژوهش حاضر با هدف ترسیم شمایی از همکاریهای علمی و پژوهشی میان پژوهش گران ایرانی و پژوهش گران هفت کشور در حال توسعه طی سالهای 12-2000م و راهکارهایی برای توسعه همکاریهای علمی میان آنها صورت گرفته است.

جایگاه ایران در جامعه ی اطلاعاتی جهانی

جایگاه ایران در جامعه ی اطلاعاتی جهانی

نقش و کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است. تمامی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با برنامه ریزی های جامع و آینده نگر، زمینه ی توسعه ی شاخص فاوا را فراهم نموده و گام های مهمی در جهت ارتقای رتبه ی خود و توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی بردارند. نتایج این مقاله که با استفاده از روش تطبیقی انجام شده، نشان می دهد ایران با نمره ی 4.29 رتبه ی 94 را در میان سایرکشورها کسب نموده است.

استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی ایران

استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی ایران

در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی نگرش صاحبنظران و مدیران و رؤسای دانشگاهها و برخی از ذی نفعان دیگر، میزان استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورده و با استفاده از دیدگاه های نظری مربوط ابعاد مختلف آن تحلیل شود.

مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی و نوآوری

مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی و نوآوری

اگرسازمان ها یک مدل کسب و کار مناسب در اختیار نداشته باشند، نمی توانند بخش قابل توجهی از بازار را تصرف نمایند. نوآوری مدل کسب و کار نسبت به انواع دیگر نوآوری، کم هزینه تر، کاراتر و رویکردی مناسب در زمان کمبود سرمایه می باشد.

زبان بدنتان به دیگران چه می گوید؟

زبان بدنتان به دیگران چه می گوید؟

بسیاری از ما ناخود آگاه و بدون اطلاع از پیامی که در حال ارسال به دیگران هستیم، در حین صحبت کردن شکل های مختلفی به بدن خود می دهیم که می تواند برروی محتوی و مفهوم پیامی که درحال ارسال آن به مخاطب خود هستیم، تاثیرگذار باشد.

ارایه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

ارایه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

در این پژوهش، بهترین الگوها و تجربیات شرکت های پیشرو دنیا در زمینه شبکه های دانش و با استفاده از نگاشت شناختی خبرگان صنعت نفت ایران، ابعاد و عوامل تشکیل دهنده مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک های موجود در این روش تحقیق کیفی، مدل بومی توسعه شبکه های دانش برای هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت ارایه شده است.

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دگرگونی های فن آورانه، سریع، کارساز و بی ثبات کننده اند. برای حاکمیت و مدیریت موثر، نهادهای بخش عمومی می بایست به شکلی فراینده، موضعی فعال به خود بگیرند و نوآوری های فن آورانه ای را که در راه هستند، به خوبی پیش بینی کنند.بررسی این فناوری ها و تاثیر آن بر روی دولت و حاکمیت می تواند به عنوان یک عنصر عمده در پیش بینی وضعیت آینده باشد.

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و رصد تغییرات آینده خدمات حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق آینده پژوهی و خدمات فضای مجازی قابل ارایه در ایران، در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن این کشور، انجام شده است.

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

در این گزارش، ابعاد مختلف و عوامل موثر بر انتقال فناوری ساخت هواپیمای ایران-140 با رویکردی آسیب شناسانه در سه حوزه انتخاب و اکتساب، انطباق و کاربرد و جذب و توسعه و انتشار فناوری بررسی شده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

از ملی گرایی تا جهان وطنی

کانون اندیشه جوان برگزار می کند:

از ملی گرایی تا جهان وطنی

1 از 4

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

انجمن علوم سیاسی دانشگاه گیلان برگزار می کند:

روابط پیچیده ایران و روسیه: اتحاد استراتژیک هدفی دوجانبه؟

3 از 4

در کجا ایستاده ایم؟

انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

در کجا ایستاده ایم؟

4 از 4

تازه ترين مطالب