web
stats
علم و فناوری

آموزش سواد رسانه ای والدین

ضرورت ارتقای سواد رسانه ای

آموزش سواد رسانه ای والدین

هدف این مقاله بررسی مفهوم سوادرسانه ای با رویکرد آموزش سواددرسانه ای والدین است. برای این منظورابتدا مفهوم سواد رسانه ای ،حوزه ها و رویکردهای آن را بررسی می کنیم و سپس به توصیف سواد رسانه ای والدین می پردازیم. دراین ارتباط ابعاد مختلف موضوع را مشخص می سازیم واهمیت آن را دربنیاد خانواده نشان می دهیم.

مقایسه ای بر دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایران با دانشگاه های علمی کاربردی آلمان

مقایسه ای بر دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایران با دانشگاه های علمی کاربردی آلمان

در این گزارش ارایه آموزش های نظری- عملی در سطح آموزش عالی در دو دانشگاه علمی کاربردی در ایران و آلمان بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی همکاری های علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو پیمان «دی هشت»

بررسی همکاری های علمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو پیمان «دی هشت»

بررسی همکاریهای علمی در میان دانشمندان، از مباحث مطرح در حوزه علم سنجی است. پژوهش حاضر با هدف ترسیم شمایی از همکاریهای علمی و پژوهشی میان پژوهش گران ایرانی و پژوهش گران هفت کشور در حال توسعه طی سالهای 12-2000م و راهکارهایی برای توسعه همکاریهای علمی میان آنها صورت گرفته است.

جایگاه ایران در جامعه ی اطلاعاتی جهانی

جایگاه ایران در جامعه ی اطلاعاتی جهانی

نقش و کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است. تمامی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با برنامه ریزی های جامع و آینده نگر، زمینه ی توسعه ی شاخص فاوا را فراهم نموده و گام های مهمی در جهت ارتقای رتبه ی خود و توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی بردارند. نتایج این مقاله که با استفاده از روش تطبیقی انجام شده، نشان می دهد ایران با نمره ی 4.29 رتبه ی 94 را در میان سایرکشورها کسب نموده است.

استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی ایران

استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی ایران

در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی نگرش صاحبنظران و مدیران و رؤسای دانشگاهها و برخی از ذی نفعان دیگر، میزان استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست آورده و با استفاده از دیدگاه های نظری مربوط ابعاد مختلف آن تحلیل شود.

مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی و نوآوری

مدل های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی و نوآوری

اگرسازمان ها یک مدل کسب و کار مناسب در اختیار نداشته باشند، نمی توانند بخش قابل توجهی از بازار را تصرف نمایند. نوآوری مدل کسب و کار نسبت به انواع دیگر نوآوری، کم هزینه تر، کاراتر و رویکردی مناسب در زمان کمبود سرمایه می باشد.

زبان بدنتان به دیگران چه می گوید؟

زبان بدنتان به دیگران چه می گوید؟

بسیاری از ما ناخود آگاه و بدون اطلاع از پیامی که در حال ارسال به دیگران هستیم، در حین صحبت کردن شکل های مختلفی به بدن خود می دهیم که می تواند برروی محتوی و مفهوم پیامی که درحال ارسال آن به مخاطب خود هستیم، تاثیرگذار باشد.

ارایه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

ارایه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی

در این پژوهش، بهترین الگوها و تجربیات شرکت های پیشرو دنیا در زمینه شبکه های دانش و با استفاده از نگاشت شناختی خبرگان صنعت نفت ایران، ابعاد و عوامل تشکیل دهنده مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک های موجود در این روش تحقیق کیفی، مدل بومی توسعه شبکه های دانش برای هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت ارایه شده است.

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دولت در 2035: جریان های راهبردی و پیامدهای فن آوری های تازه

دگرگونی های فن آورانه، سریع، کارساز و بی ثبات کننده اند. برای حاکمیت و مدیریت موثر، نهادهای بخش عمومی می بایست به شکلی فراینده، موضعی فعال به خود بگیرند و نوآوری های فن آورانه ای را که در راه هستند، به خوبی پیش بینی کنند.بررسی این فناوری ها و تاثیر آن بر روی دولت و حاکمیت می تواند به عنوان یک عنصر عمده در پیش بینی وضعیت آینده باشد.

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

آینده پژوهی، روندهای خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و رصد تغییرات آینده خدمات حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق آینده پژوهی و خدمات فضای مجازی قابل ارایه در ایران، در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن این کشور، انجام شده است.

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

آسیب شناسی پروژه انتقال فناوری هواپیمای ایران- 140

در این گزارش، ابعاد مختلف و عوامل موثر بر انتقال فناوری ساخت هواپیمای ایران-140 با رویکردی آسیب شناسانه در سه حوزه انتخاب و اکتساب، انطباق و کاربرد و جذب و توسعه و انتشار فناوری بررسی شده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب