web
stats
علم و فناوری

رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

این پژوهش با هدف بررسی رابطه فن آوری اطلاعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش صورت گرفت. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود.

تحلیلی درباره رفتار بازیگران بازار ارزهای رمز پاپه

هزاران دلار برای یک ایده تحقق نیافته

تحلیلی درباره رفتار بازیگران بازار ارزهای رمز پاپه

ارزهای رمزپایه و سیستم بلاک چین مبحث جدیدی نیستند و به دهه ۹۰ میلادی برمی گردند. اما این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. اگر به گذشته برگردیم در سال ۲۰۰۷ میلادی بود که ارزهایی برای مسابقات بازی های کامپیوتری منتشر شد و در سال ۲۰۰۹ اولین ایده خلاقانه در این سیستم با بیت کوین جوانه زد.

رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار

هدف از این پژوهش با عنوان «رابطه بین همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب و کار با چابکی سازمانی در شرکت های نرم افزاری» بررسی رابطه بین همسوی راهبردی فناوری اطلاعات و راهبردکسب و کار با چابکی در شرکتهای نرم‏افزاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران کسب وکار، مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات در شرکتهای نرم‏افزاری شهر تبریز تشکیل دادند.

چرا حذف مدارس نمونه دولتی از دوره اول متوسطه در تضاد با عدالت آموزشی است؟

انسداد یک مسیر خروج از چرخه فقر

چرا حذف مدارس نمونه دولتی از دوره اول متوسطه در تضاد با عدالت آموزشی است؟

حذف مدارس نمونه مردمی و سمپاد برای دوره اول متوسطه در تضاد کامل با عدالت آموزشی است. برای دهک های برخوردار جامعه تفاوت چندانی ندارد و مدارس غیرانتفاعی با هزینه های بالا جایگزین در دسترسی برای این خانواده ها بوده و چه بسا که انتخاب اول نیز مدارس غیرانتفاعی مطرح بوده و سمپاد تنها یک گزینه در کنار سایر گزینه هاست.

تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی بر چابکی سازمانی دانشگاهی انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏ های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

مقایسه ساختاری مرکز پژوهش‏ های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

مرکز پژوهش های مجلس نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش های علمی را جهت استفاده در برنامه ریزی ها،تصمیمات و خط مشی گذاری ها انجام می دهد.

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم با افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزی و همچنین افزایش قابلیت انعطاف پذیری و بهره وری منابع در سیستم های تولید کشاورزی، می تواند تهدیدها را کاهش دهد.

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

در این پژوهش با عنوان اصلی «شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند با استفاده از روش فراترکیب» قصد داریم کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان را شناسایی کنیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به‎شمار می رود. برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان، به‎کمک روش فراترکیب ابتدا 371 مقاله بررسی شد که از میان آنها 85 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شدند.

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

چالش ها و راهکارهای جذب نیروهای متخصص تا سال ۲۰۳۵

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

رقابت تنگاتنگ برای جذب استعدادها در عصر دیجیتال باعث می شود شرکت ها مجبور شوند کاری فراتر از بهبود روند استخدام انجام دهند. آنها باید روند این استخدام ها را به طور مستمر رشد دهند و ارزش شخصی خود را تقویت کنند. همه این اقدامات، سرمایه گذاری سازمان را در سرمایه انسانی به حداکثر می رساند.

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

در این مقاله با عنوان «تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع/ فناوری» قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از مهم ترین تجارب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است.

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

امروزه تجاری سازی دانش برای بقای موسسات پژوهشی امری لازم و ضروری تلقی می شود و مقررات موجود تسهیل گر تجاری سازی و کارآفرینی نیست. قوانین و مقررات مالی و اداری، قراردادها و ضرورت های حقوقی پشتیبان کارآفرینی پژوهشی و تجاری سازی دانش و حقوق مالکیت فکری نیازمند تقویت بیشتری است.

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

بین المللی شدن آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران را به خود جلب کرده است. آنها در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی، از مزایا و امتیازات این روند برای توسعه ظرفیت های علمی خود استفاده نمایند.

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

چرا میان انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آنها در برآوردن انتظارات شکاف وجود دارد؟

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

بین انتظارات جامعه از اقتصاددان ها و توانایی آنها در برآورد آن انتظارات، شکاف زیادی وجود دارد. مردم از اقتصادخوانده ها انتظار دارند مشکلات اقتصادی آنها را حل کنند یا اگر دستشان از حل مشکل کوتاه است، حداقل راه حلی قابل اجرا ارائه دهند.

 ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی

ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی

طی دو دهه اخیر مطالعات یادگیری کارآفرینانه با تمرکز بر نحوه یادگیری فرد کارآفرین در فرآیند کارآفرینی مدل های متعددی از این پدیده را ارائه نموده اند. به دلیل عدم توجه این مدل ها به تعاملی بودن یادگیری در بستر جمعی، هیچ یک از مدل های یادگیری کارآفرینانه قابلیت بکارگیری در سازمان های از پیش تاسیس شده را ندارند.

چرا پژوهش در ایران اثربخش نیست؟

پژوهش های ناکارا

چرا پژوهش در ایران اثربخش نیست؟

قضاوت در مورد میزان و نحوه اثربخشی پژوهش بر رشد و رفاه کشور، به ویژه در مورد پژوهش های بنیادی به سادگی ممکن نیست، با این حال در مورد اثربخشی پژوهش های کاربردی و تجربی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و همچنین بر سیاستگذاری های کلان، شاید بتوان به اعتبار برخی شواهد آماری، تحلیلی را ارائه کرد.

آموزش مدرن؛ از رشدیه تا توقف رشد

آموزشی که حسن رشدیه در ایران پایه گذاری کرد، نیازمند چه اصلاحاتی است؟

آموزش مدرن؛ از رشدیه تا توقف رشد

به نظر می رسد تمام کشورها در مدرن کردن نظام آموزشی خود و انطباق آن با دگرگونی های بزرگی که در جهان رخ می دهد با چالش های فراوانی روبه رو هستند. از این منظر می توان گفت هیچ کشوری بهترین نیست. الگوهای اصلاح نظام آموزشی هر کشوری باید منطبق با زمینه های فرهنگی، بستر اجتماعی و شرایط اقتصادی و اهداف بلندمدت همان کشور باشد. اما نظام های موفق آموزشی جهان، نوآوری ها، اقدامات و سیاست های دیگر کشورها را مطالعه می کنند، از آن درس می گیرند و آن را حتی سیستماتیک تر، با نظام آموزشی خود منطبق می کنند. بومی کردن تجربیات کشورهای موفق می تواند رشد و تحول نظام آموزشی کشور را دوباره به دوران رشدیه شبیه کند.

طراحی مدل توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات

طراحی مدل توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات

براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش با عنوان «طراحی مدل زیرساخت ها و الزامات توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات»عوامل در چهار گروه طبقه بندی شدند و شاکله مدل نهایی را ساختند. این چهار گروه عبارت اند از: زیرساخت های حاکمیتی و شرکتی و الزامات حاکمیتی و شرکتی.

موانع دسترسی معلولان به فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی کدام اند؟

فناوری در خدمت معلولان

موانع دسترسی معلولان به فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی کدام اند؟

در این نوشتار می خواهیم موانع دسترسی افراد معلول به زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی را بررسی کنیم و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها هستیم که آیا دسترسی به فناوری اطلاعات می تواند عاملی برای رفع مشکلات افراد دارای معلولیت باشد؟ موانع دسترسی معلولان به ارتباطات چیست؟ چگونه می توان بر این مشکلات فائق آمد؟

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

هدف از این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش می باشد. در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود.در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار داد.

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی

یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه ها، و سیستم های هوشمند، وب سایت دانشگاه، نرم افزارهای آموزشی، اتوماسیون، محیط فیزیکی، و سیستم های نظارتی. در میان عوامل مذکور، بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ها بود.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار می کند:

بررسی لایحه تأمین امنیت زنان؛ بیم ها و امیدها

1 از 4

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فراخوان مقاله داد:

همایش «نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

2 از 4

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

بنیاد جوانه صلح برگزار میکند:

38مین نشست آشنایی با ملل "برزیل"

3 از 4

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می کند:

نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

4 از 4

تازه ترين مطالب