web
stats
علم و فناوری

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستم های کشاورزی

کشاورزی هوشمند به اقلیم با افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزی و همچنین افزایش قابلیت انعطاف پذیری و بهره وری منابع در سیستم های تولید کشاورزی، می تواند تهدیدها را کاهش دهد.

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند

در این پژوهش با عنوان اصلی «شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در خانۀ هوشمند با استفاده از روش فراترکیب» قصد داریم کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان را شناسایی کنیم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به‎شمار می رود. برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در ساختمان، به‎کمک روش فراترکیب ابتدا 371 مقاله بررسی شد که از میان آنها 85 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شدند.

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

چالش ها و راهکارهای جذب نیروهای متخصص تا سال ۲۰۳۵

جنگ استعدادها در عصر دیجیتال

رقابت تنگاتنگ برای جذب استعدادها در عصر دیجیتال باعث می شود شرکت ها مجبور شوند کاری فراتر از بهبود روند استخدام انجام دهند. آنها باید روند این استخدام ها را به طور مستمر رشد دهند و ارزش شخصی خود را تقویت کنند. همه این اقدامات، سرمایه گذاری سازمان را در سرمایه انسانی به حداکثر می رساند.

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

در این مقاله با عنوان «تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع/ فناوری» قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که یکی از مهم ترین تجارب سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب می شود با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع در بازه زمانی سال های 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است.

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

تجاری سازی یافته های پژوهشی: موانع و راهکارها

امروزه تجاری سازی دانش برای بقای موسسات پژوهشی امری لازم و ضروری تلقی می شود و مقررات موجود تسهیل گر تجاری سازی و کارآفرینی نیست. قوانین و مقررات مالی و اداری، قراردادها و ضرورت های حقوقی پشتیبان کارآفرینی پژوهشی و تجاری سازی دانش و حقوق مالکیت فکری نیازمند تقویت بیشتری است.

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی

بین المللی شدن آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران را به خود جلب کرده است. آنها در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی، از مزایا و امتیازات این روند برای توسعه ظرفیت های علمی خود استفاده نمایند.

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

چرا میان انتظارات جامعه از اقتصاددانان و توانایی آنها در برآوردن انتظارات شکاف وجود دارد؟

آنچه دانشکده های اقتصاد نمی آموزند

بین انتظارات جامعه از اقتصاددان ها و توانایی آنها در برآورد آن انتظارات، شکاف زیادی وجود دارد. مردم از اقتصادخوانده ها انتظار دارند مشکلات اقتصادی آنها را حل کنند یا اگر دستشان از حل مشکل کوتاه است، حداقل راه حلی قابل اجرا ارائه دهند.

 ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی

ارائه مدل مفهومی یادگیری کارآفرینانه سازمانی

طی دو دهه اخیر مطالعات یادگیری کارآفرینانه با تمرکز بر نحوه یادگیری فرد کارآفرین در فرآیند کارآفرینی مدل های متعددی از این پدیده را ارائه نموده اند. به دلیل عدم توجه این مدل ها به تعاملی بودن یادگیری در بستر جمعی، هیچ یک از مدل های یادگیری کارآفرینانه قابلیت بکارگیری در سازمان های از پیش تاسیس شده را ندارند.

چرا پژوهش در ایران اثربخش نیست؟

پژوهش های ناکارا

چرا پژوهش در ایران اثربخش نیست؟

قضاوت در مورد میزان و نحوه اثربخشی پژوهش بر رشد و رفاه کشور، به ویژه در مورد پژوهش های بنیادی به سادگی ممکن نیست، با این حال در مورد اثربخشی پژوهش های کاربردی و تجربی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و همچنین بر سیاستگذاری های کلان، شاید بتوان به اعتبار برخی شواهد آماری، تحلیلی را ارائه کرد.

آموزش مدرن؛ از رشدیه تا توقف رشد

آموزشی که حسن رشدیه در ایران پایه گذاری کرد، نیازمند چه اصلاحاتی است؟

آموزش مدرن؛ از رشدیه تا توقف رشد

به نظر می رسد تمام کشورها در مدرن کردن نظام آموزشی خود و انطباق آن با دگرگونی های بزرگی که در جهان رخ می دهد با چالش های فراوانی روبه رو هستند. از این منظر می توان گفت هیچ کشوری بهترین نیست. الگوهای اصلاح نظام آموزشی هر کشوری باید منطبق با زمینه های فرهنگی، بستر اجتماعی و شرایط اقتصادی و اهداف بلندمدت همان کشور باشد. اما نظام های موفق آموزشی جهان، نوآوری ها، اقدامات و سیاست های دیگر کشورها را مطالعه می کنند، از آن درس می گیرند و آن را حتی سیستماتیک تر، با نظام آموزشی خود منطبق می کنند. بومی کردن تجربیات کشورهای موفق می تواند رشد و تحول نظام آموزشی کشور را دوباره به دوران رشدیه شبیه کند.

طراحی مدل توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات

طراحی مدل توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات

براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش با عنوان «طراحی مدل زیرساخت ها و الزامات توسعه بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات»عوامل در چهار گروه طبقه بندی شدند و شاکله مدل نهایی را ساختند. این چهار گروه عبارت اند از: زیرساخت های حاکمیتی و شرکتی و الزامات حاکمیتی و شرکتی.

موانع دسترسی معلولان به فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی کدام اند؟

فناوری در خدمت معلولان

موانع دسترسی معلولان به فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی کدام اند؟

در این نوشتار می خواهیم موانع دسترسی افراد معلول به زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی را بررسی کنیم و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها هستیم که آیا دسترسی به فناوری اطلاعات می تواند عاملی برای رفع مشکلات افراد دارای معلولیت باشد؟ موانع دسترسی معلولان به ارتباطات چیست؟ چگونه می توان بر این مشکلات فائق آمد؟

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

هدف از این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش می باشد. در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود.در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار داد.

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی

شناسایی ابعاد فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی

یافته ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن آوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه ها، و سیستم های هوشمند، وب سایت دانشگاه، نرم افزارهای آموزشی، اتوماسیون، محیط فیزیکی، و سیستم های نظارتی. در میان عوامل مذکور، بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ها بود.

چرا تحصیل در مدرسه به منزله یادگیری نیست؟

تحصیل بی حاصل

چرا تحصیل در مدرسه به منزله یادگیری نیست؟

کشورها پیش از این نیز، شروع شگرفی را برای بهبود یادگیری از طریق فرستادن کودکان و نوجوانان بی شماری به مدارس، کرده اند. اکنون وقت این است که با تسریع یادگیری، به وعده آموزش تحقق بخشیم. یادگیری واقعی -که یاد گرفتن را تشویق می کند، ابزاری برای ارتقای تسهیم بهتر کامیابی ها و همچنین گذر از فقر است.

راهنمای نمایشگاه مجازی

راهنمای نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی مجموع های از اشیاء است که با دقت و برای توضیح یک موضوع خاص انتخاب، با یک روایت یا عامل ارتباطی دیگر به هم پیوسته و در شبکه وب به نمایش گذاشته می شوند. در این نمایشگاه ارتباط محکمی میان ایده و فکر، اشیاء مورد نِمایش و متن نمایشگاه وجود دارد. البته نحوه پرورش و اجرای فکر و ایده نمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شهر هوشمند؛ شهرداری کم هزینه

شهرهای بزرگ جهان برای کاهش هزینه ها، چه رویکردهایی در پیش گرفته اند؟

شهر هوشمند؛ شهرداری کم هزینه

برای آنکه شهرها به درستی مدیریت شوند و هزینه ها کاهش یابد لازم است تمامی فرآیندهای مدیریت شهری هوشمند باشند. تنها «شهرهای هوشمند» می توانند سبب شکوفایی فرصت هایی شوند که رشد شهرنشینی برای اقتصاد به ارمغان می آورد. در غیر این صورت با شهرهای پرهزینه ای روبه رو خواهیم بود که مدیریت آن برای شهرداران و زندگی در آن برای شهروندان، پرهزینه است.

بیکاری تکنولوژیک

کدام مشاغل بیشتر در معرض خطر نابودی قرار دارند؟

بیکاری تکنولوژیک

بسیاری از مشاغل، در صنایعی هستند که پیشرفت های تکنولوژیک، تا همین الان هم منجر به کاهش تقاضای نیروی کار برای آن صنایع شده است. اکنون، انتظار می رود کارگرانی که در همین صنایع باقی ماندند و نحوه استفاده از ابزارهای مکانیکی را فرا گرفتند، مجدداً کار خود را به ماشین ها و دستگاه های جدید و نرم افزارهایی دهند که ماشین های قدیمی را کنترل می کنند.

هم راستایی تولید علم و ثروت دانش بنیان چگونه ممکن می شود؟

دانشکده سرمایه گذار

هم راستایی تولید علم و ثروت دانش بنیان چگونه ممکن می شود؟

توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور و همچنین تبدیل نیاز به اقتصاد دانش بنیان به یک گفتمان و مطالبه ملی، فرصتی نو -و اما شاید کوتاه- برای هم راستا کردن تولید علم و ثروت ملی را برای کشور ایجاد کرده است.

فین تک؛ از الف تا ی

آب جاری از قله‎ کوه است

فین تک؛ از الف تا ی

فین تک یا همان استفاده از تکنولوژی‎های نوین در تاسیس استارت آپ‎های حوزه‎ مالی، یکی از زیرشاخه‎هایی است که بیشترین بهره را از بهبود زیرساخت اینترنت در کشور برده است؛ زیرا ارائه‎ خدمات جدید در این حوزه نوعاً بر بستر موبایل صورت گرفته و نیازمند دسترسی دائم، عمومی و ارزان به اینترنت است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب