web
stats
علم و فناوری

پردازش ابری چیست؟

پردازش ابری چیست؟

راه حل هایی مانند نوار مغناطیسی، «سی.دی» و «دی.وی.دی»، هاردهای اکسترنال و ... هم از نظر ایمنی اطلاعات و هم هزینه تامین تجهیزات و نگهداری آنها، همیشه بحث برانگیز بوده اند. حالا فن آوری جدیدی به بازار آمده که جای همه این چیزها را می گیرد، آن هم بدون محدودیت ظرفیت. به گنجایش ابرهای آسمان و البته قابل دسترسی سریع و آسان: فن آوری ابر.

حرکت پایاپای تحقیقات و تولید

نقش شر کت های دانش بنیان در اقتصاد کشاورزی هلند

حرکت پایاپای تحقیقات و تولید

علوم کشاورزی در اروپا از اواسط قرن نوزدهم به بعد توسعه یافت. در کشور هلند بخش تحقیقات کشاورزی و سیستم آموزشی آن در سال 1876 تاسیس شد. در ابتدا بیشتر بر آموزش و تحقیقات کاربردی تاکید می شد و سپس به منظور ارائه آموزش های عالی در حوزه های کشاورزی، باغبانی و جنگلداری، دانشگاه واگنینگن در سال 1918 تاسیس شد.

بومی سازی فنآوری در ایران

بومی سازی فنآوری در ایران

در ایـن مقاله با عنوان «شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فنآوری در ایران »، عوامل بومی سازی فنآوری در سطح خرد و بنگاه با استفاده از مصاحبه عمیق از خبرگان جهاددانشگاهی علم و صنعت و شرکت توربین سازی تجربه نور، استخراج شده و رابطـه آنهـا بـا یکـدیگر، در قالـب یـک مـدل معادلات ساختاری، نشان داده شده است.

دورنمای استارت آپ ها

کشف نخبگان خلاق در عرصه رقابتی فضای مجازی

دورنمای استارت آپ ها

از آنجا که در فضای مجازی، بُعد مکان تا حدود زیادی قدرت تأثیرگذاری خود را از دست داده و ارائه کننده نخست هر خدمتی، توانایی تأمین نیاز اکثر بازار را دارد، برگ برنده عمده در این فضا، در دست اولین ها است. از سوی دیگر، ذات این فضا به گونه ای است که هزینه سعی و خطا در آن به شدت نسبت به دیگر حوزه های اقتصادی کمتر و درآمد آن نسبت به سرمایه گذاری اولیه، بسیار چشمگیر خواهد بود.

اثر زلزله و تونل های متروی شهری

اثر زلزله و تونل های متروی شهری

زلزله حالت خاصی از تغییر شکل توده های سنگی است که در آن پدیده های گسیختگی در مقیاس متفاوت رخ می دهد. به عبارت دیگر هر نوع لرزش زمین در اثر عبور امواج لرزه ای زلزله است. در این مقاله با عنوان «بررسی تونل های متروی شهری تحت اثر زلزله با رویکرد تونل خط 2 قطارشهری مشهد» به عامل ایجاد امواج لرزه ای پاسخ زمین به انرژی های اندوخته شده و بررسی میزان مقاومت تونل های شهری و مترو در زلزله می پردازد.

رشد و توسعه شهر خلاق

رشد و توسعه شهر خلاق

مزیت اصلی اقتصاد ایران، حتی با وجود نفت، در هنر و میراث فرهنگی است و سرمایه گذاری در حوزه صنایع خلاق تنها جایگزین و منبع پایدار برای اقتصاد وابسته به نفت است و مساله اساسی آن است که چگونه می توان درآمد صنایع خلاق (اقتصاد خلاق) را جایگزین درآمد نفت (اقتصاد نفت) کرد و تلاش می شود در این نوشتار از دریچه ای به این مساله اساسی ورود کرد و به بخش هایی از آن پاسخ داد.

انرژی گداخت هسته ای در افق چشم انداز انرژی کشور

انرژی گداخت هسته ای در افق چشم انداز انرژی کشور

در این مقاله با عنوان «انرژی گداخت هسته ای راهبردی اجتناب ناپذیر در افق چشم انداز انرژی کشور» چالش های پیشروی بخش انرژی و محدودیتهای موجود در حل این چالشها، به ویژه مشکل چگونگی تأمین و یا کنترل روند افزایشی تقاضای انرژی و سیاستهای راهبردی در راستای هدایت بحران انرژی و رهیافتن به اولویت و رویکردی اجتناب ناپذیر به سوی پاکترین و ماندگارترین منبع تأمین انرژی مرور و بررسی می شوند.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این مقاله با عنوا «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380»، بررسی تأثیر اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر فناوری اطلاعات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380 است.

تغییرات اقلیمی و حمایت از امنیت غذایی

تغییرات اقلیمی و حمایت از امنیت غذایی

در این مقاله با عنوان «تغییرات اقلیمی؛ حفظ منابع تولید تا حمایت از امنیت غذایی» تلاش شده تا مولفه های موثر در امنیت غذایی، ایمنی غذایی، افق آینده تولید جهانی و چالشهای عمده غذایی جهت نیل به امنیت غذایی مورد بررسی و آثار سوء تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی بحث و برای رهایی از مشکل ناامنی غذایی پیشنهاداتی ارائه می گردد.

روش های دفاع در مقابل تهدیدات الکترومغناطیسی

روش های دفاع در مقابل تهدیدات الکترومغناطیسی

به منظور مقابله با تهدیدات بمب های الکترومغناتیسی مقاله «آشنایی با عملکرد و تاثیرگذاری بمب های الکتورمغناطیسی و راه های مقابله با آن» پس از معرّفی بمب های الکترومغناطیسی، راهکارهای مناسب جهت حفاظت زیرساخت ها را در برابر این تهدیدات آورده است.

پروژه هوشمندسازی منزل

چطور با تکنولوژی از زحمت خانه داری خلاص شوید؟!

پروژه هوشمندسازی منزل

از دو دهه پیش تا امروز خیلی چیزها هوشمند شده اند؛ از حساب های بانکی و کیف های پول گرفته تا تلفن های همراه و... اما امروز قضیه جدی تر شده و قرار نیست فقط بخشی از زندگی مان هوشمند شود، بلکه ماجرا بر سر هوشمند کردن کامل خانه هاست تا درست مثل فیلم های علمی- تخیلی که 50 ،40 سال پیش ساخته می شدند، با یک دکمه بشود زندگی را به جریان انداخت.

فکر را به علم و علم را به ثروت تبدیل کنیم

استفاده از درس های آموخته و تجربیات اندوخته فرهنگستان علوم ایران

فکر را به علم و علم را به ثروت تبدیل کنیم

عوامل گوناگونی می توانند در ارتقای علم در کشور نقش موثر داشته باشند. اولین عامل در ارتقای علم، آموزش استاندارد شده و موثر بنیادی در همه مقاطع تحصیلی یک کشور به خصوص در حوزه علوم پایه و تحصیات تکمیلی است. در حال حاضر اتفاق نظر بر این است که کیفیت آموزشی در کشور در همه سطوح و مقاطع تحصیلی نیاز به ارتقا دارد.

تحلیل اطلاعات و چالش های آن در ایران امروز

تحلیل اطلاعات و چالش های آن در ایران امروز

«حسام الدین آشنا» رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در همایش ملی روش های تحلیل اطلاعات که در تاریخ 16 خرداد ماه 1395 از سوی این مرکز برگزار شد، به سخنرانی پرداخت.آشنا در این سحنرانی، ضمن بررسی مفهوم تحلیل اطلاعات، بر روندهای بازاندیشی در مفهوم اطلاعات و مقابله با چالش اطلاعاتی و تولید اطلاعات تاکید کرد.

نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران

راهبرد مجلس دهم

نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران

اقتصاد دانش بنیان از دیدگاه بانک جهانی شامل چهار محور عمده زیرساختهای نهادی و اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام ملی نوآوری و نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده است با این توضیح در این گزارش، نقش فناوری در حل مسائل اساسی کشور توضیح داده می شود.

اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران

اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران

براساس گزارش خوشة پژوهشی اینترنت اشیای اروپـا، سـه محـرک بـرای توسـعة، افزایش کیفیـت زنـدگی اینترنت اشیا در کشورها، دستیابی به شاخص های کامیابی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. که در ادبیات توسعة پایدار به آنهـا توجـه شده است.

رونق اپ های ایرانی

روایتی از پرطرفدارترین برنامه های اندرویدی

رونق اپ های ایرانی

مطابق با گزارش 2014 مجله اکونومیست، کافه بازار با ارزش تخمینی 20 میلیون دلار، پس از دیجی کالا و آپارات، به عنوان سومین پرچمدار با ارزش کسب و کارهای اینترنتی به شمار می رود؛ گو آنکه یک سال پس از انتشار این گزارش اکونومیست، فرزام حجازی مدیرعامل بیپ تونز در خلال نخستین گردهمایی بزرگان کسب و کارهای اینترنتی ایران، ارزش این استارت آپ را تا 300 میلیون دلار برآورد کرده است.

پیش بینی سال ۲۰۱۶ ازدیدگاه فناوری های آینده

نوآوری هایی که زمین را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می کنند

پیش بینی سال ۲۰۱۶ ازدیدگاه فناوری های آینده

سال ۲۰۱۶ میلادی از راه رسیده است و با وجود پیش بینی هایی که اواخر سال گذشته از تغییرات تکنولوژی دراین سال صورت گرفته، هنوزحدس و گمان ها دراین خصوص ادامه دارد. با اطمینان می توان تصورکرد که درسال جدید مجموعه ای جدید ازنوآوری ها به جهان عرضه خواهدشد؛ فناوری هایی که قراراست زمین رابه مکانی بهتر برای زندگی ما تبدیل کنند.

چگونه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به توسعه اقتصادی و کاهش فقر می انجامد؟

گریز از دام فقر

چگونه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به توسعه اقتصادی و کاهش فقر می انجامد؟

سرعت تحولات نوآورانه در جهان به حدی است که دیگر نمی توان پا به پای آن قدم زد؛ برای همگامی با این تحولات باید دوید! فناوری ها تمام عرصه های زندگی انسان را قبضه کرده اند؛ لحظه لحظه زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم با این فناوری ها پیوند خورده است. در میان این اختراعات و ابداعات نوآورانه که به امید ساختن دنیایی بهتر خلق شده اند فناوری های اطلاعات و ارتباطات اما، حرف های بیشتری برای گفتن دارند.

ظرفیت های نوین اینترنت اشیا

ترسیم ارزشی فراتر از محبوبیت؛

ظرفیت های نوین اینترنت اشیا

اینترنت اشیا توجهات بسیاری را جلب کرده است. موسسه جهانی مک کنزی در این پژوهش، این فناوری را از دریچه ای فراتر از محبوبیت آن مورد بررسی قرار داده تا دقیقا به این آگاهی دست یابد که فناوری اینترنت اشیا چگونه می تواند ارزش اقتصادی واقعی ایجاد کند. یافته اصلی ما این است که محبوبیت نمی تواند نمایانگر تمام ظرفیت اینترنت اشیا باشد، بلکه دستیابی به حداکثر مزایا منوط به دانستن این است که ارزش واقعی در کجا می تواند ایجاد شود.

رویکردها و اقدامات برای تجاری سازی فناوری

رویکردها و اقدامات برای تجاری سازی فناوری

دستیابی به برتری در اقتصاد دانش بنیان امروز بیش از هر چیز مبتنی بر دانایی است و این موضوع در شرایط حساس کنونی کشور ایران اهمیتی دوچندان می یابد. لزوم توجه جدی به اقتصاد مقاومتی ضرورتی انکارناپذیر است؛ راه برون رفت از مشکلات و سربلندی ملتی که قصد دارد استقلال خویش را به جهانیان نشان دهد.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب