web
stats
علم و فناوری

چند و چون زندگی در شهرهای هوشمند

جایی که همه چیز روی کاکل اینترنت اشیا می چرخد

چند و چون زندگی در شهرهای هوشمند

به صورت پایه ای شهرهای هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان خود استفاده خواهند کرد که به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد؛ مدیریت انرژی، حمل و نقل، یا خدمات دولتی. به هرحال ایجاد شهرهای هوشمند مانند کاشت بذر نیازمند برنامه ریزی و همکاری بین بخش دولتی و خصوصی است. هیچ شهر هوشمندی تنها به دلیل تصادف ایجاد نمی شود.

ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن

ارزیابی آموزش عالی کشور در فرآیند جهانی شدن

نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت مولفه چند زبانه بودن دانشگاهها، ساختارهای انعطاف پذیر و ارتباط با دیگر دانشگاههای معتبر جهان در حد ضعیفی قرار دارد. ولی وضعیت مولفه های هیات علمی توانمند، وجود فناوریهای نوین و برنامه های درسی نوین در حد مطلوبی قرار دارد.

صدا یا سکوت؟

صدا یا سکوت؟

محیط زندگی ما صداهای بسیاری دارد که ما به دلیل ساز و کار فیزیکی و بیولوژیکی گوش، نمی شنویم. علاوه بر سازوکار فیزیکی و فیزیولوژیکی انتشار و دریافت صدا، سازوکار روانی و عصبی دریافت صدا نیز بر اعجاب این پدیده می افزاید.

توهم توسعه علمی از طریق افزایش تعداد مقالات در فهرست ISI

مقاله ای از دکتر رضا داوری اردکانی:

توهم توسعه علمی از طریق افزایش تعداد مقالات در فهرست ISI

ISI سازمان خوبی است که در حدود پنجاه سال پیش تأسیس شده است. این سازمان مقاله هایی را که در مجله هایی که خود به رسمیت شناخته و چاپ شده است، فهرست می کند و وسیله ای فراهم می کند که طالبان، به مقاله های مورد نظر خود به آسانی دست یابند و البته با رجوع به آن می توان پیشرفت علم در جهان و در کشورها را با تقریب اندازه گرفت و سطح علم کشورها را سنجید.

انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

در این مقاله، فرایند انتقال تکنولوژی و گام های مربوط به هریک که منجر به انتقال تکنولوژی به صورت اثر بخش می گردد، تشریح شده است. موانع مهم انتقال موثر تکنولوژی بیان شده و لزوم ایجاد مرکز مدیریت تکنولوژی به عنوان مرکزیتی برای سیاست گذاری و هماهنگ نمودن تلاش های تکنولوژیکی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و مدلی مفهومی برای انتقال تکنولوژی ارایه می شود.

صورت بندی غیرعلمی عرصه علمی کشور

نگاهی به معضل آمار غیر دقیق خروج تحصیل کردگان از کشور؛

صورت بندی غیرعلمی عرصه علمی کشور

آنچه در محیط کسب و کار و اقتصاد دانش بنیان و خدمت محور امروزی، بیش از هر زمان دیگر رخ نمایی می کند جریان و چرخش افراد متخصص و تحصیل کرده در میان کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است.

علم مدرن: پیشرفت یا بردگی؟

نگاهی به سیاست های اجرایی فعلی دستگاه‎های آموزش عالی؛

علم مدرن: پیشرفت یا بردگی؟

علم دوران کنونی را شاید بتوان مرحله ی دوم تاریخی تلاش برای بازیابی جایگاه علم در کشور دانست؛ مرحله ی اول آن در دوران قبل از اسلام شروع و استمرار آن پس از دوران اسلامی منتهی به «دوران شکوفایی اسلامی» گردید؛ در مرحله ی دوم بازیابی علمی، آنچه در سیاست های اجرایی آموزش عالی هدف قرار داده شده است دستیابی به «علم مدرن» است. به نظر می‎رسد که در این سیاست ها رسیدن به قله‎های ترقی در امتزاج علمی با «علم مدرن» تولیدشده در غرب دیده می‎شود. سؤال اصلی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت این است: «آیا این امتزاج علمی ما را مجدداً به دوران شکوفایی علمی خواهد رساند؟»

سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری

درسهایی از مقایسه ایران و کره جنوبی

سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری

در این گزارش تجربه توسعه کشور کره جنوبی به عنوان یک نمونه موفق در اجرای برنامه های توسعه و رشد اقتصادی بررسی می شود که طی چهار دهه اخیر دومین رشد اقتصادی سریع را در بین کشورهای جهان دارا بوده است همچنین تجربه کشور ایران که در جهان کهن (آسیا) از متقدمین برنامه ریزی برای قرار گرفتن در جرگه کشورهای توسعه یافته بوده و تجارب متعددی را به انجام رسانده، اما همچنان وابسته به درآمدهای نفتی باقی مانده است، بازآفرینی می شود.

زایش شبه علم در کشور

نگاهی نشانه شناختی به تحول معنایی-کارکردی آموزش عالی (۱)؛

زایش شبه علم در کشور

دانشگاه نگاهی تبارشناسانه به مفهوم واژه دکتری در غرب و در ایران نشان می دهد که افول معنایی و کارکردی دکتری در ایران اتفاق افتاده است، درحالی که در غرب واژه ی دکتری که ابتدا برای رشته های طب، حقوق و فلسفه عمدتاً به کار می رفت برعکس، با تخصصی شدن علوم اعتبار و کارکرد تخصصی تر و سازمان یافته تری دور از تعلقات امر سیاسی به خود گرفته است. دکتری به عنوان عالی ترین مدرک تولید علم در غرب، همسو با تخصصی شدن رشته ها بُعد دیگری پیدا کرده است، آن بُعد عبارت است از ابداع و تولید علم در وجه غالب!

آشنایی با شاخص های تحلیل استنادی در علم سنجی

آشنایی با شاخص های تحلیل استنادی در علم سنجی

علم سنجی به عنوان دانشی که در ارتباط با تجزیه و تحلیل کمّی وکیفی اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن است، به اندازه گیری شاخص هایی می پردازد که توجه به آنها برای سیاستگذاری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، سازمانی، ملی و بین المللی ضروری است.

چرا خوش بینان به فناوری در اشتباه هستند؟

چرا خوش بینان به فناوری در اشتباه هستند؟

باید گفت که فناوری های نوین پیامدهای خوب و بد دارند. باید باور داشته باشیم که می توانیم خوب را ایجاد و بد را مدیریت کنیم.

علم مدرن به هر قیمتی؟

علم مدرن به هر قیمتی؟

در دانشگاه‎های کشورهای غربی هیچ کسی مستقیماً برای اساتید در زمینه‎های پژوهش-آموزشی تصمیم‎گیری نمی‎کند، درصورتی که در ایران این چنین نمی‎باشد، حتی برای جزئی‎ترین موارد نیز برای اساتید تصمیم‎گیری می‎شود و فقط این اساتید هستند که هیچ تصمیم‎گیریی انجام نمی‎دهند به جز در مورد «نمره» که آن هم همراه ملاحظاتی است و در صورت تمایل مسئولین دانشگاه به راحتی قابلیت سلب‎ ید از استاد وجود دارد.

انسان شناسی زیستی نوین

انسان شناسی زیستی نوین

آن‏چه تاکنون در ایران به عنوان انسان شناسی زیستی یا جسمانی معرفی شده، انسان شناسی زیستی قرن نوزدهمی است. همان که نهایتا به تقویت نژادگرایی و کمک به پروژه‏ی استعمار در یک دوره تاریخی منجر شد. پیدایش این انسان شناسیِ زیستی منشاء در نگرانی از «دیگریِ» تازه کشف شده توسط انسان غربی سفید پوست دارد. آن انسان شناسی زیستی نهایتا افول کرد و امروزه دیگر هواداری ندارد.

سیاست های آموزشی: اصلاحات ممکن و ناممکن

سیاست های آموزشی: اصلاحات ممکن و ناممکن

برنامه های درسی که بر مبنای اصول آکادمیک طراحی شده اند و در مدارس به کار گرفته می شوند، پویایی لازم را ندارند. شکل اداره ی مدارس هم به نوبه ی خود بر اساس آموزش خشک محتوای کتاب ها استوار شده است ، آموزشی که مخاطبان جدید نظام آموزشی را خیلی به درس خواندن علاقه مند نمی کند. به چه علت اصلاح شرایط ذکر شده در حال حاضر تقریبا غیر ممکن است؟

هر سال در سیارات دیگر چقدر طول می کشد؟

هر سال در سیارات دیگر چقدر طول می کشد؟

بر روی زمین، زیاد به اندازه گیری زمان فکر نمی کنیم. شاید اگر در یک منطقه ی زمانی گیر بیفتیم، یا در مورد عقلانی بودن تغییر ساعت تابستانی اعتراض داریم یا یک روز بیشتر در سال کبیسه رخ دهد، در این مواقع است که زمان برای ما مهم محسوب می شود. اما ما به این نتیجه رسیدیم که افزایش سال کاملا نسبی است و وابسته به مکان و زمان ِ خاصی می باشد. در این مقاله می بینیم که تغییر سال در سیارات و زمان نسبی در هر مکان خاص چگونه است.

مدینه فاضله استارت آپ ها

از تجربه اکوسیستم «سیلیکون ولی» چه می توان آموخت؟

مدینه فاضله استارت آپ ها

شرکت های نوپا یا همان start up ها چه اهمیتی دارند؟ شرکت های معروف زیادی در عرصه فناوری اینترنتی می شناسیم که تا همین 10 سال پیش نوپا بودند، اما چند مثالی که به ذهن عموم می رسند به تنهایی بیانگر اهمیت اقتصادی شرکت های نوپا نیستند. در دره سیلیکون هزاران شرکت نوپا شکل گرفته که شاید نام 10 تای آنها را شنیده باشیم، اما این به معنی شکست خوردن بقیه یا حتی کم ارزش بودن شان نیست.

گام های توسعه فناوری هوافضا

گام های توسعه فناوری هوافضا

فناوری هوافضا یکی از مهم ترین دانش ها در مسیر توسعه نظامی و غیر نظامی کشورها به شمار می رود. دانشی که توانست تاثیری عمیق بر اقتصاد و فرهنگ جهانی بگذارد و با دستاوردهای دانشمندان این حوزه، جامعه بین الملل را با تحولی گسترده روبرو سازد.

 با پژوهش بیگانه نباشیم

پیش نیازهای ارتباط موفق علم و صنعت

با پژوهش بیگانه نباشیم

از دو بُعد مختلف می توان به نقش و جایگاه پژوهش و پژوهشگاه ها نگریست. ابتدا از بُعد علمی، یعنی نقش پژوهشگاه ها در علم و دوم از منظر فناوری و نوآوری می توان این جایگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

توزیع اندیشکده ها در جهان چگونه است؟

توزیع اندیشکده ها در جهان چگونه است؟

اندیشکده های بروکینگز (آمریکا)، چتم هاوس (انگلیس) و بنیاد کارنگی، در جدیدترین گزارش برنامه اندیشکده و جوامع مدنی در دانشگاه پنسیلوانیا، جزء اندیشکده های برتر جهان معرفی شدند.

جامعه شناسی جنبش نرم افزاری در علوم انسانی

جامعه شناسی جنبش نرم افزاری در علوم انسانی

این نوشتار نشان می دهد چگونه جنبش نرم افزاری در علوم انسانی در ارتباط و پیوند وثیق با زمینه های جامعه شناسانه و کارکردی خاصتا امنیت و سیاست خارجی است.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11بعدی

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

دانشگاه تهران برگزار می کند:

هم اندیشی ملی موافقت نامه اقلیمی پاریس

2 از 4

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

دانشگاه تهران برگزار می کند:

نشست "تحریم های عادلانه؟!"

3 از 4

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند:

روند تحولات سوریه و آخرین وضعیت آن

4 از 4

تازه ترين مطالب